Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11250

Projektin nimi: Työtä ja osaamista Kanta-Hämeeseen

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2009 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Hämeen ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 1563976-3

Osoite: Kirkkokatu 12

Puhelinnumero: 0206360130

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www. ely-keskus.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Jarmo Paukku

Asema: Yksikönpäällikkö, Työllisyys, Yrittäjyys ja Osaaminen

Sähköposti: jarmo.paukku(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 050-3955389

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme

Seutukunnat: Hämeenlinnan, Forssan, Riihimäen

Kunnat: Riihimäki, Ypäjä, Forssa, Hämeenlinna, Humppila, Hausjärvi, Tammela, Janakkala, Hattula, Loppi, Jokioinen

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Työttömät työnhakijat, joilla on suuri riski syrjäytyä, esim. nuoret ja vajaakuntoiset, jotka tarvitsevat tukea työllistyäkseen.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Työvoimatoimiston henkilökunta, Työssäoppimispaikat, kuntien eri hallintokunnat

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 195, joista naisia 90

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 300, joista naisia 127

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 73, joista naisten työpaikkoja 32

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektissa työllistetään työttömiä henkilöitä ensisijaisesti kuntien palvelukseen, tavoitteena on työssä oppiminen, syrjäytymisen ehkäisy ja työllistymisen paraneminen.

Paikantaja-koulutuksella edistetään nuorten ammatillisen tutkinnon suorittaneiden alle 25-vuotiaiden työllistymisvalmiuksia.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

TE-toimistot tiedottavat tässä projektissa rahoitettavista palkkatukityöstä ja koulutuksesta työttömille työnhakijoille työnhakuhaastattelujen yhteydessä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Tässä projektissa ei tehdä kehittämistoimintaa, vaan työkäytäntöjen muutokset/parannukset otetaan käyttöön välittömästi projektin ohjaus- ja asiantuntijaryhmien suosituksesta.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 094 390

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 076 133

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 854 390

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 907 984

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projekti on toteutunut pääsääntöisesti suunnitelman mukaan. Tulokset ovat olleet toivottuja ja yhteistyötahot Kanta-Hämeessä ovat antaneet hyviä palautteita projektin täydentävästä lisärahoituksesta palkkatukityöhön sijoittamisen ja erityisesti nuoria valmentavan koulutuksen onnistumisesta.

Projektissa asetettu tavoite ensisijaisesti kuntatyöllistämisestä palkkatuen avulla ei toteutunut siinä mitassa kuin arvioitiin kuntien talouden ja henkilöstöratkaisujen vuoksi (irtisanomisia, lomautuksia), joten palkkatukea myönnettiin yksityisille työnantajille enemmän. Työnantajakustannuksia kertyi odotettua enemmän.