Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11254

Projektin nimi: AIKOHAKO Varsinais-Suomen aikuiskoulutuksen tiedonhakujärjestelmä

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.12.2009 ja päättyy 31.12.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Raision seudun koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0204427-7

Osoite: Eeronkuja 3

Puhelinnumero: 02 434 7600

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.raseko.fi

Projektin kotisivun osoite: www.aikohaku.fi

Vastuuhenkilön nimi: Olli Vuorinen

Asema: kehityspäällikkö

Sähköposti: olli.vuorinen(at)timali.fi

Puhelinnumero: 040 716 1312

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Salon, Åboland-Turunmaan, Turun, Vakka-Suomen, Loimaan

Kunnat: Kustavi, Masku, Naantali, Loimaa, Paimio, Mynämäki, Nousiainen, Laitila, Koski, Tl, Oripää, Aura, Marttila, Kaarina, Lieto, Turku, Vehmaa, Rusko, Pöytyä, Pyhäranta, Raisio, Taivassalo, Sauvo, Somero, Uusikaupunki, Salo, Länsi-Turunmaa, Kemiönsaari

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Alueen aikuiskoulutuksen järjestäjät ja aikuiskoulutuksen kanssa toimivat viranomaiset sekä muut yhteisöt.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Alueen koulutus- ja ohjaustarjonnasta kiinnostunut aikuisväestö sekä yritykset ja yhteisöt, jotka ovat suunnittelemassa henkilöstönsä kehittämistä aikuiskoulutuksen järjestäjien tarjoamien palveluiden avulla.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

AIKOHAKO-projektissa luodaan Varsinais-Suomeen aikuiskoulutusportaali, josta alueen asukkaat ja yritykset sekä aikuiskoulutukseen osallistuvat organisaatiot voivat sähköisesti hakea tietoja alueellisesta aikuiskoulutustarjonnasta. Portaalin keskeisin ominaisuus on se, että se kykenee hakemaan itsenäisesti tietoja alueella toimivien koulutusorganisaatioiden Internet-sivuilta ja esittämään ne opiskelusta kiinnostuneille ihmislle heidän kannaltaan selkokielisessä muodossa. Opiskelua harkitseva voi valita tarjonnan eri tavoin esitettynä ja järjestettynä, kuten läheisyyden tai koulutuksen sisällön perusteella.

Alueen aikuiskoulutusorganisaatiot ja niiden sidosryhmät saavat portaalista myös tarvitsemiaan tilastotietoja ennakointiin ja koulutustarjonnan suunnitteluun. Hankkeessa kehitetään aikuiskoulutukseen soveltuva metatietokuvaus, joka voidaan lisätä olemassa oleviin koulutusorganisaatioiden Internet-sivustoihin niissä käytettävästä teknologiasta riippumatta. Kuvausjärjestelmää voidaan soveltaa myös muihin vastaaviin alueellisiin tai valtakunnallisiin hankkeisiin.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Pääasiallisena tiedotuskanavavana toimivat eri aikuiskoulutuksen alueelliset ja valtakunnalliset verkostot. Hankkeen alustavan suunnittelun aikana on keskusteltu verkostojen ja muiden alueellisten hankkeiden toimijoiden kanssa ja todettu yhteinen tarve tällaiseen järjestelmään. Tietojen vaihtamiseksi ja aikuiskoulutuksen kaikkien toimijoiden mukaan saamiseksi järjestetään yhteisiä työkokouksia säännöllisesti muissa alueellisissa aikuis- ja maahanmuuttjajakoulutushankkeissa tomivien kanssa. Työkokoukset järjestetään vähintään puolivuosittain.

Järjestelmän määrittely- ja suunnitteluvaiheessa projektin etenemisestä tiedottamiseen ja kommenttien sekä muun palautteen keräämiseksi luodaan omat sivut hakijaorganisaation WWW-palvelimelle www.timali.fi.

Järjestelmän testaus- ja käyttöönottovaiheessa järjestetään laajempi tiedotustilaisuus, jonka tarkoituksena on kertoa järjestelmästä tiedotusvälineille ja aikuiskoultuksen toimijoille sekä viranomaisille.

Tiedottaminen verkostojen kautta perustuu verkostotapaamisiin ja verkostossa toimiville lähettäviin sähköpostiviesteihin.

Hankkeen alussa laaditaan esite hankkeesta, jota levitetään verkostojen kautta sekä postitetaan alueen aikuiskoulutusta järjestäville oppilaitoksille ja sidosryhmille.

Hankkeen aikana toteutetaan markkinointikampanja järjestelmästä. Tietoa levitetään aikuiskoulutuksen toimijoiden lisäksi suurelle yleisölle mm. tiloissa, joissa on julkisia tietokoneita sekä Internet-mainonnalla, esim. Googlen avulla.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyviksi havaittuja käytäntöjä levitetään aikuiskoulutuksen eri verkostoissa sekä muiden aikuiskoulutukseen liittyvien hankkeiden kanssa järjestettävissä työkokouksissa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 104 619

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 104 619

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 131 775

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 131 802

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tavoitteena oli luoda Varsinais-Suomeen aikuiskoulutuksen hakukone, jonka avulla eri kohderyhmät löytävät helposti Varsinais-Suomen aikuiskoulutustarjonnasta sopivan koulutuksen. Kohderyhmänä olivat potentiaaliset koulutukseen osallistujat ja opinto-ohjausta ja opintoneuvontatyötä tekevät henkilöt sekä organisaatiot, jotka tarvitsevat aikuiskoulutustarjontaa koskevaa tietoa.
Projektissa suunniteltiin, määriteltiin ja toteutettiin tämä hakukone. Määrittelyssä hyödynnettiin valtakunnallista koulutusten luokittelua, joka mahdollistaa myös rakenteisten koulutusten (eli eri osista koostuvien) koulutusten määrittelyn. Kun hakukone oli teknisesti toteutettu, sille luotiin yksinkertainen ja helppokäyttöinen käyttöliittymä. Tällä hetkellä hakukone toimii osoitteessa www.aikohaku.fi.