Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11256

Projektin nimi: Taito Pohjois-Pohjanmaa

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2010 ja päättyy 31.12.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Pohjanmaan käsi- ja taideteollisuus ry

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0235743-3

Osoite: Rautatienkatu 11 b

Puhelinnumero: 08-3115145

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.taitopohjoispohjanmaa.fi

Projektin kotisivun osoite: www.taitopohjoispohjanmaa.fi/hanke2010

Vastuuhenkilön nimi: Törmänen Liisa

Asema: Toiminnanjohtaja

Sähköposti: toimisto(at)taitopohjoispohjanmaa.fi

Puhelinnumero: 08-3115145

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren, Oulun, Koillismaan, Ylivieskan, Raahen

Kunnat: Raahe, Kempele, Kuusamo, Oulainen, Oulu, Pudasjärvi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen välittömiä kohderyhmiä ovat:

1. Jo toimivat käsityöyrittäjät
2. Yrittäjäksi aikovat yksityiset henkilöt
3. Matkailualan yritykset (elämysten ja tuotteiden tarjonta)

3.3 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat:
1. Toimialat, jotka hyötyvät käsityöyrittäjyydestä: matkailu, kauppa ja palvelut
2. Alueen kaupungit ja kunnat (menestyvien osaajien kotipaikan arvostus)
3. Eri-ikäiset virikkeitä tarvitsevat ihmiset: varttunut väestö, lapset ja nuoret

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 62, joista naisia 45

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 48, joista naisia 42

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten työpaikkoja 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joista naisten työpaikkoja 3

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 4, joista naisten perustamia 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joista naisten perustamia 3

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Taito Pohjois-Pohjanmaa -hankkeen kohderyhmiä ovat , toimivat käsityöyrittäjät sekä yrityksen perustamista suunnittelevat henkilöt. Välillisiä kohderyhmiä ovat toimialat, jotka hyötyvät käsityöyrittäjyydestä: matkailu, kauppa ja palvelut.

Hankkeen tavoitteet liittyvät käsityöyrittäjyyden toimintaympäristön kehittämiseen, käsityöyrittäjyyden tukemiseen, osaamisen kehittämiseen sekä tuotantoon ja tuotekehitykseen. Hankkeen toimenpiteiden myötä päivitetään Pohjois-Pohjanmaan käsi- ja taideteollisuuden kehittämisstrategiaa yhdistyksen osalta.

Hankkeen toimenpiteiden tuloksena alueella on kolme merkittävää käsityökohdetta, joissa suojeltu talo on otettu järkevään käyttöön. Hankkeen aikana järjestetään Oulussa kahdet Muotoilupäivät, joilla on huomattava merkitys käsi- ja taideteollisuusalan tunnettuuden lisäämiseksi maakunnan alueella.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeesta tiedotetaan yleisesti hankkeeseen osallistuvien toimijoiden www-sivuilla ja alueelli-sessa mediassa. Hankkeen toimenpiteistä ilmoitetaan paikallisessa lehdessä, myös suoramarkkinointia kohderyhmille toteutetaan.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen yhtenä tärkeänä tehtävänä on hyväksi havaittujen käytäntöjen, eli hankkeen toimen-piteiden tuloksena syntyneen tiedon, osaamisen ja tulosten levittäminen. Hankkeessa syntyneet hyvät käytännöt raportoidaan hankkeen väli- ja loppuraportteihin. Hyvistä käytännöistä välitetään tietoa sekä tämän, että muiden hankkeiden kautta. Yhdistyksen kautta tieto hyvistä käytännöistä välittyy koko valtakunnalliseen Käsi- ja taideteollisuusjärjestöön ja sen yritysneuvojille. Hyviä käytäntöjä esitellään muun muassa koulutustilaisuuksissa, yrittäjäilloissa, internetsivuilla ja mediassa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 325 600

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 322 534

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 366 429

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 322 574

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Taito Pohjois-Pohjanmaa hanke 2010-2012 on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Projektipäällikkönä 2010-2/2011 toimi Elina Seppänen ja 3/2011-12/2012 Oili Puurunen. Näkyvimmät toimenpiteet olivat MUKAVA 2010- ja MUKAVA 2012-muotollupäivien ja seminaarien järjestämiset Oulun kaupunginteatterilla, BD-hakuprosessit 2010 ja 2012, BD 2003-2012 näyttely Oulun kaupunginkirjastossa lokakuussa 2012 sekä TUOTE&TEKIJÄ-kampanjan näyttelyt Taito Shop Maakarissa 2010-2012.