Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11258

Projektin nimi: Valmennuksella vahvaksi

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2009 ja päättyy 31.10.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Tampereen Kaupunkilähetys ry

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0155575-3

Osoite: Pellavatehtaankatu 8 D 34

Puhelinnumero: 03 2652 847

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.tampereenkaupunkilahetys.net

Projektin kotisivun osoite: www.rongankoti.fi/?sid=43 / projektiin liittyvät www-sivut hanketta hallinnoivan yhdistyksen

Vastuuhenkilön nimi: Minna Toivola

Asema: Rongankodin johtaja

Sähköposti: minna.toivola(at)tamperecitymission.fi

Puhelinnumero: 040-1921909, 03-2652 847

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Etelä-Pirkanmaan, Ylä-Pirkanmaan, , Tampereen, Lounais-Pirkanmaan, Luoteis-Pirkanmaan

Kunnat: Pälkäne, Pirkkala, Nokia, Hämeenkyrö, Virrat, Ruovesi, Akaa, Orivesi, Ylöjärvi, Tampere, Punkalaidun, Urjala, Parkano, Vesilahti, Ikaalinen, Valkeakoski, Juupajoki, Kihniö, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Sastamala

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmä muodostuu pirkanmaalaisista laajoja oppimisvaikeuksia omaavista työnhakijoista, sekä ammattioppilaitoksista työelämään siirtyvistä erityistä tukea tarvitsevista nuorista ja aikuisista, jotka tarvitsevat räätälöityjä palveluita avoimille työmarkkinoille pääsemiseksi.
Projektissa toteutettavista lisä- ja täydennyskoulutuksista hyötyvät kaikki oppimisvaikeuksia omaavat, kun he saavat mahdollisuuden itsensä kehittämiseen, kasvuun ja oppimiseen omista edellytyksistä ja elämäntilanteesta lähtien.
Lisäksi projektissa kerätään yhteen tahoja, jotka voivat edistää vaikeasti työllistettävien työmarkkina-asemaa, ja heille järjestetään tarvittavaa koulutusta ja levitetään hyviä käytäntöjä.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Kehitettävistä yhteistyöverkostoista ja hyvien käytäntöjen levittämisestä hyötyvät kaikki heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt. Myös yritykset ja muut työnanatajat saavat tietoa ja tukea vaikeasti työllistettävien henkilöiden palkaamisesta ja käytettävissä olevista tukimuodoista. Välityömarkkinasektori hyötyy eri hallintokuntien yhteistyöstä ja uusista yhteistyöverkostoista.
Tampereen kaupunkilähetyksen www-sivujen alaisten projektin verkkosivujen kautta tieto hankkeesta välittyy ajasta ja paikasta riippumatta kaikille työllistymisen edistämisestä ja yhteistyöstä kiinnostuneille.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 45, joista naisia 24

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 40, joista naisia 20

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten työpaikkoja 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämän hetkisessä työmarkkinatilanteessa laajoja oppimisvaikeuksia omaavat henkilöt yksilöllistä ja riittävän pitkäkestoista ohjausta sekä psykososiaalista tukea avoimille työmarkkinoille pääsemiseksi. Olisi yhteiskunnan edun mukaista, että heidän toimeentulonsa ei perustuisi tukien varassa elämiseen, vaan palkkatyötä ja harjoitteluja tekevinä heistä tulisi osallistuvia yhteiskunnan jäseniä.
Tavoitteena on löytää toimintamalli, jossa osatyökykyisten henkilöiden eri hallinnonaloilta saamia palveluita koordinoidaan keskitetysti ja varmistetaan heille henkilökohtainen tuki. Näin vältytään heidän pyörittämiseltä palvelusta toiseen. Tällä hetkellä muita heikommassa asemassa olevat nuoret sekä aikuiset ovat vaarassa syrjäytyä, koska he eivät saa tarvitsemaansa erityistä tukea työllistymis- ja koulutuspolkujen avaamiseen ja esteiden poistamiseen.
Tarvitaan räätälöityjä palveluita ja koulutusmahdollisuuksien lisäämistä. Normaaliuden periaatteen mukaisesti laajoja oppimisvaikeuksia omaavien henkilöiden vaihtoehtona tulee olla opiskelu yleisissä ammattioppilaitoksissa.
Kohderyhmä muodostuu pirkanmaalaisista laajoja oppimisvaikeuksia omaavista työnhakijoista, sekä ammattioppilaitoksista työelämään siirtyvistä erityistä tukea tarvitsevista nuorista ja aikuisista, jotka tarvitsevat räätälöityjä palveluita avoimille työmarkkinoille pääsemiseksi.
Projektissa kerätään yhteen eri tahot, jotka voivat edistää vaikeasti työllistettävien työmarkkina-asemaa, ja heille järjestetään tarvittavaa koulutusta ja levitetään hyviä käytäntöjä.
Projektissa syntyvät tulokset ovat:
1. Laajoja oppimisvaikeuksia omaavat henkilöt työllistyvät ja aktivoituvat avoimille työmarkkinoille, joka mahdollistaa heille liittymisen ympäröivän yhteiskunnan toimintoihin. On olemassa paljon osatyökykyisiä henkilöitä, jotka eivät ole 100 % työkyvyttömiä, kunhan heidän työ on mitoitettu heidän henkilökohtaisiin edellytyksiin.
2. Positiiviset vaikutuksen näkyvät säästöinä julkisessa taloudessa.
3. Työllistymisasioiden kanssa työtä tekevät eri hallintokuntien työntekijät saavat uusia toimintamalleja, jotka edistävät vajaakuntoisten työllistymistä ja työmarkkinoilla pysymistä.
4. Laajoja oppimisvaikeuksia omaaville henkilöille annetaan mahdollisuus suorittaa tutkintoja, tutkinnon osia sekä lisä- ja täydennyskoulutuksia. Nämä toimenpiteet poistavat työllistymisen esteitä ja edistävät ihmisten tasa-arvoisia koulutusmahdollisuuksia.
5. Projektissa kartoitetaan hyviä käytäntöjä, joiden ansiosta laajoja oppimisvaikeuksia omaaville henkilöille voidaan järjestää jatkossa työ- ja yksilövalmennusta pysyvänä palveluna, joka edistää työllistymistä.
6. Projektissa etsitään toimintamallia sosiaaliselle yritykselle, joka voisi tuottaa erityistä tukea tarvitseville henkilöille työllistymistä edistäviä palveluita.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tampereen kaupunkilähetyksen www-sivujen alaisilta projektin www-sivuilta löytyy tietoa projektista.

Toiminnasta tiedotetaan yhteistyöverkostojen kautta, tiedotteilla, järjestämällä avoimia tilaisuuksia sekä koulutustilaisuuksia esim. kehitysvammaisille, vajaakuntoisille, julkisen hallinnon työntekijöille sekä oppilaitosten opinto-ohjaajille ja opettajille.

Sähköposti on kumppaneiden ja eri yhteistyötahojen välinen tiedotuskanava.

Hankkeen loppujulkaisussa kootaan projektin aikana kehitetyt mallinnukset ja hyvät käytännöt.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Tampereen kaupunkilähetyksen alaisten www-sivujen julkaisu ja kehittäminen. 2010-2012
Työllistämistä edistävät toimintamallit ko. kohderyhmälle. 2011-2012
Työllisyyssuunnitelmat ja koulutusmallit. 2011-2012
Toimiva työhönvalmennuksen malli. 2011-2012
Hyvät käytännöt kootaan palveluiksi yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. 2011-2012
Oppimisvaikeuksia omaavien tarvitsemat erityispalvelut opiskeluaikana. 2012
Malli aikuiserityisopiskelijoiden tutkinnoista, lisä- ja täydennyskoulutuksista. 2012

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 250 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 243 176

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 286 860

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 279 808

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa tuotettiin ja kehitettiin tukea tarvitseville nuorille työelämään siirtymistä tukevia palveluita. Kehitetyt palvelut: työhönvalmennus-, koulutus- ja neuvontapalvelut. Palvelut on avattu hankkeen loppuraportissa, joka löytyy pdf-versiona internetistä osoitteesta: http://www.rongankoti.fi/?sid=43