Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11281

Projektin nimi: Innovaatioassistentti - korkeakoulupohjaista osaamista yrityksiin ja työorganisaatioihin / työvoimapoliittiset toimet

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2009 ja päättyy 31.12.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Karjalan elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Kauppakatu 40 B, PL 69

Puhelinnumero: 010 60 26000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite:

Projektin kotisivun osoite: ia.pkamk.fi

Vastuuhenkilön nimi: Ritva Saarelainen

Asema: johtaja

Sähköposti: ritva.saarelainen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 044671469

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Pielisen, Karjalan, Keski-Karjalan, Joensuun

Kunnat: Nurmes, Juuka, Kitee, Rääkkylä, Liperi, Valtimo, Kesälahti, Lieksa, Joensuu, Ilomantsi, Outokumpu, Tohmajärvi, Kontiolahti, Polvijärvi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Korkeakoulusta valmistuneet, pääasiassa alle 25 vuotiaat nuoret sekä nuoret aikuiset.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Maakunnan yritykset ja työnantajat sekä näiden henkilöstö.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 40, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 55, joista naisia 29

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kyseessä on työvoimapoliittinen rinnakkaishanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun hallinnoimalle Innovaatioassistentti - korkeakoulupohjaista osaamista yrityksiin ja työorganisaatioihin -hankkeelle. Em. hankkeen keskeisenä tavoitteena on edistää korkeakoulusta valmistuneiden työllistymistä sekä samalla yritysten ja työorganisaatioiden kehittämistoimenpiteiden aktivointia.
Tässä hankkeessa toteutetaan työvoimapoliittiset toimet (työvoimakoulutus ja valmistellaan palkkatukipäätökset) em. hankkeelle.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Kts. hakemusnro 703962 (Innovaatioassistentti - korkeakoulupohjaista osaamista yrityksiin ja työorganisaatioihin). Projektista tiedotetaan yhteistyössä em. hankkeen kanssa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Kts. hakemusnro 703962 (Innovaatioassistentti - korkeakoulupohjaista osaamista yrityksiin ja työorganisaatioihin). Hyvien käytäntöjen levittäminen tapahtuu yhteistyössä em. hankkeen kanssa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 209 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 194 977

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 209 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 206 249

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projekti toteutti Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun hallinnoiman ja alueen työtömille korkeakoulutetuille tarkoitetun Innovaatioassistentti-projektin työvoimapoliittisia toimia, joista merkittävimmät olivat neljän koulutuksen Innovaatioassistentti-koulutus, sekä osallistujille työssäoppimijaksoille koulutuksen päätteeksi myönnetty palkkatuki. Projektinaikaiset säännökset estivät palkkatuen laajamittaisempaa käyttöä työllistämisessä, mutta projekti saavutti ja ylitti sille asetetut tavoittet koulutuksen ja osallistujien määrän osalta.

Projektiin osallistui ja koulutuksissa kävi yhteensä 55 korkeakoulutettua alueen työtöntä, joista 53 suoritti projektin loppuun. Loppuun suorittaneista oli projektin päättyessä työttöminä 16 henkilöä. Projekti onnistui vaikeassa tavoitteessaan eli luomaan työpaikkoja korkeakoulutetuille maakunnan yksityisellä sektorilla, sekä vähentämään alueen kasvanutta korkeakoulutetujen työttömyyttä. Tämä oli Innovaatioassitentti-emoprojektin tehokkaan toiminnan ansiota, jossa työnantajakontakteihin panostettiin erityisen voimakkaasti.

Työvoimapoliittiset toimet -projektin ansioiksi voidaan lukea onnistuneen yhteistyömallin luominen TE-toimiston, työnantajien ja emoprojektin välille, jolloin työllistämisasioihin päästiin tarttumaan viivytyksettä ja vähennetiin turhaa asiointia TE-toimistossa. Yhteistyöverkoston luominen projektien ja TE-toimiston välille on tärkeää paitsi toiminnan tehokkuuden myös päällekkäisten toimintojen vähentämisen kannalta.

Innovaatioassitentti/työvoimapoliittiset toimet -projekti toimi onnistuneesti yhteistyössä Innovaatioassistentti -emoprojektin kanssa ja saavuti sille asetut tavoitteet, sekä onnistui pienehköilläkin resursseilla luomaan joustavan ja nopealiikkeisen yhteistyöverkoston eri toimijoiden välillä ja näin luomaan tehokkuutta työvoimapoliittisten toimien toteutukseen.