Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11290

Projektin nimi: Itä-Suomen Verkostoveturi

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2010 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Teknologiateollisuus ry

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0215289-2

Osoite: PL 10 (Eteläranta 10)

Puhelinnumero: 09 19231

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.teknologiateollisuus.fi

Projektin kotisivun osoite: www.verkostoveturi.fi

Vastuuhenkilön nimi: Juha Ylä-Jääski

Asema: Johtaja

Sähköposti: juha.yla-jaaski(at)techind.fi

Puhelinnumero: 09 1932 378

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Kainuu

Seutukunnat: Koillis-Savon, Pielisen, Karjalan, Keski-Karjalan, Savonlinnan, Mikkelin, Varkauden, Pieksämäen, Joensuun, Sisä-Savon, Ylä-Savon, Kuopion, Kehys-Kainuun, Kajaanin

Kunnat: Nurmes, Keitele, Kajaani, Ristijärvi, Tervo, Juuka, Rautalampi, Puolanka, Kitee, Rääkkylä, Kaavi, Pieksämäki, Iisalmi, Kerimäki, Ristiina, Varkaus, Hirvensalmi, Paltamo, Pertunmaa, Kiuruvesi, Mikkeli, Sonkajärvi, Puumala, Joroinen, Siilinjärvi, Liperi, Valtimo, Suomussalmi, Rantasalmi, Kesälahti, Sotkamo, Hyrynsalmi, Lieksa, Sulkava, Rautavaara, Enonkoski, Nilsiä, Mäntyharju, Savonlinna, Kuopio, Pielavesi, Joensuu, Ilomantsi, Leppävirta, Kangasniemi, Outokumpu, Tohmajärvi, Vaala, Tuusniemi, Juankoski, Vesanto, Punkaharju, Lapinlahti, Suonenjoki, Juva, Kontiolahti, Polvijärvi, Vieremä, Kuhmo, Heinävesi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektilla on kaksi kohderyhmää:
1) Verkostonkutojakonsultit
Konsultointi- ja kehittämisyritykset sekä liikkeenharjoittajat, joilla on kiinnostusta kehittyä verkos-tonkutojiksi. Verkostonkutojat ovat sekä mies- että naispuolisia verkostojen ja liiketoiminnan kehittämisen asiantuntijoita. Verkostonkutojat ovat Itä-Suomen alueelta: Pohjois-Savo, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo

2) Verkostoveturiyritykset
Ensisijaisesti teknologiateollisuuden alalle kuuluvat veturiyritykset

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin välillisenä kohteena ja hyödyn saajana ovat suomalaiset teknologiateollisuuden veturiyritysten verkostoon kuuluvat yritykset, esim. muut toimittajayritykset ja alihankkijat. Verkostoveturi työkaluna auttaa päähankkijayrityksiä parantamaan kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla osaavan ja kyvykkään toimittajakuntansa avulla. Lisäksi toiminta kohdistuu elinkeinoyhtiöhin ja muihin maakunnallisiin ja seudullisiin kehittämisyhtiöihin.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 20, joista naisia 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 22, joista naisia 3

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Teknologiateollisuuden toimittajilla on isoja kasvumahdollisuuksia, joiden hyödyntämisessä ne tarvitsevat toisiaan. Toimittajakunnan kehittyminen ja rakenteellinen uudistuminen on yksi toimialan keskeisimmistä haasteista.

Itä-Suomen Verkostoveturi -projektilla on tarkoitus laajentaa Manner-Suomessa toteutettu Verkostoveturi-projekti koskemaan myös Itä-Suomen aluetta. Projektissa koulutetaan 10 alueen konsulttia käyttämään Verkostoveturi-työkalua ja muita verkostonhallinnan työkaluja aktiivisten, liiketoimintaansa kehittävien yritysverkostojen tukemiseksi. Projektin kohderyhmää ovat koulutettavat konsultit sekä erityisesti teknologiateollisuuteen kuuluvat Itä-Suomen alueen veturiyritykset ja välillisesti näiden verkostoihin kuuluvat yritykset, joista useimmat ovat pk-teollisuutta.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tulosten viestinnässä hyödynnetään Teknologiateollisuus ry:n ja sen kumppanien viestintäkanavia, esim.:
- sähköinen uutiskirje ja sidosryhmäviesti, seminaarit
- Teknologiateollisuuden Visio-lehti ja TRIO-lehti,
- toimialan ammattilehdet, sidosryhmien omat lehdet

Tiedon levitykseen kuuluvat seminaari, tulosten ja loppuraportin läpikäynti. Lisäksi kustakin verkostoprojektista laaditaan case-kuvaus, joka viedään osaksi www.verkostoveturi.fi -työkalua Internetiin. Näin Verkostoveturi-työkalua jatkokehitetään saadun aineiston avulla, palautteen ja kokemusten perusteella. Projektiryhmän sisäinen tiedotus tehdään esim. Wikipedia-työkalua tai vastaavaa käyttäen.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Ensimmäisen vuoden aikana hyvien käytäntöjen levittäminen liittyy erityisesti Verkostoveturi-työkaluun ja siitä yrityksissä saatuihin kokemuksiin. Keinot alkavat TRIO:n yhteyshenkilöiden kokemustenvaihtopäivistä ja ulottuvat joukkoon yritysten kertomuksia erilaisissa lehdissä. Verkostonkutojakonsulttien koulutuksen päätösvaiheessa hyvien käytäntöjen levittämisen painopiste siirtyy prosessiin, jolla verkostoja saadaan aikaan. Hyvien käytäntöjen levittämisessä käytetään koko em. tiedotuskanavien valikoimaa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 203 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 150 127

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 203 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 150 127

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli laajentaa tiiviiden yritysverkostojen rakentamisen osaamista suomalaisessa konsulttikunnassa. Verkostoveturi-hanke muualla Suomessa oli päättynyt ja osoittautunut menestykselliseksi. Sama konsepti haluttiin juurruttaa myös Itä-Suomeen.

Verkostokonsulttien tarve perustuu siihen, että teknologiateollisuuden toimintaympäristö on suuressa muutoksessa. Globalisaatiosta hyötyvät päähankkijat etsivät laajoihin toimituskokonaisuuksiin pystyviä toimittajakumppaneita ja tarjoavat pitkäjännitteistä yhteistyötä. Toimittajakunnalla on isoja kasvumahdollisuuksia, joiden hyödyntämisessä ne tarvitsevat toisiaan.

Osasta yrityksiä pitää kasvaa ns. järjestelmätoimittajia ja suuren joukon pieniä alihankkijoita pitää erikoistua komponenttitoimittajiksi. Toimittajakunnan kehittyminen ja rakenteellinen uudistuminen on yksi toimialan keskeisimmistä haasteista.

Projektin ensisijaisena kohderyhmänä olivat valmennettavat konsultit sekä verkostojen veturiyritykset. Välillistä kohderyhmää olivat verkostoihin kuuluvat muut yritykset.

Projektin koordinaattorina toimi Teknologiateollisuus ry, joka kilpailutuksen kautta valitsi hankkeen toteutuksen johtoon Project Business Oy Finlandin.

Projektin tavoitteena oli valmentaa 10 konsulttia erityisesti verkostohankkeiden toteuttamiseen kykeneviksi Verkostoveturi-työkalun käytön osaajiksi. Näiden konsulttien avulla oli tavoitteena saada käyntiin 10 verkostoveturiyrityksen vetämää verkostohanketta.
Odotettua suuremmasta halukkuudesta johtuen konsultteja valittiin valmennukseen kuitenkin 11, joista 8:lla on myös Progress-työkalun lisenssi järjestetyn Progress-työkaluvalmennuksen jälkeen. Verkostoveturiyrityksiä saatiin myös projektiin 11 ja niiden lisäksi muita verkostoyrityksiä 19. Kahdelle verkostonkutojakonsultille ei löydetty projektin aikana omaa verkostohanketta. Muutama alun perin valmistelussa ollut hanke keskeytyi esimerkiksi veturiyrityksessä tapahtuneen liiketoimintamuutoksen takia.

Kaiken kaikkiaan projekti toteutui pitkälti suunnitelman mukaisesti. Valmennuspäivät pidettiin suunnitelman mukaan käyttäen kouluttajina myös projektin ulkopuolisia eri osa-alueiden erikoisosaajia. Valmennettavien osallistumisaktiivisuus oli erittäin suuri (84 %) ja palaute pääosin hyvän ja erittäin hyvän välillä.

Alkuperäisen suunnitelman lisäksi projektissa toteutettiin yritys- ja yritysryhmäkohtaisia aktivointitilaisuuksia, jotka todettiin välttämättömiksi jo varsin aikaisessa vaiheessa projektia tiedon levittämisen ja yritysten mukaansaamisen takia. Teematilaisuuksia järjestettiin kaikkiaan 10 ja suoria yritysaktivointeja/käyntejä 24 kpl.

Verkostoprojekteja ei rahoitettu tästä projektista, vaan kullekin niistä haettiin yrityskohtainen oma rahoituksensa. Osassa projekteja tuloksia on jo olemassa ja näitä projekteja on esitelty Teknologiateollisuus ry:n TRIO-lehdessä ja niistä ollaan tekemässä myös tapauskuvauksia Verkostoveturi.fi-verkkosivulle.