Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11292

Projektin nimi: Unelmia uudesta työstä

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2010 ja päättyy 31.3.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Työ- ja elinkeinoministeriö

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: TJS Opintokeskus

Organisaatiotyyppi: Muu oppilaitos

Y-tunnus: 0346361-7

Osoite: Ratamestarinkatu 11

Puhelinnumero: 09-229 3030

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.tjs-opintokeskus.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Merja Hanhela

Asema: opintojohtaja

Sähköposti: merja.hanhela(at)tjs-opintokeskus.fi

Puhelinnumero: 09-22930310, 050 469 6065

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevät toimihenkilöt. He työskentelevät osa- ja määräaikaisissa työsuhteissa tai vuokratyösuhteissa tai itsensä työllistäen.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Hankkeesta hyötyvät kaikki työsuhteissa toimivat sekä STTK-laisten liittojen asiamiehet ja asiantuntijat, jotka voivat käyttää hankkeen tuottamia materiaaleja työssään.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Epätyypilliset työsuhteet tarjoavat epävarman ja epäselvän tulevaisuusnäkymän ja korkeasti koulutetutkin työntekijät horjuvat työttömyyden pelon ja työn jatkumisen toivon välissä. Uudenlaisissa, epävarmoissa työsuhteissa työskentelevät unelmoivat siitä, että voisivat kokea olevansa suomalaisen yhteiskunnan täysivaltaisia, arvostettuja jäseniä eikä heitä nöyryytettäisi erilaisin sosiaaliturvan kontrollin keinoin. Epätyypillisistä työsuhteista on tullut tyypillinen tapa teettää työtä. Tämä työn teettämisen tavan muutos vaatii laajoja yhteiskunnallisia toimia, jotta yksilöt jaksavat tehdä työtään pitenevän työuran ja joustavuuden ja tehokkuuden ristiriitaisten vaatimusten kiristyessä. Yhteiskunnallisten toimien osana ammattiyhdistysliike aktivoituu uusissa työsuhteissa työskentelevien etujen ajajana.
Unelmia uudesta työstä -hankkeen tavoite on tukea epävarmassa työelämässä työskenteleviä ja parantaa heidän työolojaan ja työehtojaan. Työehtojen parantaminen on tärkeää kaikkien palkkatyötä tekevien takia, sillä yhden ryhmän muita tiukemmat työehdot heijastuvat kaikkien työehtoihin.
Hankkeella parannetaan työntekijöiden ennakointivalmiuksia ja muutostilanteissa toimimista, näin myös epävarmaa työpolkua etenevien työuraa pidennetään, parannetaan työhyvinvointia sekä kannustetaan pätkätyöläisiä elinikäiseen oppimiseen.
Hankkeen avulla autetaan oppilaitoksia valmistamaan opiskelijoita siihen, että vakituista työpaikkaa ei heti opintojen jälkeen löydy vaan työtä joudutaan tekemään pätkissä. Hankkeessa oppilaitokset saavat sellaisia välineitä, joilla ne pystyvät tukemaan opiskelijoita työuran pätkittäisellä alkutaipaleella. Näiden välineiden avulla työura on hallittua, suunnitelmallista ja järkevästi dokumentoitua
Hankkeessa laaditaan toimintaohjeet Suomessa yleistyneeseen tilanteeseen, jossa oma työ ei täysin elätä. Selvitetään, miten sosiaaliturva ja palkkatyö kohtaavat yksilön ja perheen elämässä.
Hankkeessa tutkitaan tekijänoikeuksia työntekijän näkökulmasta ja tutkitaan sosioemotionaalisten taitojen kehittymistä ja niiden merkitystä.
Hankkeen tavoitteena on
- tuottaa tietoa pätkätyöilmiöstä sekä mahdollisuuksista vaikuttaa pätkätyöläisten asemaan yhteiskunnassa,
- auttaa ammattiin valmistavia oppilaitoksia tukemaan työelämään valmistuvia nuoria hallitsemaan ja suunnittelemaan työuraansa pätkittäisistä työsuhteista huolimatta,
- mallintaa sitä, kuinka ammattijärjestöjen toimijat, esimiehet ja työntekijät pystyvät tukemaan pätkäsuhteessa olevaa työntekijää
- tukea pätkätyösuhteessa olevan osaamista ja osaamisen kehittymistä
- välittää työelämään ja työsuhteen ehtoihin liittyvää tietoa
- käsitellä joustoturvaan ja sen kehittämiseen liittyviä kysymyksiä
- tukea pätkätyöläisten vertaistoimintaa

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin tiedottamisesta toimihenkilökenttään vastaa STTK yhdyshenkilöineen. Tiedotusmateriaalin kokoaa projektipäällikkö yhteistyökumppanin avustuksella. Hanketiedotus toteutetaan pääasiassa sähköisesti. Hankkeen tuloksista tiedotetaan myös lehdistötiedottein. Tiedotuksessa otetaan huomioon ESR-ohjelman tiedotusohjeet ja kaikessa tiedotusmateriaalissa käytetään EU-lippua ja Vipuvoimaa EU:lta ohjelman logoa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen tuloksista tiedotetaan STTK:n valmiita verkostoja hyväksikäyttäen. Hankkeen alussa laaditaan STTK:n liitoille tiedote, jonka avulla haetaan edunsaajia myös workshopeihin (kahviloihin) ja seminaariin. Lisäksi laaditaan yksityiskohtainen tiedotussuunnitelma. Hankkeen tuloksista tiedotetaan STTK:n liittojen lehdille ja liittojen asiantuntijoille sähköisen tiedotteen avulla hankkeen päätyttyä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 226 375

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 175 426

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 202 173

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 175 426

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta-, ja ohjauspalveluiden valtakunnallisella kehittämisohjelmalla

9. Loppuraportin tiivistelmä

Kuntoutussäätiön arviointikyselyn perusteella hanke on saavuttanut merkittäviä tuloksia. Lisäksi hankkeen toiminta on ollut hyvin työelämälähtöistä ja työelämäsuuntautunutta. Hankkeessa on tuotettu runsaasti tarpeellista tietoa, jotka ovat kaikkien tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kanssa työskentelevien käytössä.
Tulokset
Leinikki: Ohjeet Pärjätään pätkätyössä (www.tjs-opintokeskus.fi)
Vaherjoki: Minuus, sosiaaliturva ja hyvä elämä
Ukkola: Osaamisperustainen työtodistus
Järvilehto: Tekijänoikeuden luovilla aloilla
Sekä seminaareja ja seminaariraportteja mm. vuokratyöstä ja tekijänoikeuksista.