Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11293

Projektin nimi: Osaamisen ja asiantuntijuuden integroidut ratkaisut kansainvälisille markkinoille

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2010 ja päättyy 30.6.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen liitto

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 1036087-8

Osoite: Sepänkatu 4

Puhelinnumero: 020 771 5600

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.jykes.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Satu Freyberg

Asema: Kansainvälistymispalveluiden johtaja

Sähköposti: satu.freyberg(at)jykes.fi

Puhelinnumero: 0207715623

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän, Äänekosken, Saarijärven-Viitasaaren, Jämsän, Joutsan, Keuruun

Kunnat: Kinnula, Keuruu, Jämsä, Pihtipudas, Konnevesi, Kannonkoski, Kuhmoinen, Toivakka, Petäjävesi, Kyyjärvi, Multia, Viitasaari, Muurame, Joutsa, Uurainen, Luhanka, Kivijärvi, Saarijärvi, Laukaa, Jyväskylä, Hankasalmi, Karstula, Äänekoski

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaisena kohderyhmänä on Keski-Suomen koulutustoimialan yritysten henkilöstö, jonka asiantuntijuutta ja osaamista vahvistetaan. Kohderyhmän kehittymisen myötä, yritykset pystyvät tarjoamaan parempaa ja laadukkaampaa palvelua asiakasyrityksille sekä tarjoamaan mahdollisuuksia työmarkkinoille.

Kohderyhmän määrittely perustuu Toimivat työmarkkinat -ohjelman kehittämistarpeisiin ja -teemoihin sekä rakennemuutoksista johtuviin koulutustoimialan markkinoiden haasteisiin.

Toimenpiteistä noin 10% kohdistuu Viitasaari-Saarijärvi -seudulle.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin välillisenä kohderyhmänä on Keski-Suomen koulutustoimialan yritykset, joiden henkilöstöä hankkeessa kehitetään. Myös koulutustoimialan yritysten asiakasyritykset ja työmarkkinoiden työnantajat ovat hankkeen välillisenä kohderyhmä, hyötyen varsinaiseen kohderyhmään kohdistuvista toimenpiteistä ja hankkeessa luoduista toimintamalleista.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Osaamisen ja asiantuntijuuden integroidut ratkaisut kansainvälisille markkinoille -hankkeen varsinaisena kohderyhmänä on Keski-Suomen koulutustoimialan yritysten henkilöstö, jonka asiantuntijuutta ja osaamista toimia uusilla markkina-alueilla vahvistetaan. Kohderyhmän kehittymisen myötä, yrityksen pystyvät tarjoamaan parempaa ja laadukkaampaa palvelua asiakasyrityksille sekä tarjoamaan mahdollisuuksia työmarkkinoille.
Hankkeen välillinen kohderyhmä muodostuu koulutustoimialan yrityksistä sekä asiakasyrityksistä ja työmarkkinoiden työnantajista, jotka hyötyvät varsinaiseen kohderyhmään kohdistuvista toimenpiteistä sekä hankkeessa käytetyistä ja testatuista toimintamalleista. Hankkeessa käytettyjä ja yrityscasejen kautta testattu osaamispalvelujärjestelmä ja toimintamalli ovat koulutus- ja palvelutoimialan yritysten hyödynnettävissä.
Hankkeen keskeisenä tavoitteena on parantaa koulutustoimialan yritysten henkilöstön, palveluiden ja työmarkkinoiden koulutustarpeen kohtaantoa. Tavoitteena on kehittää ja parantaa toimialan yritysten henkilöstön yhteistyötä ja asiantuntijaverkostossa toimimista kehittämällä ja tuottamalla integroituja koulutus- ja palveluliiketoiminnan ratkaisuja ja palvelumalleja. Tavoitteena on myös edistää Keski-Suomen koulutustoimialan yritysten kasvua ja kehitystä löytämällä yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja testaamalla mahdollisuuksia asiakascasejen kautta.
Hankkeella tuotetaan kestävän kehityksen positiivisia taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia muun muassa tehostamalla työelämän koulutustarpeisiin vastaamista ja vahvistamalla maakunnan koulutustoimialan asemaa työmarkkinoilla. Lisäksi hankkeella tuetaan elinikäisen oppimisen periaatteella kestävän kehityksen ratkaisuja.
Hankkeen aikana kehitetään koulutustoimialan yritysten henkilöstön osaamista ja asiantuntijuutta sekä verkostoja uusien ratkaisujen tarjoamiseksi toimialalle. Hankkeen aikana käytetään ja testataan koulutustoimialan yritysten osaamispalvelujärjestelmää. Järjestelmä on verkoston ja koulutus- ja palvelutoimialan hyödynnettävissä hankkeen aikana ja jälkeen.
Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kohderyhmien ja sidosryhmien kanssa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin alkaessa laaditaan tiedotussuunnitelma rahoittajan ohjeiden mukaisesti.

Projektin sisällä tiedotetaan projektissa toimivia koulutustoimialan yrityksiä ja asiakasyrityksille aktiivisesti eri viestintäkanavien välityksellä sekä ohjausryhmän kautta. Projektin ulkopuolella projektista tiedotetaan muun muassa projektin toteuttajan ja muiden kohde- ja sidosryhmien internet-sivuilla sekä mahdollisten tiedotteiden tai uutiskirjeiden välityksellä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektissa kehitettyjä hyviä käytäntöjä ja tuloksia levitetään jo toteutuksen projektin aikana kohderyhmälle aktiivisen tiedottamisen ja osallistamisen kautta. Lisäksi niistä kerrotaan internet-sivustojen kautta laajemmalle yleisölle. Projektin aikana tuotetut mallinnukset ja järjestelmät juurrutetaan alueelle niin, että ne tulevat toimimaan myös projektin jälkeen ja tukevat projektin jälkeistä toimintaa. Hyvien käytäntöjen levittämissuunnitelma on yhteydessä projektin tiedottamissuunnitelmaan ja projektissa toteutettaviin toimenpiteisiin sekä mukana olevien organisaatioiden osallistumiseen.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 93 334

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 89 841

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 123 334

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 116 830

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli kehittää koulutuksen, valmentamisen ja asiantuntijapalveluiden parissa toimivien yritysten ja näiden henkilöstön kansainvälistymisosaamista ja valmiuksia toimia kansainvälisillä markkinoilla. Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa toteutettiin konkreettisia, yritysvetoisia kansainvälistymiscaseja. Tavoitteeksi asetettiin 5 kansainvälistymicasea eri markkina-alueille. Hankkeen aikana toteutettiin toimenpiteitä useilla markkina-alueilla. Puolassa verkoston yritykset osallistuivat koulutusalan messuille omalla osastolla sekä järjestivät työpajoja, joissa esiteltiin verkoston yritysten palveluita. Ennen messuja Puolan koulutusmarkkinoista tehtiin selvitys ja sovittiin etukäteen yritystapaamisia messujen ajaksi. Venäjän markkinoista kiinnostuneille tehtiin markkinaselvitys Venäjä koulutusmarkkinoiden toiminnasta ja siitä miten ulkomaalainen koulutusalan palveluita tarjoava yritys voi asettua Venäjän markkinoille. Venäjälle järjestettiin myös matka, jonka aikana tavattiin koulutusalan toimijoita, kuultiin koulutusalan muutoksista ja tavattiin koulutusalan yrityksiä ja organisaatioita. Saksan markkinoille järjestettiin yritysten palveluita ja osaamista esittelevä työpaja, jossa koottiin kontakteja Saksan markkinoilta. Saksa on tunnistettu potentiaaliseksi kohdemarkkinaksi, josta on mahdollisuus löytää yhteistyökumppaneita. Portugalin koulutusmarkkinoita selvitettiin hankkeessa yhteistyössä Finpron Future Learning –ohjelman kanssa. Verkoston yritykset osallistuivat vienninedistämismatkalle, jonka aikana järjestettiin seminaareja, työpajoja ja tavattiin mm. opetusministeriön edustajia. Portugalin markkinoilla on matkan jälkeen tehty tiivistä yhteistyötä. Kiina on kehittyvä markkina, josta löytyy paljon mahdollisuuksia palvelualan yrityksille. Hankkeen kautta osallistuttiin Jyväskylän ystävyyskaupunkiin Kunmingiin ja Honghen prefektuuriin suuntautuneella vienninedistämismatkalla. Matkan aikana verkoston palveluja ja osaamista esiteltiin kiinalaisille oppilaitoksille ja opetusalan päättäjille. Kiinalaisia tavattiin Jyväskylässä, kun delegaatio saapui vastavierailulle. Hankkeen aikana toteutettiin yhteistyössä Liettuan opetusministeriön Education Development Center kanssa seminaari ja työpaja suomalaisesta koulutusalan osaamisesta. Tapahtumat järjestettiin Vilnassa osana School 2011 –messuja. Seminaarissa esiteltiin suomalaisen koulutusalan osaamista, verkoston kautta tarjottavia palveluja ja asiantuntijuutta. Työpajassa käytiin läpi koulutusalan muutoksia Liettuassa, etsittiin yhteistyömahdollisuuksia ja esiteltiin verkoston palveluita ja osaamista. Hankkeen kautta toteutettiin selvitys latinalaisen Amerikan koulutusmarkkinoiden toiminnasta ja järjestettiin työpaja, jossa paikalla oli koulutusalan asiantuntijat Argentiinasta, Brasiliasta ja Chilestä. Verkoston yrityksillä oli mahdollisuus luoda suoria kontakteja asiantuntijoiden kanssa. Hankkeessa järjestettiin myös tilaisuuksia ja ohjelmaa erilaisille vierailijaryhmille, jotka tutustuivat Jyväskylän ja Keski-Suomen koulutusalan osaamiseen ja elinkeinoelämään. Hanketta ja verkoston yritysten osaamista ja palveluita esiteltiin tilaisuuksissa ja työpajoissa ruotsalaisille, venäläisille, hollantilaisille, puolalaisille ja saudiarabialaisille. Tavoitteiden saavuttaminen on edellyttänyt tiivistä yhteistyötä ja verkoston sisäistä kehittämistä. Hankkeen toisena prioriteettina, kansainvälistymistoimenpiteiden ja osaamisen kehittämisen ohella, on ollut verkoston kehittäminen. Verkoston toiminnan halutaan vahvistuvan ja verkostossa toimivien yritysten yhteistyön jatkuvan. Kansainvälistymisessä koulutusalan yritykset ovat usein liian pieniä toimijoita yksinään, joten verkoston yhteinen kehittäminen, palveluiden muodostaminen ja asiakkuuksien hoitaminen nähdään voimavarana ja kansainvälistymisen mahdollistajana. Hankkeen aikana verkoston toimintaa on selkeytetty ja siitä on tullut organisoidumpaan. Verkoston yritykset allekirjoittivat kesäkuussa 2012 verkostosopimuksen, jossa sovitaan toimintaperiaatteista kansainvälistymisen osalta. Verkostolle muodostetaan sopimuksen mukaisesti verkostokokous ja johtoryhmä. Nämä elimet ottavat vastuun verkoston kehittämisestä ja toiminnan jatkuvuudesta hankkeen päätyttyä. Hankkeen aikana kehitetyt verkoston työkalut (graafinen materiaali, logot, verkoston tiedonhallintajärjestelmä) ovat verkoston käytettävissä ja hallinnassa. Hankkeen aikana kehitetty ja testattu tiedonhallintajärjestelmä (EduCluster Network Intra) on osoittautunut hyväksi tiedonhallintajärjestelmäksi, joka edistää verkoston yhteistyötä, tiedon vaihtoa ja hallintaa sekä asiakkuuksien hoitamista koko asiakasprosessin ajan. Hankkeen aikana aloitettiin myös keskustelut Keski-Suomen kärkiklustereiden kanssa. Tavoitteena on ollut, että eri toimialojen yritykset löytävät konkreettisia yhteistyömalleja kansainvälistymisen ja vienninedistämiseksi. Hankkeen päätyttyä yhteistyötä jatketaan kärkiklusteritoimijoiden kanssa ja oppilaitosten kanssa.