Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11302

Projektin nimi: Semi-Open Innovation Net - SOINet

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2010 ja päättyy 30.9.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Hämeen ammattillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0996167-6

Osoite: Visamäentie 35 A (PL 230)

Puhelinnumero: 03 6461

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.hamk.fi

Projektin kotisivun osoite: www.hamk.fi/soinet ja http//:195.148.238.61

Vastuuhenkilön nimi: Helena Kautola

Asema: Koulutus- ja tutkimuskeskuksen johtaja

Sähköposti: helena.kautola(at)hamk.fi

Puhelinnumero: 040 5313154

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme

Seutukunnat: Hämeenlinnan, Forssan, Riihimäen

Kunnat: Riihimäki, Ypäjä, Forssa, Hämeenlinna, Humppila, Hausjärvi, Tammela, Janakkala, Hattula, Loppi, Jokioinen

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinainen kohderyhmä on elinkeinoelämän palveluksessa olevat henkilöt, joiden tehtävänä on kehittää toimintoja, selvittää ongelmia tai seurata tapahtumia ja trendejä. Tukipalvelu kehitetään vapauttamaan heidät teoreettisista, rutiininomaisista tai kohtuuttomasti aikaa vievistä toimista varsinaisiin tehtäviinsä eli ajatteluun ja innovointiin.

Yritysten määrä projektissa olisi saattanut nousta jopa 50:een ilman keskeytystä, mutta koska projekti keskeytetään jäänee arvioksi 4 yritystä.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Toiminta voi laajentua koskemaan Suomen koko koulutus- ja tutkimushenkilöstöä ja luoda heille mahdollisuuden ylläpitää suoraa kontaktia elinkeinoelämän akuutteihin tehtäviin ja ongelmiin.
Samalla korkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijat voivat ohjata sivutulotarpeitaan omaa koulutusta tukeviin tehtäviin.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten työpaikkoja 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hämeen ammattikorkeakoulun kehittämä, puoliavoin innovaatiotoimintamalli (Semi-Open Innovation Net = SOINet) palvelee yritysten ja alueen muiden toimijoiden tiedon ja innovaatiotuen tarvetta. Sen avulla yritykset ja vastaavat voivat siirtää teoriaosaamista tai rutiinimaista tiedon hakua koulutus- ja tutkimuslaitoksille ja vapauttaa oman henkilöstönsä siltä osin muihin tehtäviinsä. Lisäksi ulkopuolinen näkemys vastuuhenkilöiden omien ajatusten rinnalle varmistaa ratkaisuiden perusteita. Henkilöstön ajankäyttö järkevöityy ja paine laskelmien tai suunnitelmien oikeellisuudesta helpottuu. Henkilöstö voi ja jaksaa paremmin. Myös yritys hyötyy monin tavoin.

Ammattikorkeakouluille ja vastaaville SOINet -tyyppinen palvelukanava tarjoaa luontevan ja tehokkaan tavan vaikuttaa alueellisesti. Se tuo opetukseen jatkuvan kosketuksen elinkeinoelämän tarpeisiin ja käytäntöihin, luo yrityskontakteja opiskelijoille tulevia harjoittelu- ja työpaikkoja ajatellen, auttaa opetushenkilöstöä luomaan todellisuuspohjaisia harjoitustöitä, päivittämään osaamistaan ja kohdistamaan opetustaan.

Ammattikorkeakouluista voi olla nykyistä mittavampaa hyötyä alueen elinkeinoelämälle ja muille toimijoille, mikä tulee näkymään alueen kilpailukykynä. Toiminnasta pitää olla vastaavasti etua myös ammattikorkeakoululle. Valmistuvilla on ote tuleviin tehtäviinsä, he työllistyvät helpommin ja ko. oppilaitoksen vetovoima opiskeluun hakeutuvien piirissä vahvistuu.

Tutkimuksen kannalta SOINet luo mahdollisuuden seurata, mitä alueen muiden toimijoiden ulkopuolisen avun tarpeet ovat ja miten AMK voi niihin vastata tai miten toimintaa ja opetusta tulisi kehittää.

Hankkeen tavoitteena on kokeilla ja kehittää järjestelmää HAMKin puitteissa toiminta-alueena aluksi Kanta-Häme.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Rahoittajaorganisaatiot informoidaan ohjausryhmän kautta ja väli- ja loppuraporteissa.

Projektin aikana järjestetään informaatiotilaisuuksia projektiin osallistujille ja rahoittajaorganisaatioille. Informaatiotilaisuuksissa esitellään projektin tilanne ja suunnitellut kehitystoimet.

Projektin päättyessä järjestetään potentiaalisille käyttäjille webropol-kysely.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Vuoden 2011 aikana julkaistaan projektista tehdyn tutkimuksen tulokset ja niiden perusteella kehitetty lopullinen toimintamalli.

Varsinainen levittäminen tapahtuu esimerkiksi jatkoprojektilla, joka alkaisi tämän päätyttyä. Levitys muihin korkeakouluihin ja vastaaviin tapahtuu myöhemmin.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 138 510

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 49 415

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 104 800

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 83 628

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tavoitteena oli luoda toimintamalli suoralle yhteydelle yritysten innovaatioaputarpeiden ja korkeakoulujen (henkilöstöt, opiskelijat) osaamisen välille. Innovaatioaputarpeet ovat erilaisia teoreettisia selvityksiä, nettihakuja ja innovaatioprosessien eri vaiheisiin liittyvää osaamista.

Projektin tuloksena syntyi toimintamalli sekä toimiva verkkopalvelu-menetelmä. Nämä on dokumentoitu mahdollista jatkokäyttöä varten.

Projekti sai innovatiivisuudestaan kiitosta pk-yrityksiltä mm. toimintamallista sekä hinnoitteluperiaatteesta.

Toimintamallin avulla yritysten kilpailukyky voi kasvaa ja henkilöstö voi ulkoistaa kohtuuttomasti vaivaa ja aikaa ottavia tehtäviä ja keskittyä päätoimiinsa.