Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11303

Projektin nimi: Lapin pk-yritysten liikkeenjohdon ja avainhenkilöiden kansainvälistymisvalmiuksien kehittäminen

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2010 ja päättyy 31.3.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Rovaniemen Kehitys OY

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 2007638-7

Osoite: Ainonkatu 1

Puhelinnumero: 040 5137890

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.rovaniemenkehitys.fi

Projektin kotisivun osoite: www.rovaniemenkehitys.fi

Vastuuhenkilön nimi: Elsi Malkki

Asema: Kehittämispäällikkö

Sähköposti: elsi.malkki(at)rovaniemi.fi

Puhelinnumero: 040 528 5430

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion, Itä-Lapin, Tunturi-Lapin, Rovaniemen, Torniolaakson, Pohjois-Lapin

Kunnat: Kemi, Rovaniemi, Tornio, Ranua, Tervola, Keminmaa, Simo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kansainvälisiltä markkinoilta liiketoiminnallista kasvua hakevien yritysten liikkeenjohto ja avainhenkilöt.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Kansainvälistyviä yrityksiä tukevat kehitysorganisaatiot

-kasvuyrityspalvelun (Tekes, Finnvera, ELY-keskus) toimijoita tullaan informoimaan säännöllisesti eri yhteyksissä valmennusohjelman aikana syntyneistä tuloksista ja havaituista yrityskohtaisista kehitystarpeista
-mukana olevat yritykset kykenevät esittämään nykyistä paremmin suunniteltuja kehityshankkeita rahoittajille

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 100, joista naisia 18

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 75, joista naisia 17

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa toteutettavan valmennusohjelman tavoite on antaa osallistujille uutta osaamista ja edellytyksiä yrityksensä kansainvälisen liiketoiminnan suunnitelmalliseen käynnistämiseen tai edelleen laajentamiseen.
Valmennusohjelma rakentuu yrityskohtaisesti räätälöidystä valmennusprosessista ja useista yhteisistä workshop-päivistä. Yrityskohtaista valmennusta täydennetään konsultoinnin avulla, jotka syventävät avainhenkilöiden liikkeenjohdollista osaamista.

Ohjelman aikana kunkin yrityksen osallistujat saavat sisällöltään, aikatauluiltaan ja asiantuntijatiimiltään räätälöityä valmennusta, joka pohjautuu yrityksen tarpeisiin. Valmennuksen aiheina voivat olla:

o miten kehittää yrityksen kansainvälistymiseen liittyvää liiketoimintasuunnitelmaa?
o miten valita yrityksen kasvun kannalta parhaat liiketoiminta-alueet?
o miten priorisoida kohdemarkkinoita, asiakasryhmiä tai jakeluteitä?
o mitkä ovat vaihtoehtoiset toimintamallit kohdemarkkinassa?
o millaisilla kumppanuuksilla saavutetaan pysyvä asema markkinoilla?
o miten rakentaa toimiva myynti- ja markkinointikanava?

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeesta tiedotetaan rahoittajien antamien ohjeiden mukaisesti. Hankkeen raportit tehdään sähköiseen muotoon ja ne ovat Lapin toimijoiden käytettävissä. Valmennusohjelmasta tiedotetaan Rovaniemen Kehitys Oy:n internetsivuilla sekä lehdissä. Lisäksi hankkeesta tiedotetaan sidosryhmille ja heidän asiakkailleen. Valmennusohjelman eri teemapäivistä tiedotetaan alueen yrityksiä laajasti kunkin teemapäivän yhteydessä. Valmennusohjelman käynnistymisen yhteydessä laaditaan lehdistötiedote ja järjestetään aloitusseminaari. Valmennusohjelman tuloksista tiedotetaan ohjelman aikana lehdistössä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvistä käytännöistä ja tuloksista tiedotetaan sidosryhmiä ja muita keskeisiä toimijoita erikseen ja yhdessä järjestettävissä tilaisuuksissa. Samoin hyvistä käytännöistä ja tuloksista kerrotaan tiedotusvälineissä lähinnä yrityksien kertomana.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 577 289

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 524 206

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 612 578

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 524 206

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Yhteistyö eri tahojen kanssa sujui hyvin ja asiantuntevasti. Valmennusohjelma koettiin tarpeelliseksi aikana, jolloin yritysten kilpailukyky on ollut erityisessä haasteessa ja yritysten antama palaute valmennuksista oli hyvää. Ohjelman laajuus mahdollisti yrityksen systemaattisen kansainvälistymisen suunnittelun ja osaamisen kehittämisen. Yrityksiltä tulleen palautteen myötä myös jatkotarvetta vastaavantyyppiselle ohjelmalle on edelleen.