Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11309

Projektin nimi: Itä-Suomen kirjastohenkilöstön pätevöittämiskoulutus KIPA

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2010 ja päättyy 30.6.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Itä-Suomen yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2285733-9

Osoite: PL 111

Puhelinnumero: (013) 251 111

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.uef.fi/

Projektin kotisivun osoite: www.aducate.fi/kipa

Vastuuhenkilön nimi: Ulla Turtiainen

Asema: koulutusjohtaja, koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate

Sähköposti: ulla.turtiainen(at)uef.fi

Puhelinnumero: 040 566 6670

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Koillis-Savon, Pielisen, Karjalan, Keski-Karjalan, Savonlinnan, Mikkelin, Varkauden, Pieksämäen, Joensuun, Sisä-Savon, Ylä-Savon, Kuopion

Kunnat: Nurmes, Keitele, Tervo, Juuka, Rautalampi, Kitee, Rääkkylä, Kaavi, Pieksämäki, Iisalmi, Kerimäki, Ristiina, Varkaus, Hirvensalmi, Pertunmaa, Kiuruvesi, Mikkeli, Sonkajärvi, Puumala, Joroinen, Siilinjärvi, Liperi, Valtimo, Rantasalmi, Kesälahti, Lieksa, Sulkava, Rautavaara, Enonkoski, Nilsiä, Mäntyharju, Savonlinna, Kuopio, Pielavesi, Joensuu, Ilomantsi, Leppävirta, Kangasniemi, Outokumpu, Tohmajärvi, Tuusniemi, Juankoski, Vesanto, Punkaharju, Lapinlahti, Suonenjoki, Juva, Kontiolahti, Polvijärvi, Vieremä, Heinävesi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmiä ovat ensisijaisesti kirjastoissa työskentelevät mutta muodollisesti epäpätevät ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt, muissa tehtävissä tai työttömänä olevat ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt. Mikäli kiintiö (45 paikkaa) ei täyty ylemmän korkeakoulutukinnon suorittaneista, voidaan mukaan ottaa myös alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita tai muutoin koulutukseen sovltuvia kirjastoalalla toimivia tai toimineita henkilöitä.
Erillisiä opintojaksoja suorittamaan voidaan ottaa lisää opiskelijoita paikallisen koulutustarpeen mukaan.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti hankkeen kohderyhmänä ovat julkisten (tieto)palvelujärjestelmien käyttäjät.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 72, joista naisia 61

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Itä-Suomen kirjastohenkilöstön pätevöittämiskoulutus KIPA-hankkeen tavoiteena on informaatiotutkimuksen yliopistotasoisten perus- ja aineopintojen saatavuuden parantaminen itäsuomessa. Koulutuksella turvataan kirjastoalan kelpoisuusvaatimukset täyttävän henkilöstön riittävä saatavuus Itä-Suomessa. Hanke edistää korkeakoulutettujen työllistymismahdollisuuksia monipuolistamalla heidän kelpoisuuttaan.

Hankkeessa toteutetaan informaatiotutkimuksen yliopistotasoiset perus- ja aineopinnot Itä-Suomessa monimuotokoulutuksena, ja toteutuksen yhteydessä koulutus virtualisoidaan. Virtuaalisoimisen tuloksena syntyy tuote: informaatiotutkimuksen aineopintotasoiset verkko-opinnot. Verkko-opinnot muokataan uusinta teknologiaa hyväksi käyttäviksi niin, että perinteisen itsenäisen verkko-opiskelun sijaan informaatiotutkimuksen aineopintojen virtualisoitu koulutus mahdollistaa niin opiskelijan ja opettajan kuin opiskelijoiden keskinäisenkin vuorovaikutuksen, jossa verkossa olevat tallenteet jalostuvat monipuoliseksi oppimateriaaliksi.

Hankkeen päätyttyä tuote jatkaa elämäänsä avoimien yliopistojen koulutustarjonnassa.

Hankkeen kohderyhmä on korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt. Kohderyhmiä ovat kirjastoissa työskentelevät mutta muodollisesti epäpätevät ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt, muissa tehtävissä tai työttömänä olevat ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt, ja muut kirjastoalalla kouluttautumisesta kiinnostuneet. Välillisesti hankkeen kohderyhmänä ovat julkisten (tieto)palvelujärjestelmien käyttäjät.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen tiedotuksesta vastaa projektipäällikkö.
Viestintävälineitä ovat
- projektin verkkosivut ja ympäristöt, intranet sisäisessä viestinnässä
- tapahtumien verkkosivut
- sanomalehdet, posti
- henkilökohtainen tiedottaminen
Tiedottamiseen kuuluu osallistuminen ITK-päiville ja muihin mahdollisiin seminaareihin.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen käynnistymisen jälkeen sen edistymisestä tiedotetaan säännöllisesti mm. verkkosivujen
välityksellä ja sen tuloksia esitellään kansallisissa konferensseissa.

2010
hankkeen alkamisesta tiedottaminen, markkinointi opiskelijoiden rekrytoimiseksi
markkinointi opiskelijoiden rekrytoimiseksi, osallistuminen ITK-päiville
hankkeessa tuotettujen opintojaksojen ja materiaalien esitteleminen
2011
osallistuminen ITK-päiville tai muuhun mahdolliseen seminaariin
markkinointi opiskelijoiden rekrytoimiseksi
hankkeessa tuotettujen opintojaksojen ja materiaalien esitteleminen
2012
hankkeessa tuotettujen opintojaksojen ja materiaalien esitteleminen
hankkeen tuloksista tiedottaminen niin julkisen sanan kuin avointen yliopistojenkin edustajille
2013
yhteenvetotiedottaminen, ml. avointen yliopistojen tuleva tarjonta

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 386 930

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 356 133

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 421 255

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 388 945

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa toteutettiin ajalla 1.1.2010-31.6.2013 informaatiotutkimuksen perus- ja aineopinnot, yhteensä 60 op, monimuoto-opintoina valitulle ryhmälle kirjastoalalla työskenteleviä tai sille hakeutuvia itäsuomalaisia. Hankkeen hallinnoijana ja alueellisena toteuttajana toimi Itä-Suomen yliopisto, koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate ja koulutusvastuullisena opintojen tuottajana Tampereen yliopisto, informaatiotieteiden yksikkö. Riittävän määrän opintoja suorittaneet osallistujat saivat todistuksen, jolla osoittaa kirjastoasetuksen mukaisen kelpoisuuden edellyttämät kirjasto- ja informaatioalan korkea-asteen opinnot. Koulutussisältöjä tuotettiin huomioiden paikallinen osaamistarve etenkin kirjastojen johtamisessa sekä niiden pedagogisten tehtävien hoitamisessa, tinkimättä silti koulutuksen kelpoisuutta tuottavasta luonteesta.
Toteutuksen yhteydessä kaikki koulutuksen opetusmateriaali tallennettiin sellaiseen muotoon, että kokonaisuuden toteutus etäopintoina on jatkossakin mahdollista. Koko 60 op kokonaisuuden luennot, verkkotehtävät ja tekstimateriaalit on tallennettu oppimisympäristöön ja mediapalvelimille alan koulutuksen tarpeisiin. Kaikki opintoihin liittyvät luennot tallennettiin eri menetelmiä hyödyntäen niin, että ovat opiskelijoiden käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta. Uuden teknologian hyödyntämisen ja siihen liittyvien kokeilujen ja selvitysten tavoitteena oli tallennuksia tehtäessä erityisesti se, että tuloksena on mahdollisimman vorovaikutteinen oppimiskokemus perinteisen itsenäisen verkko-opiskelun sijaan. Erilaisia etävuorovaikutuksen keinoja kokeiltiin hankkeessa ja mm. epäviralliset sosiaalisen median kanavat nousivat merkittävään rooliin opiskelun vertaistuessa.
Hankkeen alueellisten tavoitteiden toteutuminen näkyy mm. siinä, että muodollinen pätevöityminen paransi muutamien opiskelijoiden työtilannetta joko kokonaan uuden työpaikan saamisella tai aseman vahvistumisena senhetkisessä työpaikassa. Opiskelijoille tehdyn kyselyn mukaan johtotehtävissä tarvittava ammatillinen varmuus lisääntyi, ja opiskelijat kokivat ymmärtävänsä informaatiotutkimusta aiempaa paremmin: heidän oma informaationlukutaitonsa ja ammatillinen osaamisensa kehittyivät. Valmiudet vastata kirjastoalan uusiutuvien tehtävien haasteisiin paranivat, eikä vain kelpoisuus lisääntynyt.
Koulutuksen saatavuutta Itä-Suomessa, jonka omissa oppilaitoksissa ei ole kirjastoalan koulutusta, ja sitä kautta kirjastoalan kelpoisuusvaatimukset täyttävän henkilöstön riittävyyttä alueella edesautetaan hankkeen päätyttyä yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston, koulutus- ja kehittämispalvelu Aducaten, Tampereen yliopiston informaatiotieteen yksikön ja Tampereen yliopiston Avoimen yliopiston sekä itäsuomalaisen yhteistyöoppilaitoksen välillä. Yhteistyön tavoitteena on käynnistää hankkeessa tuotettua 60 op koulutusta, erityisesti sen aineopintotasoista koulutusmateriaalia hyödyntävän Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kelpoisuutta tuottavan opintokokonaisuuden toteutus Itä-Suomessa.