Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11320

Projektin nimi: Venäläisille maahanmuuttajille suunnatun Mosaiikki-lehden julkaiseminen Pohjois-Savossa

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2010 ja päättyy 31.12.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Suomi-Venäjä-Seuran Itä-Suomen piirijärjestö ry.

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0975833-6

Osoite: Puijonkatu 9 B 20

Puhelinnumero: 0400-570822

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.venajaseura.com

Projektin kotisivun osoite: www.venajaseura.com/ita-suomi/projektit

Vastuuhenkilön nimi: Tiina Ynnilä

Asema: Projektisihteeri

Sähköposti: tiina.ynnila(at)venajaseura.com

Puhelinnumero: 0400-640526

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon, Varkauden, Sisä-Savon, Ylä-Savon, Kuopion

Kunnat: Keitele, Tervo, Rautalampi, Kaavi, Iisalmi, Varkaus, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Siilinjärvi, Rautavaara, Nilsiä, Kuopio, Pielavesi, Leppävirta, Tuusniemi, Juankoski, Vesanto, Lapinlahti, Suonenjoki, Vieremä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaisenä kohderyhmänä on Pohjois-Savon alueella asuvat venäjänkieliset maahanmuuttajat sekä heidän perheensä.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisiin kohderyhmiin kuuluu erilaiset virastot ja yhdistykset, jotka pystyvät Mosaiikki-lehden avulla tiedottamaan omasta toiminnastaan sekä auttamaan maahanmuuttajien kotouttamisessa Kuopion seudun alueelle.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Venäläisille maahanmuuttajille suunnatun Mosaiikki-lehden julkaiseminen Pohjois-Savossa -hanke julkaisee neljä kertaa vuodessa venäjänkielisille maahanmuuttajille suunnattua kaksikielistä lehteä. Hankkeen päämääränä on edistää venäläisten maahanmuuttajien tasavertaisia mahdollisuuksia elää suomalaisessa yhteiskunnassa ja edistää maahanmuuttajien kotoutumista.

Jokaisen maahanmuuttajan on opittava tasapainottelemaan oman kulttuuriperintönsä ja uuden maan kulttuurin välillä. Suomeen tullessaan maahanmuuttaja joutuu automaattisesti kasvokkain uuden kulttuurin kanssa ja hänen pitäisi oppia tuntemaan suomalainen kulttuuri ja kieli, jotta voisi toimia suomalaisessa yhteiskunnassa ja tulla sen jäseneksi. Samalla maahanmuuttajan tulisi kuitenkin muodostaa omaa näkemystään itsestään, identiteetistään ja ympäristöstään, sillä vahva identiteetti ehkäisee syrjäytymistä.

Mosaiikki-lehden päätavoite on edistää näitä tavoitteita ja periaatteita: välittää tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurista sekä auttaa suomen kielen opiskelussa, mutta samalla se myös auttaa säilyttämään siteen omaan alkuperäiseen kieleen ja kulttuuriin. Nämä kaikki tekijät yhdessä edesauttavat maahanmuuttajien kotoutumista ehkäisten maahanmuuttajien syrjäytymistä.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Suomi-Venäjä-Seuran Itä-Suomen piirijärjestö ry. Kuopiossa ja osatoteuttajana Mosaiikki ry. Jyväskylässä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan tiedotusvälineiden avulla sekä yhteistyöorganisaatioiden kautta. Tiedotusvälineet pidetään hankkeen toteutusaikana koko ajan selvillä, mitä hankkeessa tehdään. Toteutusvaiheessa lehteä pyritään jakamaan mahdollisimman laajalle sekä useille organisaatioille, jotta se tavoittaisi maahanmuuttajat. Tarkoitus on, että lehteä pystyy lukemaan esim. sairaaloiden odotustiloissa sekä julkisissa virastoissa. Lehdestä tiedotetaan myös maahanmuttajien kanssa töitä tekeviä henkilöitä, jotta he osaavat tarvittaessa kertoa asiakkailleen lehden olemassaolosta.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Maahanmuuttajien kanssa töitä tekeviä ihmisiä tiedotetaan jatkuvasti lehdestä ja sen hyvistä käytänteistä. Myös tiedotusvälineille kerrotaan onnistumisista.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 44 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 43 941

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 56 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 56 425

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projekti on on ollut mielestämme menestyksekäs. Lehtien sisältö on ollut monipuolista ja hyödyksi kohderyhmälle. Sisällön etsiminen ei ole tuottanut vaikeuksia, lehden jakelukin on sujunut kitkattomasti. Hankkeessa aloitettu toiminta jatkuu myös hankkeen jälkeen.

Projekti on auttanut toteuttajaa verkostoitumaan muiden alueella maahanmuuttajatyötä tekevien tahojen kanssa, mistä toivottavasti poikii uusia yhteistyömuotoja ja jopa uusia yhteisiä projekteja.