Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11333

Projektin nimi: YHTÄKÖYTTÄ -projekti: Lomituspalvelujen Sysmän paikallisyksikön kehittämishanke neljän yhdistetyn paikallisyksikön toiminnan yhtenäistämiseksi

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2010 ja päättyy 31.5.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Sysmän kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0167352-2

Osoite: Valittulantie 5

Puhelinnumero: 03-84310

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.sysma.fi

Projektin kotisivun osoite: Hankesuunnitelman tiivistelmä osoitteessa www.sysma.fi

Vastuuhenkilön nimi: Taina Blomqvist

Asema: lomituspalvelujohtaja

Sähköposti: taina.blomqvist(at)sysma.fi

Puhelinnumero: 044-7134514

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Hartola, Heinola, Padasjoki, Hollola, Hämeenkoski, Asikkala, Kärkölä, Sysmä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Sysmän kunta hallinnoi lomituspalveluja Melan toimeksiantosopimuksella ja lomituspalvelujen paikallisyksikön alue on: Sysmä, Hartola, Pertunmaa, Joutsa, Luhanka, Toivakka, Heinolan kaupunki, Asikkala, Padasjoki, Kuhmoinen, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä. Hankkeen varsinainen kohderyhmä on lomitusalueen hallintohenkilöstö, mutta myös asiakkaat eli alueen lomituspalveluihin oikeutetut kotieläinyrittäjät ja heidän tuotantoympäristönsä, jossa maatalouslomittajat tekevät työtään.
Selvennys kohderyhmistä:
1. Lomahallinnon henkilöstöllä tarkoitetaan
- maatalouslomittajien lähiesimiehiä ja työnjohtajia lomituspalveluohjaajia
- lomasihteeri, joka vastaa paikallisyksikön henkilöstöhallintoon liittyvistä tehtävistä
- lomituspalvelujohtaja, joka on lomituspalvelulain tarkoittama paikallisyksikön vastuuhenkilö ja johtaa paikallisyksikköä kunnanjohtajan alaisuudessa
2. Maatalouslomittajat
- pääosin työsuhteisia vakituisesti tai määräaikaisesti
- osin myös ostopalvelulomittajia
3. Alueen lomituspalveluihin oikeutetut kotieläinyrittäjät ja heidän tuotantoympäristönsä
- alueella pääosin lypsykarjatiloja, myös sikatiloja, hevostiloja, lihakarjatiloja ja muutama lammas- ja kanatila

3.3 Välilliset kohderyhmät

Lomituspalvelujen asiakkaat eli kotieläinyrittäjät ovat myös välillinen kohderyhmä, sillä lomituspalveluorganisaation kehittämisellä asiakkaiden hyvinvointi lisääntyy. Hyvinvoinnin kautta tilan tuotanto ja yrittäjyys on vireää. Tämä vaikuttaa myönteisesti kyläyhteisöissä elinvoimaisuuteen ja sitä myötä koko paikallisyksikön maaseutualueen elinvoimaisuuteen.

Välillisenä kohderyhmänä ovat myös muut lomituspalvelujen paikallisyksiköt. Projektista saadut myönteiset kokemukset ja mahdolliset uudet toimintamallit annetaan muiden paikallisyksiköiden tietoon.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 839, joista naisia 363

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 266, joista naisia 123

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Maatalousyrittäjien lomituspalvelujen paikallisyksiköiden koko supistuu maatalouden rakennemuutoksen vuoksi. Tästä johtuen Mela pyrkii yhdistämään nykyisiä paikallisyksiköitä suuremmiksi yksiköiksi, jolloin yksiköiden määrä vähenee. Melalla oli vuonna 2009 yhteensä 84 toimeksiantosopimusta kuntien kanssa, sopimuksilla hoidetaan lomituspalvelut usean kunnan alueella. Tavoitteena on vuoteen 2013 mennessä yhdistää paikallisyksiköitä siten, että toimeksiantosopimuksia olisi noin 50.

Lomituspalvelujen Sysmän paikallisyksikkö on muodostettu neljästä paikallisyksiköstä vuosien 2008 ja 2009 aikana. Käytännössä on havaittu, että kyseessä on neljän eri toimintakulttuurin uudistaminen yhdeksi uudeksi toimintamalliksi. Uudistaminen edellyttää hallintohenkilöiden toimintamallien prosessointia ja uusien, yhteisten ja yhdenmukaisten toimintamallien luomista ja käyttöön ottoa siten, että tuloksena on asiakkaiden ja lomitushenkilöstön yhtenäinen ja tasapuolinen kohtelu. Lomituspalvelun asiakkaiden eli kotieläinyrittäjien yritysten tulee olla terveellinen ja turvallinen työ- ja tuotantoympäristö sekä yrittäjille että lomitushenkilöstölle. Kiinnittämällä huomiota uudessa lomitusorganisaatiossa yhtenäisellä mallilla toteutettaviin tilojen lomitustyöajanmitoituksiin, palvelutarpeeseen, olosuhdekartoituksiin, maatalouslomittajille laadittaviin ohjeistuksiin vaikutetaan myös yritysten tuotannon laatuun. Kotieläinyrittäjien hyvinvoinnin edistäminen, työn ja vapaa-ajan erottamisen tarjoaminen yhdenmukaisin käytännöin lomituspalvelujen avulla luo yksittäisiin kyläyhteisöihin elinvoimaa ja samalla koko paikallisyksikön maaseutualueelle. Hanke edistää myös työnjohdon entistä tiiviimpää yhteydenpitoa kotieläinyrittäjien ja maatalouslomittajien kanssa. Hankkeesta saadut tulokset ovat uusien, yhdistettävien paikallisyksiköiden käytettävissä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektipäällikkö rekrytoidaan TE-toimiston haulla, työpaikkailmoitus mol:in sivuilla ja esimerkiksi ammattikorkeakoulujen agrologiksi opiskeleville.

Projektista tiedotetaan paikallisyksikön alueen kotieläinyrittäjille ja lomitushenkilöstölle postitettavalla tiedotteella, yhteistoimintaryhmän kokouksissa tiedotetaan toiminnan osapuolille, erityisesti MTK:n edustajille. Alueen sanomalehdissä lehtikirjoitukset ja mahdolliset ilmoitukset. Kunnan kotisivuille laaditaan tiedote lomituspalvelujen paikallisyksikön kohdalle. Lomituspalvelujen paikallisyksiköiden sisäiseen tiedotuskanavaan Laariin laitetaan tiedote. Etelä-Suomen paikallisyksiköiden työnohjausrenkaan kokouksissa tiedotus. Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle tiedotetaan (lomituspalvelujen toimeksiantaja). Erilaisissa henkilöstön ja kotieläinyrittäjien kokouksissa mahdollisuuksien mukaan tiedotusta. Projektin alussa tiedotetaan suunnitelma, vuosittain väliraportointia, lopussa koonti ja tulokset koko projektista.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Lomituspalvelujen paikallisyksiköiden sisäiseen tiedotuskanavaan Laariin vuosittain hankkeen toteuttamisen aikana informaatiota. Kokeiltujen toimintojen onnistumiset ja epäonnistumiset. Vuosittain Etelä-Suomen paikallisyksiköiden työnohjausrenkaan kokouksissa. Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle tietoa. Mela yhdistää vuoteen 2013 mennessä lomituspalvelujen paikallisyksiköitä siten, että nykyisestä noin 80 paikallisyksiköstä lukumäärä on 50. Tämä tarkoittaa käytännössä toiminnan uudelleen organistointia useassa paikallisyksikössä. Mikäli hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja työorganisaation kehittämiseksi vaan on tarjolla, monen paikallisyksikön työorganisaation uudistaminen helpottuu ja palvelujen toteuttaminen tavoitteellisesti nopeutuu. Yhdistettävien paikallisyksiköiden vastuuhenkilöille annetaan projektista saatavilla oleva tieto.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 216 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 198 867

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 270 150

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 248 890

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Yhtäköyttä- hankkeen hankekausi oli 1.6.2010- 31.5.2013
Lomituspalvelujen Sysmän paikallisyksikkö on muodostettu neljästä paikallisyksiköstä, viimeisin yhdistyminen tapahtui 1.1.2009. Muutoksen jälkeen toimintatavoissa ja -kulttuurissa on huomattiin eroavaisuuksia. Organisaation toimintatavat tuli yhtenäistää, jotta paikallisyksikön asiakkaat ja lomittajat saavat tasapuolista kohtelua koko lomituspalvelualueella Kärkölästä Toivakkaan asti. Lomituspalvelujen hallinnon rahoitus tulee Melalta ja määräytyy lomitettujen päivien mukaisesti. Hallinnon rahoitus ei riitä toiminnan kehittämiseen. Riskinä muutostilanteessa on, että toimintojen yhtenäistäminen tapahtuu liian hitaasti tarpeeseen nähden. Tämä aiheuttaa epätasa-arvoisuuden kokemuksia kentällä ja estää lomituspalvelujen tarkoituksen toteutumista. Hankkeen avulla tämä riski pyrittiin minimoimaan ja poistamaan kokonaan.

Tavoitteena oli paikallisyksikön asiakkaiden eli maatalousyrittäjien hyvinvointi ja tasapuolinen kohtelu osaavan hallintohenkilöstön työpanoksella.
Hankkeen aikana toteutettiin kaksi laajaa lomitushallinnon toimintaa kehittävää kokonaisuutta. Tavoitteeseen pääsemiseksi ostopalveluyrityksellä teetettiin lomitushallinnon osaamisen, koulutustarpeiden ym. kartoitus, samalla hallinnon työtä prosessoitiin ja luotiin yhtenäisiä toimintamalleja ja käytänteitä.
Työntekijöiden osaamisen kehittämisestä pyrittiin projektin aikana luomaan pysyvä toimintatapa, näin pystytään paremmin vastaamaan kotieläintilojen tuotantoympäristön kehittymisen ja uusien toimintatapojen ja uuden teknologian käyttöönoton tuomiin haasteisiin. Hankkeen aikana paikallisyksikköön luotiin kokonaan uusi johtamisjärjestelmä, joka toimii viitekehyksenä esimiestoiminnassa. Lisäksi organisaatiota muutettiin siten, että molemmat viranhaltijat voivat tehdä samanaikaisesti asiakkaisiin kohdistuvia päätöksiä. Tällä pyritään nopeampaan asiakaspalveluun ja toiminnalliseen tulokseen. Paikallisyksikön esimiesten asiakaspalveluaikaa muutettiin n. puolen vuoden seurannan jälkeen niin, että osa päivästä on rauhoitettu mm. tilakäynneille ja kirjallisille töille. Lisäksi yksikössä aloitettiin hankeen kehittämistoimenpiteenä alueittainen työnkierto, sekä parityömallin kokeilu. Näiden tavoitteena on vähentää asiakaspalvelutyön henkilöitymistä ja saavuttaa työlle asetetut tavoitteet.

Hankkeen aikana luotiin pohjaa myös pitemmän aikavälin kehittämiselle, jatkuvan parantamisen näkökulmasta. Hankepäivien aikana kerättiin kehittämisen jatkosuunnitelmaa tuleville vuosille. Tällä mahdollistetaan se, ettei nyt tehdyt kehittämistoimenpiteet jää hyödyntämättä.

Paikallisyksikön työntekijöitä, eli maatalouslomittajia varten laadittiin esimiestoiminnan suunnitelma, jolla varmistetaan johtamisjärjestelmän mukainen tapa toimia.

Työturvallisuuteen hankkeen aikana laadittiin toimenpidesuunnitelma ja toimintamalli, jonka avulla seurataan työturvallisuuden tasoa ja toteutetaan tilakäynneillä mm. riskien arviointia.


Hankkeessa laadittiin erilaisia käytänteitä, joita voidaan jatkohyödyntää valtakunnallisesti maan muissa paikallisyksiköissä. Näitä ovat mm. töiden prosessointi, eri lomakepohjat, tiedotesarjat jolla asiakkaat saavat ajankohtaisen tiedon helposti ja nopeasti, lisäksi laadittiin työntekijöiden opastamiseen tarvittava yhtenäinen työnopastusmalli ja kansio maatiloille, jonka materiaaleja voidaan täydentää tarvittaessa.

Hanke oli myös mukana valtakunnallisen maatalousyrittäjän palvelusuunnitelmalomakkeen laadinnassa yhteistyössä Melan kanssa.

Kokonaisuutena projektin tuloksena on uudistunut lomituspalvelujen paikallisyksikkö, jonka toimintavahvuutena on muuntatumiskyky nopeassa rakennemuutoksessa. Tulevaisuudessa kun paikallisyksikköjä yhdistyy tai yhdistetään, on myös muilla lomituspalveluilla mahdollisuus samaan toimintakyvyn parantamiseen, koska hankkeessa innovoitiin erilaisia toimintoja juuri muutoksen näkökulmasta.

Hanke saavutti toteutusaikanaan kaikki keskeisimmät projektisuunnitelmaan kirjatut tavoitteet tilakäyntejä lukuun ottamatta. Alkuperäisessä hankesuunnitelmassa oli tarkoituksena, että hankkeen aikana kierretään kaikki lomitusalueen kotieläintilat, mutta lomituspalvelulakiin v. 2011 tehty lisäys maatalousyrittäjän palvelusuunnitelmasta muutti hankeen toteuttamistapaa tältä osin.