Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11340

Projektin nimi: Innovatiivisia kasvuyrityksiä Pirkanmaalle (InKa)

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2010 ja päättyy 30.3.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: TTY Säätiö, täydennyskoulutuskeskus Edutech

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2286106-3

Osoite: PL 589 (Hermiankatu 1)

Puhelinnumero: 03-311511

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.tut.fi/edutech

Projektin kotisivun osoite: ei ole

Vastuuhenkilön nimi: Paula Salomaa

Asema: Koulutuspäällikkö, varajohtaja

Sähköposti: paula.salomaa(at)tut.fi

Puhelinnumero: 0400736607

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Etelä-Pirkanmaan, Ylä-Pirkanmaan, , Tampereen, Lounais-Pirkanmaan, Luoteis-Pirkanmaan

Kunnat: Pälkäne, Pirkkala, Nokia, Hämeenkyrö, Virrat, Ruovesi, Akaa, Orivesi, Ylöjärvi, Tampere, Punkalaidun, Urjala, Parkano, Vesilahti, Ikaalinen, Valkeakoski, Juupajoki, Kihniö, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Sastamala

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Pirkanmaalaiset innovaatiotoimijat (kuten yliopistot ja tutkimusryhmät, teknologiakeskukset, elinkeino- ja kehitysyhtiöt, yrityshautomot, potentiaaliset kasvuyritykset jne.) joiden yhteistyöllä voidaan saada aikaan uutta yritystoimintaa.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat tahot, joihin uudistavia innovaatiotoiminnan kehittämismenetelmiä jalkautetaan osallistuvien organisaatioiden ja yksilöiden kautta. Näitä ovat mm. osallistuvat organisaatiot laajemmin, sidosryhmät ja alueen yritykset.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 75, joista naisia 36

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 69, joista naisia 20

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Innovatiivisia kasvuyrityksiä Pirkanmaalle - projektissa pirkanmaalaiset verkostot ja potentiaalisimpien pirkanmaalaisten kärkihankkeiden avainhenkilöt kehittävät uusia, innovatiivisia koulutus- ja yhteistyötapoja innovaatioiden tuottamiseen ja saattamiseen yritystoiminnaksi.

Projektin puitteissa organisoidaan vuoden 2010 aikana kolme valmennusryhmää.

Projektin toteuttaa Tampereen teknillisen yliopiston täydennyskoulutuskeskus Edutech, www.tut.fi/edutech. Projektissa tehdään yhteistyötä Stanford Research Instituten kanssa, joka on Edutechin merkittävä kansainvälinen verkostokumppani.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen esitteellä, mainoksilla, lehdistötiedotteella, pyritään saamaan julkisuutta myös alan ammattilehdissä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvät käytänteet jalkautuvat osallistujien organisaatioissa (ja välillisesti sidosryhmien organisaatioissa) valmennuksen aikana ja kehittämisaihioiden työstämisen yhteydessä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 186 680

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 186 281

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 238 180

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 237 754

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Tavoitteet: Inka-valmennuksen avulla haluttiin vahvistaa Pirkanmaalaisten kasvuyritysten, tutkimusryhmien ja innovaatiotoimijoiden verkostoa ja sen osaamista ja edistää näin osaamiseen perustuvan uuden liiketoiminnan syntymistä. Tavoitteena on alueen elinvoimaisen liiketoiminnan kehittäminen, uudistaminen ja vahvistaminen.

Toteutus: Hankkeessa toteutettiin kansainvälisesti meritoituneen valmennusorganisaation, SRI Internationalin avustuksella kolmen valmennusryhmän workshopit The Five Disciplines of Innovation –metodin oppimiseksi ja näistä workshopeista nousseiden 13 innovaatioaihion Value Creation ja NABC –malleihin pohjautuva sparraus. Osallistujia workshopeissa oli n. 70 ja osaaminen on juurtunut osallistujien taustaorganisaatioissa huomattavasti tätä laajemmalle.

Valmennusryhmät olivat:
- Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteinen biolääketieteen ja lääketieteellisen teknologian ryhmä MediTech
- Alueellisten innovaatiotoimijoiden verkosto
- Alueen potentiaalisten kasvuyritysten ja näiden kehittäjäorganisaatioiden ryhmä


Tulokset: Hankkeen aikana on syntynyt jo yksi yritys ja useita potentiaalisia kaupallistumisaihioita on matkalla kohti yrityksen perustamista. 5DOI -menetlmä on juurtunut osaksi työkäytäntöjä mm. MediTech:n toiminnassa ja Uusi Tehdas / Demola -toiminnassa.