Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11351

Projektin nimi: YRITYSAREENA

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2010 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Sedu Aikuiskoulutus liikelaitos

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1007629-5

Osoite: Rastaantaival 2

Puhelinnumero: 0201245000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.seduaikuiskoulutus.fi

Projektin kotisivun osoite: www.seduaikuiskoulutus.fi/Suomeksi/Projektit/Yritysareena.iw3

Vastuuhenkilön nimi: Virpi Lehtimäki

Asema: Aikuiskoulutuspäällikkö

Sähköposti: virpi.lehtimaki(at)sedu.fi

Puhelinnumero: 040 868 0817

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Seinäjoen, Kuusiokuntien, Järviseudun

Kunnat: Ilmajoki, Alajärvi, Kuortane, Kauhava, Lappajärvi, Kurikka, Evijärvi, Jalasjärvi, Lapua, Alavus, Seinäjoki, Soini, Vimpeli, Ähtäri, Töysä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

1. PRE BUSINESS -palvelun kohteena ovat yrityksen perustamista suunnittelevat tai jo päätöksen yrityksen perustamisesta tehneet työssä olevat ja työttömät, joiden joukossa maahanmuuttajat (tarvittaessa omana kohderyhmänään). Maahanmuutajien osalta on tehty yhteistyössä työvoimatoimiston ja Kaks Kättä -työpajan kanssa selvitys, jossa kysyttiin mm. heidän halukkuuttaan yrityksen perustamiseen. 103 vastaajasta n. 35 % tunsi kiinnostusta yrityksen perustamiseen. Tavoitteena on karsia jatkoon ne henkilöt, joilla on toteuttamiskelpoinen liikeidea ja jotka tosissaan haluavat yrittäjiksi -> tavoitteena päätös yrityksen perustamisesta.

2. PRO BUSINESS-palvelussa kohderyhminä ovat henkilöt, jotka ovat yritystoimintansa alkuvaiheessa (huom. palkkatyön ja yrittäjyyden välimaastossa toteutettava yrittäjyys) tai ovat jo toimineet yrittäjinä 1-2 v. Heille tarjotaan yksilöllistä ohjausta, konsultaatiota ja erilaisia asiantuntijapalveluita ja etsitään kumppaneita. Heitä ohjataan hakeutumaan omaehtoiseen yrittäjäkoulutukseen ja osa ohjataan Liiketoimintaosaamisen kehittäminen -hankkeen toimenpiteisiin.

170 hlöä hankkeen aikana = 10 hlöä/seutukunta/vuosi, Seinäjoen seudulta 20 hlöä/vuosi, 20 hlöä toimialakohtaiseen yrittäjävalmennukseen ja 30 hlöä osallistuu yrittäjyyskoulutukseen, jossa osatoteutus verkko-opintoina.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Toiminta tukee seudullisten yrityspalvelupisteiden toimintastrategiaa ja kohdistuu varsinaisten kohderyhmien lisäksi YritysSuomi-palvelujärjestelmän mukaisesti kaikkiin alueellisiin
yrityspalveluorganisaatioihin, jotka ovat tekemisissä alkuvaiheessa olevien ja yrittäjiksi aikovien kanssa, esim. Uusyrityskeskus, ELY-keskuksen yp-piste, TE-toimistot, kunnalliset ja seudulliset elinkeinopalvelut, EP:n Yrittäjät, yrittäjien ja yrittäjänaisten paikallisyhdistykset, Finnvera, Proagria sekä EP:n mentoripankkiin kuuluvat mentorit. Lisäksi toiminta kohdistuu oppilaitoksiin, (erityisesti päättävät luokat/vuosikurssit), YES-keskukseen sekä yrittäjyyskasvatushankkeisiin, joiden kanssa tehdään yhteistyötä. Projekti antaa kokonaisvaltaista näkemystä koko maakunnan elinkeinoelämän ja palvelujen kehittämiselle, yrittäjyydelle sekä kv-toiminnalle, jota tietoa mm. aluehallintoviranomaiset (E-P:n liitto, ELY-keskus) kehittämistyössään tarvitsevat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 170, joista naisia 56

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 164, joista naisia 72

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten työpaikkoja 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 81, joista naisten työpaikkoja 37

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 70, joista naisten perustamia 24

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 74, joista naisten perustamia 35

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

YRITYSAREENA-hankkeella haetaan ratkaisua seudullisten yrityspalvelujen edelleen kehittämiseen, pitkäkestoisen yrittäjyyskoulutuksen toteuttamiseen, yritystoiminnan vakiinnuttamiseen sekä tarvittavien ohjaus- ja neuvontapalvelujen sekä tukitoimien tarjoamiseen nykyisten palveluiden jatkeeksi tavoitteena yrittäjyyden jatkuvuuden varmistaminen ja uusien yritysten synnyttäminen maakunnassa. Projektissa hyödynnetään maakunnallinen yrityspalvelujen toimintamallia, joka tuottaa lisäarvoa nykyiseen YritysSuomi -järjestelmään syventämällä alkavan yrittäjän palveluita kaikissa seutukunnissa yhtenäisellä konseptilla ja kunkin seudun erityispiirteet, olemassa olevat palvelut ja osaaminen huomioiden.

1. PRE BUSINESS -palvelun kohteena ovat yrityksen perustamista suunnittelevat tai jo päätöksen yrityksen perustamisesta tehneet työssä olevat ja työttömät, joiden joukossa maahanmuuttajat (tarvittaessa omana kohderyhmänään). Tavoitteena on karsia jatkoon ne henkilöt, joilla on toteuttamiskelpoinen liikeidea ja jotka tosissaan haluavat yrittäjiksi.

2. PRO BUSINESS-palvelussa kohderyhminä ovat henkilöt, jotka ovat yritystoimintansa alkuvaiheessa tai ovat jo toimineet yrittäjinä 1-2 v. Heille tarjotaan yksilöllistä ohjausta, konsultaatiota ja erilaisia asiantuntijapalveluita.

170 hlöä hankkeen aikana,10 hlöä/seutukunta/vuosi, Seinäjoen seudulta 20 hlöä/vuosi, 20 hlöä toimialakohtaiseen yrittäjävalmennukseen ja 30 hlöä osallistuu omaehtoiseen yrittäjyyskoulutukseen.

1.OPISKELIJAHANKINTA
a.Yhteistyöverkoston kokoaminen ja vastuualueiden täsmentäminen
b.Opiskelijarekrytointi organisoidaan seutukunnittain mm. yrityspalvelujen ja TE-toimistojen kanssa
2.SISÄÄNTULOVAIHE
a.Opiskelijavalinnat tehdään yhteistyössä seudullisten palvelujen ja TE-toimistojen kanssa.
b.Opiskelijavalinta etenee kahta eri väylää (pre-/pro-business):
3.PRE-BUSINESS -PALVELU
a.Kohteena ovat yrityksen perustamista suunnittelevat TAI päätöksen yrityksen perustamisesta tehneet
b.Sisältää mm. alkukartoituksia, yrittäjäominaisuuksien testausta, liikeidean täsmennystä
c.Vaiheen jälkeen hankkeessa jatkavat ne, joilla on toteuttamiskelpoinen liikeidea ja jotka tekevät päätöksen yrityksen perustamisesta (140 hlöä)
d.Karsiutuneet osallistujat ohjataan muihin palveluihin
4.YRITTÄJYYSKOULUTUS
a. Vaiheesta 3 jatkavat henkilöt käyvät seutukunnallisesti toteutetun yrittäjävalmennuksen, kesto 30 pv TAI toimialakohtaisen yrittäjävalmennuksen, kesto 30 pv
5.PRO-BUSINESS -PALVELU
a.Kohteena ovat yritystoiminnan alkuvaiheessa olevat sekä henkilöt, jotka ovat jo toimineet yrittäjinä 1-2 v.
b.Sisältää mm. yksilöllistä ohjausta, konsultaatiota ja erilaisia asiantuntijapalveluja
d Ohjataan tarvittaessa hakeutumaan omaehtoiseen yrittäjyyskoulutukseen tai Liiketoimintaosaamisen kehittäminen -hankkeen toimenpiteisiin
6.JÄLKIHOITOVAIHE
a.Tarkoitettu kaikille hankkeen osallistujille ja se toteutetaan seutukohtaisena
b.Tarjotaan hankkeeseen osallistuneille tukea ja ohjausta

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Ennakkomarkkinointi ennen rahoituspäätöstä lähinnä pääyhteistyökumppaneille/alkavia yrittäjiä palveleville organisaatioille sekä yrittäjäjärjestöille.

Kun rahoituspäätös saatu:
- Esitteet Uusyrityskeskuksen asiakasmappeihin ja TE-keskuksen yritysosastolle
- Kirjeet ja s-postitiedotteet elinkeinoasiamiehille, yrittäjien ja yrittäjänaisten paikallisyhdistysten toimihenkilöille sekä TE-toimistoille
- Avainhenkilöiden perehdyttäminen yhteistyöorganisaatioissa
- Esittelyt Uusyrityskeskuksen Starttitilaisuuksissa ja TE-toimistojen tilaisuuksissa
- TE-toimistot tiedottavat hankkeesta asiakkailleen
- Roadshow maakuntaan yhteistyössä elinkeinoasiamiesten kanssa
- Esittelyt yrittäjien paikallisyhdistysten kokouksissa
- Kirjeet ja puhelut potentiaalisille osallistujille/Alkukartoitus
- Hanke-esitteitä muillekin sidosryhmille (Finnvera, pankit, vakuutusyhtiöt yms.)
- Lehti-ilmoitukset Ilkassa ja Pohjalainen Yrittäjä -lehdessä
- Nettiesitteet: www.sedu.fi; www.etelapohjanmaanyrittajat.fi ja www.yrittajankoulutuskalenteri.fi
- Lehtijuttu Pohjalainen Yrittäjä -lehdessä, Seinäjoen yrittäjien tiedotteessa ja Yrittävä Lakeus -julkaisussa
-Infotilaisuus potentiaalisille osallistujille ja tiedotusvälineille
-Puhelut potentiaalisille osallistujille
-S-postitiedotteet EPYn puheenjohtajistolle ja valiokuntien jäsenille
-Alue-TV
-Juttu valtakunnalliseen YRITTÄJÄNAINEN-lehteen
-Henkilökohtainen lobbaus ja PR jatkuvasti ja joka paikassa, joissa kohderyhmää ja sidosryhmiä

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeessa kehitettyjen hyvien ja sopivien käytäntöjen levittäminen on käynnissä koko hankkeen ajan aina silloin, kun se on perusteltua ja varsinkin raportoinnin ja arvioinnin yhteydessä. Hyvien käytäntöjen levittäminen koskee hankkeen eri vaiheita ja toimenpiteitä.

Hyvien käytäntöjen levittämisessä hyödynnetään TE-keskuksen yrityspalvelupistettä ja seudullisten TE-toimistojen tiedotuskanavia, E-P:n liittoa, E-P:n yrittäjät ry:tä, Uusyrityskeskusta, seudullisia elinkeinotoimistoja/yhtiöitä, kuntien yritysasiamiehiä ym. vastaavia, oppilaitoksia ja SeAMKin yritystallia. Hyviä käytäntojen levittämisessä voidaan käyttää välittävänä tahona myös muita yrittäjyyteen liittyviä ja sitä tukevia projekteja mm. seutu-YPP -projekti, Liiketoimintaosaamisen kehittäminen-projekti tai yrittäjyyskoulutuksia esim. yrittäjävalmennukset, yrittäjätutkinnot (at, eat).

Hyviä käytäntöjä levitetään myös yhteistyöosapuolten sisäiseen kehittämis- ja strategiatyöhön, yrityspalvelujen ja koulutus-/kehittämispalvelujen innovointiin sekä kumppanuuksien kehittämiseen.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 307 059

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 307 029

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 375 059

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 375 029

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sekä naisten että miesten tasa-arvoa merkittävästi edistävä projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Yrittäjyys työvoiman käyttötapana ja työmarkkinoiden toimivuuden moottorina

9. Loppuraportin tiivistelmä

YRITYSAREENA- hankkeen, S11351 ja YRITYSAREENA työvoimapoliittiset toimenpiteet, S11425, ydintavoitteena oli yrittäjyyden jatkuvuuden varmistaminen ja uusien yritysten synnyttäminen ja niiden toiminnan vakiinnuttaminen maakunnassa.

Projektilla haettiin ratkaisua seudullisten yrityspalvelujen edelleen kehittämiseen liittämällä niiden palveluketjuun pitkäkestoinen yrittäjyyskoulutus, tarvittavat ohjaus- ja neuvontapalvelut sekä tukitoimet.
PRE BUSINESS-palveluksi nimetyllä palvelulla kohderyhmänä olivat yrityksen perustamista suunnittelevat tai jo päätöksen yrityksen perustamisesta tehneet työttömät, joiden joukossa maahanmuuttajat. Mukana kohderyhmässä olivat myös työssäkäyvät henkilöt, jotka miettivät yrittäjyyttä itselleen. Tavoitteena oli karsia jatkoon ne henkilöt, joilla oli toteuttamiskelpoinen liikeidea ja jotka tosissaan halusivat yrittäjiksi -> tavoitteena päätös yrityksen perustamisesta.

PRE BUSINESS-palveluita toteutettiin lähinnä rinnakkaishankkeessa yrittäjäkoulutuksilla ja ohjauksella, emohankkessa taas neuvonnalla ja ohjauksella.


PRO BUSINESS-palvelut ovat auttaneet jo yrityksen perustaneita ohjauksella ja neuvonnalla ja mahdollisella asiantuntijapalveluiden hankkimisella yrityksiä eteenpäin läpi alkuvaiheen “karikoiden”.
Emohankkeen päämäränä oli saada 70 perustettua yritystä hankkeen aikana ja tämä toteutui yli tavoitteiden (perustettuja 74).


Projektin työvoimapoliittisia toimenpiteitä tarjoava rinnakkaishankeen tavoitteena oli järjestää yrittäjyyskoulutusta 140 henkilölle, Seinäjoen, Järviseudun ja Kuusiokuntien seutukunnissa. Tämä tarkoitti 14 koulutusta, joissa oli noin 10 henkilöä mukana. Näistä koulutuksista kaksi oli toimialakohtaista koulutusta. Nämä tavoitteet tuli täytettyä.

Jos projektin aikana huomattiin joitain toimintatapoja, joilla saatiin asiakastyytyväisyyttä lisättyä, niin niitä lähdettiin toteuttamaan yhdessä yhteistyöverkostojen kanssa. Tällaisia oli projektissa toimivien esim. kiinteämpi yhteistyö elinkeinotoimijoiden ja muiden verkoston jäsenien kanssa. Voitiin yhdessä katsella ja etsiä esim. toimitiloja asiakkaalle tai puhua rahoituksen osalta asiakkaan asioista (asiakkaan luvalla). Voitiin myös ohjata asiakas suoraan toimijalle, joka oli jo tietoinen asiakkaan liikeideaan liittyvistä seikoista ja tämä taas auttoi nopeammin selvittämään seuraavaa askelta yrittäjäksi ryhtymisessä. Asiakkaan ei myöskään tarvinnut kertoa jokaiselle toimijalle joka kerta uudestaan samoja asioita, vaan tiedonkulku oli joustavaa.