Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11366

Projektin nimi: Uusia avauksia kansainvälisille markkinoille

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.6.2010 ja päättyy 30.4.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Varsinais-Suomen ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Itsenäisyydenaukio 2

Puhelinnumero: 02950 22500

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi

Projektin kotisivun osoite: Projektilla ei ole ollut omaa internet-osoitetta.

Vastuuhenkilön nimi: Martti Rantala

Asema: Kehittämispäällikkö

Sähköposti: martti.rantala(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 02950 22651

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Salon, Åboland-Turunmaan, Turun, Vakka-Suomen, Loimaan

Kunnat: Kustavi, Masku, Naantali, Loimaa, Paimio, Mynämäki, Nousiainen, Laitila, Koski, Tl, Oripää, Aura, Marttila, Kaarina, Lieto, Turku, Rusko, Pöytyä, Pyhäranta, Taivassalo, Somero, Uusikaupunki, Salo, Länsi-Turunmaa, Kemiönsaari

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmässä ovat pääasiassa murros- tai muutosvaiheessa olevien pk-yritysten johto ja asiantuntijat, joilla on tarvetta vahvistaa liiketoiminta- ja/tai kansainvälistymisosaamistaan ja tätä kautta parantaa yrityksen kilpailukykyä sekä myös poistaa esteitä em. tavoitteiden saavuttamiseksi sekä pyrkiä uudenlaisen liiketoiminnan aikaansaamiseen. Projektin toimenpiteisiin voivat osallistua myös suuret yritykset, mikäli se nähdään merkitykselliseksi esim. verkostojen toiminnan kehittämisen tai hyvien käytäntöjen levittämisen kannalta.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Pk-yritysten työntekijät sekä alihankkijaverkostot sekä verkostojen kautta toimivat yhteistoimintatahot.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 140, joista naisia 16

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 147, joista naisia 19

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten työpaikkoja 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektilla haetaan äkilliseen rakennemuutostilanteeseen apua telakkateollisuuden alihankkijatoiminnan sekä yleisesti muutos-/murrosvaiheessa olevien yritysten vahvistamiseksi toteuttamalla toimenpiteitä, jotka edesauttavat pk-yrityksiä säilyttämään olemassa olevat työpaikat sekä toiminnan uudelleen suuntaamisella löytämään uusia markkinoita ja kasvumahdollisuuksia. Projektissa tuetaan telakkateollisuuden piirissä työskenteleviä sekä yleisesti muutos-/murrosvaiheessa olevien pk-yritysten ja alihankkijaverkostojen kasvupotentiaalia, liiketoimintaosaamisen kehittämistä ja kykyä toimia muuttuvassa toimintaympäristössä. Projektin toimenpiteisiin voivat osallistua myös suuret yritykset, mikäli se nähdään merkitykselliseksi esim. verkostojen toiminnan kehittämisen tai hyvien käytäntöjen levittämisen kannalta. Projektissa painottuu kansainvälistymisen edistäminen ja kansainvälistymistä edesauttavien toimenpiteiden toteuttaminen. Projektin toiminta kohdistuu erityisesti Turun seudulle.


.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hyödynnetään ASKO-järjestelmän tarjoamaa viestintämahdollisuutta. Palveluista tiedotetaan myös yhteistyöverkostojen sekä internetin välityksellä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektista saatuja kokemuksia hyödynnetään myöhemmin vastaavissa tilanteissa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 507 307

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 503 642

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 507 307

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 503 642

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektissa haettiin äkilliseen rakennemuutostilanteeseen apua telakkateollisuuden alihankkijatoiminnan sekä yleisesti muutos-/murrosvaiheessa olevien yritysten vahvistamiseksi toteuttamalla toimenpiteitä, jotka edesauttoivat pk-yrityksiä säilyttämään olemassa olevia työpaikkoja sekä toiminnan uudelleen suuntaamisella löytämään uusia markkinoita ja kasvumahdollisuuksia. Projektissa tuettiin kasvupotentiaalia, liiketoimintaosaamisen kehittämistä ja kykyä toimia muuttuvassa toimintaympäristössä. Pääpaino oli suunnitelman mukaisesti kansainvälistymisessä