Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11370

Projektin nimi: Ympäristönhoitotyöt Etelä-Savossa

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2010 ja päättyy 31.8.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Etelä-Savon ELY-Keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Jääkärinkatu 14

Puhelinnumero: 0295 024 000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskes.fi/etela-savo

Projektin kotisivun osoite: www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-etela-savo-ymparistonhoitotyot-etela-savossa

Vastuuhenkilön nimi: Juha Maaranen

Asema: Rakennuttamispäällikkö

Sähköposti: juha.maaranen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0295024207

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan, Mikkelin, Pieksämäen

Kunnat: Pieksämäki, Kerimäki, Ristiina, Hirvensalmi, Pertunmaa, Mikkeli, Puumala, Joroinen, Rantasalmi, Sulkava, Enonkoski, Mäntyharju, Savonlinna, Kangasniemi, Punkaharju, Juva, Heinävesi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät, nuoret ja muut vaikeasti työllistettävät Etelä-Savon alueelta. Kohderyhmänä voidaan pitää myös yhteistyökumppaneita; kuntia, yhdistyksiä, yhteisöjä, yksityishenkilöitä jne., sillä projektin tavoitteena on lisätä alueellista ympäristötietoisuutta, paikallista erityisosaamista ja juurruttaa uusi toimintamalli ympäristönhoitotöiden toteuttamisesta osaksi yhteistyötahojen toimintaa. Maakunnan kunnat, alueen asukkaat ja matkailijat hyötyvät ympäristötöiden tuloksista.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Matkailuelinkeinoharjoittelijat, maanomistajat, tienkäyttäjät, kiinteistön omistajat, kylätoimikunnat, muut yhdistykset ja yhteisöt, sekä välillisesti elinkeino-, liikenne- ja ympäristö keskus.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Ympäristönhoitotyöt Etelä-Savossa -projekti

Projekti tarjoaa pitkäaikaistyöttömille, nuorille ja muille vaikeasti työllistyville ohjausta monipuolisiin ja mielekkäisiin töihin, sekä mahdollisuuden oppia uusia erityistaitoja mm. perinnerakentamiseen ja luonnonhoitoon liittyen. Projektissa toteutuu käytännön tasolla kestävän kehityksen sosiaalinen, ekologinen, kulttuurillinen ja taloudellinen ulottuvuus.

Projektin tavoitteena on lisätä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, etsiä uusi toimintamalli, ja sitä kautta keino toteuttaa erillaisia yleishyödyllisiä ympäristönhoitotöitä. Projekti tuottaa suunnitelmia, valmistelee asianmukaiset sopimukset ja valvoa töiden toteutusta. Töiden konkreettisesta toteutuksesta vastaa projektin yhteistyökumppanit; kunnat, toimintapajat, erilaiset yhteisöt tai yksityiset henkilöt.

Projektin töiden kautta paikallinen erityisosaaminenja ja ympäristötietoisuus lisääntyy; opitaan ja ylläpidetään maisemien ja rakennetun ympäristön kunnossapitoon ja parantamiseen liittyviä taitoja. Erityyppisten konkreettisten toimien kautta maakunnan elinympäristön viihtyisyys kohenee ja alueen vetovoimaisuus kasvaa myös matkailijoiden näkökulmasta.

Projektin pääpainopiste alueet ovat Mikkeli, Pieksämäki sekä Savonlinna. Projektin töitä pyritään markkinoimaan tasaisesti ympäri maakuntaa.

Ympäristönhoitotyöt Etelä-Savossa-projektia hallinnoi Etelä-Savon ELY-keskus. Projekti työllistää vuosiksi 2010-2014 projektivastaavan sekä 1-2 suunnittelijaa. Projektin kustannusarvio on 467547 euroa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tiedoitussuunnitelman mukaisesti.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektista laaditaan väliraportit vuosittain. Loppuraportti tehdään projektin loppussa 2014. Lisäksi laaditaan erillinen julkaisu.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 467 547

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 460 999

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 467 547

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 460 999

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hanke saavutti kaikki sille asetetut tavoitteet. Uusi toimintamalli saatiin toimimaan ja sitä siirretään nyt kuntien vastuulle. Hankkeen töitä toteutettiin ympäri maakuntaa ja sen huomasi myös tiedotusvälineet. Hankkeen tavoitteiden lisäksi saatiin ulkopuolisilla rahoituksella työllistettyä 259 henkilöä hankkeen töihin ja työsaavutus oli 39,3 henkilotyövuotta