Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11397

Projektin nimi: UrbanEnviro - kansainvälinen koulutuskokonaisuus

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2010 ja päättyy 31.7.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Helsingin yliopisto/Hallintovirasto/Lahden yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö Dnro 636/210/2008

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0313471-7

Osoite: Saimaankatu 11, 2. krs

Puhelinnumero: 09 1911

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.lahdenyliopistokeskus.fi

Projektin kotisivun osoite: www.urbanenviro.fi

Vastuuhenkilön nimi: Senja Jouttimäki

Asema: Pääsihteeri

Sähköposti: senja.jouttimaki(at)lahdenyliopistokeskus.fi

Puhelinnumero: 050 5958 953

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme, Keski-Suomi, Etelä-Savo, Etelä-Karjala, Itä-Uusimaa, Pohjois-Savo, Uusimaa, Päijät-Häme, Pohjois-Karjala, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, Satakunta, Etelä-Pohjanmaa, Kymenlaakso, Pohjanmaa, Kainuu, Ahvenanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Lappi

Seutukunnat: Salon, Åboland-Turunmaan, Vaasan, Koillis-Savon, Hämeenlinnan, Pielisen, Karjalan, Jyväskylän, Keski-Karjalan, Rauman, Savonlinnan, Mikkelin, Varkauden, Sydösterbottens, kustregion, Imatran, Etelä-Pirkanmaan, Pieksämäen, Seinäjoen, Kyrönmaan, Joensuun, Porin, Lappeenrannan, Turun, Ylä-Pirkanmaan, Helsingin, Äänekosken, Vakka-Suomen, Pohjois-Satakunnan, , Saarijärven-Viitasaaren, Tampereen, Jämsän, Kotkan-Haminan, Kuusiokuntien, Järviseudun, Sisä-Savon, Loimaan, Lounais-Pirkanmaan, Forssan, Ylä-Savon, Suupohjan, Kouvolan, Luoteis-Pirkanmaan, Joutsan, Lahden, Keuruun, Kuopion, Riihimäen, Kaustisen, Oulunkaaren, Ålands, skärgård, Kemi-Tornion, Itä-Lapin, Nivala-Haapajärven, Ålands, landsbygd, Tunturi-Lapin, Jakobstadsregionen, Kokkolan, Kehys-Kainuun, Rovaniemen, Torniolaakson, Oulun, Loviisan, Koillismaan, Pohjois-Lapin, Mariehamns, stad, Ylivieskan, Haapavesi-Siikalatvan, Porvoon, Kajaanin, Raahen, Raaseporin

Kunnat: Espoo, Vantaa, Helsinki, Lohja, Karkkila, Nummi-Pusula, Kerava

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinainen kohderyhmä on soveltuvan alan korkeakoulututkinnon suorittaneet 20-25-vuotiaat kaupunkiympäristökysymyksistä kiinnostuneet henkilöt, joilla on riittävä motivaatio ja kielitaito opiskella kansainvälisessä monitieteisessä maisteriohjelmassa. MURE-maisteriohjelman sisäänotto on 15 uutta opiskelijaa v. 2010. Ohjelma on jatkuva, ja sisäänotto päätetään vuosittain yliopiston hallinnossa. Pilottikierroksen sisäänotto on tehty, ja ohjelmassa aloittaa 15 uuttaa opiskelijaa syyskuussa 2010.

Maisteriohjelma on monikulttuurinen ja tuottaa sisällönosaamisen lisäksi taitoja toimia ja viestiä monikulttuurisessa ryhmässä. Huomiota kiinnitetään myös työelämävalmiuksien kehittämiseen kuten opinnäytteiden tekeminen alueen organisaatioissa, tieteellinen julkaisutoiminta sekä työharjoittelu ja kesätyö.

Kohderyhmän valintaan vaikuttavat aiempien opintojen, kielitaidon ja motivaation lisäksi muu tausta, kokemukset työelämästä sekä valmiudet tuottaa kaupunkiympäristökysymyksiä tarkasteleva
opinnäytetyö kahden vuoden tavoiteajassa. Ryhmäytymistä ja vertaisoppimista tuetaan
monipuolisilla pedagogisilla ratkaisuilla ja tukipalveluilla. Koulutusyhteistyömallin ja kv-opiskelijapalvelujen kehittämisen (mm. sopeutumis-, ura- ja rekrytointipalvelut) kautta rakennetaan aidosti kansainvälinen ja monitieteinen opiskelijayhteisö Lahteen. Maisteriohjelmasta valmistuvien toivotaan myös jäävän alueelle töihin, mikä vauhdittaa alueen elinkeinoelämänkin kansainvälistymistä.
PS s. 12

3.3 Välilliset kohderyhmät

Maisteriohjelman kurssit ovat avoimia kaikille yliopisto-opiskelijoille, jolloin hanke lisää ympäristöalan englanninkielistä koulutustarjontaa laajasti (osa kursseista kehitetään verkko-opetuspainotteisiksi etäopiskelun helpottamiseksi). Kiinnostus on kartoitettu.

Kurssitarjonta avataan osittain kaikille kaupunkiympäristökysymyksistä kiinnostuneille ja alan osaamista tarvitseville täydennyskoulutuksen ja avoimen yliopisto-opetuksen yhteistyömallin avulla. Näin edistetään projektin alueellista vaikuttavuutta ja tarjotaan alan viimeisintä tutkimustietoa työelämän käyttöön kaupunkiympäristöongelmien ratkaisemiseksi. Samalla tuetaan maisteritutkinto-opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja kollegiaalista oppimista: he perehtyvät työelämän vaatimuksiin sekä tutustuvat alan työtehtävissä jo työskenteleviin henkilöihin.

Näin projektilla on useita yhteistyömahdollisuuksia Lahden seudun eri ympäristöalan toimijoiden kanssa, mikä tuottaa hyötyjä toimijoiden verkostoitumisessa ja kv-suhteissa. Organisaatiot ja yritykset voivat kansainvälistyä opiskelijoiden (perus- ja täyd.) kautta. Yhteistyö avaa uusia näkymiä kuten ympäristöalan innovaatiot ja niiden soveltaminen. Ympäristökampuksella Niemenkadulla sijaitseva Lahden tiede- ja yrityspuisto muodostaa v. 2012 Pohjoismaiden suurimman ympäristöteknologiakeskuksen, mikä tuo lisää synergiaetuja ja yhteistyötä.

Hankkeessa tuotettavat yhteiset kv-opiskelijapalvelut ovat kaikkien alueen kv-opiskelijoiden saatavilla (400-500 vuosittain).

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 266, joista naisia 173

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 15, joista naisten tutkintoja 8

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

UrbanEnviro-hanke tuotetaan Helsingin yliopiston, Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Lahden ammattikorkeakoulun yhteistyönä Lahdessa. Hankkeessa toteutetaan vuosina 2010-2013 Lahden yliopistokeskuksen sateenvarjon alla kansainvälinen koulutuskokonaisuus, joka
- tuottaa kaupunkiympäristöjen monialaisia, kansainvälisesti päteviä asiantuntijoita elinkeinoelämän ja julkisen sektorin ajankohtaisiin tarpeisiin,
- päivittää ja täydentää alalla jo toimivien henkilöiden osaamista ja asiantuntemusta sekä
- luo verkostoja tämän asiantuntijuuden hyödyntämiseksi yhteiskunnan eri sektoreilla ja kansainvälisesti.

Päätavoitteena on tuottaa malli yliopistojen yhteisestä, monitieteisestä, elinikäistä oppimista tukevasta englanninkielisestä koulutuskokonaisuudesta tukipalveluineen sekä pilotoida ja arvioida mallin toimivuus, jalkauttaa malli Lahden seudun yhteistyöverkostoihin sekä levittää mallia kansallisesti ja kansainvälisesti. Hanke on jatkoa Päijät-Hämeen liiton ja Lahden kaupungin osarahoittamalle MUST-suunnitteluprojektille (2008-09), jonka tulokset hyödynnetään ja viedään käytäntöön.

Hankkeessa luodaan toimintatavat ja perusta pysyvälle alueelliselle koulutusyhteistyölle ja -palveluille. Yhteistyön ytimessä on HY:n kansainvälinen maisteriohjelma MURE, jossa kaupunkiekologinen asiantuntemus integroidaan alueella tarjolla oleviin muihin tieteenaloihin, erityisesti teknisiin ja yhteiskuntatieteisiin. Rakennettava kokonaisuus yhdistää yliopistollista perusopetusta, täydennyskoulutusta ja avointa yliopisto-opetusta toimintamalliksi, joka palvelee erilaisia ihmisryhmiä elinikäisen oppimisen näkökulmasta tehokkaalla tavalla ja tuottaa mahdollisuuden uudenlaiselle vertaisoppimiselle. Näin syntyy koulutusmoduuleja, jotka ovat laajasti mm. Suomessa asuvien ulkomaalaisten henkilöiden hyödynnettävissä.

Hankkeessa suunnitellaan myös kansainvälisten opiskelijapalvelujen prosessi, sen toimijat ja osavastuut koko opiskelijan opintouran ajalle sekä tarvittava infrastruktuuri. Tältä osin yliopistojen lisäksi on mukana LAMK. Palvelujen tuottamisessa tavoitellaan niiden integroimista tulevan Oppimiskeskuksen toimintojen kanssa. Pedagoginen kehittäminen nousee myös tärkeään asemaan: luodaan ja testataan monikulttuurista kohderyhmää palvelevia oppimisympäristöjä, joissa esimerkiksi nykyaikaisten e-oppimisalustojen, kuten sosiaalisen median, mahdollisuudet yhdistyvät laadukkaaseen yliopistolliseen koulutukseen.

Huolestuttava ympäristön tila edellyttää nopeita, tehokkaita ja perinteisiä raja-aitoja kaatavia toimia. Tästä näkökulmasta kaupungit voidaan nähdä paitsi ympäristön kannalta ongelmallisina myös avaimina ympäristöongelmien kokonaisvaltaisiin ratkaisuihin. Kaupungeissa on mahdollisuuksia monien ongelmien hallintaan kuten materiaalien- ja energiankäytön ja kasvihuonepäästöjen hillitsemiseen. Lahti on kompakti "kaupunkilaboratorio", jossa kaupungistumisen ilmiöt ovat nähtävillä ja tutkittavissa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan MUST-suunnitteluhankkeen aikana kootun, yksityiskohtaisen viestintä- ja
markkinointisuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmassa on eritelty viestinnän tavoitteet,
kohderyhmät, kanavat ja välineet vastuutahoineen ja aikatauluineen. MUST-suunnitteluhankkeen aikana tuotettua markinointimateriaalia hyödynnetään myös toteutusvaiheen aikana (esitteet, julisteet, nettisivut). Suunnitteluhankkeessa luotiin lukuisia kv-kontakteja ja kartoitettiin kv-yhteistyöverkostoja.

Hankkeen viestinnällä on sisäisiä ja ulkoisia sekä alueellisia, valtakunnallisia ja kansainvälisiä tiedotukseen ja markkinointiin liittyviä tavoitteita. Viestinnän avulla huolehditaan siitä, että projekti on riittävällä tarkkuudella kaikkien sidosryhmien tiedossa. Onnistunut viestintä mahdollistaa sen, että projekti saa sidosryhmien hyväksynnän eli oikeutuksen olemassaololleen sekä riittävän aineellisen ja henkisen tuen.

Viestintätehtäville valitaan suunnitellusti kuhunkin tilanteeseen parhaiten sopivat viestintävälineet ja -
kanavat. Viestinnän vuorovaikutteisuudesta huolehditaan mahdollisimman hyvin: on tärkeää saada
kommentteja ja palautetta sekä tietoa sidosryhmien tarpeista.

Viestintä tukee ennen kaikkea hankkeen tulosten jalkauttamista osaksi aluetoimijoiden normaalia toimintaa. Esimerkiksi yhteisesti tuotettavien kv-opiskelijapalvelujen kokonaisuus on suoraan hyödynnettävissä yhteistyöorganisaatioiden toiminnassa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

MUST-suunnitteluhankkeen 2008-09 aikana luodut viestintä- ja arviointisuunnitelmat tukevat hyvien käytäntöjen levittämistä. Ennakoiva suunnittelu on jo itsessään tällaista toimintaa. Arviointitieto analysoidaan ja otetaan heti projektin käyttöön (ns. kehittävä arviointi), jolloin hyvät käytännöt jalkautuvat jo projektin aikana.

Hankkeessa tuotettava kansainvälisten opiskelijapalvelujen kokonaisuus jalkautetaan jo hankkeen ensimmäisen vuoden kuluessa, sillä se on suoraan alueen toimijoiden hyödynnettävissä. Pedagogiset innovaatiot ja opetusmenetelmät leviävät myös osana koulutuskokonaisuuden pilotointia, koska kyseessä on jatkuvaksi suunniteltu toiminta.

Hankkeen loppupuolella keskitytään erityisesti koulutusmallin levittämiseen entistä laajemmin, myös kansainväliseen käyttöön. Hankkeen tuloksista kerrotaan alan tieteellisissä konferenseissa ja seminaareissa niin alueellisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisesti (esitelmät, posterit). Mahdollisuuksien mukaan tuotetaan julkaisuja. Yhteistyöverkostoja, esim. metropolialueen kaupunkitutkimusyhteistyötä, hyödynnetään aktiivisesti tulosten levittämisessä.

Projektin loppupuolella järjestetään erilaisia projektin tuloksia esitteleviä tilaisuuksia (seminaareja ym.).

Projektille on tuotettu esittelykalvosarjoja ym., joten esittelyjä voidaan toteuttaa lyhyelläkin varoitusajalla hankkeen kuluessa.

Tulosten levittämisessä hyödynnetään Kaupunkitutkimuksen maisteriohjelmahankkeen 2004-07 käytäntöjä ja kokemuksia.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 608 640

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 608 639

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 921 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 869 075

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

UrbanEnviro, Kansainvälinen koulutuskokonaisuus oli Lahden yliopistokeskuksen koordinaatioyksikön hallinnoima yhteishanke, jossa osatoteuttajina olivat HY:n ympäristötieteiden laitos / ympäristöekologian osasto, HY:n Avoin yliopisto, HY:n Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Lappeenrannan teknillisen yliopiston Lahti School of Innovation, Tampereen teknillinen yliopisto sekä Lahden ammattikorkeakoulu.

Hankkeessa pilotoitiin HY:n englanninkielinen kaupunkitutkimuksen MURE-maisteriohjelma (Masters Degree Programme in Multidisciplinary Studies onUrban Environmental Issues). Hankkeen aikana toteutettiin kaksi sisäänottoa. LUT ja TTY tuottivat ja pilotoivat opintomoduuleja, jotka olivat MUREn ja muiden maisteriohjelmien opiskelijoille valinnaisia. Kaupunkiekologiseen asiantuntemukseen integroitiin innovaatiotoiminnan, liiketalouden ja johtamisen näkökulmia sekä materiaalioppia.

Yliopistoyksiköt suunnittelivat ja pilotoivat uutta toimintamallia, jossa hyödynnetään tutkinto-opetuksen moduuleja täydennyskoulutuksessa. Päävastuu tästä osiosta oli HY:n Palmenialla. Lisäksi tuotettiin avoimeen yliopisto-opetukseen verkkovälitteisiä kursseja, joille osallistui sekä tutkinto-opiskelijoita että avoimen yliopiston opiskelijoita.

Kaikki projektin osapuolet suunnittelivat ja tuottivat yhteisen alueellisen, kansainvälisiä opiskelijoita palvelevan tukipalvelukokonaisuuden; tästä työpaketista oli päävastuussa Lahden ammattikorkeakoulu.

Hankkeen tuloksena syntyi pilotoitu maisteriohjelma, joka on toistettavissa myös tulevina vuosina. Maisteriohjelman 120 opintopisteen kokonaisuuden lisäksi tuloksena on 2 LUT:n kurssia ja TTY:n sivuainekokonaisuus. Avoimen yliopiston tuloksena on kaksi verkkokurssia ja Palmenian järjestämänä työkaluja osallistamiseen -verkkokurssi. Hankkeen tuloksena on 29 yksittäistä kurssia, joista suuri osa on toteutettu jo kahteen kertaan. Tavoitteiden mukaisena tuloksena on myös suuresti lisääntynyt verkko-opetus ja verkkokurssitarjonta sekä lisääntynyt verkkopedagoginen osaaminen.

Maisteriohjelman aloitti 28 opiskelijaa, joista 6 keskeytti, 2 valmistui ja muiden opinnot ovat loppusuoralla. Muita opiskelijoita kursseilla oli yhteensä 238 ja heistä 173 suoritti yhden tai useamman kurssin. Erilaisiin lyhytkestoisiin toimenpiteisiin osallistuneita henkilöitä oli lisäksi 162; yrityksiä oli mukana 17 ja muita organisaatioita 50.

Kansainvälisiä opiskelijoita palvelevan tukipalvelukokonaisuuden toimenpiteistä suurin osa jatkuu osana hankeosapuolten normaalia toimintaa, esimerkkinä tästä verkkopalvelu www.studyinlahti.fi. Tässä osakokonaisuudessa syntyi myös orientaatioviikon malli, Friendship Family Programme/ ystäväperheohjelman malli, Puhutaan suomeksi!kampanja ja International Café konsepti.

Hankkeessa luotiin paljon uusia verkostoja, kumppanuuksia ja toimintatapoja, joita hyödynnetään opetuksen ja palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa myös tulevaisuudessa.