Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11409

Projektin nimi: AVOKAS - Ammatillinen valmennus ja osaamisen kehittäminen asiakaslähtöisesti

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2010 ja päättyy 31.1.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0208589-6

Osoite: PL 41 (Piilolantie 17 )

Puhelinnumero: (014) 5192 11

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.poke.fi

Projektin kotisivun osoite: www.peda.net/veraja/poke/projekti/avokas

Vastuuhenkilön nimi: Jouni Kurkela

Asema: kuntayhtymän johtaja

Sähköposti: jouni.kurkela(at)poke.fi

Puhelinnumero: (014) 5192 200, 040 5891 677

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän, Äänekosken, Saarijärven-Viitasaaren, Keuruun

Kunnat: Kinnula, Keuruu, Pihtipudas, Konnevesi, Kannonkoski, Toivakka, Petäjävesi, Kyyjärvi, Multia, Viitasaari, Muurame, Uurainen, Kivijärvi, Saarijärvi, Laukaa, Jyväskylä, Hankasalmi, Karstula, Äänekoski

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaiset kohderyhmät ovat:
-yrityksissä työpaikkaohjaajat, työpaikan omat kouluttajat/työnopastajat ja HR-henkilöt
-POKEn oman organisaation henkilöstöstöstä erityisesti kouluttajat/opettajat ja työelämäyhteistyötä tekevät henkilöt

Saarijärvi-Viitasaari seudun osuus arviolta kolmannes eli 33 %.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti kohderyhmänä ovat:
-ammattioppilaitoksen muu henkilöstö
-te-toimistojen henkilökunta
-työttömien kanssa työskentelevät kolmannen sektorin toimijat
-yritysten muu henkilökunta
-yrityksiin rekrytoitavat henkilöt
-yläasteen/lukion koulujen opettajat ja muu henkilöstö

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 110, joista naisia 80

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

AVOKAS - Ammatillinen valmennus ja osaamisen kehittäminen asiakaslähtöisesti -projektin varsinaisena kohderyhmänä ovat yritysten työpaikkaohjaajat, kouluttajat ja työnopastajat sekä HR-henkilöt. POKEn organisaatiossa kohderyhmään kuuluvat erityisesti kouluttajat/opettajat ja työelämäyhteistyötä tekevät henkilöt.

Projektin tavoitteena on:
-asiakaslähtöinen, joustava koulutus- ja palvelumalli, jossa on huomioitu laatujärjestelmän vaatimukset
-yritysyhteistyöverkosto, jonka kanssa toimia kehitetyn mallin mukaisesti ja johon yritykset/työyhteisöt voivat liittyä tarvittaessa
-osaamista kehittävä rekrytointikoulutuksen malli
-valmennusosioiden tarjonta, joista osa on muodostettu moduloimalla perus- ja ammattitutkinnon osia ja joita voidaan tarjotaan opiskelijoille ja yritysten henkilöstölle
-yrityksiä palvelevat verkko-oppimisympäristöt
-keksintö- ja innovaatio- valmennuskokonaisuus (KEKSI)

Projektin uutena tuotteena on koulutus- ja palvelumallimalli, joka on osana oppilaitoksen opetustoimintaa. Uutena tuotteena on keksintö ja innovaatio-valmennuskokonaisuus (KEKSI), verkko-oppimisympäristöt sekä moduloituja valmennuskokonaisuuksia.

Vaikutuksena voidaan nähdä se, että ammatillinen monipuolisuus on lisääntynyt ja osaaminen on laajentunut yritysten nykyisessä että sekä sinne rekrytoitavassa henkilöstössä. Myös innovaatio- ja keksintötoimintaan liittyvä osaaminen on lisääntynyt. Yritykset saavat valmiimpia työntekijöitä, jolloin perehdyttämisaika lyhenee. Yritysten valmiudet henkilöstö- ja osaamistarpeiden ennakointiin on parantunut ja myös oppilaitos palvelee paremmin elinkeinoelämää.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan:
-POKEn www-sivuilla
-lehdistötiedotteilla ja lehtijutuilla sanoma- ja aikakauslehdissä ja alan ammattilehdissä
-ohjausryhmän ja sidosryhmien kautta
-POKEn muun tiedotus- ja markkinointitoimenpiteiden yhteydessä

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin tuloksista tiedotetaan www-sivuilla sitä mukaan kun tiedotettavaa ilmenee vuosien 2010-2014 aikana. Projektin loppuvaiheessa tehdään loppuraportti ja kooste tuloksista ja tiedotetaan niistä. Projektin aikana, painottuen projektin loppupuolelle, järjestetään asiantuntijaseminaari/seminaareja tai aiheeseen liittyviä valmennuspäiviä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 212 313

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 212 313

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 273 800

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 273 800

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on ollut:
1) Asiakaslähtöinen, joustava palvelu- ja koulutusmalli, jossa on huomioitu laatujärjestelmän vaatimukset. Tähän sisältyvät TORI-toimintamalli, työssä oppimisen kokonaisuus, työelämä- ja sidosryhmätutkimus, oman toiminnan kehittämisen ja strategiatyön työpajatyöskentely, osaamiskartoituksen suunnitelmat/toimintamallit
2) Yritysyhteistyöverkosto, jonka kanssa voidaan toimia kehitetyn mallin mukaisesti ja johon yritykset/työyhteisöt voivat liittyä tarvittaessa ja siihen liittyvä asiakashallinnan kehittäminen
3) Uusien valmennusosioiden sekä osasta tutkintotavoitteisista koulutuksista rakennettujen koulutusmodulien tarjonta
4) Verkko-oppimisympäristöjen mallit, jotka palvelevat yrityksiä mm. henkilöstön kehittämisen että työpaikkaohjauksen toiminnan tukena
5) Osaamista kehittävä rekrytointikoulutuksen malli
6) Keksintö- ja innovaatiovaatio-osio (KEKSI)

Projektin välitön kohderyhmä jakaantui kahteen pääryhmään. Ensimmäisen ryhmän muodostavat yritysten työpaikkaohjaajat, työpaikan omat kouluttajat/opastajat ja HR-henkilöt. Toisen ryhmän muodostavat oman organisaation henkilöstö, erityisesti kouluttajat/opettajat sekä työelämäyhteistyötä tekevät henkilöt.

Projektitoimintaa on suunnitellut ja vienyt eteenpäin pääosin projektipäällikkö ja projektisuunnittelijat aikuiskoulutuksen johdon tukemana. Avokkaan toimenpiteisiin on osallistunut laaja joukko POKEn opettajia ja työelämäyhteistyötä tekeviä henkilöitä aikuiskoulutusyksikön lisäksi myös luonnonvara- ja sosiaalialan yksiköistä. Henkilöstön suurin työpanos on keskittynyt koulutus- ja palvelumallin rakentamiseen, koulutusten modulointiin sekä työssä oppimisen kehittämiseen. Toisen varsinaisen kohderyhmän edustajat, eli yritysten ja organisaatioiden työpaikkaohjaajat tulivat syksyllä 2012 mukaan.

Hankkeen tulokset:
-Koulutus- ja palvelumallin rakentaminen ja siihen liittyvät koko henkilöstön työpajat, joissa työstettiin aikuiskoulutuksen toiminnan kehittämiskohteita, kokonaiskuvaa, asiakkaita, onnistuneita palveluprosesseja, tulevaisuuden kuva, toimintaperiaatteet, perustehtävä ja visio
-TORI-toimintamalli perinteisten henkilöstökokousten tilalle
-Työssä oppimisen kehittämiskokonaisuus, joka sisälsi työssä oppimisen nykytilan kyselyn, julkaisun Työssä oppiminen - aikuisen polku ammattitaitoon painotuotteena ja verkkojulkaisuna, työpaikkaohjaajien valmennusten toteutuksen eri malleilla, alan seminaarin työtaitojen oppimisesta ja ohjaamisesta, palautekäytännön kehittämisen, vuoden työssäoppimispaikka-tunnustusmaininnan käynnistämisen
-Työelämä- ja sidosryhmätutkimus
-Laatujärjestelmän suunnittelu ja kuvaus osana koulutus ja palvelumallia
-Kattavan palautejärjestelmän suunnittelu, kuvaus ja käyttöönotto ja aikuiskoulutuksen kokonaislaatua mittaavan kyselyn suunnittelu
-Uuden teknologian sekä tieto- ja viestintätekniikan suunnitelma aikuiskoulutukselle
-Työajanseurannan työkalu
-Asiakashallinnan suunnittelu ja yritysyhteystietojen koonti
-Koulutusmodulointi, jonka aikana suunniteltiin 24 modulia eri aloilta
-Kaksi verkko-oppimisympäristöjen mallia, joista toinen on työssä oppimisen verkko-oppimisympäristö, joka on käytössä. Toinen on yrityksille kehitetty verkko-oppimisympäristö, joka on malli
-Rekrytointikoulutuksen malli
-Ideasta tuotteeksi -palvelukonsepti