Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11419

Projektin nimi: Korjaamo

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2010 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Tampereen kaupunki/Toisen asteen koulutuspalvelut

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0211675-2

Osoite: PL 217

Puhelinnumero: (03) 565 611

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.tao.tampere.fi

Projektin kotisivun osoite: www.tredu.fi/tredu/projektit/henkilokohtaisenoppimisentuki/korjaamo.html

Vastuuhenkilön nimi: Jorma Suonio

Asema: Tuotantojohtaja

Sähköposti: jorma.suonio(at)tampere.fi

Puhelinnumero: 050-3302078

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Etelä-Pirkanmaan, Ylä-Pirkanmaan, , Tampereen, Lounais-Pirkanmaan, Luoteis-Pirkanmaan

Kunnat: Pälkäne, Pirkkala, Nokia, Hämeenkyrö, Virrat, Ruovesi, Akaa, Orivesi, Ylöjärvi, Tampere, Punkalaidun, Urjala, Parkano, Vesilahti, Ikaalinen, Valkeakoski, Juupajoki, Kihniö, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Sastamala

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Tampereen ammattiopiston nuorisoasteen alle 25 vuotiaat perustutkinto-opiskelijat ja Tampereen kaupungin lukioissa opiskelevat alle 25 vuotiaat maahanmuuttajaopiskelijat, joiden opinnot ovat vaarassa keskeytyä tai pitkittyä.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Pk-yritykset ja muut työelämän organisaatiot
Opinto-ohjaajat ja opiskelijahuoltohenkilöstö
Opiskeluterveydenhuoltohenkilöstö
Ammattiopiston ja lukiokoulutuksen opettajat

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 662, joista naisia 301

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Korjaamo-hanke toteutetaan Tampereen ammattiopistossa, joka on suuri monialainen oppilaitos sekä Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa, pääasiassa Hervannan lukiossa ja Tampereen aikuislukiossa. Projektin toteutusaika on 1.8.2010-31.12.2013.

Korjaamo-hankkeen tarkoituksena estää syrjäytymistä ja edistää työelämään integroitumista. Näihin tavoitteisiin päästään etsimällä keinoja ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen läpäisyaikojen nopeuttamiseen, opintojen
tukemiseen ja koulutuksen keskeyttämisten vähentämiseen.

Hankkeessa keskitytään konkreettisiin toimiin:
1. Konesoppi: ammatillisten tutkinnon osien suorittamiseen soveltuva, yksilöllisen opiskelun mahdollistava uusi oppimisympäristö kone- ja metallialan opiskelijoille
2. Korjaamo-ryhmä: uusi, sosiaalinen oppimisympäristö keskeyttämis- ja putoamisvaarassa oleville, yksilöllistä ohjausta tarvitseville, erityisesti 4. ja 5. vuoden opiskelijoille
3. Omaohjaaja-järjestelmä opiskelijoille, joiden opinnot eivät etene, ovat vaarassa keskeytyä, etenevät hitaasti tai yksilöllisen suunnitelman mukaan, ja jotka tarvitsevat yksilöllistä tukea elämänhallintaan liittyvissä asioissa
4. Tehostetun ohjausmallin kehittäminen lukion maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille


Hankkeen tuloksena
1.Eroamiset vähenevät (varsinkin sellaiset, joissa opiskelijan jatkosuunnitelmat ovat puutteelliset)
2.Tutkintojen suorittamisajat nopeutuvat
3.Ennaltaehkäisevä työ ja opiskelijoiden ohjaus tehostuu, jolloin opiskelijoiden elämänhallintataidot, sitoutuminen opintoihin ja jälkiohjaus erotilanteessa paranee.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

vuosi 2010
- tiedottaminen projektin käynnistymisestä:
opettajille, opiskelijoille, huoltajille
sidosryhmille
- oppilaitosten nettisivut ja toisen asteen intra, kaupungin RATE-raportointi järjestelmä
- hankkeen ja ohjaajien sivut sosiaalisessa mediassa
- osastokokoukset, opettajienkokoukset
- ao. johtoryhmät
- maanantai-infot
- lukuvuoden aloitustilaisuus
- uusien opiskelijoiden infotilaisuudet
- jatkavien opiskelijoiden infotilaisuudet
- vanhempainilta
- kotiväen päivä
- ESR-tiedotustilaisuudet
- hankkeen esitteiden jakaminen henkilöstölle, opiskelijoille sekä yhteistyökumppaneille
- Pirkanmaan alueen projektiverkosto

2011
Kuten edellä ja lisäksi:
- artikkeli Tampere -lehdessä
- alueelliset verkostot
- opiskelijan opas
- alueelliset verkostot
- väliraportointi
- Välittämisen käsikirja

2012
Kuten edellä ja lisäksi:
- hanke-esittely oppilaitoksen projektijulkaisussa

2013
kuten ed. ja lisäksi:
- tuloksista tiedottaminen organisaation sisällä sekä maakunnallisesti että valtakunnallisesti

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Katso kohdan 11.1 vuosijako ja tämän lisäksi

2011-2012 Väliraportointi sidosrymille kohdassa 11.1 mainituilla foorumeilla.

Vuonna 2013 varsinainen tulosten ja hyvien käytäntöjen levittäminen.
Niistä tiedotetaan kuten edelllä 11.1 sekä Toisen asteen ohjaustiimeissä, lukiokoulutuksen psykososiaalisessa tiimissä ja opinto-ohjaajille (tiedotus omalle organisaatiolle), sekä oppilaitosten yhteisissä tilaisuuksissa. Kokemuksia levitetään Pirkanmaan opinto-ohjaajien ja kuraattoreiden tilaisuuksissa ja opiskelijahuoltoryhmissä, Tampereen kaupungilla on ohjauksen yhteistyöryhmä (edustajat kaupungin perus- ja toisen asteen koulutusmuodoista). Lisäksi tuloksista tiedottaminen maakunnallisesti ja valtakunnallisesti.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 656 975

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 655 732

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 810 290

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 780 634

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sekä naisten että miesten tasa-arvoa merkittävästi edistävä projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Korjaamo-projektin tavoitteena oli kehittää uudenlaisia ohjauksen menetelmiä sekä ammatilliseen koulutukseen että lukiokoulutukseen estämään opintojen keskeytymistä ja nopeuttamaan valmistumisaikoja sekä tukemaan opiskelijoita arjenhallintaan liittyvissä asioissa.

Projektin kohderyhmänä olivat Tampereen seudun ammattiopiston nuorisoasteen alle 25-vuotiaat perustutkinto-opiskelijat viidessä eri toimipisteessä sekä Tampereen kaupungin päivälukioiden ja aikuislukion alle 25-vuotiaat maahanmuuttajaopiskelijat, joiden opinnot olivat vaarassa keskeytyä tai pitkittyä.

Projektissa oli neljä keskeistä kehittämistoimenpidettä:

1. Korjaamo-ohjaajamenetelmän kehittäminen ja mallintaminen
Tehostetun ohjauksen menetelmä opiskelijoille, joiden opinnot eivät etene, ovat vaarassa keskeytyä, etenevät hitaasti tai yksilöllisen suunnitelman mukaan, tai joilla on haasteita arjenhallinnassa. Korjaamo-ohjaaja on tarjonnut yksilöllistä tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja tukenut opiskelijoita opintojen lisäksi myös kasvuun ja itsenäistymiseen liittyvissä asioissa.

2. Konesoppi-toiminnan kehittäminen ja mallintaminen
Yksilöllisen opiskelun mahdollistava uusi oppimisympäristö Tredun eli Tampereen seudun ammattiopiston Hepolamminkadun toimipisteen kone- ja metallialan opiskelijoille. Opiskelijoilla on mahdollisuus saada yksilöllistä tukea ammatillisten teoria-aineiden opinnoissa erillisessä pienryhmätilassa eli Konesopissa Korjaamo-projektin ohjaajalta.

3. Korjaamo-ryhmän toimintamallin kehittäminen ja mallintaminen
Yksilöllisen tuen tarjoaminen niille opiskelijoille, jotka eivät ole valmistuneet kolmen vuoden tavoiteajassa, ja joiden opinnot ovat venyneet 4. ja 5. vuodelle. Pilottiryhmänä on ollut Tredun eli Tampereen seudun ammattiopiston Hepolamminkadun toimipisteen kone- ja metallialan perustutkinto-opiskelijat. Näille opiskelijoille on kohdennettu henkilökohtaista tukea sekä luotu oma ryhmänohjausmalli.

4. Kerttu-ohjausmenetelmän kehittäminen ja mallintaminen
Henkilökohtaisen ohjaus- ja tukipalvelumallin kehittäminen päivälukioiden ja aikuislukion maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille, jotka tarvitsevat yksilöllistä ohjausta opinnoissaan sekä arjenhallintaan liittyvissä asioissa. Opiskelijoilla, joilla on ollut haasteita lukio-opinnoissa selviämisessä, on ollut mahdollista suorittaa perusopetuksen kertauskursseja aikuislukiossa ja vahvistaa näin tietojaan ja taitojaan lukio-opintoja varten. Projektin ohjaaja on tukenut opiskelijoita myös henkilökohtaiseen elämään liittyvissä asioissa.

Projektisuunnitelmassa oli asetettu asiakasmäärätavoiteeksi 550 henkilöä, joihin kohdistettujen ohjauspäivien (7 h) tavoite oli yhteensä 1505 päivää. Toteuma oli yhteensä 662 asiakasta ja 1628 ohjauspäivää. Lisäksi lyhytkestoisia (ohjausta alle 7 h) asiakkaita oli 1836 ja ohjauspäiviä heidän osaltaan 672.

Projektissa työskenteli projektipäällikön lisäksi viisi kokoaikaista ohjaajaa ja yksi osa-aikainen projektityöntekijä, jotka kaikki tekivät konkreettista ohjaustyötä opiskelijoiden parissa ja kehittivät uudenlaisia ohjauksen menetelmiä oppilaitosten arkeen.

Projektin sisällölliset tavoitteet toteutuivat hyvin. Kaikkiin neljään kehittämiskohteeseen on luotu malli, joka on hyödynnettävissä kaikissa Tredun toimipisteissä, lukioissa sekä muissa toisen asteen koulutusta järjestävissä oppilaitoksissa. Erityisen hyvin toteutui Hepolamminkadun toimipisteen kone- ja metallialanopiskelijoiden parissa tehty ohjausmenetelmiin sekä uudenlaiseen oppimisympäristöön liittyvä kehittämistyö. Opiskelijoiden opintojen tukemiseksi kehitetty Konesoppi-malli sekä 4.-5. vuoden opiskelijoiden Korjaamo-ryhmän oma ryhmänohjausmalli ovat tuottaneet tehokkaita tuloksia näkyen esimerkiksi nopeutuneina valmistumisaikoina ja vähentyneinä rästitehtävien määränä.

Lisäksi projektin yhtenä tärkeimpänä tuloksena voidaan pitää opiskelijahuoltotyön kehittymistä koko ammattiopiston tasolla sekä yksittäisten opiskelijoiden ja kokonaisten opiskelijaryhmien saamaa tukea liittyen opintoihin ja henkilökohtaiseen elämään. Projektin avulla henkilökunta on pysähtynyt miettimään erilaisia toimintamalleja ja käytänteitä koulun arjessa. Toimintoja on pystytty kehittämään ja muuttamaan tehokkaammiksi sekä luomaan uudenlaisia tukimuotoja opiskelijoille entisten tukimuotojen rinnalle.