Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11422

Projektin nimi: Päihdetyön moniammatilliset erikoistumisopinnot

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2010 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Oulun yliopisto Koulutus- ja tutkimuspalvelut

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245895-5

Osoite: Pentti Kaiteran katu 1, PL 8000

Puhelinnumero: 08-553 1011

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.oulu.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Martti Hyry

Asema: johtaja

Sähköposti: martti.hyry(at)oulu.fi

Puhelinnumero: 0400-280596

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa, Lappi

Seutukunnat: Oulunkaaren, Kemi-Tornion, Itä-Lapin, Nivala-Haapajärven, Tunturi-Lapin, Rovaniemen, Torniolaakson, Oulun, Koillismaan, Pohjois-Lapin, Ylivieskan, Haapavesi-Siikalatvan, Raahen

Kunnat: Salla, Kittilä, Pelkosenniemi, Siikajoki, Enontekiö, Muhos, Utajärvi, Pyhäjoki, Taivalkoski, Kemi, Yli-Ii, Merijärvi, Kärsämäki, Liminka, Raahe, Rovaniemi, Kempele, Kalajoki, Pyhäntä, Pello, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Oulunsalo, Kuusamo, Utsjoki, Tornio, Haapajärvi, Ranua, Savukoski, Ylivieska, Muonio, Tyrnävä, Posio, Kiiminki, Haukipudas, Ii, Inari, Nivala, Alavieska, Tervola, Oulainen, Hailuoto, Kemijärvi, Sievi, Vihanti, Keminmaa, Haapavesi, Oulu, Sodankylä, Ylitornio, Kolari, Simo, Lumijoki, Pudasjärvi, Siikalatva

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin välittömänä kohderyhmänä ovat Oulun ja Lapin läänin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatus- ja opetusalan ammattihenkilöstö.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti projektin hyöty kohdistuu Oulun ja Lapin läänin väestöön. Projekti palvelee molempia läänejä. Se edistää päihdetyön osaamista ja laatua kehittämällä päihdetyön käytäntöjä. Lisäksi se vahvistaa sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöiden työssäjaksamista ja sitoutumista alueelle.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 60, joista naisia 57

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen nimi: Päihdetyön moniammatilliset erikoistumisopinnot

Suomessa juodaan enemmän kuin koskaan. Alkoholinkulutus on 10,4 litraa 100 % alkoholia asukasta kohden, mikä kansainvälisessäkin mittakaavassa on korkea luku. Kulutuksen kasvusta johtuen päihteiden käytöstä aiheutuvat monimuotoiset ongelmat (sosiaaliset, fyysiset, psyykkiset ja taloudelliset) ovat lisääntyneet.

Hankkeessa toteutetaan verkko-opintokokonaisuus (60 opintopistettä), jonka tavoitteena on päihdeasiantuntemuksen tuottaminen. Hanke perustuu rakenteellisesti uudenlaiseen koulutusyhteistyöhön, jonka tuottamaa koulutusta voidaan hyödyntää myös muualla Suomessa. Projekti edistää koulutuksen ja työelämän rakenteiden muokkaamista monitieteiseen ja moniammatilliseen suuntaan. Päihteiden käyttöön liittyvät syyt ja ongelmat ovat moninaisia eikä niitä pystytä ratkaisemaan ilman monialaista ja -tieteistä yhteistyötä. Opinnot on rakennettu siten, että ne antavat sekä käytännön toimijoille että yksilöille resursseja ja keinoja puuttua päihteiden käyttöön ja edistää kohtuukäyttöä. Erityisesti pyritään korostamaan ennaltaehkäisyn merkitystä yksilö- ja yhteisötaholla. Tavoitteena on vähentää vanhempien ja aikuisten päihteidenkäytöstä lapsille ja nuorille aiheutuvia haittoja. Ennaltaehkäisyssä on tärkeää oppia tunnistamaan myös syrjäytymiseen johtaviaprosesseja.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Lapin ja Oulun läänien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt sekä opetus- ja kasvatusalan käytännön toimijat ja esimiehet niin julkiselta kuin yksityiseltäkin sektorilta.

Hankkeessa kehitetään päihdetyöhön liittyvää verkko-opetusmateriaalia sekä päihdetyön opetukseen soveltuvia verkko-opetusmenetelmiä, jotka ovat suoraan hyödynnettävissä myös muissa päihdeopetukseen liittyvissä konteksteissa. Erityisen tärkeänä nähdään toimivien opetusmenetelmien hyödyntäminen sekä resurssien allokointi ja yhdistäminen. Lisäksi hankkeen avulla pyritään luomaan uusia mahdollisuuksia päihdetyön käytäntöjen kehittämiseen, vaikutusten arviointiin ja tutkimukseen. Hanketta voidaan pitää valtakunnallisena pilottihankkeena.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektia markkinoidaan kohderyhmälle mm. Oulun ja Lapin läänien suurimmissa sanomalehdissä sekä korkeakoulut markkinoivat sitä alueillaan.

Projektin toimenpiteistä ja käytännön tuloksista tiedotetaan kohde- ja sidosryhmiä säännöllisesti sekä sähköisesti että suullisesti. Projektin onnistumisesta kokonaisuudessaan tiedotetaan tarpeen mukaan eri tiedotusvälineissä. Tiedottamisessa huomioidaan EU-säännökset.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin käynnistyttyä laaditaan lehtiartikkeli Tiimi-lehteen, joka on A-klinikkasäätiön julkaisema
päihdealan erikoislehti. Koulutettaville tiedottaminen tapahtuu koulutuksen aikana verkko-oppimisympäristössä ja tarvittaessa myös sähköpostitse. Sidosryhmät pidetään ajan tasalla säännöllisellä yhteydenpidolla sekä ohjausryhmän kokoontumisilla vähintään kolme kertaa vuodessa. Projektin hyvät käytännöt ja toimintatavat välittyvät projektin osallistujien ja sidosryhmien kautta eri organisaatioihin. Hankkeen päättyessä hyvistä käytännöistä ja projektin vaikutuksista tiedotetaan esimerkiksi lehtiartikkelilla.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 429 182

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 424 967

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 507 224

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 502 242

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin lähtökohtana oli vastata päihdetyön koulutuksen kehittämistarpeeseen osana päihdepalveluiden laadun kehittämistä. Projektin tavoitteena oli tuottaa 60 opintopisteen koulutuskokonaisuus Pohjois-suomen korkeakoulujen yhteistyönä. Koulutuksen tavoitteena oli päihdeasiantuntemuksen tuottaminen jo kentällä toimiville sosiaali- ja terveysalan, opetus- ja kasvatusalan sekä muille päihdeasioiden kanssa työskenteleville ammattilaisille.
Projentin kohdetyhmänä oli Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt sekä opetus- ja kasvatusalan käytännön toimijat ja esimiehet niin julkiselta kuin yksityiseltäkin sektorilta.
Projekti toteutettiin yhteistyössä Oulun- ja Lapin yliopistojen sekä Kemi-Tornion-, Oulun- ja Rovaniemen ammattikorkeakoulujen kanssa. Projektissa toteutettiin 60 opintopisteen päihdetyön opintokokonaisuus kaksi kertaa. Molempiin ryhmiin valittiin 30 opiskelijaa sekä Lapin- että Pohjois-Pohjanmaan alueilta. Opiskeluaika on 2 vuotta.
Projektista valmistui 36 päihdetyön ammattilaista. Opiskelijoiden opinnäytetöistä tehtiin www-julkaisu, joka julkaistaan kaikkien projektissa mukana olevien korkeakoulujen www-sivuilla. Lisäksi yksi operttajista kirjoitti artikkelin työnohjauksen toteuttamisesta verkkokokousjärjestelmän kautta. Tämä artikkeli julkaistaam myös korkeakoulujen www-sivuilla. Lisäksi koulutuksesta valmistuneille tehtiin työelämävaikuttavuutta kartoittava kysely. Kyselyn tuloksena oli, että opiskelijat olivat kokeneet hyötyneensä todella paljon koulutuksesta ja että he olivat saaneet välineitä käytännön päihdetyöhön ja työn kehittämiseen.