Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11425

Projektin nimi: Yritysareena, työvoimapoliittiset toimenpiteet

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2010 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Alvar Aallon katu 8

Puhelinnumero: 020 636 0030

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Projektin kotisivun osoite: www.seduaikuiskoulutus.fi/Suomeksi/Projektit/Yritysareena.iw3

Vastuuhenkilön nimi: Marjut Leppänen (koulutushankinnat)

Asema: Koulutusasiantuntija

Sähköposti: marjut.leppanen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 040-536 8057

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Seinäjoen, Kuusiokuntien, Järviseudun

Kunnat: Ilmajoki, Alajärvi, Kuortane, Kauhava, Lappajärvi, Kurikka, Evijärvi, Jalasjärvi, Lapua, Alavus, Seinäjoki, Soini, Vimpeli, Ähtäri, Töysä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

PRE BUSINESS -palvelun kohteena ovat yrityksen perustamista suunnittelevat tai jo päätöksen yrityksen perustamisesta tehneet työssä olevat ja työttömät, joiden joukossa maahanmuuttajat (tarvittaessa omana kohderyhmänään). Maahanmuutajien osalta on tehty yhteistyössä työvoimatoimiston ja Kaks Kättä -työpajan kanssa selvitys, jossa kysyttiin mm. heidän halukkuuttaan yrityksen perustamiseen. 103 vastaajasta n. 35 % tunsi kiinnostusta yrityksen perustamiseen.
Tavoitteena on karsia jatkoon ne henkilöt, joilla on toteuttamiskelpoinen liikeidea ja jotka tosissaan haluavat yrittäjiksi -> tavoitteena päätös yrityksen perustamisesta.

140 hlöä hankkeen aikana. 3 koulutusta vuonna 2010, 4 koulutusta v.2011 sekäv. 2012, 1 koulutus v.2013 lisäksi kaksi toimialakohtaista koulutusta.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Toiminta tukee seudullisten yrityspalvelupisteiden toimintastrategiaa ja kohdistuu varsinaisten
kohderyhmien lisäksi YritysSuomi-palvelujärjestelmän mukaisesti kaikkiin alueellisiin
yrityspalveluorganisaatioihin, jotka ovat tekemisissä alkuvaiheessa olevien ja yrittäjiksi aikovien kanssa, esim. Uusyrityskeskus, ELY-keskuksen yp-piste, TE-toimistot, kunnalliset ja seudulliset elinkeinopalvelut,EP:n Yrittäjät, yrittäjien ja yrittäjänaisten paikallisyhdistykset, Finnvera, Proagria sekä EP:n mentoripankkiin kuuluvat mentorit.
Lisäksi toiminta kohdistuu oppilaitoksiin, (erityisesti päättävät luokat/vuosikurssit), YESkeskukseen, sekä yrittäjyyskasvatushankkeisiin, joiden kanssa tehdään yhteistyötä.

Projekti antaa kokonaisvaltaista näkemystä koko maakunnan elinkeinoelämän ja palvelujen kehittämiselle, yrittäjyydelle sekä kv-toiminnalle, jota tietoa mm. aluehallintoviranomaiset (E-P:n liitto, ELY-keskus) kehittämistyössään tarvitsevat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 140, joista naisia 46

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 143, joista naisia 80

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

YRITYSAREENA-hankkeella haetaan ratkaisua seudullisten yrityspalvelujen edelleen kehittämiseen, pitkäkestoisen yrittäjyyskoulutuksen toteuttamiseen, yritystoiminnan vakiinnuttamiseen sekä tarvittavien ohjaus- ja neuvontapalvelujen sekä tukitoimien tarjoamiseen nykyisten palveluiden jatkeeksi tavoitteena yrittäjyyden jatkuvuuden varmistaminen ja uusien yritysten synnyttäminen maakunnassa. Projektissa hyödynnetään maakunnallinen yrityspalvelujen toimintamallia, joka tuottaa lisäarvoa nykyiseen YritysSuomi
-järjestelmään syventämällä alkavan yrittäjän palveluita kaikissa seutukunnissa yhtenäisellä konseptilla ja kunkin seudun erityispiirteet, olemassa olevat palvelut ja osaaminen huomioiden.
PRE BUSINESS -palvelun kohteena ovat yrityksen perustamista suunnittelevat tai jo päätöksen yrityksen perustamisesta tehneet työssä olevat ja työttömät, joiden joukossa maahanmuuttajat (tarvittaessa omana kohderyhmänään). Tavoitteena on karsia jatkoon ne henkilöt, joilla on toteuttamiskelpoinen liikeidea ja jotka tosissaan haluavat yrittäjiksi.

1.OPISKELIJAHANKINTA
a.Yhteistyöverkoston kokoaminen ja vastuualueiden täsmentäminen
b.Opiskelijarekrytointi organisoidaan seutukunnittain mm. yrityspalvelujen ja TE-toimistojen kanssa
2.SISÄÄNTULOVAIHE
a.Opiskelijavalinnat tehdään yhteistyössä seudullisten palvelujen ja TE-toimistojen kanssa.
b.Opiskelijavalinta etenee kahta eri väylää (pre-/pro-business):
3.PRE-BUSINESS -PALVELU
a.Kohteena ovat yrityksen perustamista suunnittelevat TAI päätöksen yrityksen perustamisesta tehneet
b.Sisältää mm. alkukartoituksia, yrittäjäominaisuuksien testausta, liikeidean täsmennystä
c.Vaiheen jälkeen hankkeessa jatkavat ne, joilla on toteuttamiskelpoinen liikeidea ja jotka tekevät päätöksen yrityksen perustamisesta (140 hlöä)
d.Karsiutuneet osallistujat ohjataan muihin palveluihin
4.YRITTÄJYYSKOULUTUS
a. Vaiheesta 3 jatkavat henkilöt käyvät seutukunnallisesti toteutetun yrittäjävalmennuksen, kesto 30 pv TAI toimialakohtaisen yrittäjävalmennuksen, kesto 30 pv

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Ennakkomarkkinointi ennen rahoituspäätöstä lähinnä pääyhteistyökumppaneille/alkavia yrittäjiä palveleville organisaatioille sekä yrittäjäjärjestöille.
Kun rahoituspäätös saatu:
- Esitteet Uusyrityskeskuksen asiakasmappeihin ja TE-keskuksen yritysosastolle
- Kirjeet ja s-postitiedotteet elinkeinoasiamiehille, yrittäjien ja yrittäjänaisten paikallisyhdistysten
toimihenkilöille sekä TE-toimistoille
- Avainhenkilöiden perehdyttäminen yhteistyöorganisaatioissa
- Esittelyt Uusyrityskeskuksen Starttitilaisuuksissa ja TE-toimistojen tilaisuuksissa
- TE-toimistot tiedottavat hankkeesta asiakkailleen
- Roadshow maakuntaan yhteistyössä elinkeinoasiamiesten kanssa
- Esittelyt yrittäjien paikallisyhdistysten kokouksissa
- Kirjeet ja puhelut potentiaalisille osallistujille/Alkukartoitus
- Hanke-esitteitä muillekin sidosryhmille (Finnvera, pankit, vakuutusyhtiöt yms.)
- Lehti-ilmoitukset Ilkassa ja Pohjalainen Yrittäjä -lehdessä
- Nettiesitteet: www.sedu.fi; www.etelapohjanmaanyrittajat.fi ja www.yrittajankoulutuskalenteri.fi
- Lehtijuttu Pohjalainen Yrittäjä -lehdessä, Seinäjoen yrittäjien tiedotteessa ja Yrittävä Lakeus -julkaisussa
-Infotilaisuus potentiaalisille osallistujille ja tiedotusvälineille
-Puhelut potentiaalisille osallistujille
-S-postitiedotteet EPYn puheenjohtajistolle ja valiokuntien jäsenille
-Alue-TV
-Juttu valtakunnalliseen YRITTÄJÄNAINEN-lehteen
-Henkilökohtainen lobbaus ja PR jatkuvasti ja joka paikassa, joissa kohderyhmää ja sidosryhmiä

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeessa kehitettyjen hyvien ja sopivien käytäntöjen levittäminen on käynnissä koko hankkeen ajan aina silloin, kun se on perusteltua ja varsinkin raportoinnin ja arvioinnin yhteydessä. Hyvien käytäntöjen levittäminen koskee hankkeen eri vaiheita ja toimenpiteitä.
Hyvien käytäntöjen levittämisessä hyödynnetään TE-keskuksen yrityspalvelupistettä ja seudullisten TEtoimistojen tiedotuskanavia, E-P:n liittoa, E-P:n yrittäjät ry:tä, Uusyrityskeskusta, seudullisia elinkeinotoimistoja/yhtiöitä, kuntien yritysasiamiehiä ym. vastaavia, oppilaitoksia ja SeAMKin yritystallia.
Hyviä käytäntojen levittämisessä voidaan käyttää välittävänä tahona myös muita yrittäjyyteen liittyviä ja sitä tukevia projekteja mm. seutu-YPP -projekti, Liiketoimintaosaamisen kehittäminen-projekti tai yrittäjyyskoulutuksia esim. yrittäjävalmennukset, yrittäjätutkinnot (at, eat).
Hyviä käytäntöjä levitetään myös yhteistyöosapuolten sisäiseen kehittämis- ja strategiatyöhön,
yrityspalvelujen ja koulutus-/kehittämispalvelujen innovointiin sekä kumppanuuksien kehittämiseen.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 345 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 282 759

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 345 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 282 759

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Yrittäjyys työvoiman käyttötapana ja työmarkkinoiden toimivuuden moottorina

9. Loppuraportin tiivistelmä

YRITYSAREENA-hankkeella haettiin ratkaisua seudullisten yrityspalvelujen edelleen kehittämiseen, pitkäkestoisen yrittäjyyskoulutuksen toteuttamiseen (30pvä), yritystoiminnan vakiinnuttamiseen sekä tarvittavien ohjaus- ja neuvontapalvelujen sekä tukitoimien tarjoamiseen nykyisten palveluiden jatkeeksi tavoitteena yrittäjyyden jatkuvuuden varmistaminen ja uusien yritysten synnyttäminen maakunnassa.

Hankkeen tavoitteena oli syventää alkavan yrittäjän palveluita osallistuvissa seutukunnissa yhtenäisellä yrittäjyysvalmennuskonseptilla ja kunkin seudun erityispiirteet, olemassa olevat palvelut ja osaaminen huomioiden.

PRE BUSINESS -palvelun kohteena olivat yrityksen perustamista suunnittelevat tai jo päätöksen yrityksen perustamisesta tehneet työttömät tai työttömyysuhan alaiset henkilöt, joiden joukossa maahanmuuttajat. Tavoitteena oli karsia jatkoon ne henkilöt, joilla oli toteuttamiskelpoinen liikeidea ja jotka tosissaan halusivat yrittäjiksi.

Hankkeessa toteutettiin seuraavaa mallia opiskelija/osallistujahankinnassa:
1.OPISKELIJAHANKINTA
a. Yhteistyöverkoston kokoaminen ja vastuualueiden täsmentäminen
b. Opiskelijarekrytointi organisoitiin seutukunnittain mm. yrityspalvelujen ja TE-toimistojen kanssa
2.SISÄÄNTULOVAIHE
a.Opiskelijavalinnat tehtiin yhteistyössä seudullisten palvelujen ja TE-toimistojen kanssa.
b.Opiskelijavalinta eteni kahta eri väylää (pre-/pro-business):
3.PRE-BUSINESS -PALVELU
a. Kohteena ovat yrityksen perustamista suunnittelevat TAI päätöksen yrityksen perustamisesta tehneet
b. Sisältää mm. alkukartoituksia, yrittäjäominaisuuksien testausta, liikeidean täsmennystä
c. Vaiheen jälkeen hankkeessa jatkavat ne, joilla on toteuttamiskelpoinen liikeidea ja jotka tekevät päätöksen yrityksen perustamisesta (140 hlöä)
d. Karsiutuneet osallistujat ohjataan muihin palveluihin
4.YRITTÄJYYSKOULUTUS
a. Vaiheesta 3 jatkoivat henkilöt kävivät seutukunnallisesti toteutetun yrittäjävalmennuksen, kesto 30 pv TAI toimialakohtaisen yrittäjävalmennuksen, kesto 30 pv