Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11429

Projektin nimi: Työelämän koulutusneuvojat

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2010 ja päättyy 30.6.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Työväen Sivistysliitto TSL ry

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0215382-8

Osoite: Siltasaarenkatu 4

Puhelinnumero: 0207 457 600

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.tsl.fi

Projektin kotisivun osoite: www.opinverkkoitasuomi.fi/

Vastuuhenkilön nimi: Jorma Turunen

Asema: pääsihteeri

Sähköposti: jorma.turunen(at)tsl.fi

Puhelinnumero: 0207 457 620

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Koillis-Savon, Pielisen, Karjalan, Keski-Karjalan, Savonlinnan, Mikkelin, Varkauden, Pieksämäen, Joensuun, Sisä-Savon, Ylä-Savon, Kuopion

Kunnat: Nurmes, Keitele, Tervo, Juuka, Rautalampi, Kitee, Rääkkylä, Kaavi, Pieksämäki, Iisalmi, Kerimäki, Ristiina, Varkaus, Hirvensalmi, Pertunmaa, Kiuruvesi, Mikkeli, Sonkajärvi, Puumala, Joroinen, Siilinjärvi, Liperi, Valtimo, Rantasalmi, Kesälahti, Lieksa, Sulkava, Rautavaara, Enonkoski, Nilsiä, Mäntyharju, Savonlinna, Kuopio, Pielavesi, Joensuu, Ilomantsi, Leppävirta, Kangasniemi, Outokumpu, Tohmajärvi, Tuusniemi, Juankoski, Vesanto, Punkaharju, Lapinlahti, Suonenjoki, Juva, Kontiolahti, Polvijärvi, Vieremä, Heinävesi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Työelämän koulutusneuvojiksi rekrytoidaan työpaikkojen luottamushenkilöitä ja ammattiyhdistysaktiiveja sekä Noste-ohjelman puitteissa koulutettuja pätevyysluotseja. Lisäksi koulutusneuvojiksi rekrytointia kohdistetaan näyttötutkintoja arvioiville työntekijäedustajille ja tutkintotoimikuntien työntekijäjäsenille, jotka tuntevat ammatillista näyttötutkintojärjestelmää.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Työyhteisöt ja työnantajat,yhteistyössä Opin ovi -hankkeet ja ammatilliset oppilaitokset koko maassa

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 36, joista naisia 24

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektissa kehitetään malli pysyvälle koulutusneuvojien verkostotoiminnalle. Se toimii työpaikoilla työntekijöiden parissa hakevaa toimintaa tehostaen vertaistoimijan katu-uskottavuudella. Verkosto syntyy niistä työelämän ammattiyhdistysaktiiveista ja työntekijöistä, jotka osallistuvat hankkeessa toteutettavaan koulutusneuvojien valmennusohjelmaan. Työelämän koulutusneuvojien tehtävä on tiedottaa aikuiskoulutusmahdollisuuksista työyhteisöissä, ammattiyhdistysliikkeen paikallisissa järjestöissä sekä työttömien yhdistyksissä, kannustaa erityisesti vähän koulutettuja aikuisia tutkintoon valmistavaan koulutukseen ja näyttötutkintoihin. Lähellä työntekijöitä vertaisena toimivien koulutusneuvojien erityisasiantuntemus ja työpaikkojen työolojen käytännön tuntemus tekee puheeksiottamisen ja ohjauksen helpommaksi ja tekee näin aikuiskoulutusväyliä houkuttelevammaksi. Lukiseulontapalvelujen myötä tietoisuus oppimisvaikeuksista ja ohjauksesta paranee, mikä rohkaisee oppimisvaikeuksisten aikuisten hakeutumista aikuisopintoihin.

Hanke järjestää valtakunnallisesti Itä-Suomen alueilla verkostoitumispäiviä ja -seminaareja, joissa koulutusneuvojat verkostoituvat ammatillisten aikuisoppilaitosten ja työnantajien kanssa ja lisäävät välillisesti ammatillisista liikkuvuutta. Verkostotoiminta tehostaa työntekijöiden, työnantajien ja koulutuksen järjestäjien keskinäistä yhteistyötä ja edistää työikäisten ammatillista pätevöitymistä, liikkuvuutta ja osaamista muuttuvien tarpeiden mukaisesti. Voimavarat, kumppanuus ja osaaminen paranevat työntekijöiden, työnantajien, oppilaitosten, muiden hanketoimijoiden ja viranomaisten välillä. Hanke luo mallin työelämän koulutusneuvonnan ja ohjauksen verkostotoiminnalle, jota voidaan pysyvästi toteuttaa työyhteisöissä. Syntyy kattava verkosto palvelemaan työpaikkojen koulutustarpeita.
Verkoston toimintaa seurataan vuosittaisilla seurantakyselyillä.
Hanke on kytköksissä Manner-Suomen alueella toteutettavaan valtakunnalliseen Työelämän koulutusneuvojat -hankkeeseen, joka sai rahoituspäätöksen 1.2.2010.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

TSL:n ja SAK:n nettisivut, projektin kotisivut sekä sähköinen verkostoitumispalvelu, SAK:n ja sen jäsenliittojen lehdet, seminaarit, paikallislehdet

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Vuosi 2013: jatkuvuuden ja työelämän koulutusneuvojan statuksen vakiinnuttamisen ja tunnustamisen edistäminen sekä hyvien käytäntöjen jatkuvuuden varmistaminen.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 155 400

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 155 400

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 155 400

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 155 400

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Työelämän koulutusneuvojat Itä-Suomi 01.08.2010-30.06.201


Loppuraportin tiivistelmä

Projektin lähtökohtia olivat: 1) tuodaan ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja neuvontajärjestelmään työelämän asiantuntemus ja –näkökulma sekä verkostot 2) luodaan jokaiselle työntekijälle ja työttömälle aito mahdollisuus ammattitaidon kehittämiseen 3) nostetaan työpaikkojen henkilöstökoulutus uudelle tasolle (henkilöstön koulutus keskittyy eniten asiantuntijatoimihenkilöille ja esimiehille, niille, joilla on eniten koulutusta jo entuudestaan)

Toiminnallisena tavoitteena oli kouluttaa Itä-Suomeen 40 vertaisohjausperiaatteella toimivaa koulutusneuvojaa sekä luoda työpaikkojen tarpeita palveleva työntekijälähtöinen ohjausverkosto, jossa toimijoina ovat työntekijätaso, työnantajat, aikuisoppilaitokset, te-toimistojen neuvonta- ja ohjauspalvelut sekä ay-toimijat.

Toimintatapa ja vahvuudet: Hankkeen tuloksekkuus perustui yhteistyöverkoston toimintaan. Hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa ammattiliittojen alueellinen henkilöstö toi omat verkostonsa ja osaamisensa käyttöön. Ay-liikkeessä ohjaus ja neuvonta nähdään paitsi edunvalvontana (muutosturvatilanteet) myös näkökulmana ay-liikkeen tehtävästä ajatella jäsenistönsä parasta, jossa työn hyvä hallinta vahvistaa työpaikan pysyvyyttä.

Projekti eteni kolmessa prosessissa: 1. Valmisteluvaihe, jossa yhteistyökumppaneiden kanssa työstettiin toimintasuunnitelma ja jalkautettiin projekti ammattiosastoihin ja SAK:n paikallisjärjestöihin. Tämä tapahtui koko Itä-Suomea käsittävällä info-tilaisuuskierroksella 01.08.2010-31.12.2010. Järjestöt vastasivat pääosin koulutusneuvojien rekrytoinnista, mutta valmennusohjelmiin tapahtui ilmoittautumisia myös suoraan projektihenkilöstölle.

Toteutusvaiheessa (01.01.2011.-31.12.2011.) ilmoittautuneille ja liittojen hyväksymille osallistujille järjestettiin kaksi valmennusohjelmaa. Valmennusohjelma käsitti starttiseminaarin(ohjaus ja neuvonta työpaikalla) sekä 2-3 lähipäivää verkostoitumisesta, yhteistoiminnasta työpaikalla ja erilaisesta oppijuudesta. Valmennusohjelmaan kuului omatoimisia tehtäviä liittyen verkostoitumiseen (yhteydenotot te-toimistoihin, OpinOvi- projekteihin) sekä ohjauksellinen aktiviteetti omalla työpaikalla.

Arviointivaiheessa 01.01.-30.06.2012 työstettiin koulutusneuvojien kokemuksia ja näkemyksiä
a) valmennusohjelman toimivuudesta b) toimintatilanteista työpaikoilla ja ammattiosastoissa b) verkostomallista c) annettiin eväitä toiminnan jatkuvuudelle ja projektin jälkeen.

Tärkeimmät itse kehitetyt tuotteet: Työntekijälähtöinen ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja neuvontamalli. Työpaikoilla vertaisohjaajina toimivat koulutusneuvojat täydentävät oppilaitosten ja te-toimistojen työelämäyhteyksiä. Koulutusneuvojilla on suora yhteys koulutuspalvelujen käyttäjiin ja vertaisohjaajina he ovat avainasemassa sekä työntekijän oman sitä kautta koko yrityksen osaamisen kehittämisessä.

Määrälliset tulokset: Valmennusohjelman hyväksyttävistä suorittaneita koulutusneuvojia 31 (tavoite 40). Tiedotustilaisuudet 36 (osall. 268), valmennus- ja verkostoitumistilaisuudet 12 (154), koulutuspäivät 11 (127).

Toiminnan jatkuvuus projektin jälkeen (liittojen, TSL:n ja SAK:n linjaukset):

1. Keskustajärjestötaso: TSL:n, SAK:n, ay-opistojen ja liittojen organisoima koulutusneuvojatoiminta, joka kouluttaa ja verkottaa työntekijälähtöistä ohjaus- ja neuvontatoimintaa (työpaikat, te-toimistot, aikuisoppilaitokset ja ay-toimijat), tavoitteena tes:n tuleva kirjaus osaamisvaltuutetuista

2. Liittotaso: Koulutusneuvonta ammattiyhdistystehtäväksi liittokohtaisten linjausten pohjalta, esimerkkejä liitoista, jotka ovat jo asiaa käsitelleet:

TEAM: Koulutusneuvojakoulutus luottamusmiehille 2-4 pv
PAM: Ammattiosastokohtaisesti valittu koulutusneuvoja tai tehtävää hoitaa luottamusmies ja/tai ts-valtuutettu, koulutusneuvojien tapaamiset liiton kanssa, ammattiosastojen opintoneuvojat ja koulutusneuvojat yhteistyöhön
Metallityöväen Liitto: Yhteistyö opintosihteerien kanssa. Liitto kutsuu koulutusneuvojat vuosittain opintosihteeripäiville, koulutusneuvojille
opintosihteerikoulutus
JHL Ammattiosastokohtaiset koulutusneuvojat, liiton järjestämät tapaamiset vuosittain

TSL/opistot Koulutusneuvojakoulutus, alueelliset tapaamiset
SAK Koordinaatio, seuranta, kehittäminen

3. Aluetaso: Maakunnallinen yhteistyö koulutusneuvojien kesken kiinteänä osana ay-järjestöjen, te-toimistojen ja aikuisoppilaitosten
verkostoa