Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11433

Projektin nimi: Työtä meille - Nyt ja Heti

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2010 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2388924-4

Osoite: Tekniikantie 2

Puhelinnumero: 02 620 3010

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.samk.fi

Projektin kotisivun osoite: www.jobijobi.fi twitter.com/Jobi_Jobi facebook.com/jobijobi

Vastuuhenkilön nimi: Anne Kärki

Asema: Tutkimusjohtaja

Sähköposti: anne.karki(at)samk.fi

Puhelinnumero: 044 710 3471

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Rauman, Porin, Pohjois-Satakunnan

Kunnat: Harjavalta, Eurajoki, Honkajoki, Eura, Jämijärvi, Pori, Luvia, Nakkila, Köyliö, Huittinen, Kankaanpää, Säkylä, Pomarkku, Merikarvia, Ulvila, Karvia, Kokemäki, Kiikoinen, Rauma, Siikainen

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Ensimmäisenä kohderyhmänä ovat nuoret ja vastavalmistuneet työnhakijat (18-28-vuotiaat) sekä toisena työnantajat Satakunnassa (esimerkkeinä kaupan alan toimijat, Satakunnan Perheyritysverkoston yritykset), jotka ovat halukkaita uuden rekrytointitavan kokeiluun sekä käyttöön.

Jatkohankkeessa v. 2013 kohderyhmänä on Satakunnan TE-toimisto ja heidän kohderyhmäasiakkaansa.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti hankkeesta hyötyvät Satakunnan maakunnan asukkaat, koska hanke tukee alueen nuorten ja valmistuneiden työpanoksen saamista mahdollisimman laajalti käyttöön ja lisää näin alueen talouskasvua.

Satakunnan alueen koulutusorganisaatiot hyötyvät hankkeen toiminnoista, sillä sosiaalisen median ympäristö on avoin kaikille nuorille ja vastavalmistuneille.

Projektin osia liitetään osaksi Satakunnan ammattikorkeakoulun opintoja esim. sovellusten suunnittelu sosiaaliseen mediaan. SAMKin henkilökunnan tiedot työllistämistä edistävistä uusista sosiaalisen median muodoista lisääntyvät ja he liittävät hankkeeseen omaa opetustaan.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 1650, joista naisia 594

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2795, joista naisia 1446

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten työpaikkoja 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen päätavoitteena on tukea ja kannustaa nuoria vastavalmistuneita sekä työnantajia kokeilemaan työnhakua ja rekrytointia sosiaalisessa mediassa sekä kehittää konkreettisia työkaluja työvoimaviranomaisten käyttöön. Hankkeen tarve perustuu Satakunnan nuorisotyöttömyyden määrään sekä tulevaisuuden rekrytointitapoihin. Hankkeen kaikki keskeiset toimenpiteet tapahtuvat sosiaalisessa mediassa. Toimenpiteet keskittyvät tapaan käyttää ja hyödyntää sosiaalista mediaa eivätkä niinkään uusiin teknologisiin ratkaisuihin. Pilottina toteutetaan työnhaku ja rekrytointi sosiaalisessa mediassa. Hankkeen päätuloksena on löydetty hyviä käytänteitä uuden sukupolven rekrytoinnissa sosiaalisessa mediassa.

Hanke tulee:
- Lisäämään nuorten työnhakuvalmiuksia ja työnhakuosaamista sekä aktivoimaan heitä työnhakuun liittyviin keskusteluihin sosiaalisessa mediassa
- Kasvattamaan työnantajien ymmärrystä ja osaamista sosiaalisessa mediassa tapahtuvasta rekrytoinnista
- Tuottaa Satakunnan TE-toimistolle hyviä sosiaalisen median käytänteitä työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtauttamiseen
- Uudenlaisen sosiaalisen median toimintaympäristön kehittäminen Satakunnan TE-toimiston työnhakupalvelun tueksi
- Tukee myös työelämästä syrjäytymisvaarassa olevia tai jo syrjäytyneitä, sillä sosiaalinen media ei erottele työnhakijoita.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen projektipäälliköllä on viestinnän alan koulutus ja hän toimii myös hankkeen tiedottajana.

Sosiaalisen median ympäristön ulkopuolella tapahtuva tiedottaminen suunnataan medialle, yrityksille ja yhteisöille. Tiedottamisen pääviestinä on minkälaiseksi sosiaalisessa mediassa tapahtuva rekrytointi muodostuu sekä minkälaista kiinnostusta se herättää työnhakijoissa ja työnantajissa.

Tiedottamista toteutetaan myös yhteistyössä Satakunnan TE-toimiston kanssa, niin sen sisällä kuin myös ulospäin.TE-toimiston sisällä tiedottamisen päätavoitteena on sosiaalisesta mediasta kerättyjen hyvin työnhaku- ja rekrytointikäytänteiden juurruttaminen. Ulospäin suuntautuvan tiedottamisen päätavoitteena on yhteistyön tulosten esille tuonti ja markkinointi.

Hankkeen käynnistymisestä järjestetään lehdistötilaisuus samoin kuin hankkeen päättyessä. Päätöstiedotustilaisuus järjestetään yhdessä Satakunnan TE-toimiston kanssa.

Hankkeen toimintaa esittelevinä tiedotuskanavina käytetään sosiaalisen median lisäksi maakunta-ja paikallislehtiä sekä yrittäjäjärjestöjen ja kauppakamarien sidosryhmälehtiä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen käynnistyessä pidetään yhteyttä (2010-2013) muihin vastaaviin työnhakua ja rekrytointia tukeviin sosiaalisen median ympäristöihin.

Hyvien käytäntöjen levittäminen tapahtuu pitkälti verkostoituen sosiaalisessa mediassa (2010-2013).

Lisäksi hankkeen pilotin kokemuksia raportoidaan seminaareissa Suomessa, siitä kirjoitetaan julkaisuja ja pidetään esitelmiä (2011-2013).

Satakunnan TE-toimistolle kerätään hyviä käytänteitä ja toimintamalleja (2010-2012). Vuonna 2013 näiden juurruttaminen tapahtuu yhteistyössä TE-toimiston kanssa sisäisten koulutusten ja markkinoinnin avulla.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 323 772

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 301 730

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 387 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 360 662

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

TMNH-hanke alkoi kerätä sosiaaliseen työnhakuun ja rekrytointiin liittyviä käytänteitä alettiin kerätä sosiaalisen mediaan. Kasvava palvelukokonaisuus nimettiin JobiJobi!ksi ja siihen kuuluu kahdeksan eri sosiaalisen median kanavaa.

Jobi-blogi ja Facebook-sivu Kesätyöt Satakunnassa ovat olleen hankkeen onnistuneimmat konseptit. Jobi-blogissa kävi hankkeen aikana 55 000 kävijää ja nuorille sopivia työpaikkoja postaava Kesätyöt Satakunnassa rikkoi 1000 tykkääjän rajan alle kuukaudessa. Konseptia on kopioitu myös muiden tahojen toimesta.

JobiJobi!-palvelun tärkein tehtävä on ollut tietoisuuden lisääminen sosiaalisesta työnhausta ja rekrytoinnista. Tietoisuutta on sosiaalisen median lisäksi levitetty perinteisin keinoin. Koko Satakunnan kattanut Jobi-luentokiertue tavoitti 1500 nuorta. Tämän lisäksi TMNH-hanke järjesti kaksi seminaaria, kolme webinaaria ja oppimis- ja rekrytapahtuman kahdella paikkakunnalla.

Hankkeen 1.vaiheeseen aikana onnistuttiin nostamaan satakuntalaisten nuorten ja myös osittain yritysten tietoisuutta sosiaalisesta työnhausta ja rekrytoinnista. Hankkeen vaikutukset ovat levinneet myös maankunnan ulkopuolelle. Toisiksi suurin JobiJobi!-palvelun käyttäjäryhmä on ollut pääkaupunkiseutu.

Hankkeen 2.vaiheessa tiivistä yhteistyötä tehtiin Satakunnan TE-toimiston kanssa, jolle muokattiin JobiJobi!-palvelukonseptista oma versionsa ja samalla hankkeessa kehitettyjä hyviä käytänteitä siirrettiin TE-toimiston henkilöstön käyttöön sekä saatiin palvelun jalkautuminen hyvälle alulle.