Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11439

Projektin nimi: Kasvuvipu

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2010 ja päättyy 30.6.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Culminatum Innovation Oy Ltd

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 1004368-8

Osoite: Tekniikantie 12

Puhelinnumero: 020 7619 550

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.culminatum.fi, www.digibusiness.fi

Projektin kotisivun osoite: www.digibusiness.fi/portal/digibusiness_klusteri/kasvuvipu/

Vastuuhenkilön nimi: Lari Lohikoski

Asema: Ohjelmajohtaja

Sähköposti: lari.lohikoski(at)culminatum.fi

Puhelinnumero: 040-5722393

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme, Pirkanmaa

Seutukunnat: Hämeenlinnan, Tampereen

Kunnat: Hämeenlinna, Tampere

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kasvuhakuiset digitaalisten sisältöjen ja palveluiden yritykset.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Kehittäjäorganisaatiot ja rahoittajat, jotka kehittävät alueilla yrityskehityshankkeita.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 135, joista naisia 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 10, joista naisten työpaikkoja 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tutkitusti Suomessa ei synny riittävästi kasvuhakuisia yrityksiä edistämään rakennemuutosta ja vahvistamaan talouden dynamiikkaa sekä korvaamaan ulkomaille siirtyviä tai kokonaan häviäviä työpaikkoja. Tarvitaan uusia toimintamalleja, jotta lupaavimmille yrityksille voidaan tarjota sekä oikeanlaista osaamista että rahoitusta kasvun vauhdittamiseksi.

Kasvuvalmennus edustaa hyvää käytäntöä, jota on toteutettu pk-seudulla menestyksekkäästi digiyritysten kehittämiseen jo neljän vuoden ajan. Kasvuvalmennuksessa tunnistetaan ja kanavoidaan paras liiketoimintaosaaminen potentiaalisimpiin kasvuyrityksiin. Vuosina 2008 ja 2009 Haaga-Helia amk. teki kyselyn Kasvuvalmennukseen v. 2006-2009 osallistuneille yrityksille. Tulokset olivat kannustavia ja niiden mukaan Kasvuvalmennuksella koettiin olleen kasvua nopeuttavaa ja edistävää vaikutusta.

Kasvuvipu-hankkeen tavoitteena on luoda alueellinen toiminta- ja rahoitusmalli Helsingin seudulla jo toteutettavan Kasvuvalmennuksen toteuttamiseksi myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella ottaen huomioon erityisesti alueelliset tarpeet. Kanta-Häme ja Pirkanmaa sopivat alueelliseen pilotointiin hyvin toiminnan täydentäessä alueiden olemassa olevia aktiviteetteja ja läheisen sijainnin mahdollistaessa yhteiset tapahtumatilaisuudet.

Tavoitteena on tukea yritysten mahdollisuuksia kehittää liiketoimintaa sekä tunnistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia vaikeassa taloustilanteessa huippuasiantuntijoiden johdolla ja vertaisverkoston tuella. Yritysten kannalta konkreettisia tuettavia kehittämiskohteita ovat esim. kasvurahoituksen valmistelut, myynti- ja markkinointiviestinnän kehittäminen ja kasvustrategian kehittäminen. Valmennettavia yrityksiä on n. 10-14 riippuen yritysten tarvitsemista valmennuspaketeista (valmennuspaketin sisältö 5 tai 10 valmennuspäivää).

Projektin lopputuloksena syntyy parhaimmillaan alueellinen rahoitus- ja toimintamalli kasvuvalmennustoimintaan. Tästä riippumatta projektin myötä alueille siirtyy tietämystä digiliiketoiminnan huippuasiantuntemuksesta sen osaajista. Projektin myötä syntyneet yritysverkostot sekä yrittäjien vertaistuki tukevat kasvuliiketoiminnan kokemusten ja osaamisen jakamista myös tulevaisuuteen luoden uusia mahdollisuuksia kasvulle.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tiedotuksesta päävastuullisena toimii hankkeen varsinainen hakija Culminatum Innovation, mutta jokainen osatoteuttaja osallistuu viestintään osaltaan. Osatoteuttajien viestintä keskittyy heidän omista tuloksistaan viestittämiseen ja koko hankkkeesta tiedottaminen toteutetaan keskitetysti Culminatumin toimesta. Viestinnässä ja tiedotuksessa hyödynnetään projektin henkilökuntaa.

Digibusiness.fi ja Digibusiness.eu -verkkopalvelut toimivat aktiivisesti seurattuina alan tieto- ja
viestintäpalveluina. Lisäksi käytetään työpakettien toteuttajien omia verkkopalveluita sekä kansallisisia sivustoja.

Hankkeen edetessä laaditaan mediatiedotteita valtakunnalliseen jakeluun sekä sähköisille että painetuille medioille.

2010
- mediatiedote projektin käynnistämisestä laajasti medioille ja sidosryhmille mukana olevilla alueilla
- alueellinen tiedotus osallistuvista yrityksistä ja muista tahoista sekä kilpailutuksista
- tiedotetaan info-sekä alumnitilaisuuksista

2011
- tiedotetaan hankkeen tuloksista alueellisesti
- loppuraportointi ja yhteinen tiedottaminen hankkeen tuloksista laajasti medioille ja sidosryhmille (ml. kv.)

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

2010

- välitetään osallistuville pk-yrityksille tietoa miten hyödyntää kansainvälistä verkostoa
- välitetään yritysten osallistumista kansainvälisiin verkostoihin ja innovaatioympäristöihin

2011

- julkaistaan artikkeleja hankkeen tuloksista, kokemuksista ja menestystarinoista
- julkistetaan tuloksia kansainvälisesti digibusiness.eu sivujen ja uutiskirjeiden avulla
- alumnitilaisuudet

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 147 145

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 103 594

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 173 919

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 124 340

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Aloittavien yrittäjien ja pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämisohjelma

9. Loppuraportin tiivistelmä

Kasvuvipu-hankkeen tavoitteena oli luoda alueellinen toiminta- ja rahoitusmalli Helsingin seudulla jo toteutettavan Kasvuvalmennuksen toteuttamiseksi myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella ottaen huomioon erityisesti alueelliset tarpeet. Innopark Kanta-Hämeessä ja Hermia Pirkanmaalla toteuttivat alueelliset pilotoinnit. Culminatum Innovation toimi hankkeen koordinaattorina.

Tavoitteena oli tukea yritysten mahdollisuuksia kehittää liiketoimintaa sekä tunnistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia huippuasiantuntijoiden johdolla ja vertaisverkoston tuella. Hanketta varten kilpailutettiin 50 yritystä ja niistä sata asiantuntijaa kattava konsulttipooli eri alojen asiantuntijoista. Yritysten kannalta konkreettisia tuettavia kehittämiskohteita olivat mm. kasvurahoituksen valmistelut, myynti- ja markkinointiviestinnän kehittäminen ja kasvustrategian kehittäminen.

Projektin varsinaisena kohderyhmänä olivat kasvuhakuiset digitaalisten sisältöjen ja palveluiden yritykset. Välillisinä kohderyhminä olivat kehittäjäorganisaatiot ja rahoittajat, jotka toteuttavat kohdealueilla yrityskehityshankkeita.

Tampereen seudulla toteutettiin kuusi valmennusta. Kanta-Hämeessä toteutettiin yhteensä kahdeksan kasvuvalmennusprosessia viidessä mukaan valitussa yrityksessä. Valmennukset ovat kohdistuneet mm. kansainväliseen myyntivalmennukseen, juridiseen valmennukseen, kohdemarkkinavalmennukseen, strategian kehittämiseen ja yrityksen toimintojen tehostamiseen.