Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11469

Projektin nimi: Myynnin johtamisen osaaminen, MYYJO

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2010 ja päättyy 31.8.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2285733-9

Osoite: Yliopistonranta 1 PL 1627

Puhelinnumero: 0207 872 211

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.uef.fi

Projektin kotisivun osoite: www.uef.fi/myyjo/etusivu

Vastuuhenkilön nimi: Saara Julkunen

Asema: Yliopistonlehtori (laitoksen varajohtaja)

Sähköposti: saara.julkunen(at)uef.fi

Puhelinnumero: 040-3550065

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon, Varkauden, Sisä-Savon, Ylä-Savon, Kuopion

Kunnat: Keitele, Tervo, Rautalampi, Kaavi, Iisalmi, Varkaus, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Siilinjärvi, Rautavaara, Nilsiä, Kuopio, Pielavesi, Leppävirta, Tuusniemi, Juankoski, Vesanto, Lapinlahti, Suonenjoki, Vieremä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hanke kohdistuu Pohjois-Savon alueen yrityksiin, joilla on tarvetta myyntiosaamisen vahvistamiseen ja parantamiseen. Kohderyhmänä ovat etenkin yritysten välistä (B-to-B) liiketoimintaa harjoittavat yritykset sekä kansainväliset ja kansainvälistyvät yritykset.

Alueellisen korkeakouluverkoston perus-, jatko- ja täydennysopiskelijat sekä korkeakouluissa toimivat alan asiantuntijat ovat myös hankkeen välitöntä kohderyhmää.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Korkeakouluverkosto

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 358, joista naisia 163

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten työpaikkoja 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten työpaikkoja 1

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on lisätä myynnin johtamisen osaamista Pohjois-Savossa. Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat pohjoissavolaiset yritykset. Myynnin ja myyntijohtamisen osaamisesta kehitetään hankkeen kuluessa paikallisten yritysten kotimaista ja kansainvälistä kilpailukykyä sekä alueen työllisyyttä vahvistava elementti.

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan alueen taloudellista elinvoimaisuutta vahvistava myynnin johtamisen osaamisalue paikallisten korkeakoulujen perus- ja täydennyskoulutukseen. Lisäksi muodostetaan Itä-Suomen yliopiston, Savonia-ammattikorkeakoulun, paikallisten yritysten ja muiden asianmukaisten toimijoiden (esim. ulkomaiset yhteistyökumppanit) osaamisverkosto, jonka avulla myynnin johtamisen koulutus- ja tutkimustoiminnan jatkuva kehittäminen alueella taataan.

Myynnin johtamisen osaamisalueen kehittäminen laajentaa ja vahvistaa Itä-Suomen yliopiston kauppatieteellistä asiantuntemusta sekä Savonia-ammattikorkeakoulun työelämäyhteyksiä myyntityön perus- ja täydennyskoulutuksessa.

Hankkeen tuloksina ja vaikutuksina kahdenkymmenen pohjoissavolaisen yrityksen kilpailukyky on parantunut. Yritykset ovat osallistuneet myynnin johtamisen osaamisverkoston toimintaan, palkanneet alalle erikoistuneen Itä-Suomen yliopiston opiskelijan tai osallistuneet myynnin tai myynnin johtamisen täydennyskoulutukseen.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin aikana julkaistaan säännöllisesti sähköpostitse jaettavia pdf-tiedotteita asiantuntijaverkoston jäsenille. Näissä kerrotaan hyvistä käytänteistä, tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista. Opiskelijoita informoidaan alussa viestiryhmän välityksellä ja jatkossa Moodlen välityksellä. Tapahtumista tiedotetaan lehdistötiedottein ja projektin tulokset ja hyvät käytännöt esitellään osallistujille ja muulle yleisölle myös seminaarien yhteydessä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin keskeisenä tavoitteena on levittää hyviä käytäntöjä jatkuvasti projektin kuluessa verkostomaisen työskentelyn avulla.Projektin tuloksista tiedotetaan väli- ja loppuraporteissa. Lisäksi kohderyhmille ja asiakkaille informoidaan säännöllisesti projektissa syntyneistä tuloksista syntyneen yhteistyöverkoston välityksellä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 585 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 572 886

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 690 320

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 675 638

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen yleisenä tavoitteena oli lisätä maakunnan yritysten kilpailukykyä tukemalla yritysten myynnin johtamiseen ja myyntitoimintaan liittyvää osaamista. Tavoitteena oli suunnitella uusi 30 op laajuinen myynnin johtamisen erikoistumisalue. Savonia-ammattikorkeakoulu ja Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate lupasivat kehittää yrityslähtöistä täydennyskoulutustarjontaa. Hankkeen tavoitteena oli myös rakentaa verkosto, missä mukana yritykset, hanketoimijat ja asiantuntijat.
Opintosuoritus tavoite oli, että viisitoista kauppatieteiden opiskelijaa on suorittanut myynnin johtamisen erikoistumisalueen uudet opintojaksot (30 op). Tämän lisäksi kolmekymmentäviisi muuta opiskelijaa on suorittanut osan myynnin johtamisen erikoistumisalueen opinnoista.
Kaksikymmentä henkilöä on suorittanut myynnin johtamisen täydennyskoulutuksen hankkeen aikana. Seminaareihin on osallistunut noin 40-100 hlö / seminaari.
Osapuolet sitoutuivat toimintaan ja ovat myös tehneet kaiken mitä on luvattu. Suunnitteluvaiheessa ei osattu arvioida opetuksen suosiota, tämän vuoksi henkilötyöpäivät ylittivät tavoitteet. Hankkeen toimille jäi väljyyttä kokeilla uusia toimintamalleja ja pilotoida ne hankkeen aikana. Positiivista on, että kaikille hanketoimijoilla on löytynyt käytäntöjä, joita he tulevat jatkamaan hankkeen päättymisen jälkeen. Kauppatieteiden laitos (Business School) jatkaa hankkeen päätyttyä sivuainekokonaisuutta lukukauden 2013-2014 ja aloittaa hankkeen aikana ja jälkeen kehitetyn maisteriohjelman vuoden 2014 syksyllä. Savonian ammattikorkeakoulu on suunnitellut ja pilotoinut hankkeen aikana Myynnin johtamisen erikoistumisopintoja (30 op), jotka käynnistyivät 2013 syksyllä. Aducate on ottanut MBA ohjelmaan uuden myynnin johtamisen moduulin.
Seuraavassa on lyhyt katsaus hankkeen toimintaan. Hankkeen aikana on järjestetty myynnin johtamisen sivuaineopinnot (30 op) lukuvuosittain. Opinnot on järjestetty yhteistyössä yliopiston ja ammattikorkeakoulun kanssa. Yliopiston ja ammattikorkeakoulun ja koulutus- ja kehittämispalveluiden eMBA opiskelijoilla on ollut mahdollisuus suorittaa opintokokonaisuus tai sen osia. Suorittaneita on noin 40. Täydennyskoulutuksen puolella on tehty lyhytkursseja ja seminaareja. Myynnin johtamisen seminaarit järjestettiin 21.3.2012 ja 28.8.2013. Seminaareihin on osallistunut noin 100 henkilöä/yritystä. Lyhytkursseja on pidetty yritysten toiveiden mukaisesti, mm. kielibrunssi (myynnin englannin-kielinen tehokurssi) ja Business-aamiainen (teemana avainasiakkuuksien hankinta ja ylläpito). Näiden lisäksi on pidetty yritysten kanssa yhteistyöseminaareja vuosittain. Savonian ammattikorkeakoulu järjesti yrityksille myynnin täydennyskoulutuksen (Konsultoivan myynnin asiantuntijakoulutus 30 op 23.9.2011-26.5.2012) ja Aducate pilotoi myynnin johtamisen moduulia (Myynnin johtaminen 5 op 11.3.2011-22.9.2013)
Opetukseen on saatu kansainvälisiä asiantuntijoita Englannista, Ranskasta, Italiasta, Kreikasta ja Yhdysvalloista (6). Kansainväliset aisantuntijat ovat rikastuttaneet opetusta ja he ovat luennoineet myös yritysverkostolle. Kansainvälisen verkoston luominen lähti käyntiin GSSI-konferenssista Italiasta (Global Sales Science Institute 22.-24.6.2011). Saara Julkunen osallistui konferenssiin ja rekrytoi ensimmäiset kansainväliset myynnin johtamisen asiantuntijat vierailijoiksi. Seuraava vuonna konferenssi oli Turussa 13-15.6.2012, mukana oli sekä hankkeen toimijoita että graduvaiheen opiskelijoita. Kansainvälisten vierailijoiden lisäksi paikalliset ja kansalliset yritykset ovat olleet kertomassa yritysten käytännöistä mm. myyntityön opintojaksolla, aihealueina esim. Kansainvälisen B2B myynnin haasteet, rekrytointi, IT-taidot, suoramyynti, myynnin toimintaympäristö.
Hankkeen aikana on työskennelty voimakkaasti hankkeen toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi ja siinä on myös onnistuttu. Tähän liittyen on käyty benchmarkkaamassa myynnin johtamisen opetusta, täydennyskoulutusta ja yritysverkostojen kanssa työskentelyä Englannissa ja Yhdysvalloissa. Heidän kanssaan on työstetty syksyllä alkavaa uutta Maisterikoulutusta (International Business and Sales Management)

Kauppatieteillä saatiin myynninjohtamisen tiimin lisävahvistusta kun kansainvälisen liiketoiminnan professori Mika Gabrielsson saatiin rekrytoitua laitokselle 1.1.2012 alkaen. Hän on toiminut aktiivisesti mukana opetuksessa ja MYYJO-hankkeen kanssa yhdessä järjestetyissä tilaisuuksissa (Kauppakamarin juhlavuosi) ja yritysverkoston tapahtumissa (Kalpa-seminaari). Hän on myös ansiokkaasti vienyt eteenpäin uutta tulevaa maisteriohjelmaa.

Hankkeen hallinnointia on helpottanut kuukausittaiset sisältökokoukset. Niissä on käyty läpi sekä toiminta että talous, suunniteltu yhdessä tapahtumat ja tiedottaminen sekä valmisteltu ohjausryhmän kokouksen asiat. Ohjausryhmä on kokoontunut kolme kertaa vuodessa ja on ollut hyvin aktiivinen viemään toimintaa eteenpäin, antanut hyviä vinkkejä toimintaan ja rekrytoinut aktiivisesti osallistujia tapahtumiin.