Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11475

Projektin nimi: Muutoksessa mukana Lappi

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2010 ja päättyy 30.4.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Maaseudun Sivistysliitto

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0215192-9

Osoite: Isokatu 19 b 14

Puhelinnumero: 08-5409715

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.msl.fi

Projektin kotisivun osoite: www.msl.fi/muutoksessamukanalappi

Vastuuhenkilön nimi: Paula Yliselä

Asema: toiminnanjohtaja

Sähköposti: paula.ylisela(at)msl.fi

Puhelinnumero: 040-7191687

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Itä-Lapin, Tunturi-Lapin, Torniolaakson, Pohjois-Lapin

Kunnat: Salla, Kittilä, Enontekiö, Pello, Muonio, Inari, Kemijärvi, Sodankylä, Ylitornio, Kolari

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kunnat,kuntalaiset, yrittäjät, kyläyhdistykset,oppilaitokset
Maaseudulla asuvat, sinne muuttoa suunnittelevat ja /tai sieltä töitä hakevat maahanmuuttajat

3.3 Välilliset kohderyhmät

Kunnat, kuntalaiset, kolmannen sektorin toimijat, Rovaniemen ja Kemin maahanmuuttotyötä tekevät tahot, maa-ja kotitalousnaiset, Vastaanottokeskukset, Lapin Ylipisto,Lapin liitto, Martat , Maa- ja kotitalousnaiset

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 202, joista naisia 126

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 267, joista naisia 241

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 10, joista naisten työpaikkoja 6

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Maaseudun Sivistysliiton hallinnoima monikultturisuushanke Lappi Muutoksessa mukana on koulutus-ja tiedonvälityshanke, joka koskee Lapin maaseutualueiden maahanmuuttajien ja valtaväestön koulutusta ja verkostoitumista. Hankkeen tavoitteena on kaksisuuntainen kotouttaminen, joka tukee alueiden maahanmuuttajine entistä parempaa integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja valtaväestön myönteisen asenneilmapiirin kehittymistä maahanmuutajia kohtaan.
Kohderyhmänä ovat Lapin maaseutualueiden ( 10 kuntaa) maahanmuuttajat, yrittäjät, kuntien työntekijät, luottamushenkilöt ja kuntalaiset. Toimenpiteet ovat teemakoulutukset, kuntapäivät, työnohjaus ja monikulttuurista työtä tekevien yhteistyöverkoston koordinointi ja koulutus. Kuntien kotouttamisohjelmine päivitys ja luominen taoahtuvat hankkeen tukemana kunnissa. Hanke toimii tiivissä yhteistyössä MSL:n muualla Suomessa toteutettavien monikultuuristen hankkeiden kanssa.
Hankkeen kokonaisbudjetti on 428 711 € ja hankkeen toteutusaika on 1.9.2010- 31.01.2013.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeesta tiedotetaan MSL ja hankkeen omien nettisivujen kautta. Säännöllinen tiedottaminen eri tiedotusvälineille, maaseudun toimijoille , kunnille tapahtuu tiedotteiden ja MSL valtakunnallisen sähköisen uutiskirjeen MSL Expressin avulla.
MSL maaseututiedotushanke UUTISPUURO, jonka on tarkoitus laajentua myös Lappiin, tiedottaa myös hankkeesta.
Eri medianlähteiden kautta tiedotetaan suurta yleisöä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

2010 P-P:n alueen Muutoksessa mukana hankkeen hyvät käytännöt tuodaan hankkeen yhteistyötahoille ja osallistujille tiedoksi,
2011 Yhteistyötahojen tiedottaminen , työpajat, tiedotteet kuntiin
2012-1/2013 hankkeen julkaisu ja loppuraportti ja hankkeen loppuseminaari

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 280 085

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 276 598

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 356 863

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 330 304

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Naisten tasa-arvoa merkittävästi edistävä projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Muutoksessa mukana Lappi hanke toteutui hankesuunnitelman mukaisesti ja sen toimepiteillä saatiin mukana olevien kuntien ( 9 kuntaa) alueilla aikaan positiivista asennemuutosta ja paljon uutta kokemusta ja tietoa monikulttuurisuusasioista. Hankkeen loppujulkaisuun on koottu parhaat käytännöt ja yhteistyökumppanneiden kokemuksia hankkeen toimenpiteistä. Hankkeen julkaisu löytyy www.msl.fi sivuilta.

Hankkeen tuloksena syntyi mukanaolleisiin kuntiin maahnmuuttotyötätekevien verkosto lisäksi Tunturi-Lapin kuntiin nimitettiin maahanmuuttovastaava. Erilaisten koulutusten kautta tavoitettiin 267 henkilöä, lyhytkestoisiiin toimenpiteisiin osallistui 3706 henkilöä, koulutuspäiviä ( 7 h) toteutui 369 kpl. Erityisen hyvin hankkeessa onnistuttiin työnohjausprosesseissa, jotka toteutuivat osallistujakunnissa, varhaiskasvatuksen koulutuksisssa sekä kirjastojen kanssa toteutetuissa kirjastoviikoissa, joissa oli tarjolla ohjelmaa, tietoa ja kokemuksia monikultuurisuudesta myös taiteen keinoin. Mukana olevissa kunnissa heräsi hankkeen myötä mielenkiinto monikulttuurisuusasioihin, päivittettiiin tai rakennettiin kotouttamissuunnitelmia ja nähtiin monikulttuurisuus ja maahanmuuttajan uutena mahdollisuuteena ei uhkana.