Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11476

Projektin nimi: James päällä joka säällä. Heinolan museoiden toimintamallin kehittämishanke

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2010 ja päättyy 31.3.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Heinolan kaupunginmuseo

Organisaatiotyyppi: Muu yhteisö

Y-tunnus: 1068892-9

Osoite: Kauppakatu 14

Puhelinnumero: 03-849 3651

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.heinola.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Timo Kaattari

Asema: EU-koordinaattori

Sähköposti: timo.kaattari(at)heinola.fi

Puhelinnumero: 050 576 8600

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Heinola

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaisena kohderyhmänä ovat Heinolan museot organisaationa, museotoiminnasta työtä saavat yritykset, kumppaniyritykset

3.3 Välilliset kohderyhmät

Pilottinäyttelyn osalta 1960-70 -lukujen nuoriso, retromuodista kiinnostuneet nuoret valtakunnallisesti, Heinolan seudun väestö ja lähihistoriasta kiinnostuneet. Toimintamallien kehittämisen osalta Heinolan seudun matkailu- ja palveluyritykset. Heinolan kaupunki saa hankkeen kautta positiivista julkisuutta.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 3, joista naisten työpaikkoja 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on synnyttää Heinolan museoille uusi kokonaisvaltainen toimintamalli myynnin ja markkinoinnin tehostamiseksi, uusien rahoitusratkaisujen synnyttämiseksi ja uuden toimintamallin kehittämiseksi entistä toimivampaan tuottaja- ja työorganisaatioon. Tavoitteena on uusien, mielenkiintoisten ja elämyksellisten sisältöjen kehittämisen mahdollistaminen ratkaisemalla sisältötuotannon lisäksi muita, erittäin olennaisia haasteita museoiden toiminnassa.

Kehittämistyön avulla Heinolan museoiden tunnettuutta parannetaan valtakunnallisesti ja kansainvälisesti sekä mahdollistetaan entistä parempien sisältöjen synnyttäminen kulttuurimatkailun vetovoimatekijäksi Heinolaan. Hankkeen uudenlaisen organisoinnin mallin avulla myös tuetaan uusien työpaikkojen ja työllistymisen mallien syntymistä Heinolaan.

Heinolan museoiden kehittämishankkeen keskeiset tulokset ovat monistettavissa laajemminkin museotoimialan kehittämiseen Suomessa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan
- Heinolan kaupungin organisaatiolle kaupungin kulttuuritoimen ja viestintäpäällikön toimesta
- Heinolan museoiden tavoiteltaville asiakkaille eri medioiden (painettu media, sähköinen media, sosiaalinen media) avulla
- verkostokumppaneille henkilökohtaisen/yrityskohtaisen viestinnän avulla
- Museoalalle olemassa olevien alan portaalien avulla ja osallistumalla mahdollisiin seminaareihin

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Toimintamalleja voidaan tuoda esille museoorganisaatioille sähköisten alan portaalien avulla (Museoposti yms. museoalan verkostot) sekä järjestämällä Heinolassa "Museoalan innovatiivisen käytänteet" -seminaari, jossa voidaan esitellä sekä projektin tulosten lisäksi muita hyviä käytänteitä valtakunnallisesti. Matkailullisen tuotteistamisen kokemusten osalta hyvien käytäntöjen levittämistä voidaan toteuttaa hyödyntämällä Heinolan matkailun master planin mukaisia muita käynnistyviä toimenpiteitä, museoalan matkailuportaalia, jne. Aikataulu: Pilottinäytelyn kokemusten jälkeen v. 2011 syksyllä, hankkeen päättymisen jälkeen 2013 alussa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 59 415

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 40 566

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 69 900

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 51 124

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Tavoitteena oli synnyttää Heinolan museoille uusi toimintamalli myynnin ja markkinoinnin tehostamiseksi, rahoitusratkaisuiksi ja entistä toimivammaksi tuottaja- ja työorganisaatioksi. Uusia toimintamalleja testattiin kesän 2011 pilottinäyttelyssä James päällä joka säällä ja sen jälkeen niitä kehitettiin yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa. Keskeisiksi kehittämisen kohteiksi nousivat markkinointi ja rahoitushankinta. Heinolan kaupunginmuseo hyödyntää kehittämisen tuloksena useita sosiaalisen median mahdollisuuksia
(Facebook, Pinterest, GoogleMaps, Wikipedia). Rahoitushankintaa varten on rakennettu selkeä malli, jossa hyödynnetään museon vahvuuksia ja jossa on mietitty valmiiksi erilaiset ulkopuolisen rahoituksen mahdollisuudet. Uudet toimintamallit ovat käytössä ja tavoitteena on niiden täysi hyödyntäminen lähivuosina niin, että ne palvelisivat mahdollisimman hyvin kaupunginmuseon juhlavuotta 2014.