Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11484

Projektin nimi: Nuorten neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittämishanke sosiaalisessa mediassa

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2010 ja päättyy 31.12.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Kauppakatu 4 PL 297

Puhelinnumero: 020 63 60050

Toteuttajaorganisaation Web-osoite:

Projektin kotisivun osoite: www.haussa.fi ja www.haussa.fi/main

Vastuuhenkilön nimi: Regina Salkovic

Asema: Palveluverkoston päällikkö

Sähköposti: regina.salkovic(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 040 557 8118

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Pilotointivaiheessa ammattikouluttamattomat ja ammattikoulutetut alle 29-vuotiaat Tampereen työ- ja elinkeinotoimiston työnhakija-asiakkaat.

Palvelu suunnitellaan alusta asti niin, että sitä voidaan laajentaa modifioituna kaikkien Pirkanmaan TE-toimistojen asiakkaiden käyttöön iästä riippumatta.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Työvoimaa etsivät yritykset ja työnantajat (Työvoima liikkeelle Pirkanmaalla -projektin osuus)

Tampereen TE-toimiston sekä muiden TE-toimistojen virkailijat (asenne- ja työtapamuutos sähköisiin palveluihin liittyen).

Hankkeen tavoitteena on myös löytää toimivia käytäntöjä valtakunnallisten sähköisten verkkopalvelujen kehittämisen tueksi.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Valtiohallinnon tuottavuusohjelman edellyttämät henkilöstövähennykset merkitsevät henkilökohtaiseen asiakaspalveluun käytettävissä olevien resurssien huomattavaa supistumista. Jotta palvelujen saatavuus pystytään varmistamaan, on TE-toimistojen toiminnan kehittämisessä hyödynnettävä täysimääräisesti eri palvelukanavien käyttömahdollisuudet. Myös asiakkaiden TE-toimiston palveluihin kohdistamat odotukset edellyttävät uusien palvelumahdollisuuksien kehittämistä. Nuorten neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittämishanke sosiaalisessa mediassa toteuttaa vahvasti uuden TE-toimiston kehittämislinjauksien (30.1.2009), TE-toimiston henkilöasiakkuusstrategian (30.6.2009) ja sen pohjalta annettujen toimeenpanolinjausten sekä TEM-konsernin yritysasiakuusstrategian (1.6.2009) sekä TE-toimiston monikanavaisen palvelun linjauksien (31.5.2010) henkeä. Näissä linjauksissa esitetään, että TE-toimiston toimintatavan muutoksen keskeisenä osana on monikanavaisen palvelumallin täysimääräinen hyödyntäminen. Lisäksi hanke vastaa osaltaan Pirkanmaan ELY-keskuksen aluestrategian ja TE-toimistoille annettujen ohjeiden vaatimuksiin ja kytkeytyy Pirkanmaan ELY-keskuksen käynnistämään Pirkanmaan TE-toimistojen toimintatapauudistukseen ja siinä erityisesti nuorten työnhakijoiden työllistymisen edistämiseen.

Hankkeessa toteutetaan selkeän yksinkertainen, pienimuotoinen, viranomaisen valvonnassa oleva verkkopalvelu, joka sisältää kaikille avoimen osion, palveluun rekisteröityneiden osion (työnhakijat ja työnantajat) sekä Facebook -sivun ja Twitter-tilin upotettuna pääsivuun. Palvelussa on osiot työnhakija- ja työnantaja/yritysasiakkaille. Tässä hankkeessa keskitytään työnhakija-asiakkaiden työnvälitystä edistävän neuvonta- ja ohjauspalvelun rakentamiseen. Työvoima liikkeelle Pirkanmaalla -projekti (ESR) vastaa työnantajille/yrityksille suunnatun osuuden kehittämisestä.

Palvelu muodostaa teknisen alustan, joka tarjoaa nuorten parissa työskenteleville toimijoille mahdollisuuden keskittää nuorten työllistymistä edistäviä palvelujaan yhteen. Palvelun perusajatuksena on viranomaisten meneminen sinne, missä nuoret ovat.

Verkkopalveluiden onnistuneen käyttöönoton haasteena on myös palveluiden hyödyllisyyden osoittaminen TE-toimiston virkailijoille. Hanke toimii siten myös tienraivaajana TE-toimiston virkailijoiden asenne- ja työtapamuutoksessa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Sisäinen tiedottaminen Tren TE-toimistossa hankkeen käynnistyttyä hoidetaan:
- sähköisin kanavin (Intra, sähköposti)
- yksikköpalavereissa asian esittelyllä
- aamukouluissa:hankkeesta ja sosiaalisesta mediasta yleensä

Alueen TE-toimistojen ja ELY-keskuksen osalta tiedotus hoidetaan:
- suorin sähköpostein johtajille
- tiedote TYTTIin
- toimipaikkavierailuin
- TE-toimistojen johtajien alueellisessa johtoryhmässä

Ulkoinen tiedottaminen aloitetaan hankkeen edistyttyä:
- Hankkeen alkuvaiheessa tiedotetaan toteutukseen ja testaukseen perustetun nuorten testiryhmän kautta. Pyritään siihen, että nämä nuoret testauttavat palvelua myös kavereillansa, samalla madalletaan käyttöönoton kynnystä.
- Tiedotetaan verkostokumppaneita: kouluttajat, Nuves-verkoston toimijat, Tampereen kaupunki ja sen hallinnoimat projektit, EK, Pirkanmaan Yrittäjät, Tampereen Kauppakamari, Nuorkauppakamari, PAM ja teknologiateollisuus
- Demo-vaiheessa ja otettaessa verkkopalvelu julkiseen käyttöön:
- palvelua markkinoidaan nuorille TE-toimiston kanavissa ja f2f -palvelussa
- perinteinen mediamainontaa kaupunkilehdissä sekä lehdistötiedotteet
- sähköinen viestintä nuorten suosimissa portaaleissa (bannerimainonta tms.)
- palvelun markkinointi Rekrytori 2011 messuilla 16.2.2011 näkyvästi
- työnantajille palvelua markkinoidaan TE-toimiston asiakaspalvelutilanteissa, TLP-projektin työnantajakontakteille, työnantajajärjestöjen kautta ja median avulla

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä nuorten toimijaverkoston kanssa ja hyvien käytäntöjen levittämistä tehdään koko hankeen ajan. Myös valtakunnallinen aspekti huomioidaan, sillä hankkeen tavoitteena on myös ideoiden tuottaminen ja testaaminen TE-hallinnon sähköisten verkkopalvelujen valtakunnallista kehittämistä varten.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 110 623

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 110 623

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 144 030

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 110 623

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta-, ja ohjauspalveluiden valtakunnallisella kehittämisohjelmalla

9. Loppuraportin tiivistelmä

Palvelussa on pilotoitu sosiaalisen median ja verkon käyttöä TE-toimiston nuorten palveluissa, sekä TE-toimiston palveluiden markkinointi ja brändäystä sosiaalisessa mediassa.
Projektissa on toteutettu tekninen järjestelmä, jossa asiakkaat voivat hakea töitä, tehdä profiileitaan ja saada tietoa työnhausta ja työpaikoista sekä sosiaalisessa mediassa, että verkkosivustolla.
Palvelussa on toteutettu verkkoviestintää ja sosiaalisen median markkinointia, viestintää ja toteutusta, sekä järjestetty koulutuksia sosiaaliseen mediaan liittyen.
Palvelussa oli tarkoituksena myös rakentaa virkailijaverkosto verkkotutoroinnin hoitamiseen jatkossa, mutta tavoitteessa epäonnistuttiin.
Hankkeeseen liittyvää materiaalia löytyy mm. osoitteista www.haussa.fi, sekä www.slideshare.net/mariarajakallio