Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11485

Projektin nimi: Nature Craft Satakunta. Luovan tuotannon tuotekehitys- ja kansainvälistymishanke.

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2010 ja päättyy 31.3.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Turun yliopisto, Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245896-3

Osoite: Siltapuistonkatu 2, PL 124

Puhelinnumero: 050 3268 088

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.hum.utu.fi/oppiaineet/satakunta/

Projektin kotisivun osoite: www.naturecraft.fi

Vastuuhenkilön nimi: Outi Tuomi-Nikula

Asema: Professori

Sähköposti: outuni(at)utu.fi

Puhelinnumero: (02) 333 8136

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Rauman, Porin, Pohjois-Satakunnan

Kunnat: Harjavalta, Eurajoki, Honkajoki, Eura, Jämijärvi, Pori, Luvia, Nakkila, Köyliö, Huittinen, Kankaanpää, Säkylä, Pomarkku, Merikarvia, Ulvila, Karvia, Kokemäki, Kiikoinen, Rauma, Siikainen

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaisia kohderyhmiä ovat taide- ja käsiteollisuusalan pienyrittäjät, matkailualan pienyrittäjät sekä alkutuottajat ja elintarvikealan pienyrittäjät.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välilliseen kohderyhmään kuuluvat asiantuntijat, asiakkaat, opiskelijat, verkostojen jäsenet sekä alihankkijat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 28, joista naisia 23

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 28, joista naisia 21

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten työpaikkoja 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joista naisten työpaikkoja 2

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten perustamia 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joista naisten perustamia 2

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Nature Craft Satakunta. Luovan tuotannon tuotekehitys- ja kansainvälistymishanke.

Nature Craft Satakunta on osa valtakunnallista Nature Craft Finland -hankekokonaisuutta. Hanke alkoi 1.11.2010 ja päättyy 31.3.2014. Hanketta koordinoi Turun yliopiston kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma. Hankkeeseen otettiin mukaan 20 satakuntalaista käsi- ja taideteollisuus- (16), kulttuurimatkailu- (3) ja elintarvikealan (1) yritystä. Hankkeen tavoitteena on parantaa yritysten tuotekehitys- ja markkinointiosaamista, liikevaihtoa, edistää yritysten pääsyä kansainvälisille markkinoille sekä verkottua yli toimialarajojen.

Hankkeen alussa yrittäjille tehdään yrityskohtaiset työsuunnitelmat. Yrittäjille järjestetään vähintään 2 kertaa vuodessa alan asiantuntijoiden johdolla koulutusta, joiden teemoina ovat esim. tuotekehitys, kansainvälistyminen, liiketoimintaosaaminen ja markkinointi. Yrittäjillä on mahdollisuus osallistua yhdessä Keski-Euroopan messuille ja koemarkkinoida tuotteitaan Keski-Euroopan (mm. Saksan) joulukylissä. Lisäksi muotoilualan yrittäjät voivat halutessaan osallistua kansainväliseen näyttelyyn. Kotimaassa yrittäjillä on mahdollisuus osallistua messuille ja myyntitapahtumiin. Yrittäjien verkkosivut päivitetään, ja heidät liitetään osaksi Nature Craft Finlandin yhteistä verkkoportaalia.

Hankkeen tuloksena yritysten liiketoimintaosaaminen on parantunut, yritykset ovat saaneet kokemusta kansainvälisistä myynti- ja messutapahtumista, yritykset ovat saaneet uusia jälleenmyyntikanavia, yrittäjät ovat verkottuneet maakunnallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti sekä yritysten liikevaihto on kasvanut. Tuloksena on myös syntynyt uusia tuotteita.j

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin alussa tehdään hankkeelle tiedotusuunnitelma, joika esitellään ohjausryhmälle ensimmäisessä ohjausryhmän kokouksessa.
Projektista tiedotetaan mediassa Satakunnan alueella sekä valtakunnallisesti.
Projektista tiedotetaan sen alkaessa, kuluessa erityisesti kansainvälisistä toimenpiteistä, ja projektin päättyessä sen tuloksista. Lisäksi lähetetään tiedotteita tarpeen mukaan.
Projektista tiedotettaessa noudatetaan ESR-projekteissa käytettäviä graafisia ohjeita.
Tiedottamisessa hyödynnetään Nature Craft -hankkeissa aiemmin tuotettuja tiedotusmateriaaleja ja -kanvia.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvistä käytännöistä voidaan tiedottaa ensimmäisen koemarkkinointitapahtuman jälkeen vuoden 2011 lopussa, ja sen jälkeen aina toteutuneiden toimenpiteiden jälkeen. Viimeinen tiedottaminen tapahtuu hankkeen päättyessä maaliskuun lopulla 2014.

Käytännöistä tiedotetaan alueellisesti medialle ja esim. yrittäjäyhdistyksille ja organisaatioille, jotka kehittävät yrityksiä sekä rahoittajatahoille.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 428 150

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 415 802

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 428 150

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 415 802

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin taustalla oli esiselvityshanke Nature Craft Satakunta & Varsinais-Suomi 2009. Nature Craft Satakunta -hanke on osa valtakunnallista Nature Craft Finland -hankekokonaisuutta. Projektin tavoitteena on parantaa yritysten tuotekehitys- ja markkinointiosaamista sekä liikevaihtoa, edistää yritysten pääsyä kansainvälisille markkinoille ja verkottua yli toimialarajojen ja siten mahdollistaa uudentyyppisiä liiketoimintamalleja. Projektissa on mukana 16 käsityöyrittäjää, 3 matkailuyritystä sekä yksi elintarvike- ja matkailualalla toimiva yritys.
Osa yrityksistä oli toiminut pitkään, osa vasta-alkajia. Jokaiselle yritykselle luotiin yksilöllinen kolmen vuoden suunnitelma. Tavoitteena oli verkostoitumalla luoda yrityksille uusia liiketoimintamalleja ja tuotteita ja yhteisiä tuotepaketteja. Tavoitteena oli parantaa yritysten kannattavuutta ja avata mahdollisuuksia kansainvälisille markkinoille. Tuotteita muokattiin kansainvälisiä markkinoita varten. Yritysten kannattavuutta pyrittiin parantamaan kotimaisilla myyntitapahtumilla. Koulutuksilla pureuduttiin yritysten kirjanpidollisiin kysymyksiin kuin myös tuotekehitykseen, yritysten sähköiseen markkinointiin ja yrittäjien myyntikoulutukseen.
Projekti teki yhteistyötä Kainuussa, Etelä-Savossa ja Varsinais-Suomessa toimineiden Nature Craft -hankkeiden sekä Luova Itä-Uusimaa -hankeen kanssa. Yhteistyötä tehtiin myyntitapahtumissa ja messuilla sekä kotimaassa että Saksassa. Myyntitapahtumilla ja kv-toiminnalla testattiin ja koemarkkinoitiin yritysten tuotteita. Kokemusta kansainvälisten messuorganisaatioiden toiminnasta haettiin yhteisosastolla Luova Itä-Uusimaa -hankkeen kanssa Leipzigista.
Projektissa on hankeyrityksille annettu mahdollisuus kokeilla kv-toimintaa hankkeen hankkimien asiantuntijoiden sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Kansainvälistä yhteistyötä on tehty jälleenmyynnin ja yhden taidenäyttelyn parissa. Hankeyritysten tuotteita on markkinoitu suoraan kuluttajille joulumarkkinoilla Hannoverissa ja Stuttgartissa. Tuotteiden asiakaskommentit kerättiin yrityksiä varten. Yritysten tuotteille on etsitty jälleenmyyjiä Stuttgartista.
Yhteisprojekteilla on saatu aikaan toimialojen välistä verkostoitumista. Esimerkki yhteistyöstä on Luova Itä-Uusimaa -hankkeen kanssa toteutettu Popup vaihto Luova Itä-Uusimaa -hankkeen Porvoon myymälän ja Nature Craft Satakunta -hankkeen Porin myymälän välillä.
Tiedotussuunnitelmassa hankkeen ulkoisen viestinnän päätehtäväksi on määritelty kertoa satakuntalaisesta osaamisesta ja ammattitaidosta käsityö-, matkailu- ja elintarvikekentällä. Kotimaisia lehtijuttuja on tehty yhdeksän ja ulkomaisia kaksi, verkkolehdissä ja verkkosivuilla juttuja on kahdeksan, lisäksi yksi radiojuttu ja kaksi radiohaastattelua. Ulkoista tiedotusta on tehty myös hankkeen facebook- ja verkkosivuilla. Yrittäjät ovat tiedottaneet hankkeen myyntipaikkoista ja -tapahtumista omilla facebook-sivuillaan.
Projektista on tiedotettu maakunnan lehdistölle ja radioille kansainvälisten esiintymisten alla sekä esimerkiksi Pori Jazz -festivaalialueella tapahtuvaan tuotemyyntiin liittyen. Hankkeen päättymiseen liittyvä tiedote lähetetään lehdistölle ja radioille hankkeen lopussa. Tiedottamiseen on käytetty medialle kohdistettuja tiedotteita sekä toimittajille osoitettuja suoria sähköposteja ja puhelinyhteydenottoja.

Sisäistä tiedotusta on hoidettu sähköpostein ja Moodle-alustan kautta. Sisäistä tiedottamista on myös tehty jokaisessa yrittäjille järjestetyssä tapaamisessa. Ohjausryhmää on tiedotettu kokouksissa ja tarpeen vaatiessa rahoittajaa on tiedotettu erikseen.

Hanke on auttanut eri aloja edustavia hankeyrityksiä verkottumaan keskenään. Yritysten kesken on syntynyt erilaisia yhteistyömuotoja, kuten vaikkapa käsityöläisten matkailuyritysten asiakkaille järjestämiä kursseja. Yritykset ovat kehittäneet tuotevalikoimaansa hankkeen aikana. Uusia tuotteita on syntynyt jokaiseen yritykseen lukuisia. Joitakin tuotteita on suunniteltu myös vertaispalautteen ansiosta. Hankkeen aikana perustettiin kaksi uutta yritystä.
Hankkeen aikana on kehitetty erilaisia yhteistyömuotoja eri alueilla sijaitsevien hankkeiden kanssa. Alueiden yhteistyössä kehittämät pop up -kaupat ovat pienyrityksille uusia tapa saada tuotteitaan myyntiin toiselle paikkakunnalle. Muille toimijoille voidaan siirtää kokemuksia Popup-kaupasta ja pienyrittäjien verkottumisesta.

Yrittäjät voivat hyödyntää projektissa saavutettuja käytäntöjä jatkossa yritysten toiminnassa. Hyvä käytäntö on verkottuminen oman projektin ja yhteistyöprojekti Luova Itä-Uusimaa -hankkeessa mukana olevien yritysten kanssa. Uudenlaisten liiketoimintamallien kuten yhteisosastot messuilla ja mm. Pori Jazz-festivaaleilla ovat muokanneet yrittäjistä työpareja, joina he ovat kiertäneet yhdessäkin muita myyntitapahtumia. Osa yrityksistä aikoo osallistua Pori Jazzeille yhteisillä myyntiosastoilla myös kesällä 2014.
Jatkossa hankeyrittäjien keskinäisestä yhteistoiminnasta vastaavat yrittäjät itse.