Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11493

Projektin nimi: Selki-duuni: työtä ja syrjäytymisen ehkäisyä ympäristöä suojelemalla

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2010 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Samaria rf

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0130415-3

Osoite: Kirkkotori 9 A 1

Puhelinnumero: 019-5230318

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.samaria.fi

Projektin kotisivun osoite: Projektilla ei ole sivustoja. Hankeinformaatio on annettu järjestön sivujen osana www.samaria.fi

Vastuuhenkilön nimi: Ismo Valkoniemi

Asema: toiminnanjohtaja

Sähköposti: ismo.valkoniemi(at)samaria.fi

Puhelinnumero: 040 7415577

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Lohja, Karkkila, Nummi-Pusula, Vihti, Karjalohja

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Vaikeasti työllistettävät, pitkäaikaistyöttömät ja vajaakuntoiset työttömät sekä syrjäytymisvaarassa olevat työttömät, jotka kuntouttavan työtoiminnan jälkeen suoraan tai työmarkkinatoimenpiteen jälkeen Uudenmaan TE-toimistoista sekä Työvoimanpalvelukeskuksesta ohjataan yksikköön palkkatukea hyväksi käyttäen.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Yritykset, yhteisöt, kunnat ja kaupungit sekä yhteiskunta.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 93, joista naisia 34

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 71, joista naisia 32

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 10, joista naisten työpaikkoja 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 18, joista naisten työpaikkoja 10

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Samaria rf:n 2010 - 2014 Selki-duuni: työtä ja syrjäytymisen ehkäisyä ympäristöä suojelemalla -projektin kohderyhmänä ovat Länsi-Uudellamaalla asuvat syrjäytymisvaarassa olevat tai vajaakuntoiset pitkäaikaistyöttömät.
Selkikeskuksen pääomistaja Samaria rf on Perusterveyskuntayhtymä Karviaisen (Vihti, Karkkila) sopimuskumppani kuntouttavassa työtoiminnassa, tukiasumistoiminnassa sekä työllistämisessä. Projektin avulla se tulee jatkotyöllistämään kymmeniä Uudellamaalla asuvia pitkäaikaistyöttömiä ja syrjäytymisvaarassa olevia, joihin se on tutustunut kuntouttavan työtoiminnan kautta tai työllistää suoraan Länsi-Uudenmaan TE-keskuksesta ohjattuja työttömiä.
Projektin laadulliset vaikutukset näkyvät toiminta-alueella tekstiinuusiokäytön, kierrätyksen ja ympäristönsuojelun teemoilla. Projektin tarjoaman työn avulla vaikutetaan kohderyhmänä olevien pitkäaikaistyöttömien ja syrjäytymisvaarassa olevien elämänlaatuun ja moniin muihin laadullisiin seikkoihin.
ESR-projektissa luodaan kuntouttavan työtoiminnan jatkona pysyvämpiä työllistymispolkuja työmarkkinoille.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin tiedotussuunnitelma on laadittu ja päivitetään hankkeen jatkovuodelle. Projektin palkatun työvoiman kesken on sovittu tiedotuksen työnjaosta. Projektin tiedottamisessa noudatetaan mahdollisimman suurta avoimuutta sekä pyritään tiedottamaan hankkeesta mahdollisimman laajasti sen yhteiskunnallisen painoarvon (kestävä kehitys, ympäristönsuojelu ym.) vuoksi.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin luomat toimintamallit, joiden avulla Selkikeskusta voidaan jatkaa hankkeen jälkeen ovat keskeinen osa 2014 tiedotusta.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 384 455

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 383 731

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 384 455

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 383 731

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Selkikeskuksen toiminta saatiin elvytettyä ja toiminnallistaloudellisesti riittävän kannattavaksi, jotta se voi jatkua myös ilman projektirahoitusta. Pysyväisluonteisella toiminnalla on iso merkitys alueen työpaja- ja työllistämistyöhön.