Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11503

Projektin nimi: Roadness

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2010 ja päättyy 30.6.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Rytmi-Instituutin kannattajayhdistys ry

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0808810-7

Osoite: PL 16

Puhelinnumero: 040-7334746

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.rytmi-instituutti.fi

Projektin kotisivun osoite: www.roadness.com

Vastuuhenkilön nimi: Suoku Siren

Asema: toiminnanjohtaja

Sähköposti: suoku(at)rytmi-instituutti.fi

Puhelinnumero: 040-7334746

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Seinäjoen, Kuusiokuntien, Järviseudun, Suupohjan

Kunnat: Ilmajoki, Kauhajoki, Alajärvi, Kuortane, Karijoki, Kauhava, Lappajärvi, Isojoki, Kurikka, Evijärvi, Jalasjärvi, Lapua, Alavus, Seinäjoki, Soini, Vimpeli, Ähtäri, Teuva, Töysä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaisena kohderyhmänä ovat nuorten aikuisten kunnianhimoiset bändit ja artistit Etelä-Pohjanmaalla.

Bändeillä on jo melko usein olemassa jonkinmuotoinen yritys tai ainakin ne toimivat hyvin yrittäjämäisesti. Yrittäjämäisyyttä pyritään lisäämään, jolloin kynnys varsinaiseen perustamiseen madaltuu. Yrityksen perustamisherkkyys vaihtelee, toisinaan se on hyvin yleistä ja joskus vain harvat sellaisen perustavat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Bändien ja artistien mahdollisesta menestymisestä hyötyy hyvin laaja joukko erilaisia palveluyrityksiä, muut alueen bändit, artistit ja koko kulttuurielämä.
Välillisesti hyöty kohdistuu koko alueelle, lisääntyvänä toimeliaisuutena ja vetovoimaisuutena.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 215, joista naisia 35

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 321, joista naisia 30

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 4, joista naisten työpaikkoja 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 4, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Roadness-hanke edistää bändien ja artistien toimintamahdollisuuksia luomalla niille musiikillisen artistin toimintasuunnitelman MATSIN. Se on työkalu, jonka avulla kunnianhimoinen bändi voi tavoitteellisesti kehittää omaa uraansa haluamaansa suuntaan. MATSI sijoittuu osaksi Rytmimanuaali-oppimisympäristöä.
Roadness kehittää elävän musiikin yhdistysten välistä bändivaihtoa ja rakentaa siihen toimivan mallin. Esiintymistilaisuuksien saamisen helpottaminen on korvaamatonta. Kokemus on paras opettaja ja kuulijakuntaa pitää rakentaa keikka keikalta. Roadness tukee edistyneimpien bändien ulkomaankiertueita.
Uusien musiikkityylisuunnat otetaan mukaan osaksi toimintaympäristön kehittämistä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektinvetäjän rekrytoiminen tapahtuu verkostojen ja mollin sivustojen avulla.
Mukaan tulevat bändit ovat jo niin isoja, että ne näkyvät eikä niitä tarvitse etsiä autotalleista tai kellareista.

Tuloksia levitettään alan tapahtumissa ja seminaareissa.
Markkinointi tehdään alan lehdissä ja nettisivuilla.
Yleistiedotus surelle yleisölle hoidetaan tiedotteiden ja lehtijuttujen avulla maakuntalehdissä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Musiikillinen liiketoimintasuunnitelmaa kehitetään projektin alusta alkaen.
Siitä tehdään työkalu, jolle etsitään sopiva julkaisualusta projektin viimeisen vuoden kuluessa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 341 035

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 341 035

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 379 263

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 379 262

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Roadness-projekti on tarjonnut bändeille ja artisteille esiintymismahdollisuuksia elävän musiikin yhdistysten (elmujen) verkoston avulla. Projekti on kehittänyt MATSIn Musiikillisen artistin toimintasuunnitelman, joka toimii Rytmimanuaali-verkko-oppaassa. Se on järjestänyt MATSIn aiheista koulutusta ja sparrausta sekä mahdollistanut ulkomaankiertueita projktiin osallistuneille bändeille.
MATSI on aivan uudenlainen urasuunnitelman ja liiketoimintasuunnitelman yhdistelmä, joka on sovitettu musiikkialalle. Elmujen välinen yhteistyö on ollut hyvä käytäntö, joka on tuonut esiin artisteja ja bändejä sekä välittänyt niille taitotietoa sekä esiintymistilaisuuksia. Opit on koottu Rytmimanuaali-verkko-oppaaseen, joka täydentyy edelleen.