Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11509

Projektin nimi: Benchmarking-matka Irlantiin

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 4: Jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESR-toiminnassa

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2010 ja päättyy 31.10.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Huhtalantie 2

Puhelinnumero: 040 536 8065

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Mauno Salmela

Asema: Ylitarkastaja

Sähköposti: mauno.salmela(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 040 536 8065

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Seinäjoen, Kuusiokuntien, Järviseudun, Suupohjan

Kunnat: Ilmajoki, Kauhajoki, Alajärvi, Kuortane, Karijoki, Kauhava, Lappajärvi, Isojoki, Kurikka, Evijärvi, Jalasjärvi, Lapua, Alavus, Seinäjoki, Soini, Vimpeli, Ähtäri, Teuva, Töysä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Eteläpohjalaisten kuntien, viranomaisten ja järjestöjen työntekijät jotka työssään pystyvät vaikuttamaan maahanmuuttajien kotouttamisprosesseihin.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Maahanmuuttajat, 3.sektori.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 13, joista naisia 7

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 13, joista naisia 7

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Maahanmuuttajien ohjauskeskus Etelä-Pohjanmaalla ESR-hankkeen puitteissa kehitetään malli maahanmuuttajien kotouttamisesta. Verkostoituminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen ovat olennainen osa tätä prosessia. Etelä-Pohjanmaan liiton kansainvälistymisen toimintaohjelmassa todetaan että, jokainen maahanmuuttaja on työperäinen maahanmuuttaja, joka tarkoittaa sitä, että riippumatta Suomeen muuton syystä, maahanmuuttajia pyritään tukemaan kotoutumisessa ja työllistymisessä. Irlannin talouskasvu ja maan kehitys on tapahtunut myös maahanmuuttajien ansiosta. Irlanti, kuten Suomikin on maahanmuuttomaana varsin uusi, tästä syystä tutustuminen Irlannin maahanmuuttojärjestelmään ja kotouttamistoimenpiteisiin voi olla hyvinkin antoisaa. Irlannissa viranomaisilla, kunnilla ja muilla organisaatioilla on kokemusta (pääsääntöisesti työperäisten) maahanmuuttajien kotouttamisesta. Tämä kokemus on arvokasta myös Etelä-Pohjanmaan toimijoille, joten Irlanti on valittu Benchmarkin-matkan kohteeksi.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Osallistuvien organisaatioiden tiedottamisessa kerrotaan projektin tuloksista ja hyvistä käytännöistä. Kokoukset, Internet.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Osallistujat levittävät hyviä käytäntöjä osana normaalia toimintansa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 15 997

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 15 996

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 29 297

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 22 180

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa saatua tietoja ja kokemuksia hyödynnetään osallistujien kansainvälistymis-, maahanmuutto- ja kotoutumistyössä. Katso maksatushakemuksen liittenä oleva ulkomaanmatkakertomus.