Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11516

Projektin nimi: Uudet hitsausalan kansainväliset asiantuntijakoulutukset

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 4: Jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESR-toiminnassa

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2010 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT), Koulutus- ja kehitämiskeskus

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245904-2

Osoite: Skinnarilankatu 34, PL 20

Puhelinnumero: 0294 462 111

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.lut.fi

Projektin kotisivun osoite: ELP:n ja IMORWP:n tulevien kurssien kotisivuilla on viittaukset tähän hankkeeseen.

Vastuuhenkilön nimi: Reijo Pettinen

Asema: Koulutuspäällikkö

Sähköposti: reijo.pettinen(at)lut.fi

Puhelinnumero: 040 505 4079

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan

Kunnat: Lappeenranta, Rautjärvi, Imatra, Ruokolahti, Savitaipale, Taipalsaari, Lemi, Suomenniemi, Luumäki, Parikkala

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Ei varsinaista kohderyhmää.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä hitsausalan henkilöstöryhmät, joille kehitetään tasmäkohdennettuja koulutusratkaisuja eri osaamistarpeisiin. Lopputuloksina syntyvät koulutusohjelmat ja verkostot ovat Suomen metalliteollisuudelle tarkoitettuja.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Uudet hitsausalan kansainväliset asiantuntijakoulutukset

Projekti on jatkoa IWSD-koulutuksen kansainväliselle hyväksynnälle. Tässä projektissa on tavoitteena

1. tehdä kaksi kansainvälisesti hyväksyttyä ja EWF/IIW:n laatukriteerit täyttävää hitsaushenkilöstölle suunnattua koulutusohjelmaa:
- European Laser Processing Personnel Guideline (EWF:n tasolla)
- International Mechanized, Orbital and Robot Welding Personnel Guideline (IIW:n tasolla)
2. kansainvälisten verkostojen avulla uusien hankkeiden etsintä ja prosessointi osallistuvien maiden vastaavien organisaatioiden kanssa.
3. löytää ja siirtää hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja kansalliseen koulutus- ja tutkimustoimintaan laserteknologioiden ja tuotannon automatisoinnin aloilta.
4. arvioida EWF/IIW:n jäsenmaiden pätevöityskoulutustoimintaa ja koulutuksen vaikuttavuutta em. koulutuksissa.
5. synnyttää uusia yhteishankkeita koulutus- ja tutkimustoimintaan mm. laserteknologioiden ja tuotannon automatisoinnin aloilta.

Työtapoina ovat sähköpostiyhteydenpidot verkostoihin ja osallistumiset kokouksiin.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan kansallisissa lehdissä ja tilaisuuksissa sekä kansainvälisissä EWF/IIW:n kokouksissa, alan lehdissä ja muissa tilaisuuksissa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin etenemisestä, onnistumisista, palautteista ja löytyvistä hyvistä käytännöistä tiedotetaan kansallisesti ja kansainvälisesti lehdissä ja tilaisuuksissa 2010, 2011 ja 2012.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 50 274

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 50 116

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 67 031

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 66 872

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin lähtökohtana oli uusien hitsausalan kansainvälisten asiantuntijakoulutusten kehittäminen ja kansainvälinen hyväksyttäminen. Lähtökohta ja kohteiden valinta ovat onnistuneita ja tavoitteet realistisia. Kyseessä on kehittämisprojekti, jolla ei ole suoraa kohderyhmää. Välillisesti kohderyhmänä on Suomen hitsaava teollisuus, joka saa uutta osaamista ja uusia diplomeja pätevyyden osoituksena.

Näitä uusia kehitettäviä koulutusohjelmia olivat European Laser Processing Personnel Education (ELP) eurooppalaisessa hitsausalan kattojärjestössä European Welding Federationissa (EWF). Toisena kehitettävänä koulusohjelmana oli International Mechanized, Orbital and Robot Welding Personnel Education (IMORWP) kansainvälisessä hitsausalan kattojärjestössä International Institute of Weldingissä (IIW). Uutena lisätuotoksena projektissa syntyi myös European Laser Safety Offiser Education EWF:n alaisena koulutuksena.

Ennen projektia oli jo muodostettu kansainväliset työryhmät koulutusten kehittämiseen Suomen aloitteesta. Nämä työryhmät eivät olleet kuitenkaan toimineet halutulla tavalla. Projekti mahdollisti näiden työryhmien paremman ja tehokkaamman aktivoinnin ja projektipäällikön osallistumisen EWF:n ja IIW:n kokouksiin, konferensseihin, workshoppeihin ja muihin alan tilaisuuksin, jotka edesauttoivat näiden uusien koulutusten kehittämistä ja lopulllista hyväksyntää.

Projektin toteutettiin pitkälti henkilökohtaisilla suhteilla, sähköposteilla, sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Lähitapaamisissa pidettiin palavereja. Toiminta on ollut tehokasta ja innovatiivista.

Projektin tuloksina on saatu europpalaiset ja kansainväliset hyväksynnät uusille ELP ja IMORWP- asiantuntijakoulutuksille, jossa hyväksytysti suorittaneet saavat joko EWF:n tai IIW:n myöntämän diplomin, riippuen mitä koulutusta ja sen suuntautmisvaihtoehtoa on suorittanut. ELSO -koulutuksen prosessi on tätä tehdessä vielä lopullisessa hyväksymiskäsittelyssä. Tästä koulutuksesta tulee EWF:n erikoiskurssi, jollaissa ei ole aikaisemmin ollut olemassa.

Tuloksina saatiin myös uusien kehitettyjen koulutusohjelmien täydet koulutusoikeudet Suomeen, Suomen Hitsausteknilliselle yhdistykselle ja Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle vuoden 2013 pidettyjen audittien jälkeen.