Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11522

Projektin nimi: Pk -yrityksen onnistunut omistajanvaihdos

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2010 ja päättyy 31.5.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0187743-7

Osoite: Isokatu 4

Puhelinnumero: 08-3114677

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ppy.fi

Projektin kotisivun osoite: www.yrittajat.fi/fi-FI/pohjoispohjanmaanyrittajat/omistajanvaihdokset/

Vastuuhenkilön nimi: Marjo Kolehmainen

Asema: toimitusjohtaja

Sähköposti: marjo.kolehmainen(at)yrittajat.fi

Puhelinnumero: 050-5277288

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren, Nivala-Haapajärven, Oulun, Koillismaan, Haapavesi-Siikalatvan, Raahen

Kunnat: Siikajoki, Muhos, Utajärvi, Pyhäjoki, Taivalkoski, Yli-Ii, Kärsämäki, Liminka, Raahe, Kempele, Pyhäntä, Pyhäjärvi, Oulunsalo, Kuusamo, Tyrnävä, Kiiminki, Haukipudas, Ii, Hailuoto, Vihanti, Haapavesi, Oulu, Lumijoki, Pudasjärvi, Siikalatva

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Yritystoiminnasta luopumista harkitsevat yrittäjät, esim. sukupolvenvaihdosta tai yrityksen myyntiä harkitsevat, iäkkäät tai muutoin uutta omistajaa yritykselleen hakevat yrittäjät.

Yritystoimintaa uravaihtoehtona harkitsevat osaajat, esim. toisen polven yrittäjät, yrityksen oma(t) työntekijä(t), muualta tulevat alan tekijät, paluumuuttajat, toimivat yrittäjät, uudet yrittäjät, sijoittajat.

Muutosprosessissa mukana olevien yritysten henkilöstö.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Neuvontaa ja koulutusta tarjoavat organisaatiot, niiden asiantuntijat,
jotka palvelevat em. ryhmään kuuluvia vaihdosprosessin eri vaiheissa.
- saavat hankkeessa ammatillista ajantasatietoa eri tilaisuuksissa.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 123, joista naisia 36

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 78, joista naisia 22

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 6, joista naisten työpaikkoja 3

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 1

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Mitä?
Onnistunut pk-yrityksen omistajanvaihdos hanke keskittyy omistajanvaihdoksia (OV) tukevien tahojen yhteistyön lisäämiseen ja yhteistyöverkoston vahvistamiseen, jotta OV-palvelu olisi entistä näkyvämpää ja sujuvaa koko Pohjois-Pohjanmaan alueella. Onnistunut omistajanvaihdos -työssä kehitetään alan parhaista käytännöistä tälle alueelle sopiva toimintatapa, hyväksi käyttäen jo olemassa olevia, valtakunnallisia, alueellisia ja kunnallisia käytäntöjä ja sovelluksia.

Miten?
Erilaisilla tilaisuuksilla, pienimuotoisilla koulutuksilla ja yrityssensseillä varmennetaan potentiaalisten osapuolten mahdollisimman aikaista liikkeellelähtöä omistajanvaihdostoimiin.

Erityinen painopiste työssä on yritysten jatkajien monipuolinen etsiminen. Olemassa olevat yrittäjät ja yritykset huomioidaan myös mahdollisina jatkajina. Potentiaalisten yhteistyökumppaneiden, luopujan ja jatkajan, tapaamisten järjestäminen on avainasemassa. Jatkossa tuetaan omistajanvaihdoksen siirtymävaihetta yhteistyön ja tiedonsiirron varmistamisella.

Onnistuneessa omistajanvaihdoksessa myös yrityksen henkilökunta tarvitsee valmennusta muutokseen, erityisesti jos liiketoiminta tai toimintatapa muuttuvat. Hanke palvelee välillisesti myös omistajanvaihdosten kanssa työskenteleviä eri alojen asiantuntijoita ajankohtaisilla tietoiskuillaan.

Kenelle?
Kohderyhmänä ovat:
- Yritystoiminnasta luopumista harkitsevat yrittäjät, esim. sukupolvenvaihdosta tai yrityksen myyntiä harkitsevat, iäkkäät tai muutoin uutta omistajaa yritykselleen hakevat yrittäjät.
- Yritystoimintaa uravaihtoehtona harkitsevat osaajat, esim. toisen polven yrittäjät, yrityksen oma(t) työntekijä(t), muualta tulevat alan tekijät, paluumuuttajat, toimivat yrittäjät, uudet yrittäjät, sijoittajat.
- Muutosprosessissa mukana olevien yritysten henkilöstö.

Tulokset

Hyvät omistajanvaihdokset lisääntyvät kun 1) omistajanvaihdosten suunnittelu aikaistuu, vaihdoksen suunnitteluun ja hallittuun toteutukseen käytettävä aika lisääntyy ja 2) yrityskauppaan liittyvät odotukset ovat molemmilla osapuolilla realistisia ja mahdollistavat myös tulevan yritystoiminnan kehittymisen
Kannattavien yritysten turhia, jatkajan puutteesta johtuvia lopettamisia estetään.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tehdään erillinen tiedotussuunnitelma eri kohderyhmille,
esim.

Yrittäjäjärjestön jäsenille alueella - Suomen yrittäjien jäsenjärjestöt paikkakuntakohtaisesti
Toimialajärjestöt omille jäsenilleen

Yrityspalvelupisteet omilla alueillaan asiakkailleen

Hankkeen muut toimijat - palvelupisteet ja tiedotuskanavat
Sidosryhmät - omat tiedostuskanavat

Media - sähköinen ja järjestöjen/organisaatioiden omat tiedotteet ja lehdet

Alueellinen ja paikallinen lehdistö
Radio ja tv
www-mediat

Suomen Nuorkauppakamari ry valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Valmisteluvaihe, Käynnistysvaihe, Toteutusvaihe, Päätösvaihe

Hyvät käytännöt kirjataan vaiheittain toteutuksen yhteydessä
ja onnistuneita tapauksista kerrotaan sekä kohderyhmille että valtakunnallisesti sidosryhmien kautta.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 518 700

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 504 883

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 558 570

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 544 859

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Tavoitteet:
- mahdollistetaan luopuvan yrittäjän ja potentiaalisen ostajan helppo kohtaaminen.
- autetaan molempia osapuolia suunnittelemaan ja tekemään onnistunut yrityskauppa.
- tuetaan kokemustiedon siirtoa ja tarvittavan uuden tiedon hankintaa koko prosessin ajan, luopujalle, jatkajalle ja tarvittaessa myös siirtyvän yrityksen henkilöstölle.

Eri barometrien mukaan uurimmat ongelmat omistanvaihdoksissa ovat jatkajan löytyminen, rahoitus, verotus, arvonmääritys sekä yritys- ja sopimusjuridiikka. Näihin haasteisiin hanke kilpailuttaa asiantuntijapalvelut.

Maakunnan säilyminen elivoimaisena. Omistajanvaihdoksien kanssa toimivat organisaatiot muodostavat koko Pohjois-Pohjanmaalla ja sen seutukunnissa sujuvasti toimivan yhteistyöverkoston. Kaupan oleville yrityksille ja niiden liiketoimintaa jatkaville on tarjolla alueellinen keskitetty tietopalvelu.
...
Tulokset:
Hanke saavutti lähes 900 kontaktia, josta suurin osa (705 kpl) oli ostajia/ostosta kiinnostuneita henkilöitä ja yrityksiä. Johtopäätöksenä voidaan sanoa, että monella yrityskauppaa harkitsevalla yrityksellä on hyvät mahdollisuudet löytää markkinoilta jatkaja. Suomen Yritysvälittäjäin Liiton mukaan yksityisillä välittäjillä näkyy myös kontakteissa sama suhde; huomattavasti enemmän ostajia liikkeellä kuin myyjiä.

Hanke oli mukana toteuttamassa 46 yrityskauppaa ja 18 sukupolvenvaihdosta. Toteutuneita kauppoja olisi voinut tulla enemmänkin, jos jotkut yritykset olisivat alkaneet aikaisemmin päivittämään liiketoimintasuunnitelmaansa yrityskauppaa varten. Johtopäätöksenä voidaan sanoa, että prosessiin kannattaa varata aikaa ja käyttää asiantuntijoita.
...
Asiantuntijapalvelut:
Projekti kilpailutti HILMAn kautta asiantuntijapalvelut ja teki koko hankkeen kestävät puitesopimukset yhteensä 15 asiantuntijan kanssa. Asiantuntijapalveluita käytettiin mm. arvonmääritykseen, verosuunnitteluun ja rahoituskonsultaatioon. Toimeksiantoja toteutettiin yhteensä 68 kpl, joista yrityskauppoja 48 kpl ja sukupolvenvaihdoksia 20 kpl. Suurin osa palautekyselyn vastaajista piti asiantuntijapalveluita hyvinä ja laadukkaina.
...
Herättely omistajanvaihdokseen:
Hanke järjesti 27 tilaisuutta puolella Pohjois-Pohjanmaata, joissa yhtenä tai pääteemana oli omistajanvaihdokset. Tilaisuuksissa kaikki kohderyhmät saivat arvokasta tietoa omistajanvaihdoksista ja myös alueen tärkeitä kontakteja. Näissä tilaisuuksissa oli yli 1100 osallistujaa.

Hanke vieraili myös oppilaitoksissa ja yliopistossa useita kertoja eri tilaisuuksissa puhumassa omistajanvaihdoksissa. Näin opiskelijat saivat hyvissä ajoin tietoa omistajanvaihdosmahdollisuuksista.
...
Julkisuus, media:
Hankkeesta tehtiin eri lehtiin 23 juttua, joissa oli tietoa hankkeen palveluista, tuloksista ja johtopäätöksistä. Jutuissa oli myös mukana hankkeen toimenpiteissä olleita yrittäjiä.

Hankeesta tehtiin 5 radiohaastattelua, joissa mm. analysoitiin Pohjois-Pohjanmaan omistajanvaihdostilannetta

Lehtijutut ja radiohaastattelut toimivat hyvinä herätyskeinoina omistajanvaihdoksiin.
...
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät toimi hankkeen aikana tärkeänä kontaktipaikkana ja koordinoijana omistajanvaihdoksille. Hyvänä toimintamallina voidaan pitää mm. hankkeen ja Oulun seudun Uusyrityskeskuksen välistä yhteistyötä omistajanvaihdostilainteissa, joissa ostaja ja myyjä tarvitsivat molemmat asiantuntijaa - hanke hoiti myyjälle ja Uusyrityskeskus ostajalle omat asiantuntijat.