Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11537

Projektin nimi: KANAVA - työvoimaa avoimille työmarkkinoille

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2011 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Savonlinnan kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0166906-4

Osoite: Olavinkatu 27

Puhelinnumero: 015-5274000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.savonlinna.fi

Projektin kotisivun osoite: www.savonlinna.fi/kanava

Vastuuhenkilön nimi: Saara Pesonen

Asema: Perusturvajohtaja

Sähköposti: saara.pesonen(at)savonlinna.fi

Puhelinnumero: 044-417 4100

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan

Kunnat: Kerimäki, Rantasalmi, Sulkava, Enonkoski, Savonlinna, Punkaharju, Heinävesi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

25-vuotta täyttäneet työttömät työnhakijat, joiden työttömyys ei vielä ole olennaisesti pitkittynyt tai joilla riski työttömyyden pitkittymisestä on korkea > tavoitteena on estää ns. Kelan passiivituki-listalle joutuminen ja edistää työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Kohderyhmänä ovat myös tarkennetuin edellytyksin työttömyysuhan alaisena olevat. V. 2014 kohderyhmä laajennetaan koskemaan yli 20-vuotiaita.

3.3 Välilliset kohderyhmät

työllisyystoimijat, yritykset, yhteisöt ja muut työnantajat

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 460, joista naisia 200

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 432, joista naisia 239

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 8, joista naisten perustamia 6

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

2011: Luodaan työllisyystoiminnan toimintamalli ja tehostettu palveluohjaus käynnistyy.
2012: Toimintamalli toteutuksessa, 200 työnhakijaa palveluohjauksen piirissä.
2013: Toimintamalli toteutuksessa, palveluohjausta, tuotteistamista
2014: Palveluohjausta, arviointia.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Lehdistötiedottein, tiedotustilaisuuksin, osana organisaatioiden sisäistä ja ulkoista tiedottamista. Vastuu tiedottamisesta on projektipäälliköllä. Ennen projektin alkua hankkeesta tiedottaa Savonlinnan kaupunki ja Te-toimisto, tältä osin tiedotusvastuu hankehallinnoijalla l. Savonlinnan kaupungilla.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvin käytäntöjen levittäminen toteutuu siten, että hankkeen aikana ja erityisesti päätösvaiheessa asiasta tiedotetaan palvelujärjestelmässä, jossa on jo valmiit verkostot olemassa. Mahdollisesti hankkeen aikana seminaarein ja hanketilaisuuksin.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 834 515

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 808 123

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 981 782

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 950 733

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Kanava -projekti toteutettiin 2011 - 2014 Savonlinnan kaupungin (ml. entiset Kerimäen ja Punkaharjun kunnat), Enonkosken, Heinäveden, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien alueella. Projektissa toimi projektipäällikkö sekä 3-4 palveluohjaajaa. Lisäksi ostettiin työvalmentajapalveluita Savon Taitajat Oy:ltä.

Hankkeella oli projektiryhmä ja ohjausryhmä sekä työtiimi. Projektiryhmä ohjasi ja kehitti toimintaa sekä toimi oleellisten sidosryhmien kesken areenana tiedonvälitykseen. Se kokoontui 25 kertaa toimintakauden aikana. Ohjausryhmä kokoontui 9 kertaa ja sen tehtävänä oli seurata hankkeen taloutta ja tuloksellisuutta suhteessa hankesuunnitelmaan. Työtiimiin kuului projektipäällikkö, palveluohjaajat ja työvalmentajat. Työtiimin tehtävänä oli suunnitella ja toteuttaa käytännössä toimintasuunnitelman mukaista toimintaa. Se kokoontui viikottain.

Projekti teki yhteistyötä TE-toimiston, työvoiman palvelukeskuksen, sosiaalitoimien, terveydenhoidon yksiköiden, oppilaitosten sekä muiden projektien kanssa. Lisäksi projekti osallistui alueiden yhteistoimintaryhmissä työskentelyyn ja yhteistyöverkostojen järjestämiin tapahtumiin. Yhteistoiminnan tuloksena toteutettiin mm. DuuniaAvain ja DuunariX-kampanjat, laadittiin Kanavan oma lehtiliite, mentiin facebookiin, avattiin oma YouTube kanava ja järjestettiin Tsemppipäivä-tapahtuma sekä loppuseminaari webinaarina TENHO-hankkeen kanssa. Nuorille suunnatut työnhakuvalmennukset toteutettiin Heinävedellä ja Rantasalmella.

Toimintakauden kokonaistavoitteena oli 470 asiakkaan ohjautuminen projektin toiminnan piiriin. Lisäksi projektitiimi asetti laadullisia tavoitteita ohjaustyölle, joita lähdettiin mittaamaan asiakaspalautekyselyn ja muiden arviointien avulla.

Hankkeella on ollut 432 asiakasta (tavoite 470), joista naisia 229. Asiakkaista hankkeen aikana työllistyi 291 henkilöä, opiskelemaan/koulutukseen pääsi 60 henkilöä ja uusia yrityksiä perustettiin 8 kpl. Kanavan asiakkaita työllistäneitä yrityksiä ja muita organisaatioita oli 170.

Hankkeen työllisyysvaikutus koko hankkeen aikana oli 74 % (oma tavoite 50 %) ja kouluttautumisvaikutus oli 15 % (oma tavoite 10 %).

Toiminnan laatua mittaava asiakaspalautekyselyn arvosana oli 8,2. Kyselyn tulokset kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201404084045.

Projekti toteutui lähes toimintasuunnitelman mukaisesti. Projektin toiminnasta ja tuloksista on laadittu ja painatettu myös erillinen loppujulkaisu.Julkaisu löytyy sähköisessä muodossa osoitteesta: http://savnet.savonlinna.local/perusturva/kanava ja www.savonlinna.fi/kanava.