Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11540

Projektin nimi: Otto, Osaamista työelämään-työelämästä opettajille

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2010 ja päättyy 30.11.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Helsingin kaupunki , Opetusvirasto, Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0201256-6

Osoite: PL 3000

Puhelinnumero: 09- 3108600

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.edu.hel.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Liisa Pohjolainen

Asema: linjanjohtaja

Sähköposti: liisa.pohjolainen(at)hel.fi

Puhelinnumero: 09- 310 86850

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Espoo, Vantaa, Helsinki

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaisia kohderyhmiä on kolme:
ammatinopettajat, jotka haluavat päivittää omaa ammatillista osaamistaan vastaamaan työelämän osaamisvaatimuksia, ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien opettajia (attoaineiden opettajat), jotka hakevat työelämälähtöistä tietoa opettamiensa aineiden integroimiseksi koulutusaloihin sekä työpaikkaohjaajat.
Työelämäjaksolle lähtevät ovat Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen sosiaali- ja terveysalan-, lääkealan- ja hammastekniikan perustutkinnon opettajia sekä Helsingin palvelualojen oppilaitoksen hiusalan-, kauneudenhoitoalan-, matkailualan-, hotelli- ja ravintola- ja cateringalan-, elintarvikealan- sekä vaatetusalan perustutkinnon opettajia.
Edellä mainittujen alojen yritysten koulutettavat työpaikkaohjaajat. Työpaikkaohjaajakoulusta on kahdenlaista: aikaisemmin koulutuksessa olleiden työpaikkaohjaajien täydennyskoulutusta (esimerkiksi arviointiosaamisen päivittäminen) ja uusien työpaikkaohjaajien peruskoulutusta.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Muut projektin alojen yritykset, joissa voidaan hyödyntää projektissa kehitettyä osaamista työpaikkaohjaajakoulutuksessa sekä työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa.
Perustutkintojen työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöjä tai näyttötutkintoa suorittavat suorittavat opiskelijat, joiden oppimisen ja osaamisen arviointi kehittyy työpaikkaohjaajien arviointiosaamisen lisääntyessä.

Muut projektin alojen opettajat, jotka saavat kokemuksellista ja ennakoivaa tietoa alansa yrityksistä ja jota he voivat käyttää oman toimintansa kehittämiseen.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 143, joista naisia 132

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Otto, Osaamista työelämään- työelämästä opettajille- projektissa lisätään opettajien työelämäosaamista ja työpaikkaohjaajien arviointiosaamista opettajien työelämäjaksoilla sekä työpaikkaohjaajien koulutuksessa. Projekti toteutetaan Helsingin palvelualojen- sekä Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksissa. Projekti tekee yhteistyötä TERO- ja TOPO-projektien kanssa (mm. vertaisarviointi).
Projektissa kehitetään ammatinopettajien oman alansa osaamista, perehtyä työelämän uusiin työprosesseihin, toimintatapoihin, tuotteisiin ja toimenkuviin sekä kerätä tietoa työelämästä teemoihin yrittäjyys ja kestävä kehitys. Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien opettajat perehtyvät aloihin ja yrityksiin niin, että voivat he paremmin integroida omaa opetustaan opetettavaan ammattialaan.
Työpaikkaohjaajakoulutuksessa perehdytetään työpaikkaohjaajat perustutkintojen uudistuneeseen oppimisen ja osaamisen arviointiin sekä ammattiosaamisen näyttöjen ja näyttötutkinnon arvioinnin vastaavuuksiin ja eroihin. Sosiaali- ja terveysalan-, lääkealan- ja hammastekniikan perustutkinnoissa aloitetaan työpaikkaohjaajakoulutuksen verkkototeutus. Otto-projektissa löydetään uusia yhteistyöyrityksiä perustutkintojen uusiin suuntaumisaloihin (esim. sisustusompelija, kosmetiikkamyyjä) ja uusiin tutkinnon osiin (esim asiakkaan tyylipalvelut) sekä saadaan lisää yrityksiä erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työssäoppimiseen.
Otto-projektissa toteutetaan 68 kk opettajien työelämäjaksoja. Jaksojen tavoitteet, pituus ja yhteystyöyritykset päätetään alakohtaisesti opettajan sekä alan kehittämistavoitteiden perusteella. Muiden kuin ammatinopettajien työelämäjaksot voivat vaihdella 1-2 viikkoon.
Työelämäjaksojen yrityksiin räätälöidään työpaikkaohjaajien täydennyskoulutus. Lisäksi järjestetään työpaikkaohjaajien koulutusta sekä täydennyskoulusta erillisinä koulutustilaisuuksina. Arviointiosaamisen täydennyskoulutuksen sunnittelussa hyödynnetään olemassa olevia toteutusmalleja ja tehdään yhteistyötä yhteistyöprojektien kanssa.
Opettajille järjestetään työpaikkaohjaajien kouluttajakoulutus ennen työelämäjaksoja.Opettaja sopii yrityksen kanssa työtehtävistä, järjestää työpaikkaohjaajien täydennyskoulutuksen sekä perehtyy jakson teemoihin alan yrityksen näkökulmasta.Opettaja tekee raportin työelämäjakson toteutumisesta. Raporteista kerätään koontatietoa Fronter-oppimisalustaan oppilaitosten ja yhteistyökumppanien hyödynnettävksi.
Otto-projektissa saadaan oppilaitoksiin opetuksen kehittämiseksi ajantasaista tietoa työelämästä. Työpaikkaohjaajien lisääntyvä arviointiosaaminen kehittää ammattiosaamisen näyttöjen arviointia ja sosiaali- ja terveysalalla lisääntyy verkon käyttö työpaikkaohjaajien koulutuksessa. Projektin tuloksia verrataan ja levitetään yhteistyöprojektien kanssa.Opettaja voi liittää työelämäjakson osaksi työelämäosaamisen opintoja.
Tulevaisuutta varten luodaan Helsingin kaupungin ammatillisen koulutuksen opettajien työelämäjaksojen toteutusmalli.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin tiedottamista varten perustetaan opettajien ja yhteistyökumppaneiden käyttöön Fronter-huone (Helsingin kaupungin sähköiseen Fronter-oppimisympäristöön). Fronteriin tallennetaan opettajien käyttöön työelämäjaksojen raporteista koottava tieto.
Projektista tiedotetaan oppilaitosten www-sivuilla.
Projekti-infot eri yhteyksissä ( opettajainkokoukset, tiimipalaverit ym. yhteydessä)
Projektin omat erilliset tiedotustilaisuudet ja seminaarit ( väliseminaari noin projektin puolessa välissä ja päätösseminaari)
Tiedote työelämän yhteistyökumppaneille (4 kertaa projektin aikana)

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkessa työelämäjaksojen toteutus on rytmitetty syys- ja kevätlukukausiin. Syksyllä 2010 käynnistetään projekti ja suunnitellaan työelämäjaksojen sekä työpaikkaohjaajakoulutuksen toteutus ja seuranta sekä yhteistyö yhteistyökumppaneiden kanssa. Näistä tiedotetaan hankkeen oppilaitosten opettajille ja yhteistyötahoille eri yhteyksiin järjestettävissä tilaisuuksissa.
Työelämäjaksojen raporteista koottu tieto tallennetaan fronteriin raportointikausittain opettajien ja yhteistyökumppanien käyttöön. Tuloksia arvioidaan kausittain ja toimintaa kehitetään ja muutetaan tarvittaessa seuraavien kausien toteutuksessa.
Työelämäjakson jälkeen opettajat kertovat alansa muille opettajille työelämäjaksonsa toteutuksesta ja tuloksista joko yhteisesti järjestettävissä tilaisuuksissa tai erikseen esim. osastonkokouksissa. Tiedottamis- ja hyviä käytänteitä levittävä alueellinen projektin väliseminaari on keväällä 2012 ja laajempi kokoava päätösseminaari syksyllä on 2013.
Projektihenkilöstö esittelee projektin aikana projektin tuloksia ja todettuja hyviä käytänteitä yhteistyöprojektien kanssa sovittavissa seminaareissa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 434 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 407 169

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 510 588

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 494 718

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Otto, osaamista työelämään, työelämästä opettajille -hankkeessa vuosina 2010-2013
kehitettiin opettajien työelämäosaamista ja työpaikkaohjaajien arviointiosaamista opettajien
työelämäjaksoilla sekä työpaikkaohjaajien koulutuksessa. Hanke toteutettiin Helsingin
kaupungin ammatillisissa oppilaitoksissa ESR-rahoituksella. Hankkeeseen osallistui opettajia ja
työelämän edustajia hyvinvointialalta sekä palvelun ja viestinnän alalta.

Stadin ammattiopiston hankkeessa kehitettiin opettajien oman alansa osaamista. Opettajat perehtyivät työelämän uusiin työprosesseihin, toimintatapoihin, tuotteisiin ja toimenkuviin. Hankkeen aikana suunniteltiin Helsinki-malli opettajien työelämäjaksojen järjestämiseksi. Otto-hankkeessa koulutettiin työpaikkaohjaajia, perehdytettiin opettajia työpaikkaohjaajien kouluttamiseen, kehitettiin verkkototeutusmalli työpaikkaohjaajakoulutukseen sekä rakennettiin malli Stadin ammattiopiston opettajien työelämäjaksojen toteutukseen.

Otto, osaamista työelämään, työelämästä opettajille -hankkeen aikana toteutettiin 82 eripituista opettajan työelämäjaksoa. Jaksojen tavoitteet, pituus ja yhteistyöyritykset päätettiin alakohtaisesti opettajan sekä alan kehittämistavoitteiden perusteella. Jaksojen pituus vaihteli muutamasta päivästä kahteen kuukauteen.
Opettajat suunnittelivat ja perehtyivät jakson teemoihin alan yrityksen näkökulmasta. Opettajat kirjoittivat raportin työelämäjakson toteutumisesta. Raportit koottiin Fronter-oppimisalustalle oppilaitosten ja yhteistyökumppaneiden hyödynnettäväksi. Hankkeen aikana saatiin oppilaitoksiin opetuksen kehittämiseksi ajantasaista tietoa työelämästä.

Opettajien työelämäjaksojen tavoitteena oli mahdollistaa Helsingin kaupungin ammatillisten oppilaitosten ammatinopettajien ja ammattitaitoa täydentävien aineiden opettajien ammattitaidon kehittämistä ja ylläpitämistä opetustyönsä ohella. Työelämän nopea kehittyminen ammatillisella sektorilla vaikuttaa koulutustarpeeseen. Tämän vuoksi opettajien työelämäjaksoille tulisi päästä säännöllisesti. Helsinki-mallissa opettajien työelämäjaksojen tavoitteiksi asetettiin seuraavat kohteet: Ammattitaidon päivittäminen, työelämäosaamisen lisääminen, työelämäyhteistyön vahvistaminen ja työhyvinvoinnin edistäminen. Opettajien työelämäjaksot kuuluvat osana henkilöstön kehittämissuunnitelmaan.

Hankkeeseen osallistui yritysten ja organisaatioiden lisäksi 61 työpaikkaohjaajaa. Työpaikkaohjaajakoulutusta järjestettiin ryhmäkoulutuksina ja räätälöitynä koulutuksena yrityksessä. Työelämän edustajilla oli mahdollisuus osallistua täydennyskoulutukseen. Työpaikkaohjaajat perehdytettiin perustutkintojen uudistuneeseen oppimisen ja osaamisen arviointiin sekä ammattiosaamisen näyttöjen ja näyttötutkinnon arvioinnin vastaavuuksiin ja eroihin. Hius- ja kauneudenhoitoaloilla koulutettiin työpaikkaohjaajia verkon välityksellä. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa aloitettiin työpaikkaohjaajakoulutuksen verkkototeutus.