Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11550

Projektin nimi: YES-yrittäjyyskasvatuskeskus, Pohjois-Pohjanmaa

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2010 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, kehittämispalvelut

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0992445-3

Osoite: Automaatiotie 1

Puhelinnumero: 0102721011

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.osekk.fi

Projektin kotisivun osoite: www.pohjois-pohjanmaa.yes-keskus.fi

Vastuuhenkilön nimi: Eeva-Maija Mäntynen

Asema: kehitysjohtaja

Sähköposti: eeva-maija.mantynen(at)osekk.fi

Puhelinnumero: 050 3507855

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren, Nivala-Haapajärven, Oulun, Koillismaan, Ylivieskan, Haapavesi-Siikalatvan

Kunnat: Muhos, Taivalkoski, Merijärvi, Kärsämäki, Liminka, Kempele, Kalajoki, Pyhäntä, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Oulunsalo, Haapajärvi, Ylivieska, Tyrnävä, Kiiminki, Haukipudas, Nivala, Alavieska, Oulainen, Hailuoto, Sievi, Haapavesi, Oulu, Lumijoki, Pudasjärvi, Siikalatva

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Perusopetuksen koulujen, toisena asteen oppilaitosten ja korkeakoulujen henkilökunta: opettajat, oppilaitosten rehtorit/yksikönjohtajat, opot, koulutuksen linjavastaavat ym.

Yritykset ja elinkeinoelämä: Kehittämistoimintaan tai koulu-yritys yhteistyöhön osallistuvat yritysmaailman edustjat (yrittäjät, yritysjärjestöjen edustajat) ja julkisen puolen elinkeinoelämän edustajat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

- Perusopetuksen ja toisen asteen koulujen ja oppilaitosten oppilaat
- Alueen kuntien koulu- ja sivityslautakuntien luottamusmiehet, koulutoimenjohtajat, päättäjät ja rahoittajat
- Alueen yritys- ja elinkeinoelämän edustajat (esim. yrittäjäjärjestöt)
- Yrittäjyyden tutkimus-, kehitys- ja koulutusorganisaatiot ja niiden henkilöstö (esim. uusyrityskeskukset)
- Vanhemmat
- Vapaaehtoisjärjestöt

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 342, joista naisia 227

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten työpaikkoja 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten työpaikkoja 1

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

YES-yrittäjyyskasvatuskeskus, Pohjois-Pohjanmaa on Oulun seudun koulutuskuntayhtymän (OSEKK) ja Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän (Jedu) yhteishanke. Molemmat toteuttajat perustavat alueelleen YES-keskuksen, joka toteuttaa kansallisen YES-verkoston mukaista toimitaa Pohjois-Pohjanmaalla. Oulun YES-keskus vastaa palvelutarjonnasta Oulun seutukunnan ja osittain myös Oulunkaaren ja Koillismaan seutukunnan alueella. Ouluen eteläisen (Jedu) YES-keskus palvelee Siikalatvan, Nivala-Haapajärven ja Ylivieskan seutukunnissa. YES-keskukset liittyvät valtakunnalliseen YES-keskusverkostoon.

YES-keskukset tarjoavat opettajille ja yrittäjille yrittäjyyskasvatuskoulutusta ja järjestävät tapahtumia, joissa nämä kohtaavat. YES-keskus palvelee alueellisena resurssikeskuksena, jakaa monien eri tahojen tuottamaa materiaalia ja levittää tietoa oppilaitoksiin ja elinkeinoelämälle pyrkien juurruttamaan yrittäjyyskasvatuksen alueen koulutusjärjestelmään. YES-keskus verkostoituu ja luo verkostoja. YES-keskus kerää ja levittää hyviä käytänteitä sekä luo uusia. Hankkeessa luotuja hyviä käytänteitä levitetään kansallisesti ja kansainvälisesti YES -keskusverkoston kautta.

Hankkeen tavoitteena on muodostaa Pohjois-Pohjanmaalle yrittäjyyskasvatuksen alueellinen toteuttamismalli, joka perustuu toimijoiden yhteistyöhön ja vuoropuheluun yli kouluasteiden ja organisaatiorajojen. YES-yrittäjyyskasvatuskeskukset toimivat kehittämistyön käynnistäjinä ja koordinaattoreina, kokoavat verkostoja ja foorumeita kehitystyölle sekä tarjoavat resursseja koulutusten, materiaalien ja kehittämistyön konsultoinnin muodossa. YES -hankkeen myötä yrittäjyyskasvatus saa nykyistä enemmän huomiota paikallisissa medioissa Pohjois-Pohjanmaalla.

Hankkeen kohderyhmää ovat alueen koulutuksenjärjestäjät oppilaitoksineen ja henkilökuntineen sekä yrittäjät. Keskeisinä sidosryhminä ovat valtakunnallisesti YES -keskus ry ja sen perustajajäsenet (Nuori Yrittäjyys ry, Suomen Yrittäjät, Taloudellinen tiedotustoimisto) sekä maakunnalliset ja alueelliset julkisen sektorin ja elinkeinoelämän toimijat.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

1. Hankkeen käynnistyessä: alueellinen tiedotus kaikkien keskeisten mediakanavien (lehdet, Web, televisio, radio) kautta, erityisesti talous- ja opetusalan medioissa
näkyminen tärkeää. Lisäksi alueilla esitepostitus kohde- ja sidosryhmille postitse ja sähköpostitse.

2. Koko hankkeen ajan:
-www.yes-keskus.fi / www.pohjois-pohjanmaa.yes-keskus.fi. www-sivusto on keskeisin tiedotuskanava hankkeen varsinaiselle kohderyhmälle
-YES -keskukset tiedottavat toiminnastaan kuntien ja koulujen yrittäjyyskasvatuksen
yhteysopettajille säännöllisesti sähköpostitse
-kunta-ja maakuntatason näkyvyys alueen medioissa
-kansainvälinen näkyvyys konferensseissa tms. 2 kertaa hankkeen aikana

3. Hankkeen päättyessä maakunnallinen tiedotus kaikkien keskeisten mediakanavien (lehdet, web, televisio, radio) kautta, erityisesti talous- ja opetusalan medioissa näkyminen tärkeää. Lisäksi loppuraportin postitus kohde- ja sidosryhmille sähköpostitse ja info toiminnan jatkumisesta.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

1. YES-keskus Pohjois-Pohjanmaa -hankkeen hyvät käytänteet pyritään levittämään myös muiden YES -alueiden käyttöön valtakunnallisen YES-verkoston aluteoimijoiden tapaamisissa.

2. YES-keskukset esittäytyvät ja esittelevät toimintaansa kouluverkostoissa ja muissa kohderyhmään kuuluvien toimijoiden verkostoissa (esim. Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelmat, yrittäjäjärjestöjen kokoukset jne.)

3. Tehdään hyvien käytänteiden opas YES -katalogina, joka löytyy myös netistä sähköisenä versiona.

4. Seminaarit. Projektihenkilöstö käy valtakunnallisissa alan seminaareissa kertomassa projektin tuloksista ja hyvistä käytänteistä.

5. Ammatti- ja paikallislehdet. Uutisointi hankkeen toiminnasta ja tavoitteista.

6. Projekti- ja koulutuspäälliköt sekä aktivaattori kirjaavat hyviä käytäntöjä jatkuvasti tapahtumina YES -nettisivujen toimintakalenteriin ja tarkemmin uutisina ja blogiteksteinä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 450 306

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 450 305

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 583 611

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 561 179

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Tässä hankkeessa on perustettu kaksi Pohjois-Pohjanmaan alueella toimivaa kansalliseen YES-verkostoon kuuluvaa aluetoimistoa, joita ovat hallinnoineet Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (Osekk) ja Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä (Jedu). YES Oulu ja YES Oulun Eteläinen ovan tarjonneet 1.9.2010 - 31.12.2014 YES-palveluita kaikille kouluasteille toiminta-alueellaan. Tavoitteena on ollut oppilaitosten toimintakulttuurin kehittämisen ja opettajien tietotaidon lisäämisen lisäksi koota alueellisia oppilaitosrajat ylittäviä kehittämisverkostoja, joissa on koulutustenjärjestäjien lisäksi toimijoita laajasti myös koulumaailman ulkopuolelta.

Tärkeimpiä toimenpiteitä ovat olleet opettajan koulutukset, hyvien materiaalien ja käytäntöjen levittäminen sekä koulutuksenjärjestäjien johtamiseen liittyvien toimintojen kehittäminen (yrittäjyyskasvatuksen strategiat, toimintasuunnitelmat, opetussuunnitelmat jne).
Oppilaitoksiin kohdistuvien toimintojen lisäksi toiminta on kohdistunut yksityisen ja julkisen sektorin toimijoihin ja edustajiin, jotka voivat toimia kouluyritysyhteistyön kehittämisessä. Hankkeen kumppanina yrittäjyyskasvatustoimintaan jossakin muodossa osallistui ja sitoutui yhteensä 43 yritystä.
YES Pohjois-Pohjanmaa on toiminut myös Nuori Yrittäjyys ry:n aluetoimistona. Tässä ominaisuudessa ollaan järjestetty NY-ohjelmakoulutuksia, koordinoitu opinto-ohjelmien toteuttamista ja järjestetty vuosittain NY-aluemessut.

YES Pohjois-Pohjanmaa on tavoittanut järjestämiensä koulutusten kautta yhteensä lähes 2250 opettajaa, joista n. 350 on osallistunut toimintaan vähintään yhden työpäivän verran. Alkuvaiheessa ongelmana oli osallistujien saaminen koulutuksiin, mutta tilanne korjautui tekemällä hankkeen erinomaisten tulosten kannalta elintärkeä toimintasuunnitelman muutos, jossa palvelujen ostoihin tarkoitettuja varoja siirettiin henkilöstökustannuksiin. Palkattiin kolmas kokopäiväinen hahnketyöntekijä viemään YES-palveluja suoraan kouluille. Koulutusten järjestäminen säilyi edelleen hankkeen kantavana ajatuksena; suunnitelman korjauksen avulla toimintaa vietiin - YES:n toiminta-ajatuksen mukaan - lähelle opettajaa.

Hanketyönä on myös oltu muodostamassa aktiivisia yrittäjyyskasvatuksen kehittämisverkostoja. Verkostoitumista on tapahtunut aktiivisten yrittäjyyskasvatusopettajien välillä, kunnallisissa opetustoimissa sekä laajemmissa ryhmissä, joissa pyritään vaikuttamaan seudullisesti. Hankehenkilöstö on osallistunut koulu- ja kuntakohtaisten suunnitelmien ja stregioiden työstämiseen Kiimingissä, Muhoksella, Limingassa, Kempeleessä ja Kärsämäellä. Verkostoissa on keskusteltu maakunnallisen yrittäjyyskasvatuksen strategian tarpeellisuudesta. YES-hanke on järjestänyt strategiatyön ja liikkeelle saamiseen liittyviä tilaisuuksi. Strategiaprosessi tulee jatkumaan hankkeen päättymisen jälkeen.

YES Pohjois-Pohjanmaassa on tuotettu verkossa toimiva YES-yrittäjätesti, jota on tehty yli 20 000 kertaa. Testi on suppea MBTI-testi, joka on kirjoitettu yrittäjämäiseen toimintaan ja luonteeseen liittyvien tekijöiden kautta. Opettajille testiä, tulosraporttia ja YES-analyysia on tarjottu hauskana johdantona yrittäjyyskursseihin tai yrittäjyyteen liittyvien tapahtumien vauhdittajana.
Testaa oma yrittäjämäisyytesi!: http://player.myzef.com/yes-yrittajyys/ajax/?euq=1-3c28cz56

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymässä on YES-hankeessa tehdyn tuön kautta syntynyt osuuskunta Jedupaja, jonka tavoitteena on edistää opiskelijoiden yrittäjämäistä asennetta, tutustuttaa opiskelijat yrittämiseen sekä mataloittaa kynnystä oman yrityksen perustamiseen.