Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11562

Projektin nimi: OSKU - osaaminen kuntoon seuroissa

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2011 ja päättyy 31.12.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Kainuun liitto

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kainuun Liikunta ry

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0996337-2

Osoite: Kauppakatu 21, 3. krs

Puhelinnumero: 08-632590

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kainuunliikunta.fi

Projektin kotisivun osoite: www.kainuunliikunta.fi/seuratoiminta/osku-hanke/

Vastuuhenkilön nimi: Hannu Tikkanen

Asema: Toiminnanjohtaja

Sähköposti: hannu.tikkanen(at)kainuunliikunta.fi

Puhelinnumero: 044-5325913

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun, Kajaanin

Kunnat: Kajaani, Ristijärvi, Puolanka, Paltamo, Suomussalmi, Sotkamo, Hyrynsalmi, Vaala, Kuhmo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen välittömänä kohderyhmänä ovat kainuulaiset liikunta- ja urheiluseuroissa toimivat seuratoimijat, seurojen työntekijät, valmentajat ja ohjaajat sekä muiden liikuntaa järjestävien tahojen ohjaajat ja ohjaajiksi halukkaat. Lisäksi 2. ja 3. asteen opiskelijat ja lasten- ja nuorten ja terveysliikuntaryhmien parissa työskentelevät kuntasektorin, muiden julkisyhteisöjen ja järjestöjen työntekijät.

.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisinä kohderyhminä ovat kaikki Kainuun kunnat, kainuulaiset oppilaitokset sekä kaikki kainuulaiset, joihin hankkeen toimenpiteet kohdistuvat liikunnan harrastamiseen innostamiseksi ja lisäämiseksi sekä uusien vapaaehtoisten löytämiseksi seuratoimintaan.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 250, joista naisia 100

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 209, joista naisia 96

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 6, joista naisten työpaikkoja 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yhteenveto OSKU- osaaminen kuntoon seuroissa- hankkeesta 2011-2012

Toteutus ja seuranta

Hankkeen toteuttaa Kainuun Liikunta ry, joka on maakunnallinen liikunnan ja urheilun kehittämis-, yhteistyö- ja palvelujärjestö. Sen jäseniä ovat Kainuun kunnat ja urheiluseurat, useat maakunnalliset liikunta- ja kansanterveysjärjestöt sekä oppilaitokset. Hankkeen maantieteellisenä kohdealueena on koko Kainuu. Yksi hankkeen perusajatus on maakunnallisuus, eli hankkeessa toteutettavat valmentaja- ja ohjaajakoulutukset ja seurakehittämisprosessit toteutetaan laajasti ympäri maakuntaa.

Kohderyhmä ja hyödynsaajat

Hankkeen välittömänä kohderyhmänä ovat kainuulaiset liikunta- ja urheiluseuroissa toimivat seuratoimijat, seurojen työntekijät, valmentajat ja ohjaajat sekä muiden liikuntaa järjestävien tahojen ohjaajat ja ohjaajiksi halukkaat. Lisäksi 2. ja 3. asteen opiskelijat ja lasten- ja nuorten ja terveysliikuntaryhmien parissa työskentelevät kuntasektorin, muiden julkisyhteisöjen ja järjestöjen työntekijät. Välillisinä kohderyhminä ovat kaikki Kainuun kunnat sekä kaikki kainuulaiset, joihin hankkeen toimenpiteet kohdistuvat liikunnan harrastamiseen innostamiseksi ja lisäämiseksi sekä uusien vapaaehtoisten löytämiseksi seuratoimintaan. Hyödynsaajina ovat kainuulaiset liikunta- ja urheiluseurojen seuratoimijat uuden innostuksen ja osaamisen lisääntymisenä, kaikki Kainuun kunnat ja kainuulaiset uusien paikallisten liikuntapalvelutuotteiden muodossa.

Hankkeen merkitys ja vaikutukset

Liikunnalla ja urheilulla on merkittävä rooli ihmisten kokonaisvaltaisen viihtyvyyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Vastaavasti liikunta- ja urheiluseuroilla on merkittävä rooli paikallisten liikuntapalveluiden tuottamisessa yhteistyössä kunnan ja yksityisen sektorin liikuntapalvelutuottajien kanssa. Vapaaehtoistoiminta on haasteiden edessä. Vapaaehtoistoimijat ikääntyvät ja nuoria halutaan mukaan toimintaan. Tarvitaan taloudellisia lisäresursseja sekä uusia toimintatapoja ja uutta osaamista entisten toimintamallien sijaan.

Maakunnallisen OSKU - osaaminen kuntoon seuroissa- hankkeen tavoitteena on tukea omalta osaltaan maakuntaohjelman ja maakuntasuunnitelman toteuttamista ja kehittää urheiluseurojen osaamista. Tavoitteena on vastata kainuulaisten urheilu- ym. seurojen kehittämistarpeisiin seurojen osaamisen kehittämisen kautta. Hankkeen tarkoituksena on kehittää toimijoiden osaamista valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen ja järjestökoulutuksen ja seurakehittämisprosessin avulla ja luoda uusia toimintamalleja valmennus- ja ohjaajakoulutukseen ja seurakehittämiseen.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen ensimmäisenä toimenpiteenä ovat aktiiviset ja laajat urheiluseurakontaktit, joiden avulla kartoitetaan ja rekrytoidaan seuratoimijoita, valmentajia, ohjaajia ja valmentajaksi/ohjaajaksi haluavia.Tavoitteena on kontaktoida hankkeen aikana 70 kainuulaista urheiluseuraa, joista mukaan hankkeen toimintoihin pyritään samaan toimijoita 40 kainuulaisesta urheiluseurasta. Lisäksi markkinointiviestintää levitetään mm. kuntiin, oppilaitoksiin ja kainuulaiseen järjestökenttään.

Tiedottamisessa ja markkinointiviestinnässä käytetään hyödyksi henkilökohtaista kontaktia, sähköistä viestintää, mediaa ja puhelinkontakteja.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen toimenpiteiden viestintä ja tiedottaminen on tärkeätä, jotta uusien toimintamallien
hyvät käytännöt ja kokemukset sekä epäonnistumiset saadaan laajaan tietoisuuteen. Tiedottamisessa käytetään hyödyksi henkilökohtaista kontaktia, sähköistä viestintää, mediaa ja puhelinkontakteja.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 54 543

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 54 543

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 58 544

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 57 038

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

OSKU- osaaminen kuntoon seuroissa- hankkeen lähtökohtana oli tukea omalta osaltaan maakuntaohjelman ja maakuntasuunnitelman toteuttamista ja kehittää urheiluseurojen osaamista. Tavoitteena oli vastata kainuulaisten urheilu- ym. seurojen kehittämistarpeisiin seurojen osaamisen kehittämisen kautta. Hankkeen tarkoituksena oli kehittää toimijoiden osaamista valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen ja järjestökoulutuksen ja seurakehittämisprosessin avulla ja luoda uusia toimintamalleja valmennus- ja ohjaajakoulutukseen ja seurakehittämiseen.
Hankkeen välittömänä kohderyhmänä olivat kainuulaiset liikunta- ja urheiluseuroissa toimivat seuratoimijat, seurojen työntekijät, valmentajat ja ohjaajat sekä muiden liikuntaa järjestävien tahojen ohjaajat ja ohjaajiksi halukkaat. Välillisinä kohderyhminä ovat kaikki Kainuun kunnat sekä kaikki kainuulaiset joihin hankkeen toimenpiteet kohdistuu.
Hankesuunnitelmassa tavoitteena oli saadaan Kainuuseen rakennettua 1.tason valmentajakoulutukset (avoin 1.tason valmennuskoulutus, lasten ja nuorten ohjaajakoulutus ja terveysliikunnan koulutus) ja seurakehittämisen mallit. Koulutusmäärätavoiteet väh. 120 koulutettua valmentajaa ja 15 seuran kehittämisprosessi. Hankkeen kannalta iso tavoite oli yhteistyö rakentaminen eri toimijoiden mm. kuntien,seurojen, Kainuun Liikunnan ja muiden alueen liikunta- ja urheilualan toimijoiden kesken. Lisäksi hankkeen avulla haluttiin luodaan kolme pysyvää päätoimista työpaikka kainuulaisiin urheiluseuroihin.
OSKU-hankkeen valmentaja- ja ohjaajakoulutukset
Avoin 1.tason valmentajakoulutus
Hankkeen aikana luotiin Kainuuseen oma 1.tason valmentajakoulutusmalli 16 eri lajin/lajiliiton kanssa. 1.tason valmentajakoulutuksia toteutettiin kolme. Kaksi koulutuskokonaisuutta järjestettiin Kajaani-Sotkamo akselilla ja yksi koulutuskokonaisuus Kuhmossa. Näihin koulutuksiin osallistui yhteensä 55 henkilöä yhdeksästä eri lajista. Tämän lisäksi Vuokatti Urheiluakatemiassa 1.tason valmentajakoulutuksen suoritti kaksi Sotkamon Urheilulukion vuosikurssia eli yhteensä 70 henkilöä.

Lasten ja nuorten ohjaajakoulutus
Kuhmossa toteutettiin 12 tunnin lasten ja nuorten ohjaajakoulutus. Koulutukseen osallistui yhdeksän kuhmolaista nuorta. Kyseinen koulutus suunniteltiin uudestaan 30 tunnin kokonaisuudeksi. Tämä uudistettu koulutus toteutettiin Suomussalmella. Koulutukseen osallistui 17 suomussalmelaista nuorta
Terveysliikunnan vertaisohjaajakoulutus
Hankkeen aikana toteutettiin kaksi 1.tason terveysliikunnan vertaisohjaajakoulutus yhteistyössä Kunto ry:n kanssa. Terveysliikunnan ohjaajakoulutuksiin osallistui 16 henkilöä.

OSKU- hankkeen seurakehittämisprosessit
Hankkeen kehittämistilaisuuksissa ja seurakäynneillä kehitettiin ja otettiin käyttöön aktiivisesti uusia toimintamalleja ja - tapoja paikallistason haasteisiin vastaamiseksi. Hankkeen aikana rakennettiin kainuulainen seurakehittämismalli ja toteutettiin kuusi seurakehittämisseminaaria. Seminaarit olivat pääsääntöisesti kaksipäiväisiä. Seurakehittämisprosesseihin osallistui 11 seuraa. Lisäksi seuraseminaarien avoimiin luentotilaisuuksiin osallistui seuratoimijoita useista seuroista.

Päätoimiset
Hankkeen tavoitteena oli palkata kolme pysyvää päätoimista kainuulaisiin seuroihin. Tämä tavoite saavutettiin, sillä OSKU-hankkeen avulla on palkattu kolme työntekijää Kajaanin Junnu Hokkiin, Kajaanin Hakaan ja Kajaanin Kipinään ja Papas ry:n.

Yhteistyö
Yhteistyö lisääntyi monien liikunta- ja urheilualan toimijan kanssa. OSKU-hankkeessa Kainuun Liikunnan yhteistyökumppaneina toimivat mm. kainuulaiset urheiluseurat, 16 lajiliittoa, Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry, Kuntoliikuntaliitto, Nuori Suomi ry, suurin osa Kainuun kunnista, Kajaanin Ammattikorkeakoulu, Suomussalmen Lukio, Vuokatti Urheiluakatemia, Sotkamon Urheilulukio, Vuokatin Urheiluopisto ja Kuhmon Maanpuolustuksen ja Urheilu tuki ry. Yhteistyön tapahtui OSKU-hankkeen toimenpiteiden kautta.
OSKU-hankkeen tulokset
- loimme valmentaja- ja ohjaajakoulutukseen 1.tason valmentajakoulutuksen kainuulaisen malli 16 lajiliiton kanssa
- loimme Kainuuseen lasten ohjaajakoulutuksen mallin ja terveysliikunnan vertaisohjaajamallin yhdessä Kuntoliikuntaliiton kanssa
- koulutimme 167 valmentajaa/ohjaajaa
- loimme 700 kainuulaisen valmentajan ja ohjaajan verkoston
- loimme kainuulaisen seurakehittämismallin
- olimme mukana luomassa hyvinvointi/liikuntahankkeita seuroin, jonka seurauksena seurat palkkasivat kolme päätoimista
- loimme seurojen välille uutta yhteistyö valmennuksen ja ohjauksen, ja seuratoiminnan osalta. 120 henkilö osallistui seuraseminaareihin 11 seurasta.
- yhteensä noin 300 koulutuksiin, seminaareihin, kehittämiskäynteihin ja tiedotustilaisuuksiin osalllistunutta seuratoimijaa. Näiden henkilöiden osaaminen lisääntyi hankkeen toimenpiteiden seurauksena. Tämä osaamisen lisääntyminen näkyy kainuulaisissa seuroissa elinvoimaisuuden lisääntymisena ja uutena innostuneisuutena.