Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11566

Projektin nimi: Yrittäjyyskoulun laajennushanke

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2011 ja päättyy 31.5.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä / Lapin ammattiopisto

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0973110-9

Osoite: Toripuistikko 5 - 7, 3. krs.

Puhelinnumero: 020 798 4000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.lao.fi

Projektin kotisivun osoite: www.lao.fi/Suomeksi/Hankkeet/EU-hankkeet.iw3

Vastuuhenkilön nimi: Seija Ovaskainen

Asema: toimialajohtaja

Sähköposti: seija.ovaskainen(at)lao.fi

Puhelinnumero: 020 798 4611

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion, Tunturi-Lapin, Rovaniemen, Torniolaakson, Pohjois-Lapin

Kunnat: Kittilä, Enontekiö, Kemi, Rovaniemi, Pello, Utsjoki, Tornio, Ranua, Muonio, Inari, Tervola, Keminmaa, Sodankylä, Ylitornio, Kolari, Simo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaisia kohderyhmiä ovat ammatillisten oppilaitosten aikuisopiskelijat (yrittäjyydestä kiinnostuneet, yrittäjyyttä suunnittelevat), yrittäjät (1- 5 vuotta yrittäjänä toimineet, kokeneet yrittäjät sekä omistajanvaihdoksen kautta yritystoimintaa jatkavat yrittäjät), yrittäjänä toimivat ja yrittäjyyttä suunnittelevat maahanmuuttajat sekä perustutkinto opiskelijat ammattiopisto Lappiassa, Itä-Lapin ammattiopistossa ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa.

(Lapin ammattiopistossa perustutkinto opiskelijoille suunnattu valmennustoiminta rahoitetaan perusrahoituksella 2011 tammikuusta eteenpäin. Tälle Yrittäjyyskoulu -hankkeen aikana kehitetylle toiminnalle ei siis haeta jatkorahoitusta. Toimintaa jatketaan Yrittäjyyskoulu -hankkeen aikana kehitetyn toimintamallin mukaisesti, mutta perusrahoituksella.)

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat Lapin ammattiopiston, Ammattiopisto Lappian, Itä-Lapin ammattiopisto ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksen henkilöstö sekä yritysneuvontapalveluita tuottavat organisaatiot. Henkilöstöä oppilaitoksissa on yli 1000 henkilöä.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 240, joista naisia 167

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoittena on luoda yrittäjyydestä kiinnostuneille henkilöille valmiudet kannattavaan yritystoimintaan. Tavoitteena on luoda Lapin ammatillisen toisen asteen oppilaitoksiin yrittäjyysvalmennuksen toimintamalli, jonka kautta kohderyhmät voivat hankkia tarvittavan yrittäjyysosaamisen mahdollisimman joustavasti ja henkilökohtaistetusti.

Projektin tuloksena syntyy yrittäjyysvalmennuksen toteutusmalli, jonka kohderyhmänä ovat perustutkinto opiskelijoiden lisäksi aikuisopiskelijat, yrittäjät ja maahanmuuttajat. Palkitusta Yrittäjyyskoulun toimintamallista kehitetään Lapin alueellinen toimintamalli, jossa ammatilliset oppilaitokset pystyvät verkostoimaisesti tarjoamaan valtakunnallisesti mitattuna laadukasta ja tehokasta yrittäjyysvalmennusta. Projektin tavoitteena on yhtenäistää käytänteitä niin oppilaitosten sisällä, kuin niiden välilläkin. Laajentamishankkeen kehittämistavoitteena on palvella yrittäjyydestä kiinnostuneita ja yrittäjänä toimivia henkilöitä entistä monipuolisemmin ja joustavammin. Tavoitteena on tukea kohderyhmää toteuttamaan ja saavuttamaan liiketaloudelliset tavoitteensa tarjoamalla heille helposti saatavilla olevia, tarpeiden perusteella räätälöityjä valmennuspalveluja.

Oppilaitoskohtaiset keskeisimmät tulokset:
LAO: Yrittäjysvalmennuksen ohjaus- ja tukipalveluiden luominen uusille kohderyhmille
LAPPIA: Yrittäjyyskoulun toimintamallin oppilaitoskohtainen mallintaminen ja lanseeraaminen
ILO: Yrittäjyyskoulun toimintamallin oppilaitoskohtainen mallintaminen ja lanseeraaminen
SAKK: Yrittäjyyskoulun toimintamallin toteutus lähiopetuksena oppilaitoksessa (aikaisemmin ohjattu Lapin ammattiopiston toimesta etänä)

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan alueen lehdissä, sisäisissä tiedotuslehdissä, markkinointimateriaalin kautta, seminaareissa, koulutustilaosuuksissa, internet-sivuilla ja henkilökohtaisten verkostojen kautta.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

2011 - lehdistötiedotteet, sisäinen tiedotus, markkinointimateriaali, internet-sivut
2012 - sisäinen tiedotus ja koulutustilaisuudet (seminaarit)
2013 - seminaarit, lehdistötiedotteet ja loppuraportin levittäminen

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 472 524

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 467 698

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 581 235

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 572 220

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Yrittäjyyskoulun laajennushankkeen aikana levitettiin Lapin ammattiopistossa kehitettyä Yrittäjyyskoulun toimintamallia muihin Lapin alueen ammatillisiin toisen asteen oppilaitoksiin.

Jokaiseen oppilaitokseen luotiin tältä pohjalta malli, jonka tavoitteena on tukea yrittäjyyteen tähtäävien opiskelijoiden matkaa kohti omaa yritystoimintaa. Pohja on sama kaikissa oppilaitoksissa, mutta käytännön toteutustavat vaihtelevat.

Yrittäjyyskoulu on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on tavoitteena aloittaa yritystoiminta valmistumisen jälkeen. Opiskelija voi opiskellla itsellensä ammatin missä tahansa perustutkinnossa ja yrittäjyysopinnot kulkevat mukana koko opiskelujen ajan.

Osaava tukiverkosto tukee aloittavaa yrittäjää ja valmentavien opintojen aikana opiskelija saa tietoa siitä, mitkä polut johtavat oikeaan suuntaan. Alueiden yritysneuvontapalveluita tuottavat organisaatiot ovat tiiviisti mukana toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.

Yrittäjyyskoulun toimintamallissa otetaan huomioon eri kohderyhmien tarpeet. Perustutkinnoissa valmennus rakentuu 10 ov Yrittäjyys ja 10 ov Yritystoiminta tutkinnon osien ympärille. Ammatti-tutkinnoissa valmennus rakentuu pääsääntöisesti valinnaisten yrittäjyyteen liittyvien tutkinnon osien ympärille.

Projektin aikana on kehitetty edelleen Lapin ammattiopistossa luotua käytäntöä ja laajennettu mallin käyttöä sekä alueellisesti, että uusille kohderyhmille.