Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11567

Projektin nimi: Elämysosaamisen laatuohjelma - Experience Rovaniemi

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2011 ja päättyy 30.4.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Rovaniemen Kehitys Oy

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 2007638-7

Osoite: Ainonkatu 1

Puhelinnumero: 040 5137890

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.rovaniemenkehitys.fi

Projektin kotisivun osoite: -

Vastuuhenkilön nimi: Elsi Malkki

Asema: Kehittämispäällikkö

Sähköposti: elsi.malkki(at)rovaniemi.fi

Puhelinnumero: 0405285430

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi, Ranua

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat Rovaniemen seudun matkailualan tai matkailuun tiiviissä kytköksissä olevat joulun kärkiyritykset sekä muut matkailutoimialan sidosryhmät, jotka osallistuvat laatuohjelmaan sekä Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy.
Ohjelmaan on tavoitteena saada osallistumaan mahdollisimman monet syksyllä 2010 Rovaniemen joulubrändityöpajoissa mukana olleet kärkiyritykset ja muut matkailutoimialan sidosryhmät. Näistä valmennuksiin osallistuvat yritysten/sidosryhmän johto ja muu henkilöstö. Yritysten ja muiden matkailutoimialan sidosryhmien maksimimäärä on 15.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti hanke vaikuttaa Rovaniemen seudun matkailu- ja palvelualan yrityksiin ja niiden sidosryhmiin myös laajemmin.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 118, joista naisia 71

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 145, joista naisia 89

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen keskeinen tehtävä on Rovaniemen seudun matkailun laadun kehittäminen elämystalouden oppien mukaisesti.

Tavoitteena on luoda Rovaniemelle yhteinen toimintamalli laadun kehittämiseen sekä sen seurantaan erityisesti elämyksellisyys huomioon ottaen. Vaikutukset näkyvät toiminnan tehostumisena, yhteistyön kasvuna sekä asiakas- ja henkilöstön tyytyväisyyden vahvistumisena.

Keskeisimmät toimenpiteet ovat koulutus, tutkimus ja käytännön kehittäminen. Hankkeen välittömänä kohderyhmänä ovat elämykselliseen laatuohjelmaan osallistuvat yritykset sekä muut matkailutoimialan sidosryhmät ja välillisenä kohderyhmänä myös yrityksen/organisaation asiakkaat.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin käynnistymisestä tiedotetaan omalla lehdistötiedotteella. Projektin etenemisestä ja tuloksista tiedotetaan tarpeen mukaan. Projektin päättyessä järjestetään tiedotustilaisuus, jossa kerrotaan tuloksista, hankkeen vaikutuksista ja jatkotoimenpiteistä.
Projektin sisäinen tiedotus hoidetaan projektin informointitilaisuuksien muodossa.
Tiedotuksesta vastaa projektipäällikkö.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen tuloksena asiakastyytyväisyystiedosta informoidaan avainyrityksiä sekä keskeisiä matkailutoimialan sidosryhmiä sähköisin tiedottein ja infotilaisuuksissa hankkeen etenemisen mukaan.

Joulubrändikäsikirjasta tehdään tulostettava tiedosto sähköiseen levitykseen sekä printtiversio jaettavaksi alueen yrityksiin, muihin matkailutoimialan sidosryhmiin ja kehittäjille.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 210 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 199 591

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 262 531

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 248 790

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hanke toteutui suunnitelmien mukaisesti. Laatutiimin jäsenten innostuneisuus oli selkeästi havaittavissa hankkeen elinkaaren mukaisesti. Alkuvaiheessa innostuminen alkoi kohota ja se huipentui hankkeen puolivälissä toteutettuun benchmarkingmatkaan, jonka tulokset tulivat esille monessa yhteydessä matkan jälkeen. Samoin yhteishenki tiivistyi voimakkaasti juuri tuolla matkalla. Hankkeen loppua kohden oli taas havaittavissa pientä väsymistä.

Laatutiimi työkaluna keräsi matkailun keskeiset yritykset yhteen ja toimi kannanottajana useisiin toimialan asioihin. Laatutyötä saatiin tehokkaasti levitettyä yrityksiin juuri avainhenkilöistä koostuneen laatutiimin välityksellä.

Hankkeessa tehdyt tutkimukset toimivat työkaluina laadunkehittämisessä alueella jatkossakin. On hyvä, että nämä tutkimukset on toteutettu hankkeessa, jolloin laatutiimillä on olemassa mallivalikoima sovellettavista työkaluista jatkossakin. Yhteisiä henkilöstötutkimuksia ei koettu kaikkien yritysten toiminnan kannalta tärkeäksi, koska yrityksillä oli myös omia malleja ja tapoja henkilöstötutkimusten toteuttamiseksi.

Yrityskohtaiset koulutukset ovat palvelleet yksilöllisesti yritysten kehitystarpeita ja niiden hyödyntäminen on mahdollistanut laatutoiminnassaan erivaiheissa olevien yritysten kehittymisen. Yleiset koulutukset ovat tuoneet alueen kaikille yrityksille mahdollisuuden päästä mukaan alueen laatutoiminnan kehitystyöhön.

Alueperehdytyskäsikirjan avulla on kirjattu toimintamalli, jota voidaan soveltaen hyödyntää jatkossakin. Alueperehdytyksen avulla alueen yritysten ajankohtaisista palveluista saadaan lisätietoa osallistuville matkailutoimijoille.

Merkittävä hankkeen tulos oli systemaattinen laatutyökalujen käyttöönotto pääosassa hankeyrityksiä. Laatukäsikirjan avulla yritykset pitävät yllä ja kehittävät laadukasta toimintaansa jatkossakin.

Verkostoitumista pienempien yritysten kanssa toteutettiin erillisrahoituksella toteutetun Polku Laatutonniin -koulutuksen avulla. Nämä yritykset saivat koulutuksen kautta kytköksen joulubrändityöhön ja osallistuivat destinaatiotason laatutyön kehittämiseen oman laadunhallintajärjestelmänsä kautta.

Joulubrändin hyödyntäminen ja sen arvojen sisäistäminen yritystasolla on vahvistunut tämän hankkeen myötä. Joulun merkitys on saanut uusia ulottuvuuksia yritysten toiminnassa.