Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11568

Projektin nimi: Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä KOLIKO -hankkeen ESISELVITYSPROJEKTI

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2011 ja päättyy 31.5.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Hämeen Liikunta ja Urheilu ry

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0954859-0

Osoite: Sarvijaakonkatu 32

Puhelinnumero: 0207 482 600

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.hlu.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Ari Koskinen

Asema: aluejohtaja

Sähköposti: ari.koskinen(at)hlu.fi

Puhelinnumero: 0207 482 601

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme, Pirkanmaa

Seutukunnat: Hämeenlinnan, Etelä-Pirkanmaan, Ylä-Pirkanmaan, , Tampereen, Lounais-Pirkanmaan, Forssan, Luoteis-Pirkanmaan, Riihimäen

Kunnat: Riihimäki, Ypäjä, Forssa, Hämeenlinna, Humppila, Hausjärvi, Tammela, Janakkala, Hattula, Loppi, Jokioinen, Pälkäne, Pirkkala, Nokia, Hämeenkyrö, Virrat, Ruovesi, Akaa, Orivesi, Ylöjärvi, Tampere, Punkalaidun, Urjala, Parkano, Vesilahti, Ikaalinen, Valkeakoski, Juupajoki, Kihniö, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Sastamala

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Esiselvityshankkeessa kohderyhminä ovat kaikki Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen kunnat, joista etsitään ja valitaan varsinaisen hankkeen yhteistyötahot.

Varsinaisessa hankkeessa kohderyhminä ovat hankekuntien sivistys- ja liikuntatoimet sekä hankekoulujen henkilökunta. Lisäksi hankkeen kohderyhmänä voi olla myös hankekunnassa toimivat urheiluseurat, jos koulun liikunnallistamisprosessin toteuttamiseen saadaan mukaan urheiluseuroja.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Varsinaisessa hankkeessa välillisiä kohderyhmiä ovat hankekoulujen oppilaat ja oppilaiden vanhemmat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä KOLIKO-projektin esiselvitysprojektin tarkoituksena on kartoittaa kuntien kiinnostus ja suhtautuminen koulun liikuntakoordinaattori-toimintamalliin ja sen toteutumiskelpoisuuteen kuntien kouluissa. Kevään aikana kehitetään yhteistyössä projektin kaikkien yhteistyötahojen (HLU, kunnat, koulut, yhdistykset) kanssa kuhunkin valittuun hankekuntaan sopiva projektin hallinta- ja rahoitusmalli. Tämän kehitystyön jälkeen on selvillä kunkin yhteistyötahon rooli ja vastuut varsinaisessa projektissa.

Esiselvityksen kautta luodaan pohja varsinaiselle KOLIKO-projektille.

Varsinaisen KOLIKO-projektin tavoitteena on koulun liikuntakoordinaattori-toimintamallin avulla viedä koulujen toimintakulttuuria liikunnallisempaan suuntaan ja tätä kautta vaikuttaa lasten hyvinvointiin. Käytännön tasolla tavoite on luoda kuntiin ja kouluihin koulun liikuntakoordinaattorimalli, jossa erillinen henkilö toiminnallaan tukee koulun liikunnallistamisprosessia sekä lisää paikallisten seurojen ja koulujen yhteistyötä. Projektin aikana on tarkoitus osoittaa koordinaattorin toiminnan hyödyt ja merkitys, sekä lisäarvo kunnille ja seuroille, joiden kautta voidaan perustella koordinaattorin palkkauksen jatkuminen myös projektin päättymisen jälkeen.

Projektin hallinnoijana toimii Hämeen Liikunta ja Urheilu ry.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Esiselvitysvaiheen tuloksista ja hankkeen mahdollisesta etenemisestä varsinaiseen projektivaiheeseen tiedotetaan muita SLU-alueita, Nuorta Suomea sekä Liikkuva Koulu-hanketta.

Varsinaisessa projektissa projektiryhmän tarkoituksena on toimia yhtenä kanavana eri kuntien ja koulujen välisenä tiedonvaihdossa. Projektiryhmä koostetaan hankekuntien sivistys- ja liikuntatoimen viranhaltjoista, projektiin palkattavista koulun liikuntakoordinaattoreista sekä mahdollisesti muutaman hankekoulun edustajasta. Palkattavat liikuntakoordinaatorit muodostavat projektipäällikön kanssa hankkeen kehittäjätiimin, joka kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan, jakamaan kokemuksia ja kehittämään projektin toimenpiteitä.

Kokemusten ja hyvien käytäntöjen jakamisen foorumina varsinaisen hankkeen aikana toimivat vuosittain toteuttavat hanketapaamiset/seminaarit, joihon osallistuu projektiryhmää laajempi joukko hankekoulujen ja muiden mahdollisten sidosryhmien ihmisiä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Esiselvitysprojektin tiedotussuunnitelma:

Tammikuu 2011:
Projektin tiedotusmateriaalien suunnittelu ja taitto
Sähköiset tiedotteet kuntien sivistys- ja liikuntatoimien vastaaville viranhaltijoille

Toukokuu 2011:
Valittujen hankekuntien ja hankekoulujen sisäinen tiedotus hankkeen alkamisesta kunnassa ja koulussa: sähköpostitiedote, infotilaisuudet
Koulun liikuntakoordinaattoreiden haku: Työ- ja elinkeinotoimisto, liikunta-alan oppilaitokset ja korkeakoulut, Liikunnan ja Urheilun Maailma-verkkolehti, Hämeen Liikunnan ja Urheilun internetsivut, hankekuntien väylät


Varsinaisen projektin tiedotussuunnitelma luodaan esiselvitysprojektivaiheen aikana.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 24 778

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 16 239

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 24 778

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 16 239

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Kolmas sektori hyvinvointipalveluiden tarjoajana

9. Loppuraportin tiivistelmä

Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä, KOLIKO -hankkeen esiselvitysprojektissa kehitettiin kevään 2011 aikana toimintamallia, jolla kouljen liikunnallistamisprosessia voitaisiin tukea. Selvitysten perusteella yksi suurimmista esteistä koulujen liikuntatoiminnan kehittämiselle on henkilöresurssien puute. Esiselvityksen tavoitteena oli kehittää koulun liikuntakoordinaattori -toimintamallia koulujen käyttöön sekä etsiä Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen alueelta yhteistyökuntia toteuttamaan varsinaista KOLIKO-hanketta vuosille 2011-2013.

Koulun liikuntakoordinaattoreiden toimenkuvaa suunniteltaessa päädyttiin painottamaan liikuntatuntien ulkopuolista toimintaa. Hämeen Liikunta ja Urheilu ry on toteuttanut viimeisen kahden vuoden aikana kaksi erilaista pientä koulupäivän liikunnallistamiseen liittyvää hanketta, joiden kokemusten perusteella toimintamallia lähdettiin tarkentamaan. Hankkeiden tulosten perusteella hyviä työkaluja ja keinoja, esim. koulutusta ja välineitä, on kyllä olemassa, mutta niiden hyödyntäminen kaatuu usein siihen, ettei henkilökunnasta löydy niiden toteuttajaa. Syitä voivat olla mm. opetustuntien määrä, muut tehtävät, oma jaksaminen tai tehtävästä maksettavan korvauksen vähyys tai puute.

Esiselvityksen tuloksena kehitetyn koulun liikuntakoordinaattorin toimenkuvaan kuuluisi toimiminen esim. välituntiliikunnan kehittäjänä ja ohjaajana, koulun liikuntapäivien suunnittelijana, kerhotoiminnan ohjaajana sekä opettajan avustajana liikuntatunneilla tarvittaessa. Lisäksi kunkin yhteistyökunnan kanssa räätälöidään toimenkuvaa vielä kunnan koulujen tarpeita vastaaviksi.


Toimintamallin kehittämisen lisäksi esiselvitysprojektin toisena keskeisenä tavoitteena oli löytää 3-5 yhteistyökuntaa varsinaiseen KOLIKO-hankkeeseen. Hankkeesta laadittiin sekä sähköinen että painettu esite, jonka jakelu ulotettiin kaikkiin HLU:n alueen kuntien sivistys-, liikunta- ja nuorisotoimille. Esiselvitysprojektin aikana hanketta esiteltiin tarkemmin yhteensä kahdeksalle eri kunnalle, joista lopulta neljä sitoutui mukaan varsinaisen KOLIKO-hankkeen hakuvaiheeseen. Kuntien kanssa laadittiin esisopimus, jolla varmistettiin myös kuntaraha tuleville hankevuosille. Aikataulu hankekuntien rektyrointiin oli melko kiireinen, koska varsinainen hankehakemus tuli jättää jo huhtikuussa ennen varsinaisen esiselvitysprojektin päättymistä. Valitut yhteistyökunnat edustavat kuitenkin kattavasti alueen kuntia sekä ovat keskenään sopivan erilaisia ajatellen toimintamallin kehittämistä edelleen varsinaisessa hankkeessa.

Kuntien kanssa käytiin keskusteluja koulun liikuntakoordinaattori -toimintamallin käytännön toteutuksesta, ja lopulta päädyttiin vaihtoehtoon, jossa koulun liikuntakoordinaattorit palkataan HLU:uun töihin. Yhteistyösopimuksen mukaisesti koordinaattorit työskentelevät kuitenkin hankekuntien kouluilla eli varsinainen kenttätyö tulee tapahtumaan itse hankekunnassa.

Esiselvitysprojektin tulosten perusteella varsinaista ollaan käynnistämässä elokuussa 2011, mikäli suunniteltu rahoitus saadaan toteutettua. Syksyn aikana aloitetaan koordinaattoreiden rekrytointi, perustetaan kuntiin projektiryhmät sekä tarkennetaan toimintaa ja toimenkuvaa kouluilla. Varsinaiset käytännön liikunnallistamistoimet kuntien kouluissa käynnistyvät tammikuussa 2012 jatkuen vuoden 2013 loppuun.

Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä, KOLIKO-hankkeen avulla pyritään vaikuttamaan lasten ja nuorten hyvinvointiin luomalla heille mahdollisuuksia liikkua enemmän koulupäivän aikana sekä kannustamalla heitä toiminnan avulla omaehtoiseen liikkumiseen myös vapaa-ajalla. Tämän kautta pyritään myös ehkäisemään levottomuutta sekä lisäämään työrauhaa tunnilla, jolloin voidaan odottaa myös parempia oppimistuloksia. Suomalaisista lapsista ja nuorista yhä harvempi liikkuu terveytensä kannalta riittävästi, joten tavoitteemme on yhteinen: saada lapsia enemmän liikkeelle.