Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11569

Projektin nimi: Esiselvitysprojekti kuvataide- ja musiikkiala hyvinvointipalveluiden tuottajina

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2011 ja päättyy 30.4.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Suomen Taiteilijaseura

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0117013-2

Osoite: Iso Roobertinkatu 3-5 A 2

Puhelinnumero: +358 40 775 2715

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.artists.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Petra Havu

Asema: Toiminnanjohtaja

Sähköposti: petra.havu(at)artists.fi

Puhelinnumero: +358 40 775 2715

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Esiselvitysprojektin kohderyhmät ovat Espoon ja Kauniaisten kaupungit sekä muut esiselvitysvaiheessa nimettävät tahot.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Kuvataiteilijat ja musiikin alan ammattilaiset sekä projektissa mukana olevien kuntien asukkaat ja projektiin osallistuvien yksityisten yritysten työntekijät.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Esiselvitysprojektissa kartoitetaan aiempia kulttuurialan hyvinvointipalveluita tuottaneita projekteja, erityisesti kuvataiteen ja musiikin aloilta. Näissä aiemmissa projekteissa saadut keskeiset kokemukset, johtopäätökset ja suositukset kootaan raportiksi. Olettaen, että aiemmissa projekteissa saadut kokemukset sekä esiselvitysvaiheessa yhteistyötahojen kanssa käytävät neuvottelut tukevat valtakunnallisen projektin aloittamista, laaditaan esiselvitysprojektissa projektisuunnitelma kaudelle 2011-2013.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista ja sen tuloksista tiedotetaan valtakunnallisesti kuvataiteilijoille ja kuvataiteen sidosryhmille Suomen Taiteilijaseuran tiedotuskanavien kautta sekä seuran kotisivuilla. Suomen Säveltäjät tiedottavat projektista musiikin alan toimijoille valtakunnallisesti omien tiedotuskanaviensa sekä kotisivujensa kautta. Satakunnan ammattikorkeakoulu tiedottaa projektista omien tiedotuskanaviensa kautta.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektissa saavutetut hyvät käytännöt julkaistaan esiselvitystyöhön osallistuvien Suomen Taiteilijaseuran, Suomen Säveltäjien sekä Satakunnan ammattikorkeakoulun kautta esiselvitysprojektin päätyttyä keväällä 2011.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 14 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 13 549

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 17 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 15 638

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Kolmas sektori hyvinvointipalveluiden tarjoajana

9. Loppuraportin tiivistelmä

Esiselvitysprojekti toteutettiin ajalla 1.1.-30.4.2011. Projekti toteutettiin yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Suomen Säveltäjät ry:n kanssa. Projektin ohjausryhmässä oli mukana myös Espoon ja Kauniaisten kaupunkien edustajat. Selvitysvaiheessa konsultoitiin myös TAKU ry:tä.

Esiselvityksessä tarkasteltiin pääosin EU:n tuella (ESR, EAKR), toteutettuja hankkeita, joiden lisäksi tarkastettiin yksittäisiä innovatiivisia ja hyvinvointia edistäneitä projekteja ja toimintamalleja. Selvityksessä perehdyttiin muun muassa seuraaviin hankkeisiin: Taika, Hymykuopat, Voimaa Taiteesta, Kulttuurisilta, Hyvän elämän palveluita kolman-nelta sektorilta, Kulttuurikaari, Avara museo, Mielen Muutos, Muistaakseni laulan, SARKA, Skapande Skola, Vimmart: yhdenvertaisen taiteen oppilaitos, Myrsky, Active Art, Osaattori ja ART360.

Hankkeita analysoitiin innovatiivisuuden, jatkuvuuden ja monistettavuuden sekä hankeorganisaation näkökulmista. Hankkeet myös ryhmiteltiin kohderyhmittäin, mikä antoi tietoa siitä, kuinka paljon hankkeet ovat kohdistuneet eri kohderyhmille. Projektin tuloksena syntyi esiselvitys Kuvataide- ja musiikkiala hyvinvointipalveluiden tuottajina.

Selvitystyössä kävi ilmi, että taiteilijat tarvitsevat koulutusta voidaakseen toimia paremmin hyvinvoinnin palvelujen kentällä. Taiteilijoilla ei esimerkiksi useinkaan ole sote-alan osaamista ja heillä voi olla vaikeuksia kohdata erityistarpeiset asiakkaat. Taiteilijoiden ja asiakkaiden väliin tarvitaan myös palvelutoimintaa organisoivia välittäjäorganisaatioita ja toimivia käytäntöjä. Hyvinvointipalveluiden tuottamisessa on kui