Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11576

Projektin nimi: Paimion ja Sauvon Työpolku-projekti

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2011 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Paimion kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0136169-2

Osoite: Vistantie 18

Puhelinnumero: 02 474511

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.paimio.fi

Projektin kotisivun osoite: Projektilla ei ollut internet-osoitetta.

Vastuuhenkilön nimi: Merja Valindas

Asema: vs. Sosiaali- ja terveysjohtaja

Sähköposti: merja.valindas(at)paimio.fi

Puhelinnumero: 02 4745230

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Turun

Kunnat: Paimio, Sauvo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

1. Pitkäaikaiset toimeentulotukiasiakkaat (alle 25 v. 4 kk, yli 25 v. 12 kk)
2. Yli 500 päivää työmarkkinatukea saaneet
3. Työttömät ja syrjäytymisvaarassa olevat 17-29-vuotiaat nuoret
4. Toimintakeskus Apilan asiakkaat

3.3 Välilliset kohderyhmät

Paimion ja Sauvon sosiaalityöntekijät, terveystoimi ja työhallinto.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 96, joista naisia 28

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 106, joista naisia 24

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tavoitteena on aktivoida syrjäytyneitä tai syrjäytymisvaarassa olevia henkilöitä aktiivisen sosiaali- ja työvoimapolitiikan toimenpiteisiin ja luoda toimivia jatkopolkuja työllistymistä edistävistä toimenpiteistä kohti avoimia työmarkkinoita. Kohderyhmän muodostavat työttömät ja syrjäytymisvaarassa olevat 17-29 -vuotiaat, pitkäaikaiset toimeentulotukiasiakkaat, yli 500 päivää työmarkkinatukea saaneet sekä Paimion kaupungin toimintakeskus Apilan asiakkaat. Asiakasvalinnoissa painopiste suunnataan 17-29 -vuotiaisiin, jonka vuoksi tärkeänä yhteistyötahona toimivat etsivä nuorisotyö ja nuorten työpaja. Asiakkaiden ohjautuminen projektiin tapahtuu aktivointisuunnitelman laadinta- tai tarkistustilanteessa

Projekti toteutetaan Paimion TE-toimiston toimialueella, johon kuuluvat Paimion kaupunki ja Sauvon kunta. Projektin toimipiste on toimintakeskus Apilassa. Projekti toteutetaan tiiviissä yhteistyössä sekä TE-toimiston, sosiaalitoimen että perusterveydenhuollon kanssa. Projektiin haetaan Sosiaali- ja Terveysministeriön hallinnonalan ESR-rahoitusta ja kuntien osuus hankkeen kustannuksista on 16%. Projekti on kestoltaan neljä vuotta.

Ensisijainen tavoite on tietenkin asiakkaiden työllistyminen, mutta myös siirtyminen ammatilliseen- tai oppisopimuskoulutukseen, työharjoittelu- tai työelämävalmennuspaikan löytyminen. Tavoite on myös luoda läpivirtausta kuntouttavan työtoiminnan asiakaskuntaan. Kaikille kohderyhmään kuuluville ei kuitenkaan ole mahdollista löytää työllistymiseen johtavaa ratkaisua, joten näissä tapauksissa korostuvat palvelutarveselvitys, etuuskartoitus ja oikeisiin palveluihin ohjaaminen. Projektin asiakkaille on mahdollisuus myös teettää työkykyarviointeja ja terveystarkastuksia sekä järjestää projektin kustantamana työllistymisen kannalta tarpeellisia lupa- ja korttikoulutuksia. Asiakkailla on mahdollisuus saada opastusta myös esimerkiksi tietokoneen peruskäyttöön.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista järjestetään organisaatioiden sisäinen tiedotus molempien kuntien henkilöstölle. Yleisön suuntaan tiedotusvälineenä käytetään paikallislehteä. Yhteistyötahoille tiedottaminen hoidetaan neuvotteluissa, joissa sovitaan myös toimivista ja käytännöllisistä yhteistyötavoista.
Asiakkaille projektista tiedottavat viranomaiset aktivointisuunnitelmien laadinta- tai tarkistustilanteissa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Välityömarkkinoiden alueellisille toimijoille tiedotetaan, että projektin loppuraportti on valmistunut ja jaettavissa kaikille kiinnostuneille.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 148 808

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 148 774

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 177 154

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 177 114

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin kohderyhmään kuuluvat asiakkaat tarvitsevat yksilöllistä valmennusta ja ohjausta pitkittyneen työttömyyden katkaisemiseksi. Projektin tarjoama palvelu osoittautui juuri oikeaksi tavaksi ohjata asiakkaita takaisin työelämään. Tulokset osoittavat, että kaikista 106:sta asiakkaasta yhteensä 50 onnistui työllistymään eri pituisiin työsuhteisiin, näistä 30 oli työsuhteessa vielä asiakassuhteen päättyessä.