Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11737

Projektin nimi: SeduEvents

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2011 ja päättyy 30.6.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Koulutuskeskus Sedu

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1007629-5

Osoite: Koulukatu 41

Puhelinnumero: 020 124 5505

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.sedu.fi

Projektin kotisivun osoite: www.sedu.fi/seduevents ja https://www.facebook.com/seduevents

Vastuuhenkilön nimi: Reija Lepola

Asema: koulutuskeskuksen johtaja

Sähköposti: reija.lepola(at)sedu.fi

Puhelinnumero: 0408304256

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Seinäjoen, Kuusiokuntien, Järviseudun, Suupohjan

Kunnat: Ilmajoki, Kauhajoki, Alajärvi, Kuortane, Karijoki, Kauhava, Lappajärvi, Isojoki, Kurikka, Evijärvi, Jalasjärvi, Lapua, Alavus, Seinäjoki, Soini, Vimpeli, Ähtäri, Teuva, Töysä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Koulutuskeskus Sedun opettajat ja opiskelijat

3.3 Välilliset kohderyhmät

EP:n alueen tapahtumajärjestäjät ja syntyvien yhteistyöverkostojen toimijat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1024, joista naisia 574

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tavoitteena on kehittää opetusta yrittäjyyttä, osaamisen tuotteistamista ja palvelutuotantoa tukevaksi siten, että valmistuvilla opiskelijoilla on paremmat valmiudet työelämässä (sisäinen yrittäjyys) ja oman yritystoiminnan käynnistämiseen myös tavanomaisesta poikkeavalla yritystoiminnalla. Hankkeessa verkostoidutaan yhtäältä Sedun henkilökunnan ja yhteistyötapahtumia tuottavien ammattilaisten kesken ja toisaalta Sedussa toimivien eri ammattialojen opettajien ja opiskelijoiden kesken.

Projektissa tuotetaan erilaisia tapahtumia oppilaitosympäristössä sekä avustetaan yhteistyökumppaneita heidän tapahtumatuotannossaan. Tapahtumajärjestelyjen osa-alueita ovat mm. markkinointi ja viestintä, budjetointi, ohjelman suunnitteleminen, tiedottaminen, käytännön järjestelyt (tilat, laitteet, luvat, vakuutukset, tarjoilu, oheismateriaalin tuottaminen jne.) esiintyjäsopimukset, majoituksen järjestäminen, lipunmyynti, visuaalisen ilmeen ja tapahtuma-alueen rakentaminen ja järjestyksenvalvonta.

Hankkeen lopputuloksena syntyy Koulutuskeskus Seduun tapahtumajärjestämisen toimintamalleja, joissa tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa on opiskelijoilla merkittävä ja oleellinen rooli, ja joissa huomioidaan kaikki ammattialat, joita tapahtumien järjestämisessä tarvitaan. Luodut toimintamallit saatetaan osaksi Koulutuskeskus Sedun eri perustutkintojen opetussuunnitelmia.

Erilaisten tapahtumien suunnittelun ja toteuttamisen kautta opiskelijoiden
- opiskelumotivaatio paranee ja siten opintojen keskeyttäminen pienenee
- ryhmätyövalmiudet kehittyvät
- projektiosaaminen vahvistuu
- arvostus eri ammattialoja kohtaan lisääntyy.

Projekti tuottaa uusia, aitoja ammattiosaamisen näyttöympäristöjä ja tuottaa opiskelijoille vahvaa kokemusta yrittäjämäisestä toimintatavasta: vastuu, riskinotto, tavoitteellisuus, aikataulut palvelujen tuotto jne.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Koulutuskeskuksen omia tiedotuskanavia hyödyntäen, tapahtumakohtaisesti myös sidosryhmille esim. sähköpostilistojen ja lehti-ilmoitusten kautta.

Varsinainen tiedotussuunnitelma laaditaan sen jälkeen, kun projektisuunnitelma on hyväksytty ja
projektipäätös saatu. Tiedotussuunnitelman laatimisesta vastaa projektipäällikkö/tuottaja
Hankkeesta tiedotetaan Koulutuskeskus Sedun vuosittaisissa Sedu-seminaareissa, Sedun
toimialojen/opetuspisteiden henkilöstätilaisuuksissa sekä Sedun omilla www-sivuilla ja intrassa.
Hankkeen toiminnoista ja tuloksista levitetään valtakunnallisesti tietoa mm. Sedun benchmarking-verkoston sekä ammattijulkaisujen kautta.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Varsinainen suunnitelma laaditaan projektin käynnistysvaiheessa ja sitä täsmennetään itsearvioinnin
perusteella projektin edetessä.
Hyvien käytänteiden levitystilaisuuksia ovat mm.
- Sedu-seminaari, syksy 2011
- Sedun benchmarking-verkoston tapaaminen kevät 2012
- Yrittäjyyskasvatuskonferenssi 2013
- julkaisu Opettaja-lehdessä 2013
- Benchmarking-matkat muihin oppilaitoksiin syksy 2013 ja kevät 2014
- Lopputapahtuma 2014

-Oma polku tapahtumatuottamiseen toimintamallin saattaminen opetussuunnitelmaan kevät 2014 ja syksy 2014
- EventManualin painatus ja levitys opetuspisteisiin syksy 2014
- Toimintamallien ja Event Manualin levitys Sedun kumppanuusoppilaitoksiin ja muihin asiasta kiinnostuneisiin oppilaitoksiin syksy 2014 ja kevät 2015
- toimintamallien esittely semifinaalien yhteydessä

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 271 398

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 271 398

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 333 321

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 341 787

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

SeduEvents-hankkeen tavoitteena oli luoda Seduun tapahtumatuottamisen toimintamalleja, joissa tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa oli opiskelijoilla merkittävä ja oleellinen rooli. Hankkeessa toteutettujen tapahtumien kautta haluttiin luoda Koulutuskeskus Seduun me-henkeä lisäämällä opetuspisteiden ja perustutkintojen välistä yhteistyötä sekä opiskelijoiden, että henkilöstön kesken.

Hankkeessa toteutettujen tapahtumien tarkoituksena oli myös luoda opiskelijoille luontaisia ammattiosaamisen näyttöympäristöjä. Hankkeen tavoitteena mahdollistaa opiskelijoiden oman erityisosaamisen ja luovuuden hyödyntäminen opintojen aikana. Hankkeen aikana toteutettiin lukuisia tapahtumia, joiden toteuttamisessa eri alojen opiskelijoilla oli merkittävä rooli.Hankkeen tuloksena syntyi tapahtumatuottamiseen RealEvent- ja OwnEvent-toimintamallit.

REALEVENT
RealEvent-toimintamallin tapahtumat ovat aitoja yritysten tai yhteisöjen järjestämiä tapahtumia, joissa Koulutuskeskus Sedun opiskelijat ovat mukana toteuttamassa tapahtumaa. Tavoitteena oli antaa opiskelijoille mahdollisuus olla mukana tapahtumatuotannossa oman alansa ammattilaisen apuna.
Tapahtumaan osallistuvan ryhmän opettaja toimii tapahtumatuottajan kontaktihenkilönä oppilaitoksessa. Tapahtumassa työskentelevä ryhmä toimii tapahtumatuottajan alla suorittavissa tehtävissä.

OWNEVENT
OwnEvent toimintamallissa opiskelijat pääsevät mukaan Sedun omien tapahtumien järjestämiseen.Tapahtumissa opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua enemmän myös tapahtuman suunnitteluprosessiin. Opiskelijat ottavat erilaisia tapahtuman osa-alueita hoidettavakseen opettajiensa johdolla siten, että he suunnittelevat ja toteuttavat kyseisen osa-alueen. OwnEvent toimintamallin tapahtuma voi olla Sedussa olemassa olevat tapahtuma tai täysin uusi tapahtuma. Uuden tapahtuman suunnitteluun voivat opiskelijat osallistua ja näin hyödyntää omaa osaamistaan sekä ideoitaan, joita oman ammattialan opinnoissa ei pysty käyttämään. Tapahtuman tuottajana omien tapahtumien järjestämisessä toimivat henkilöstön jäsenet, jotka yhdessä tai erikseen muodostavat tapahtumatyöryhmän.

EVENTMANUAL
Tapahtumatuotannon tueksi syntyi EventManual, joka sisältää tapahtumatuotannon toimintamalleja opetuspisteiden käyttöön ja materiaalia tapahtumatuottamisen avuksi. Käsikirjan avulla voidaan vahvistaa tiedotusketjun toimintaa tapahtumissa ja tuottaa erilaisia malleja tapahtumatuotannon erilaisista organisaatiorakenteista. EventManual on ladattu Issuu.com-palveluun.

TAPAHTUMATUOTTAMISEN OMA POLKU
SeduEvents tuotti Tapahtumatuottamisen Oma polkuun 3ov laajuisen Tapahtumatuottamisen perusteet – opintokokonaisuuden, johon luotiin opetussuunnitelma ja arviointikriteerit.

Hankkeessa syntyi myös suurtapahtuman toteuttamisen suunnitelma liittyen Taitaja2016-kilpailuihin ja siinä tehtävään opiskelijatyöhön.

Hankkeessa aloitti 1026 henkilöä ja yhteensä 4 yritystä ja muuta organisaatiota.

Hankkeen tapahtumista ja tuloksista löytyy tietoa: www.sedu.fi/seduevents ja www.facebook.fi/seduevents

Projektipäällikön luomat tapahtumatuottamisen toimintamallit koettiin hyväksi ja niitä on hiottu koko projektin aikana toimivimmiksi. RealEvent toimintamallilla on toteutettu monenlaisia tapahtumia ja se on saanut hyvää palautetta yhteistyökumppaneilta.
OwnEvent-toimintamallissa opiskelijat ovat päässeet hyvin suunnittelutyöhön mukaan ja joitakin tapahtumia järjestäneet lähes itsenäisesti ilman opettajan apua.
EventManual tapahtumatuottamisen käsikirjaa on pilotoitu tapahtumissa ja sen kehitystyötä on jatkettu. EventManual on saanut palautetta eri työryhmien kautta ja näin sitä on kehitetty eteenpäin.
EventManual käsikirjan avulla järjestettiin vielä hankkeen viimeisen vuoden aikana RealEvent-toimintamallin tapahtuma, joka toteutui täysin opiskelijoiden omin voimin. Projektipäällikkö seurasi vain sivusta kuinka opiskelijat löysivät tiedon tapahtumanjärjestämisen osa-alueista hankkeessa luodusta EventManual käsikirjasta.
Tapahtumatuottamisen Oma polku- malli luotiin yhteistyössä opetushenkilöstön kanssa projektin aikana. Malli mahdollistaa opiskelijoille suuntautumisen tapahtumatuottamiseen. Se on otettu ilolla vastaan aloilla, joille tapahtumatuottaminen on luontaista. Opiskelijoilla on mahdollisuus kerryttää mallin avulla lisää tietoa tapahtumatuottamisesta sekä ymmärtää tapahtumatuottamisen kokonaisuutta paremmin.
Kokonaisuudessaan hanke toteutui enemmän kuin odotetulla tavalla. Suurimpana oppina on ollut yhdessä tekemisen tärkeys sekä yhteisten tapahtumien järjestämisestä noussut me-henki. Opiskelijoiden onnistumisen kokemukset aidoissa tapahtumaympäristöissä ovat auttaneet opetushenkilöstöä ymmärtämään uudenlaista opettajuutta. Kokemuksellisuus ja ammatin ulkopuolisen osaamisen esilletuominen ovat olleet myös keskeisiä oppeja niin henkilöstölle kuin opiskelijoillekin. Hanke on ollut toteutukseltaan erilainen ja luonut pysyviä, innovatiivisia malleja, miten voidaan oppia erilaisessa ympäristössä.