Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11791

Projektin nimi: ProMetal II

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2011 ja päättyy 30.6.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Innopark Programmes Oy

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 2185567-3

Osoite: Visamäentie 33

Puhelinnumero: (03) 6241 0000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.innopark.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Mervi Käki

Asema: Toimitusjohtaja

Sähköposti: mervi.kaki(at)kehittamiskeskus.fi

Puhelinnumero: +358 40 742 4054

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme, Päijät-Häme

Seutukunnat: Hämeenlinnan, Forssan, Lahden, Riihimäen

Kunnat: Riihimäki, Lahti, Ypäjä, Forssa, Hämeenlinna, Humppila, Orimattila, Padasjoki, Nastola, Tammela, Janakkala, Asikkala, Hattula, Kärkölä, Jokioinen

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmää ovat kohdealueen teknologiateollisuuden pk-yritykset ja niiden olemassa oleva ja uusi henkilöstö

3.3 Välilliset kohderyhmät

- Projektin välillisenä kohderyhmänä ovat:
- metallialan oppilaitokset
- Seutukuntien kehittämis/elinkeinoyhtiöiden yritysneuvojat/-asiamiehet
- alueen Teollisuusalue yhtiöt
- kauppakamarit
- yrittäjäjärjestöt
- ammattikorkeakoulut
- ammattioppilaitokset
- yliopistot
- asiantuntijayritykset

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 193, joista naisia 18

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 171, joista naisia 18

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 4, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4, joista naisten työpaikkoja 1

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

ProMetal II ESR-hanke
Kohderyhmä: Projektin kohderyhmänä on teknologia-alan pk-yritykset

Tavoitteita ovat:
- teknologia-alan yritysten aktivointi kehittämään toimintaansa
- parantaa kohdeyritysten henkilöstön osaamista vastaamaan olemassa olevia ja tulevia haasteita varten
- saattaa yrityksiä hyödyntämään toistensa osaamista ja yhteistyömahdollisuuksia

Jatkoprojektin tavoitteena on suunnitella ja pilotoida tuotannollisten yritysten kilpailukykymalli, jonka avulla yritys itse tai yrityskehittäjä tunnistaa yrityksen kilpailukykytekijät ja mahdolliset kehittämiskohteet sekä suunnitelmallisesti ja jatkuvasti toteuttaa kehittämistoimenpiteitä ja vahvistaa yrityksen liiketoimintaa.

Projekti toteutetaan Kanta- ja Päijät-Hämeen alueilla.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tiedottaminen suoritetaan seuraavilla tavoilla:
- yhteistyössä kehitysyhtiöiden, teollisuusalueiden ja yrittäjäjärjestöjen kanssa
- yrityskohtaisin käynnein
- elinkeinoyhtiön viestinnän kautta (mm. nettisivut)

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin hyvien käytäntöjen levittäminen tapahtuu hyödyntäen Innopark Programmes Oy:n olemassa olevia laajoja verkostoja sekä yhteistyössä elinkeinoyhtiöiden kanssa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 047 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 014 186

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 261 400

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 224 682

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osaamisella ja työelämän laadun kehittämisellä parempaan muutoksenhallintaan

9. Loppuraportin tiivistelmä

Prometal II-hankkeen toiminta-alueena oli Kanta- ja Päijät-Häme ja kohderyhmänä metallialan pk-yritykset ja niiden henkilöstö. Toteuttajaorganisaationa toimi Innopark Programmes Oy. Toteutusaikana 1.4.2011-30.6.2014 toteutettiin 36 kehittämisprojektia 27 metallialan yrityksen kanssa. Kehittämisprojekteista 36 % kohdistui
uusien tuotteiden suunnitteluun, valmistettavuuden kehittämiseen sekä tuotannon automatisointiin, 25 % toimintatapojen kehittämiseen mm. laatujärjestelmävaatimusten SFS-EN ISO 9001, 1090, 17025 mukaisesti, 22 % asiakas- ja muiden vaatimusten selvittämiseen uusiin tuotteisiin tai palveluihin liittyen tai tuotteiden lanseeraamiseen tai uuteen liiketoimintaan liittyvien toimenpiteiden suunnitteluun, 17 % tuottavuuden parantamiseen kehittämällä yrityksen logistiikkaa,
tuotannonohjausta, työmenetelmiä ja tuottavuuden mittaus- ja
seurantajärjestelmiä.

Hankkeella toteutettiin kaksi ajankohtaista koulutustilaisuutta teräsrakenteiden muuttuvista vaatimuksista teräsrakenteiden suunnittelijoille ja alan yrityksille. Koulutustilaisuuksien tuloksena Prometal II-hankkeella käynnistettiin neljä CE-merkintään tähtäävää kehittämisprojektia. Lisäksi koulutuksen tuloksena CE-merkintään tähtääviä kehittämisprojekteja käynnistettiin myös muilla hankkeilla, mm. TrioPlus-hankkeella.