Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11815

Projektin nimi: Työvoimakoulutuksen työelämäläheiset mallit - työvoimapoliittiset toimet

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2012 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: PL 2000

Puhelinnumero: 0295 026 500

Toteuttajaorganisaation Web-osoite:

Projektin kotisivun osoite: -

Vastuuhenkilön nimi: Jan Blomberg

Asema: vs. yksikön päällikkö

Sähköposti: jan.blomberg(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0295 026 552

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon, Varkauden, Sisä-Savon, Ylä-Savon, Kuopion

Kunnat: Keitele, Tervo, Rautalampi, Kaavi, Iisalmi, Varkaus, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Siilinjärvi, Rautavaara, Nilsiä, Kuopio, Pielavesi, Leppävirta, Tuusniemi, Juankoski, Vesanto, Lapinlahti, Suonenjoki, Vieremä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kts. Työvoimakoulutuksen työelämäläheiset mallit, hakemusnro 705808

3.3 Välilliset kohderyhmät

Kts. Työvoimakoulutuksen työelämäläheiset mallit, hakemusnro 705808

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tällä hankkeella tuodaan työvoimapoliittiset toimet Työvoimakoulutuksen työelämäläheiset mallit-hankkeeseen.

Pohjois-Savon työmarkkinoilla on tapahtunut merkittäviä rakenteellisia muutoksia, joilla on ollut vaikutuksia työvoiman kysyntään ja tarjontaan. Ennakointitiedon perusteella merkittäviä muutoksia on edelleen tulossa. Työnhakijoiden uudelleen työllistyminen ja mahdollisimman nopea siirtymä työstä työhön ja toisaalta vastavalmistuneiden ensimmäisen työpaikan löytäminen ovat merkittäviä tekijöitä alueen elinvoimaisuuden turvaamiseksi ja työllisyyden kehittämiseksi. Työllisen työvoiman ikääntymisen ja eläköitymisen seurauksiin tulee myös osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi varautua entistä paremmin ja osuvammin.

Työvoimakoulutuksen työelämäläheiset mallit - hanke:
- edistää työelämän ja työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen yhteensopivuutta kehittämällä ja
yksilöllistämällä työssäoppimiskäytäntöjä sekä lisäohjauksen käyttöä opiskelijan työllistymisen
edistämiseksi
- luo uusia yhteistyökäytäntöjä työnantajien kanssa eri koulutusalojen työvoiman osaamisen kehittämiseksi
- kehittää työelämän osaamistarpeiden ja yksilöllisten kehittämistarpeiden tunnistamista, huomioimista ja reagointia
yhteistyössä työnantajien ja koulutusorganisaatioiden kanssa
- kehittää korkeakoulutetuille tarkoituksenmukaisia koulutusmalleja

Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat ensisijaisesti pohjoissavolaisiin työttömiin ja työttömyysuhanalaisiin henkilöihin (yhteensä 150 henkilöä). Erityisenä kohderyhmänä ovat työ- ja elinkeinotoimistojen asiakkaat, jotka suuntaavat työmarkkinoille osaamisen kehittämisen kautta (ns. 2. segmentin asiakkaat)

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan yhteistyössä Työvoimakoulutuksen työelämäläheiset mallit -hankkeen kanssa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

kts. Työvoimakoulutuksen työelämäläheiset mallit
Hakemusnumero: 705808

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 230 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 193 845

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 230 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 193 845

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Työvoimakoulutuksen työelämäläheiset mallit / työvoimapoliittiset toimet projekti toteutettiin ajalla 1.1.2012 – 31.12.2013. Työvoimakoulutuksen työelämäläheiset mallit / työvoimapoliittiset toimet -hankkeen tarkoituksena oli hallinnoida Työvoimakoulutuksen työelämäläheiset mallit -hankkeen työvoimapoliittisia toimia (sisältäen työvoimakoulutus). Lähiopetuspäivien kertymistavoite hankkeessa oli 22 060 lähiopetuspäivää, mutta tavoite alittui 3 566 lähiopetuspäivällä. Vuosina 2012- 2013 järjestettiin 13 työvoimakoulutusta koko hankkeen aikana.

Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen oli varattu muutoshakemuksella 13.11.2013 rahoitusta 1 199 649,00 €. Koska koulutusvaroja jäisi käyttämättä 60 351,09 €. Rahoitusta pienennettiin 15.11.2013 muutoshakemuksella -30 000,00 €, jolloin rahoitusta oli 1 230 000,00 €.

Hankkeen päättyessä koulutuksesta jäi varoja käyttämättä
30 351,09 €.