Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11829

Projektin nimi: Työvoimapoliittisten toimenpiteiden koordinaatiohanke 3

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2012 ja päättyy 28.2.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Lapin elinkeino-,liikenne- ja ympäristökeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Hallituskatu 5 C

Puhelinnumero: 020 6360010

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi/lappi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Tuija Ohtonen

Asema: Strategiapäällikkö

Sähköposti: tuija.ohtonen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 040 5834615

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion, Itä-Lapin, Tunturi-Lapin, Rovaniemen, Torniolaakson, Pohjois-Lapin

Kunnat: Salla, Kittilä, Pelkosenniemi, Enontekiö, Kemi, Rovaniemi, Pello, Utsjoki, Tornio, Ranua, Savukoski, Muonio, Posio, Inari, Tervola, Kemijärvi, Keminmaa, Sodankylä, Ylitornio, Kolari, Simo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Jokaisessa rinnakkaishankkeessa on määritelty kohderyhmä, jolle työvoimapoliittisia toimenpiteitä kohdennetaan. Kohderyhmän määrittelyssä käytetään hyväksi asiakassegmentointia.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Koulutusorganisaatiot,kolmannen sektorin toimijat ja kunnat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hanke on jatkoa aikaisemmin toteutetulle Työvoimapoliittisten toimenpiteiden koodinaatiohankkeelle (Koordi- hanke) ajalla 1.3.2009 - 31.12.2009 ja Työvoimapoliittisten toimenpiteiden koordinaatio 2- hankkeelle (Koordi 2), jonka toteutusaika on 1.1.2010 - 31.12.2011.
Kyseessä on hallinnollinen hanke, joka vastaa ulkopuolisten toteuttajien ESR- hankkeisiin sisältyvien työvoimapoliittisten toimenpiteiden toteutuksesta. Hanke valmistelee työvoimapoliittista toimenpiteistä ns. rinnakkaishankkeet, joita toteutetaan tällä hetkellä yhteistyössä seuraavien ns.emohankkeiden kanssa: Lapin Ely- keskuksen Kultuuriympäristön- ja maisemanhoidon osaaminen voimavaraksi- hanke, Lapin ammattiopiston Lapin Letka- hanke, Seitä-Säätiön Pohjoiset työpaikat- hanke, Lapin yliopiston Kemi-Tornion maahanmuuttajaväestön aktiivinen työllistäminen- hanke, Lapin ammattiopiston Rovapolut- hanke, Lapin ammattiopiston Väylä- hanke ja Lapin yliopiston Kompassi- hanke.
Jokaisessa rinnakkaishankkeessa on määritelty kohderyhmä, jolle työvoimapoliittisia toimenpiteitä kohdennetaan. Kohderyhmän määrittelyssä käytetään hyväksi asiakassegmentointia.Hankkeen tulokset syntyvät rinnakkaishankeissa toteutettavien työvoimapoliittisten toimenpiteiden kautta. Rinnakkaishankkeiden työvoimapoliittisten toimenpiteiden tuloksena vaikutetaan osaltaan työvoiman saatavuuteen, rakenne- ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen, syrjäytymisen ehkäisemiseen ja segregaation vähenemiseen koulutus- ja työmarkkinoilla.
Hankkeen tavoitteena on vaikuttaa myös työvoimakoulutuksien suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan liittyvien yhteistyöprosessien kehittämiseen hankkeen, TE-toimistojen, emohankkeen ja koulutusorganisaatioiden välillä. Yhteistyön onnistuneisuutta voidaan arvioida työvoimakoulutuksien vaikuttavuudella. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa sisällöltään uudenlaisia koulutusmalleja, joissa on räätälöidysti huomioitu asiakkaiden tarpeet. Joissakin koulutuksissa on kyse sisällöltään uuden koulutuksen pilotoinnista. Tavoitteena on, että rinnakkaishankeiden keskeisten yhteistyökumppanien kanssa yhteisesti kartoitettaan työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin liittyvät hyvät käytännöt.
Hanke voi hallinnoida myös muita Lapin ELY-keskusen oman tuotannon hankkeita.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Työvoimakoulutuksista tiedotetaan mol.fi- sivuilla. TE-toimistojen, emohankkeiden ja kouluttajien yhteistyönä koulutuksista järjestetään info- tilaisuuksia. TE-toimistot ja emohankkeet, joissa työskentelee työhönvalmentaja/koulutusvalmentaja/kuntoutussuunnittelija, tiedottavat asiakastyössään toimenpiteistä suoraan asikkaille.Emohankket tiedottavat työvoimapoliittisita toimenpiteistä myös omilla internet- sivuilla. Koulutuksista tehdään esitteitä ja julkaistaa ilmoituksia lehdisssä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen tavoitteena on, että rinnakkaishankeiden keskeisten yhteistyökumppanien kanssa yhteisesti kartoitettaan työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin liittyvät hyvät käytännöt. Aikataulutettua suunnitelmaa hyvien käytäntöjen levittämiseksi ei ole. Hyvät käytännöt pyritään levittämään kunkin rinnakkaishankkeen aikana yhteistyökumppanien toimintaan.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 248 600

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 225 013

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 248 600

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 225 013

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hanke oli jatkoa aikaisemmin ajalla 1.3.- 31.12.2009 ja 1.1.2010 - 31.12.2011 toteutuneille Työvoimapoliittisten toimenpiteiden koordinaatiohankkeelle (Koordi-hanke).
Hanke vastasi ulkopuolisten toteuttajien ESR- hankkeisiin sisältyvien työvoimapoliittisten toimenpiteiden toteutuksesta. Hanke valmisteli toimenpiteistä ns. rinnakkaishankkeet, joita on toteutettiin vuosina 2012 ja 2013 yhteistyössä seuraavien ns. emohankkeiden kanssa: Lapin yliopiston Kemi-Tornion maahanmuuttajaväestön aktiivinen työllistäminen- hanke, Lapin ammattiopiston Lapin Letka- hanke, Seitä-Säätiön Pohjoiset työpaikat- hanke, Lapin ammattiopiston Väylä- hanke ja Lapin yliopiston Kompassi- hanke.

Kemi Tornion alueen maahanmuuttajaväestön aktiivinen työllistäminen- hankkeessa Ammattiopisto Lappian toteutti sosiaali- ja terveysalan osatutkinto maahanmuuttajille ajalla 6.2.2012 - 26.6.2012. Koulutuksen aloitti 12 maahanmuuttajaa.Opiskelijoista kuusi oli ollut aikaisemmin toteutetussa valmentavassa koulutuksessa. Koulutuksen loppupalautteen keskiarvo oli 4,0. Koulutuksen jälkeen peräti yhdeksän opiskelijaa pääsi opiskelemaan lähihoitajaksi yhteisvalinnan kautta, yksi pääsi TE- toimiston järjestämään lähihoitajakoulutukseen ja yksi opiskelija pääsi autopuolelle ammatilliseen koulutukseen.

Lapin Letka- hankkeessa hoiva-alan segregaation vähentämiseksi toteutettiin Rovaniemellä lähihoitajakoulutus ajalla 15.2.2010 - 31.1.2012. Koulutuksen toteutti Lapin ammattiopisto. Koulutukseen osallistui 12 miestä. Opal- loppupalautteiden keskiarvo oli 3,5. Koulutuksesta valmistui 8 opiskelijaa, jotka ovat koulutuksen jälkeen työllistyneet lähihoitajan tehtäviin.
Kaivosalalla toteutettiin Ammattiopisto Lappian toimesta valmentava koulutus naisille Kolarissa 9.11.2012 - 18.1.2013. Koulutukseen osallistui 11 naista. Opal- palauteen keskiarvo oli peräti 4,4. Koulutuksen tuloksena usea nainen päätti hakeutua suorittamaan kaivosalan perustutkintoa tai oli kiinnostunut maanrakennuskoneen kuljettajakoulutuksesta tai panostajakoulutuksesta.

Pohjoiset työpaikat- hankkeessa valmentavat koulutukset, Työpajaklubit, toteutettiin Ivalossa 28.11.2011 - 10.1.2013 ja Sodankylässä 30.10.2011 - 28.2.2013. Sodankylässä kouluttajana toimii Seita-säätiö ja Ivalossa Tmi Aira Peiponen. Koulutuksiin otettiin asiakkaita non-stop- periaatteella ja heille räätälöitiin koulutustarjotimelta yksilölliset koulutuskokonaisuudet. Ivalon työpajaklubi päättyi loppuvuonna 2012 ja kaikkiaan siihen osallistui 22 asiakasta. Sodankylän työpajaklubin yhteensä 42 asiakkaasta viimeiset päättivät koulutuksensa helmikuussa 2013. Molemmin työpajaklubien opal- palauteet väli- ja loppupalautteiden osalta olivat hyviä, välillä 3,6 - 4,4. Työpajojen jatkopolkuina asiakkaat ohjautuivat pääasiassa töihin avoimille työmarkkinoille, ammatilliseen työvoimakoulutukseen tai oma ehtoiseen koulutukseen. Osa ohjautui kuntouttavaan työtoimintaan tai työvoiman ulkopuolelle; sairaslomalle, kuntoutustuelle, eläkkeelle.
Hoiva-avustajakoulutus toteutettiin Ivalossa SAAK:n toimesta Toppis-mallilla ajalla 13.2.2012 - 21.1.2013. Koulutus kuului TEM:n ja STM:n yhteiseen valtakunnalliseen kehittämishankkeeseen. Koulutuksen aloitti 9 asiakasta, joista 5 suoritti tutkinnon määräaikaan mennessä. Lähes kaikki ovat koulutuksen jälkeen työllistyneet avustaviin tehtäviin.
Koulutuksissa keskeistä oli emohankkeessa toimivien työhönvalmentajien työpanos asiakkaiden tukena.
Palkkatuella työllistettiin yhteensä 42 asiakasta, joista osa osallistui myös koulutuksiin.

Väylä- hankkeessa työvoimakoulutukset suunnattiin vuoden 2011 lopusta alkaen selkeästi välityömarkkina-asiakkaille, joille järjestettiin seitsämän uudentyyppistä ns. Askari- koulutusta ajalla 22.11.2010 - 27.2.2013. Vuosina 2012 ja 2013 toteutettiin neljä Askari- koulutusta.
Koulutuksien tavoitteena oli kuntouttaa ja voimaannuttaa opiskelijaa niin kognitiivisilla kuin psykososiaalisilla osa-alueilla siten, että hänen elämänhallintansa, itsetuntemuksensa ja osallisuuden kokemuksensa vahvistuisivat. Askari-koulutuksiin osallistui 72 asiakasta. Koulutuksien opal-loppupalautteiden yhteenlaskettu keskiarvo oli 3,9. Koulutuksien tuloksena asiakkaiden jatkosuunnitelmat selkeytyivät. Useilla asiakkailla oli tavoitteena aloittaa ammatillinen koulutus. Joillakin vaihtoehtona oli esimerkiksi työharjottelu tai kuntouttava työtoiminta. Askari- koulutuksista saatiin myös erittäin hyvää palautetta TE- toimistolta.

Kompassi- hankkeessa päätettiin vuoden 2012 alussa, että ryhmämuotoisia koulutuksia ei enää järjestetä, vaan koulutukset ovat ainoastaan yksittäisille asiakkaille räätälöityja koulutuksia.Lapin ammattiopistolta ja vuonna 2012 tapahtuneen organisaatiomuutoksen johdosta myös Lapin matkailuopistolta yhteisesti ostettuun tekniikan-, hyvinvoinnin- ja palvelualojen kapasiteettihankintaan sisältyi vuosina 2012 ja 2013 yhteensä 10 yksittäisille asiakkaille räätälöityä ammatillista koulutusta.
Hankkeessa palkkatuella työllistettiin 23 asiakasta.