Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11830

Projektin nimi: PaLaVa Palapelillä laadukasta valinnaisuutta

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2011 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0208916-8

Osoite: Närvilänkatu 8

Puhelinnumero: 06-825 0000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kpedu.fi

Projektin kotisivun osoite: Projektilla on omat wikisivut. Sivuille sallitaan pääsy pyydettäessä

Vastuuhenkilön nimi: Sadeharju Liisa

Asema: Koulutusjohtaja

Sähköposti: liisa.sadeharju(at)kpedu.fi

Puhelinnumero: 044-7250 080

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Saarijärven-Viitasaaren, Kaustisen, Nivala-Haapajärven, Kokkolan, Ylivieskan

Kunnat: Kinnula, Pihtipudas, Kannonkoski, Kyyjärvi, Viitasaari, Kivijärvi, Saarijärvi, Karstula, Kannus, Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Kalajoki, Reisjärvi, Perho, Toholampi, Ylivieska, Nivala, Alavieska, Kokkola, Sievi, Veteli

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän projektiin osallistuvat opettajat sekä heidän työssäoppimisverkosto, työssäoppimispaikat, työpaikkaohjaajat ja työssäoppimiseen osallistuvat opiskelijat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän projektiin osallistumattomien perustutkintojen opettajat sekä muu henkilökunta.
Kyseisen alueen yrityksissä työssoppimisjaksoille osallistuvat opiskelijat.
Työssäoppimispaikkojen työyhteisöt.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 296, joista naisia 172

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tavoitteena on lisätä ja parantaa yhteistyötä sekä eri perustutkintojen että työelämän toimijoiden välillä. Yhteistyön tavoitteena on tuottaa työelämälähtöisempää osaamista ja monipuolistaa tähän tarkoitukseen opiskelijoiden opintopolkuja. Työelämän tarvitsema osaaminen ei ole sidottu koulutusaloihin vaan se on enemmän klusterilähtöistä. Tämän osaamisen tuottaminen edellyttää koulutusalojen ja perustutkintojen välisten rajojen ylittämistä työelämälähtöisesti.

Projektissa tehdään työpaikka-analyysejä, peilataan niihin tutkintojen perusteiden tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia ja rakennetaan opiskelijoille yksilöllisempiä oppimisen polkuja tavoitellun osaamisen kehittämiseksi. Tarvittaessa tuotetaan työelämälähtöisiä paikallisia tutkinnon osia. Projektin toimijoina ovat Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän kahdentoista perustutkinnon opettajat, jotka tekevät yhteistyötä työelämän kumppaneidensa kanssa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan ja sen tuloksia levitetään projektin aikana ja sen päättyessä eri sidosryhmille.
Sisäinen tiedotus: Projektista tiedotetaan toteuttajaorganisaation kaikkien alojen opettajille, työelämän edustajille ja työpaikkaohjaajille sekä Internetin välityksellä muille koulutuksen järjestäjille. Eri osapuolilla on mahdollisuus antaa projektista ja sen tuotoksista palautetta projektille. Projektin tulosten levittämiseen osallistuvat kaikki kunkin perustutkinnon opettajat.

Ulkoisessa tiedotuksessa käytetään eri menetelmiä. Projektin tavoitteiden ja saavutettujen tulosten esittelemiseksi järjestetään tiedotustilaisuuksia ja/tai päätösvaiheessa järjestetään loppuseminaari tuloksien levittämiseksi.
Projektin kuluessa syntyviä hyviä käytänteitä levitään projektissa mukana olevien ja sen eri vaiheisiin osallistuneiden tahojen ohella heidän omien organisaatioidensa muille aloille. Projektin hyviä käytänteitä levitetään myös muille koulutuksen järjestäjille. Tiedottaminen keskitetään erityisesti puolivuosittain tapahtuvan raportoinnin yhteyteen.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin kuluessa syntyviä hyviä käytänteitä ja tuloksia levitään projektissa mukana olevien ja sen eri vaiheisiin osallistuneiden tahojen ohella heidän omien organisaatioidensa muille aloille. Hyviä käytänteitä levitetään myös muille koulutuksen järjestäjille, opiskelijoille, opettajille, ammatillisten oppilaitosten johdolle, opinto-ohjaajille, oppilashuoltohenkilöstöille, työelämän edustajille ja työpaikkaohjaajille.

Projekti hyödyntää levityksessä myös Opetushallituksen/ESR:n työssäoppimisverkostoa.
Projektin hyviä käytäntöjä levitetään myös
-järjestämällä/osallistumalla Oph:n työssäoppimisen seminaareihin
- osallistumalla Esr-projektien levitys- ja koulutusseminaareihin
-lehtikirjoitusten yms. vastaavien avulla
-laatimalla projektin mahdollisesta hyvästä mallista esite

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 340 965

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 338 248

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 401 135

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 397 938

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Ammatillisten perustutkintojen uudistuessa tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset/tavoitteet muuttuivat. Perustutkintojen rakenne mahdollistaa entistä yksilöllisempien ja työelälähtöisempien osaamiskokonaisuuksien tuottamisen ammatiIIisessa peruskoulutuksessa. Yritysten tarjoamien oppimismahdollisuuksien kartoittamiseksi tarvittiin työpaikka-analyysejä. Niiden avulla selvitettiin samalla myös piileviä osaamistarpeita. Analyysit ovat perusta työssäoppimisen tavoitteiden ja tehtävien määrittelyssä. Analyysit selkiyttävät yli tutkintojen rajat ylittävän yhteistyön
tarvetta työelämälähtöisemmän osaamisen tuottamiseksi. Analyysien avulla saatiin esille tarve paikallisesti tarjottaville uusille tutkinnon osille, joissa opiskelija voi tehdä yksilöllisempiä opintoja työllistyäkseen huomioiden sisältöjen vaativuus ja mahdollinen tuen tarve oppimisen varmistamiseksi. Työtehtävien tarkentaminen mahdollistaa myös opiskelijan henkilökohtaisemmat opintopolut valinnaisissa opinnoissa. Kohderyhmät: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän projektiin osallistuvat opettajat sekä heidän työssäoppimisverkosto, työssäoppimispaikat, työpaikkaohjaajat ja työssäoppimiseen osallistuvat opiskelijat, sekä välilliset kohderyhmät ja muut tahot joihin projektin toiminta kohdistui, kuten projektiin osallistumattomien perustutkintojen opettajat sekä muu henkilökunta sekä alueen yrityksissä työssoppimisjaksoille osallistuvat opiskelijat ja työssäoppimispaikkojen työyhteisöt. Työnantajat olivat halukkaita kehittämään työelämän ja koulutuksen välistä vuorovaikutusta työelämälähtöisemmän osaamisen tuottamiseksi. Projektin valmistelussa hyödynnettiin opettajien kokemuksia opiskelijoiden työssäoppimisjaksojen toteutuksesta. Projektiin osallistui koulutusorganisaatiosta sekä yrityksistä / työpaikoista tasapuolisesti kumpaakin sukupuolta olevia henkilöitä heidän normaalien työtehtäviensä ja asemansa mukaisesti. Sukupuolella ei ollut merkitystä projektin toimenpiteisiin. Projektin aikana kehitettyjä toimintamalleja, menetelmiä ja materiaaleja sekä syntyneitä verkostoja tulevat hyödyntämään Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän oppilaitokset (Kokkolan ammattiopisto. Kokkolan kauppaopisto, Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto, Keski-Pohjanmaan kulttuuriopisto ja Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto). Nykyisin kaikki edellä mainitut opistot yhdessä muodostavat Keski-Pohjanmaan ammattiopiston. Projektin tuloksia ja hyviä käytäntöjä hyödyntävät myös projektiin osallistuneet yritykset / työpaikat. Samoin tuloksia voivat hyödyntää kaikki toisen asteen ammatillista koulutusta antavat oppilaitokset.
Projektin tuloksena saatiin työelämälähtöisemmän valinnaisuuden toteutumista edistävät osaamisprofìilit eri perustutkintoihin. Projektiin osallistuneiden Keski-Pohjanmaan ammattiopiston 12 perustutkinnon opetussuunnitelmat ovat tämän päivän työelämän tarpeita vastaavat kaikilta osin. Työelämälähtöisesti osuvamman ammattitaidon tuottaminen edistää ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden toteutumista sekä parantaa opintojen jälkeistä työllistymistä alueelle. Opetussuunnitelma-analyysit osoittivat koulutusaloilla yhteneväisyyttä alojen ammatillisissa sisällöissä, jolloin työelämän eri toimialojen sisältä esiin noussut ammatillisen osaamisen kouluttaminen eri perustutkintojen kesken on suunniteltu ja toteutetaan työelämän tarpeita vastaavaksi osaamiseksi. Osaamisprofiili rakentuu perustutkintolähtöisesti, mutta toimii joustavasti. Työelämän klusterisoituminen vaatii ammatillista monialaosaamista. Tämä projekti on antanut mahdollisuuden kehittää uudenlaisia opintokokonaisuuksia, jotka tukevat tarvittavaa monialaosaamista. Osaamisprofiilit kytkeytyvät henkilökohtaisiin opiskelusuunnitelmiin ja selkiyttävät niiden rakentumista. Opiskelijoilla on mahdollisuus valita opintoja eri koulutusaloilta ja näin laajentaa ammatillista osaamista tulevaisuuden vaatimusten mukaan (esim. kone- ja metalliala /rakennusala).
Työelämälähtöisemmän valinnaisuuden toteutumista edistävät osaamisprofiilit rakentuivat vähitellen. Opetussuunnitelma- analyysien ja työelämäanalyysien perusteella tuotettiin useita paikallisesti tarjottavia uusia tutkinnonosia, joiden avulla nuoret paremmin työllistyvät alueelle. Henkilökohtaisen opinpolun suunnitteluun on kehitettynä sähköinen palapeli 12 perustutkintoon. Peli löytyy nuorten koulutuksen sivulta http://palava.kpedu.fi/
Projektille tehtiin ulkoinen vertaisarviointi. Malli on tehokas arvioinnin väline, jolla saadaan kehittämisen kohteita esiin kattavasti opiskelijoilta, opettajilta, projektitoimijoilta, hallinnolta sekä työelämän edustajilta. Raportin tulokset on käsitelty vertaisarvioinnin päätteeksi avoimessa tilaisuudessa ja yhdessä toimijoiden kanssa sekä erikseen toimitettu KPEDU:n kehittämistoiminnan avainhenkilöille. Projektissa kehitetyn OPH:n ohjeiden mukaisen sähköisen vertaisarvioinnin kyselyn pohjalta on voitu kehittää mittareita projektitoiminnan kehittämiseksi.