Euroopan unioni

RAKENNERAHASTOTIETOPALVELU

EAKR- JA ESR-PROJEKTIT SUOMESSA OHJELMAKAUDELLA 2007 - 2013

Vipuvoimaa EU:lta
Etusivulle

Haun mukainen projektilistaus: 282 projektia

Projektikoodia tai projektin nimeä klikkaamalla avautuu projektikohtainen kuvaus. Taulukon tiedot voidaan lajitella nousevaan/laskevaan järjestykseen otsikkoa klikkaamalla. Tiedot voidaan muuntaa toiseen tiedostomuotoon listauksen alaosasta löytyvällä toiminnolla.

Koodi Rahasto Projektin nimi Ohjelma / osio Tl Viranomainen Toiminnan tila Aloituspvm Päättymispvm Toteuttajan nimi Myönnetty EU- ja valtion rahoitus Toteutunut EU- ja valtion rahoitus Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä
S10329 ESR Tulevaisuuden työvoima Itä-Suomen suuralueosio 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2008 31.8.2014 Kainuun ELY-keskus 3 481 453 3 319 339 3 553 623 3 391 331
S10330 ESR East Side Story - Puhtia itäsuomalaiseen tapahtumamatkailuun Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2008 31.12.2009 Joensuun yliopisto 123 000 119 861 142 800 142 354
S10332 ESR Aikuiskoulutuksen ohjauspalveluhanke Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2008 28.2.2015 Etelä-Savon Koulutus Oy 1 948 024 1 940 165 2 288 844 2 280 118
S10341 ESR Keski-Karjalan II asteen koulutusstrategia Itä-Suomen suuralueosio 3 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.2.2008 30.6.2009 Kiteen kaupunki 36 050 34 251 51 500 48 931
S10342 ESR Metsäalan uuden liiketoiminnan ennakointi Itä-Suomen suuralueosio 3 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.4.2008 31.5.2011 Itä-Suomen yliopisto 395 877 376 686 545 877 526 686
S10348 ESR Metallialan Oppimistehdas ja digitaalisen tuotannon tutkimusyksikkö Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2008 30.6.2012 Savon koulutuskuntayhtymä 1 441 500 1 437 298 1 621 775 1 629 478
S10349 ESR PeLE - Henkilökohtaisten oppimisympäristöjen kehittäminen Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2008 31.12.2011 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä 558 270 554 168 627 270 622 661
S10353 ESR Työtä ja yrittäjyyttä Taiteen ja kulttuurin Senioriakatemialla Itä-Suomen suuralueosio 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2008 31.5.2011 Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokeskus, Aikuiskoulutusyksikkö 180 000 174 460 210 000 204 460
S10363 ESR METSÄENERGIA - Metsäenergian ja -biomateriaalien kehittämis- ja tutkimuskeskus Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.11.2008 31.12.2010 Joensuun yliopisto 776 900 776 900 851 900 854 567
S10282 ESR Siviilikriisinhallinnan asiantuntijuuden alueellinen kehittämishanke 2008-2012 Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2008 31.12.2010 Pelastusopisto/Kriisinhallintakeskus 1 249 863 1 245 569 1 300 660 1 296 192
S10286 ESR SMARC innovations (lyhenne SMARCi) Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 26.2.2008 31.3.2011 Itä-Suomen yliopisto 489 900 469 617 699 900 670 977
S10289 ESR Muovitekniikan verkostoprofessuuri Mikkelin tutkimusyksikkö (Muovepro) Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2008 31.12.2013 Helsingin yliopisto (Mikkelin yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö) 403 564 401 926 466 216 470 895
S10303 ESR Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2008 31.12.2010 Etelä-Savon elinkeino-, likkenne- ja ympäristökeskus 455 400 345 435 455 400 345 435
S10306 ESR Toimivat välityömarkkinat Etelä-Savoon. Välityömarkkinoiden tukirakenne-hanke. Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2008 31.12.2010 Etelä-Savon TE-keskus, työvoimaosasto 621 095 536 228 621 095 536 228
S10307 ESR Työtä ja Elämää Etelä-Savossa TEESA Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2008 31.12.2010 Etelä-Savon ELY-keskus 1 590 746 1 560 046 1 590 746 1 560 046
S10319 ESR Korkeakouluverkoston innovaatiopalveut (KIP) Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2008 28.2.2011 Savonia-ammattikorkeakoulutuksen kuntayhtymä 675 153 655 927 781 758 737 186
S10234 ESR Ajoneuvotietojärjestelmien osaamisen ja opetuksen integroinnin kehityshanke Kajaanin ammattikorkeakoulussa Itä-Suomen suuralueosio 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2008 31.12.2010 Kajaanin kaupunki / Kajaanin ammattikorkeakoulu 426 100 426 100 480 000 480 243
S10239 ESR Kaivannaisteollisuuden osaamispalvelut -kehittämishanke Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2008 31.12.2010 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 581 000 581 000 690 100 724 824
S10252 ESR InFotonics Center Joensuu - palvelutoiminnan kehittäminen Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2008 31.12.2009 Joensuun yliopisto 400 000 374 339 439 000 425 343
S10265 ESR Liikuntateknologian maisteri- ja tohtorikoulutus (Vuotech) Itä-Suomen suuralueosio 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 5.12.2007 4.12.2010 Jyväskylän yliopisto 719 670 719 670 805 000 805 000
S10266 ESR TOIMINTAEDELLYTYSTEN LUOMINEN BIOENERGIAN TUOTANNON JA KÄYTÖN VAIKUTUSTEN TUTKIMUSKESKUKSELLE Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2008 31.12.2010 Kuopion yliopisto 502 028 475 578 562 320 531 480
S10268 ESR Biokeskus Kuopion innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen kehittäminen Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2008 28.2.2010 Itä-Suomen yliopisto 645 472 640 688 737 464 732 042
S10269 ESR Aikuiskoulutuksen kompetenssin toteuttamisohjelma II Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2008 30.6.2011 Itä-Suomen yliopisto 1 010 000 1 010 000 1 100 000 1 100 317
S10270 ESR Bioalan tutkimustoiminnan kehittämisohjelma BIOKEHO SOTKAMO ESR Itä-Suomen suuralueosio 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2008 31.12.2011 Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokeskus, Biotekniikan laboratorio 1 035 634 914 652 1 178 876 1 079 952
S10272 ESR Englanninkielisen liikunnanohjaajakoulutuksen suunnittelu ja integroiminen Kainuuseen Itä-Suomen suuralueosio 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2008 31.8.2009 Kajaanin kaupunki / Kajaanin ammattikorkeakoulu 95 962 59 021 106 625 65 579
S10392 ESR Mobiiliteknologia tuutoroinnin tukena Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2008 30.6.2011 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä 384 472 378 870 424 843 418 148
S10429 ESR Yritys-Suomi -palvelujen kehittämisen hanke Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.10.2008 29.2.2012 Pohjois-Karjalan ELY-keskus 178 000 164 678 189 600 182 588
S10438 ESR KOSKE/Kuitu-energia-elinkaari kärkihanke 2008-2010 Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2008 31.12.2010 Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto/ FiberLaboratory, Savonlinna 899 973 899 973 1 156 743 1 230 013
S10452 ESR TUKI - Tutkimuksesta kilpailukykyä Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2008 31.3.2011 Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, Mikkeli 380 000 380 000 431 000 431 972
S10461 ESR Woodpolis-osaamisverkosto Itä-Suomen suuralueosio 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.2.2008 31.12.2010 Kuhmon kaupunki, Woodpolis 435 181 416 828 497 350 476 375
S10471 ESR Elintarvikebiotekniikan maisterikoulutus ESR Itä-Suomen suuralueosio 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2008 31.3.2013 Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokeskus, Biotekniikan laboratorio 613 460 609 832 701 000 697 472
S10565 ESR Ympäristöriskinarvioinnin koulutuksen huippuyksikön kehittäminen Itä-Suomeen Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2008 31.10.2011 Itä-Suomen yliopisto 876 600 770 212 977 100 886 329
S10181 ESR Oppimistori-toiminta - avaimia Pohjois-Savon väestön hyvinvoinnin edistämiseen Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2008 31.5.2010 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä 600 000 589 672 669 000 657 741
S10183 ESR PROMIS-keskuksen toimintamallin ja -rakenteen sekä prototyyppipalveluiden kehittämishanke Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2008 31.8.2011 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä 600 000 583 196 644 000 616 399
S10221 ESR LaatuSavo, Pohjois-Savon matkailukeskusten laadullinen kehittäminen Itä-Suomen suuralueosio 3 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.3.2008 30.4.2011 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä 166 810 142 162 213 600 182 029
S10126 ESR Tarkkuustekniikan koulutuksen kehittäminen Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.2.2008 30.6.2010 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 300 000 286 578 342 800 354 222
S10128 ESR AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2008 31.12.2010 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Pohjois-Karjalan Aikuisopisto 990 000 796 055 1 100 000 920 955
S10130 ESR VAHVAA OSAAMISTA POHJOIS-KARJALAAN TYÖYHTEISÖISTÄ Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.2.2008 31.12.2010 Pohjois-Karjalan kauppakamari 779 187 706 475 890 500 807 400
S10137 ESR VYÖHYKE - nuorisoalan osaamisyhteisö Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2008 30.6.2011 Joensuun kaupunki / nuorisotoimi 410 000 402 196 462 123 453 327
S10140 ESR Viva3 Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2008 30.9.2011 Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy 540 795 540 795 612 770 604 753
S10141 ESR Ephemera (osana Digitalian käynnistämistä) Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2008 30.4.2012 Helsingin yliopisto / Kansalliskirjasto / digitointi- ja konservointikeskus 916 784 915 527 965 036 963 779
S10146 ESR TUOTEKEHITYSSTUDIO -Teollisen muotoilun ja materiaalitekniikan monialainen tuotekehitysympäristö Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2008 30.6.2011 Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy 336 500 320 051 387 500 354 047
S10148 ESR World class materials technology in Mikkeli Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2008 31.12.2011 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 1 065 768 1 065 768 1 205 768 1 205 768
S10169 ESR AlueEnnakko Aluellinen ennakointi työkaluksi Pohjois-Karjalassa Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2008 31.7.2011 Pohjois-Karjalan ELY-keskus 603 000 578 832 603 000 578 832
S10081 ESR Laajakaista hyödyksi II Kainuun sähköisten palveluiden kehittämis- ja tukihanke, jatko Itä-Suomen suuralueosio 3 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.4.2008 31.8.2010 Kainuun Nuotta ry 249 558 238 456 284 185 276 134
S10088 ESR ENC- pinnoitushanke Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2008 31.12.2010 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä 355 998 350 328 397 764 391 131
S10094 ESR Juvenia - Nuorisoalan osaamiskeskittymä Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2008 31.12.2010 Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy 586 800 586 800 657 100 666 616
S10108 ESR Alueellisen opiskelun resurssikeskuksen perustaminen, "Kampus" Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2008 30.6.2011 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Pohjois-Karjalan Ammattiopisto Nurmes 270 300 256 001 364 980 350 414
S10111 ESR Aluekehityksen strategisen osaamisen vahvistaminen Itä-Suomen suuralueosio 3 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2008 31.5.2011 Itä-Suomen yliopisto 354 300 349 161 484 400 480 516
S10120 ESR Monialainen innovatiivinen tuote- ja palvelukehitysympäristö Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.2.2008 31.3.2011 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 460 000 460 000 541 900 540 900
S10838 ESR Savon Taitajat Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2009 30.9.2011 Savon koulutuskuntayhtymä 998 000 997 042 1 233 000 1 321 886
S10863 ESR Tapahtumamatkailuosaamisen uudet rakenteet Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2009 31.3.2011 Savonia ammattikorkeakoulun kuntayhtymä 136 500 112 583 154 998 128 397
S10865 ESR Pohjois-Karjalan Verkko-Opisto Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2009 30.6.2012 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 570 000 570 000 658 000 658 000
S10778 ESR Taide- ja taitopainotteisen opettajankoulutuksen tutkimuksen ja pedagogiikan kehittämisen hanke TaTu Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.10.2008 31.8.2011 Itä-Suomen yliopisto (UEF) ja Itä-Savon yliopistosäätiö yhdessä 210 000 210 000 210 000 210 000
S10796 ESR Virtukampus Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2008 30.6.2011 Itä-Suomen yliopisto/Oppimiskeskus 665 194 653 656 751 194 735 237
S10730 ESR HYVINVOINTIALAN OPPIMIS- JA KEHITYSVERKOSTO Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2009 31.5.2011 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 300 000 283 215 360 000 339 859
S10889 ESR Aikuiskoulutuksen ohjauspalvelut - Kainuu-verkosto Itä-Suomen suuralueosio 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2009 31.10.2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä/Kainuun ammattiopisto 245 764 230 657 293 318 281 233
S10901 ESR Nanokokoluokan läpäisyelektronimikroskopian kehittämishanke 2009-2011 (NANOTEM) Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2009 30.9.2012 Itä-Suomen yliopisto 415 620 414 186 476 120 451 807
S10902 ESR Osaamo - osallistumistalous ammattioppilaitoksissa Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2009 30.6.2012 Savon koulutuskuntayhtymä 441 878 441 878 555 003 617 605
S10905 ESR IV-PUHTAAKSI -hanke Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2009 31.12.2011 Savon koulutuskuntayhtymä 349 108 333 320 397 981 372 720
S10908 ESR Palvelujen kehittäminen ja prosessijohtamisen käyttöönotto Itä-Suomen suuralueosio 3 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.5.2009 30.4.2011 Kuopion kaupunki 139 482 122 563 199 260 175 091
S10922 ESR KAVERI verkko-oppijan tuki Itä-Suomen suuralueosio 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2009 30.4.2011 Kajaanin kaupunki / Kajaanin ammattikorkeakoulu 120 648 118 153 141 250 134 505
S10958 ESR Korkeakouluista uutta osaamista Keski-Karjalaan (KUOKKA) Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2009 31.8.2012 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, liikelaitos 300 000 273 834 342 600 312 718
S10959 ESR Educa Learn Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 16.9.2008 31.12.2011 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 676 101 656 860 793 201 769 588
S10961 ESR Hammaslääketieteen koulutuksen käynnistäminen Itä-Suomen yliopistossa Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2009 31.12.2011 Kuopion yliopisto 262 500 262 500 300 000 300 000
S10991 ESR Runolaulun pottku (pedagogiikan, opetusmodulien, taiteellisten, tutkimus- ja koulutusmenetelmien ulottuvuuden kehittämishanke) Itä-Suomen suuralueosio 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 3.7.2008 31.12.2011 Juminkeko-säätiö 342 090 322 841 379 199 356 078
S10996 ESR Etelä-Savon teollisuuden osaajat Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2009 31.8.2012 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä/ Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto 581 000 575 154 688 557 705 519
S11017 ESR Kansainvälisten opiskelijoiden integrointi Kainuuseen Itä-Suomen suuralueosio 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2009 30.6.2011 Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos 77 776 75 940 91 500 89 342
S11018 ESR Pohjois-Karjalan työllisyysfoorumi Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2009 31.12.2011 Itä-Suomen yliopisto 226 500 225 190 258 500 257 008
S11021 ESR Kestävyyttä Itä-Suomen ruokapalveluihin -KestITÄ Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2009 30.6.2012 Savon koulutuskuntayhtymä 615 395 587 372 699 815 717 656
S11025 ESR Tehokas ja vaikuttava hyvinvointipalvelutuotanto Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.10.2009 30.9.2012 Diakonia-ammattikorkeakoulu 275 764 272 851 381 949 386 233
S10688 ESR Kotti-East Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.10.2008 31.3.2011 Pohjois-Karjalan ELY-keskus 364 000 349 070 364 000 349 070
S10694 ESR eAmmattipolut Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.10.2008 31.12.2011 Itä-Suomen yliopisto 545 850 545 850 642 850 642 012
S10695 ESR VuokattiCampusTube Itä-Suomen suuralueosio 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2009 31.8.2012 Kainuun maakunta-kuntayhtymä/Koulutustoimiala 348 100 346 092 474 225 472 388
S10699 ESR PUHDASTILA TUTKIMUS- JA KOULUTUSKESKUS Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.10.2008 30.4.2011 Savon koulutuskuntayhtymä 600 250 600 250 685 835 677 509
S10628 ESR Metsäpalvelun osaamiskeskittymän ja tutkimus- ja kehittämisverkoston luominen Itä-Suomeen Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2009 30.12.2011 Metsäntutkimuslaitos, Suonenjoen toimintayksikkö 399 000 334 301 413 906 348 665
S10659 ESR MEDIPOLKU, Lääketieteellisen teknologian tuotekehityspolku Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2008 30.6.2011 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä 380 000 360 910 436 222 405 432
S10670 ESR Itä-Suomen Taitaja -osaaminen Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2008 31.12.2010 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 525 901 493 320 628 128 594 132
S10609 ESR Uuteen työhön Itä-Suomen suuralueosio 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 15.12.2008 31.12.2010 Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1 391 000 1 085 916 1 391 000 1 085 916
S11297 ESR Vesialan tutkimuksen ja koulutuksen yhteistoiminnan kehittäminen ja yhteisen toimintamallin määrittäminen Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2010 31.12.2012 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä 130 551 127 589 185 551 142 823
S11309 ESR Itä-Suomen kirjastohenkilöstön pätevöittämiskoulutus KIPA Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2010 30.6.2013 Itä-Suomen yliopisto 386 930 356 133 421 255 388 945
S11313 ESR KOMEE - Kone- ja metallitekniikan osaamis- ja koulutusverkosto Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2010 30.6.2012 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu-liikelaitos 400 000 400 000 500 000 500 000
S11317 ESR Luonnontieteellisten kokoelmien digitointiosaamisen kehittämishanke Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2010 31.12.2014 Itä-Suomen yliopisto 927 600 923 819 1 159 500 1 154 779
S11318 ESR DIGIREGION - Digitaalisen sisältöliiketoiminnan kansainvälistämisen alueelliset kehittämis- ja tukipalvelut Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2010 31.12.2012 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu-liikelaitos 350 260 350 260 416 000 421 930
S11332 ESR Runway, Innovaatioiden kaupallistamiskiitotie Itä-Suomen suuralueosio 3 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.5.2010 28.2.2015 Kuopio Innovation Oy 499 000 485 837 553 900 540 737
S11234 ESR MoSpa Moniammatillisuutta sparraamassa, Kainuu Itä-Suomen suuralueosio 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2010 15.12.2012 Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy/Humanistinen ammattikorkeakoulu 70 363 56 845 67 047 67 047
S11239 ESR Teollisen pintakäsittelyn koulutustehdas Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.10.2009 30.6.2012 Savon koulutuskuntayhtymä 439 580 424 291 495 580 477 266
S11240 ESR Laadukkaat kotityöpalvelut Itä-Suomessa Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2009 31.12.2011 Savon koulutuskuntayhtymä 660 200 638 379 754 500 735 691
S11243 ESR Kansainvälistymis- ja innovaatiopalvelujen toimintamalli Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.12.2009 30.4.2015 Pohjois-Savon TE-keskus 590 000 487 743 590 000 487 743
S11247 ESR RFID-TEKNIIKAN SOVELTAMINEN TUOTANTOTEOLLISUUDESSA Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2010 30.6.2013 Savon koulutuskuntayhtymä 494 000 494 000 559 571 557 751
S11265 ESR Pohjois-Savon alue-ennakoinnin kehittämishanke 2010-2013 Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.12.2009 31.3.2013 Pohjois-Savon liitto 288 801 272 575 361 000 341 826
S11278 ESR Nanotech North-Karelia Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 11.9.2009 31.12.2011 Joensuun Tiedepuisto Oy 74 612 74 489 84 529 84 406
S11184 ESR Sähköisen liiketoiminnan osaamisen ja palvelujen kehittäminen Kajaanin ammattikorkeakoulussa Itä-Suomen suuralueosio 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.10.2009 30.6.2011 Kajaanin kaupunki, Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos 117 546 103 386 140 821 125 642
S11188 ESR Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu (KIEMET) Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2010 30.4.2013 Metsäntutkimuslaitos, Joensuun yksikkö 510 000 494 201 602 355 582 514
S11194 ESR Osaamispalvelun kehittäminen soluviljely- sekä antimikrobiologiseen tutkimukseen, MIKROSOLU ESR Itä-Suomen suuralueosio 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.12.2009 31.3.2013 Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokeskus, CEMIS-Oulu 264 973 263 319 302 826 300 938
S11208 ESR Työllistymispalveluiden kehittäminen Pohjois-Karjalassa (TYPKE) Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2010 31.12.2014 Itä-Suomen yliopisto 1 039 000 1 024 488 1 223 000 1 240 155
S11212 ESR Monimuotoisen röntgendiffraktiotutkimuksen käynnistämishanke Kuopion kampuksella 2010-2011 (Multi-XRPD) Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2010 30.9.2012 Itä-Suomen yliopisto 178 600 178 600 197 600 205 353
S11215 ESR POVERI , voimaa logistiikka-alan koulutukseen Itä-Suomessa Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2010 30.4.2013 Etelä-Savon Koulutus Oy 827 408 778 671 944 768 921 555
S11225 ESR e FORA Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2010 31.12.2012 Itä-Suomen yliopisto 400 000 393 393 483 410 518 428
S11226 ESR Muovikomposiittituotteiden ja valmistusmenetelmien kehittäminen Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2009 31.12.2011 Savon koulutuskuntayhtymä 321 570 316 450 388 872 385 953
S11334 ESR NYT Nykyaikainen navettateknologia osaamisverkostohanke Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2010 31.12.2013 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Kotieläintuotannon tutkimus 470 000 470 000 545 000 545 000
S11341 ESR Yritysten kansainvälinen osaaminen (YKO) Itä-Suomen suuralueosio 3 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.1.2010 30.6.2013 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä 500 500 473 280 669 000 633 706
S11380 ESR Insinöörikoulutuksen uusi toteutustapa CDIO-mallia soveltaen Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2010 31.7.2012 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä 250 000 235 808 310 200 287 925
S11383 ESR Liikkumisesta kansalaistaito Itä-Suomen suuralueosio 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2010 31.12.2011 Kainuun Etu Oy 200 978 156 044 243 445 196 784
S11384 ESR Vuokatti-Urheiluakatemia Itä-Suomen suuralueosio 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2010 31.7.2013 Sotkamon kunta, Sotkamon lukio 391 605 371 204 460 712 436 711
S11394 ESR Sotshin olympialaiset, koulutuksen valmisteluhanke Itä-Suomen suuralueosio 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 21.5.2010 30.4.2011 Kajaanin kaupunki / Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos 70 208 46 757 75 729 50 432
S11399 ESR Sosiaalityön koulutuksen työelämälähtöisyyden kehittämishanke Kainuussa Itä-Suomen suuralueosio 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2010 31.7.2012 Itä-Suomen yliopisto 61 572 53 312 73 608 69 888
S11407 ESR Uusiutuvat liikennepolttoaineet Pohjois-Karjalassa - osaamisen kehittäminen Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2010 28.2.2013 Karelia Ammattikorkeakoulu Oy 330 290 330 290 369 290 378 197
S11408 ESR Ylä-Savon toisen asteen koulutuksen kehittämistä koskeva yhteistyöhanke MAHIS+ Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2010 30.6.2012 Kiuruveden kaupunki 286 800 208 384 328 800 282 823
S11414 ESR Laadukasta kotityöpalvelua Kainuussa Itä-Suomen suuralueosio 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2010 31.12.2012 Kainuun maakunta-kuntayhtymä/Kainuun ammattiopisto -liikelaitos 252 463 230 720 279 805 256 272
S11423 ESR Virtuaalinen ikääntyvän ideaalikoti oppimis- ja kehitysympäristönä (HIMA) Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2010 30.4.2013 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä 739 999 732 507 877 300 872 646
S11427 ESR Sosiaalityön koulutuksen työelämälähtöisyyden kehittämishanke Itä-Suomessa Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2010 31.7.2012 Itä-Suomen yliopisto 170 604 127 200 204 936 156 623
S11429 ESR Työelämän koulutusneuvojat Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2010 30.6.2012 Työväen Sivistysliitto TSL ry 155 400 155 400 155 400 155 400
S11432 ESR ALZHEIMERIN TAUDIN TUTKIMUS-, KOULUTUS- JA INNOVAATIOVERKOSTO Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2010 30.9.2012 Itä-Suomen yliopisto 400 000 398 519 489 000 500 008
S11541 ESR Itä-Suomen yliopiston LUMA-toiminnan käynnistäminen Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2011 31.12.2013 Itä-Suomen yliopisto 280 000 272 463 329 500 351 401
S11542 ESR Metsänhoitotöiden koneellistaminen, kehittämishanke Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2011 30.11.2013 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 328 724 321 198 392 950 392 665
S11557 ESR Kumppanuuspöytä - hyvinvointialan kehittämisrakenne Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.11.2010 30.4.2012 Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy 82 210 82 209 117 500 117 499
S11562 ESR OSKU - osaaminen kuntoon seuroissa Itä-Suomen suuralueosio 3 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.1.2011 31.12.2012 Kainuun Liikunta ry 54 543 54 543 58 544 57 038
S11570 ESR Eco Training Itä-Suomen suuralueosio 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2011 31.3.2013 Kuhmon kaupunki 378 938 355 970 445 810 418 788
S11486 ESR Rautaa rajoitta - toiminnan kehittäminen, ESR Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2010 30.11.2012 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 140 000 118 471 172 000 155 788
S11490 ESR Ammatillisen koulutuksen työelämävastaavuuden kehittäminen yhteistyössä yritysten kanssa -projekti Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2010 31.8.2012 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 491 374 435 577 578 005 505 513
S11504 ESR (T-hanke), TENHO -Työllisyyden, ennakoinnin, nuorten työllisyyden, hankinnan ja osaamisen kehittämisen hanke Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2011 31.12.2014 Etelä-savon ELY-keskus 1 989 000 1 907 610 2 044 000 1 959 441
S11442 ESR KOPSU - Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke - Työssä ja Työstä oppien Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2010 31.12.2012 Itä-Suomen yliopisto 910 000 875 035 1 043 896 987 339
S11448 ESR JUTI-julkisten tilojen innovatiivisten sisäpintamateriaalien tuotteistaminen sekä verkottuneen asiantuntijuuden tuomat liiketoiminnan mahdollisuudet Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2010 30.4.2014 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry, Kuopion Muotoiluakatemia 398 906 360 940 444 778 394 497
S11451 ESR R&D Riskiturva -hanke Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2010 31.10.2012 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä 343 000 342 522 385 000 370 570
S11467 ESR Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2010 30.6.2012 Itä-Suomen yliopisto, Oppimiskeskus 370 000 327 738 470 000 560 647
S11468 ESR Open Innovation Space Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2010 30.9.2013 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä 600 000 599 427 696 840 696 195
S11469 ESR Myynnin johtamisen osaaminen, MYYJO Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2010 31.8.2013 Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus 585 000 572 886 690 320 675 638
S11474 ESR Liikuntateknologian kansainvälisen tutkimustoiminnan ja yritysyhteistyön kehittäminen Vuokatissa (Vuotech) Itä-Suomen suuralueosio 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 5.12.2010 5.12.2013 Jyväskylän yliopisto 925 650 923 107 1 089 000 1 086 008
S11130 ESR Kaivosalan työvoiman turvaaminen ja osaamisen parantaminen Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.11.2009 31.5.2012 Pohjois-Karjalan ELY-keskus 154 900 142 526 154 900 142 526
S11135 ESR Muuttuva Venäjä -hallintokoulutus Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2010 31.12.2011 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus 145 372 143 153 205 975 202 269
S11150 ESR Liiketalouden saumaton urapolku aikuisoppijoille Itä-Suomen suuralueosio 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.10.2009 30.4.2012 Kajaanin kaupunki / Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos 544 949 527 980 640 839 611 257
S11095 ESR KIVI - Kainuun lukioiden pedagoginen yhteistyöhanke Itä-Suomen suuralueosio 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2009 30.11.2011 Kainuun maakunta-kuntayhtymä/koulutustoimiala 219 659 196 711 251 039 230 711
S11105 ESR SuuPIRSSI Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2009 31.12.2012 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä 348 925 325 532 390 253 364 190
S11811 ESR ArtTavis-esiselvitys Itä-Suomen suuralueosio 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.11.2011 31.12.2012 Kainuun maakunta -kuntayhtymä/koulutustoimiala 123 747 89 652 145 585 115 737
S11813 ESR Itä-Suomen korkeakoulujen koulutusosaamisen vienti: kaupallisen toiminnan aktivointi Itä-Suomen suuralueosio 3 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.10.2011 31.8.2014 Itä-Suomen yliopisto 444 462 429 502 634 945 613 573
S11818 ESR Kaivannaisalan osaamisen kehittäminen Kajaanin ammattikorkeakoulussa osana Pohjois-Suomen korkeakouluverkostoa Itä-Suomen suuralueosio 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.11.2011 31.5.2014 Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy 304 057 288 622 357 714 339 556
S11821 ESR KINOS -koulutuksen innovaatio-osaamisen kehittämishanke Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2011 31.12.2013 Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy 475 987 462 231 559 673 543 678
S11822 ESR Sulautuvan oppimisen tutkiminen - opetusteknologia ja oppimisympäristöt opettajankoulutuksessa Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2012 31.12.2014 Itä-Suomen yliopisto, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto (SKOPE) 307 655 306 848 351 947 351 929
S11826 ESR Teknologiakeskuksen ja teollisen mittakaavan energiateknologian kehitysympäristön toimintamallin kehittäminen ja osaamisen vahvistaminen Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2011 31.12.2014 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä 610 000 589 170 684 000 634 241
S11740 ESR PK-yritykset innovaatioilla kasvuun PIK Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2011 30.6.2013 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä 450 000 437 308 580 564 563 813
S11768 ESR Living Labs: käyttäjälähtöinen palvelukehitys Etelä-Savossa Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.10.2011 31.3.2014 Mikkelin ammattikorkeakulu Oy 260 983 260 983 304 539 306 539
S11688 ESR Kumppanit -Työelämä korkeakoulun kumppanina Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2011 31.12.2013 Karelia Ammattikorkeakoulu Oy 212 565 205 041 250 077 241 224
S11690 ESR Hajautetut biojalostamot Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2011 31.3.2014 Itä-Suomen yliopisto 345 800 343 141 409 800 406 649
S11692 ESR Kuvatalkoot Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2011 30.4.2014 Helsingin yliopisto / Kansalliskirjasto / Digitointi- ja konservointikeskus 150 875 150 838 177 500 177 500
S11698 ESR UEF International - Itä-Suomen yliopiston koulutusosaamisen vienti: palvelujen tuotteistaminen kansainvälisille markkinoille Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2011 31.8.2014 Itä-Suomen yliopisto 500 000 439 149 588 235 516 646
S11712 ESR VERA - Itä-Suomen yliopiston Venäjä- ja rajatutkimuskeskuksen toimintamallin rakentaminen Itä-Suomen suuralueosio 3 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.4.2011 31.12.2014 Itä-Suomen yliopisto 598 850 595 442 909 061 897 006
S11720 ESR Erityisen hyvää oppia Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2011 31.12.2013 S. ja A. Bovalliuksen säätiö, Bovallius-ammattiopisto Pieksämäki 285 940 280 356 331 340 326 905
S11721 ESR Koulutusvienti kasvuun ! Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2011 30.3.2014 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus 511 186 503 519 571 932 591 109
S11845 ESR Etelä-Savon teknologia-asiamies Pietarissa Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2011 31.12.2014 Miktech Oy 501 481 468 876 569 378 534 622
S11865 ESR Prosessiteollisuuden koulutuskeskus, kehittämishanke Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.10.2011 31.12.2013 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 137 275 137 012 161 500 161 194
S11868 ESR Pohjois-Karjala Nanolla Paremmaksi Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2012 31.5.2014 Joensuun Tiedepuisto Oy 72 000 59 528 77 000 65 528
S11871 ESR Tuloksekas työllistäminen - työllisyyspalvelujen vaikutusten arvioinnin ja tulosindikaattorien kehittäminen. Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2012 30.4.2015 Itä-Suomen yliopisto 327 000 326 200 384 800 383 865
S11879 ESR TYÖELÄMÄÄN VALMISTUMISEN JÄLKEEN -TELMA Itä-Suomen suuralueosio 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2012 30.6.2013 Kajaanin kaupunki / Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos 110 797 108 551 138 497 135 689
S11881 ESR Yhteisöllisen toiminnan kehittäminen tehostettua läsnäoloa vaativissa tilanteissa (Viekku) Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2012 28.2.2014 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä 149 529 147 755 176 426 174 333
S11882 ESR Liikkumisesta kansalaistaito II Itä-Suomen suuralueosio 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2012 30.6.2014 Kainuun Etu Oy 454 977 447 620 598 177 615 264
S11883 ESR Ruokapalvelujen energiatehokkuudesta ja prosessien kehittämisestä kilpailukykyä - Ekoälykäs keittiö -toimintamallin rakentaminen Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2012 30.6.2014 Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy 125 290 125 290 136 900 136 900
S11890 ESR Konetaimi: Koneistutuksen taimituotanto- ja huoltoketju Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2012 31.10.2014 Metsäntutkimuslaitos/Itä-Suomen alueyksikkö/Suonenjoen toimipaikka 160 500 160 500 200 500 200 500
S11900 ESR Opetuskaivos, kehittämishanke Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2012 31.12.2013 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 103 200 102 652 121 490 120 845
S11924 ESR PRONEXT - PROMIS Centren toiminnan ja koulutuksen kansainvälistämishanke Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2012 31.8.2014 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä 249 984 234 516 293 639 281 093
S12042 ESR IB SPORT Itä-Suomen suuralueosio 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2012 28.2.2014 Sotkamon kunta, Sotkamon lukio 194 062 161 374 233 810 194 572
S12062 ESR GreenSavo Itä-Suomen suuralueosio 3 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.2.2012 30.4.2014 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä 125 693 112 986 161 606 143 184
S12063 ESR Rakenna polkusi ammattikorkeakouluun Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2012 31.12.2014 Savon koulutuskuntayhtymä 150 000 96 459 187 500 120 574
S12065 ESR Kulttuurimatkailullinen Venäjä-pilotti Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2012 31.3.2013 Karelia Ammattikorkeakoulu Oy 42 500 42 500 50 000 50 000
S12074 ESR Kuopion Biopankin perustaminen, laatujärjestelmän kehittäminen ja verkostoituminen Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2012 31.12.2014 Itä-Suomen yliopisto 244 304 227 423 309 219 287 887
S12075 ESR Kuopion tiedepuiston vesiturvallisuusosaamisen koonti ja liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.7.2012 31.12.2014 Savonia ammattikorkeakoulun kuntayhtymä 353 102 334 037 432 076 414 663
S11993 ESR Itäsuomalaista osaamista urheilijan polulle Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2012 30.4.2015 Joensuun kaupunki/liikuntapalvelut 249 303 246 108 288 252 284 090
S12010 ESR Toimintamalli ja rakenne sosionomikoulutukselle Kainuussa Itä-Suomen suuralueosio 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2012 30.4.2013 Kajaanin kaupunki / Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos 68 110 58 969 85 138 74 461
S12013 ESR Simulaatiopedagogiikan kehittäminen - Simupeda Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2012 31.5.2014 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä 234 339 234 339 300 124 300 124
S11936 ESR "Yhessä" - Ylä-Savon yhden luukun yrityspalvelut Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2012 30.6.2014 Ylä-Savon Kehitys Oy 255 405 228 967 299 616 269 377
S11956 ESR Plan C Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2012 31.12.2013 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä 368 620 359 287 428 120 409 975
S11960 ESR Luomulla etumatkaa Etelä-Savolle valmennusohjelma Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2012 28.2.2015 Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, Mikkelin yksikkö 507 466 506 396 613 872 599 882
S11966 ESR Versoverkko Etelä-Savoon Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2012 30.6.2014 Varkauden kaupunki/Soisalo-opisto/Lastenkulttuurikeskus Verso 119 072 119 072 140 085 140 085
S11643 ESR Eläinterveyden tekijät Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2011 31.12.2014 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä 635 970 592 497 731 700 681 849
S11663 ESR POKETTI - Pohjois-Karjalan ennakointityön yhteinen toimintamalli Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2011 31.12.2014 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 503 747 501 598 592 644 590 116
S11584 ESR CEMIS-kehittämisohjelma 2011-2012 Itä-Suomen suuralueosio 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2011 31.12.2012 Kajaanin kaupunki / Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos 1 965 973 1 847 247 2 296 934 2 164 962
S11598 ESR Arkipäivän käyttäjät yritysten innovaatiotoiminnassa. Itä-Suomalaiset ammattikorkeakoulut Living lab -toiminnan kehittäjinä. Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2011 31.3.2013 Karelia Ammattikorkeakoulu Oy 214 751 214 751 252 198 252 198
S11609 ESR Litium-ioni akkuteknologian opetuksen ja tutkimuksen kehittäminen Varkaudessa Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2011 30.6.2013 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä 266 300 234 778 300 416 264 789
S11615 ESR DM ohjelmajohtaja Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2011 31.12.2014 Miktech Oy 432 125 423 356 479 076 469 123
S11616 ESR Real Case Lab Etelä-Savo Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2011 31.10.2013 Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus 175 950 161 803 207 000 190 366
S11622 ESR Avoin ammattiopisto Etelä-Savossa Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2011 28.2.2015 Etelä-Savon Koulutus Oy / Etelä-Savon ammattiopisto 834 498 834 498 983 527 986 413
S11627 ESR TaTu 2 - Taide- ja taitopainotteisen opettajankoulutuksen tutkimuksen vahvistaminen Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2011 31.12.2014 Itä-Suomen yliopisto , soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto 390 116 390 116 448 960 448 960
S11629 ESR Comellus Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2011 31.5.2014 Helsingin yliopisto / Kansalliskirjasto / Digitointi- ja konservointikeskus 548 888 547 308 597 320 595 461
S10022 ESR Yritys-Suomi-hanke Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2008 31.12.2013 Pohjois-Savon ELY-keskus 244 000 243 517 435 287 412 362
S10065 ESR Bioenergiateknologian professuuri Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2008 31.12.2010 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 274 242 274 242 334 242 336 251
S10007 ESR Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.2.2008 31.12.2010 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 400 000 368 134 460 000 426 761
S10009 ESR Osaamisperustaisen yrittäjyyden ja uuden liiketoiminnan synnyn edistäminen Pohjois-Karjalassa Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.2.2008 31.8.2012 Itä-Suomen yliopisto 500 000 460 610 500 000 460 610
S10020 ESR ENTERPRISE DEVELOPMENT HIGHWAY Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2008 29.2.2012 Kuopio Innovation Oy 459 450 454 517 510 500 508 766
S10021 ESR Panosta Palveluun- kehittämishanke Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2008 31.12.2011 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus/Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri 541 295 519 452 541 295 519 452
S12388 ESR Elementti- ja puukerrostalorakentamisen osaamisen kehittäminen Itä-Suomen suuralueosio 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2013 31.8.2015 Kuhmon kaupunki 302 863 222 234 356 310 261 452
S12395 ESR Ekotehokkaan konesalirakentamisen monialainen koulutuskokonaisuus Itä-Suomen suuralueosio 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2013 31.3.2015 Kajaanin Aammattikorkeakoulu Oy 109 814 107 510 125 120 122 505
S12400 ESR Broadband Platform Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2013 30.12.2014 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä 221 288 216 383 276 610 270 479
S12401 ESR Pohjois-Savon nurmituotanto muuttuvassa ilmastossa - POSAILMU Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2013 31.12.2014 MTT Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 80 000 73 373 100 000 91 717
S12406 ESR Pohjois-Savon biotalousosaajat Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2013 31.12.2014 Savon koulutuskuntayhtymä 132 118 117 373 164 998 146 544
S12432 ESR Kainuun ennakointihanke Itä-Suomen suuralueosio 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.9.2013 31.7.2015 Kainuun liitto 264 928 240 082 311 680 282 450
S12433 ESR Erityisosaamista lasten ja nuorten tukemiseen Kainuussa Itä-Suomen suuralueosio 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Keskeytynyt 1.11.2013 31.3.2015 Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokeskus, Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA 123 109 988 144 834 1 162
S12440 ESR Translationaalisen lääketieteen tutkimus- ja koulutusohjelman suunnitteluhanke Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.10.2013 30.11.2014 Itä-Suomen yliopisto 99 904 99 903 126 080 124 880
S12443 ESR Vuokatin testikatti - analytiikan avulla tehostettuja hyvinvointi-, testaus- ja liikuntapalveluja (Testikatti) Itä-Suomen suuralueosio 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.12.2013 30.6.2015 Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokeskus, Cemis-Oulu 169 142 168 712 198 990 198 485
S12450 ESR Tutkimusjohtajamallin käynnistysvaihe ja tutkimusyhteistyön kehittäminen Varkauden seudulla Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2013 30.4.2015 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 230 000 179 340 287 500 224 175
S12454 ESR NRT - Nuorisotakuu Itä-Suomen suuralueosio 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2014 31.3.2015 Kajaanin kaupunki/Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos 105 694 96 676 124 346 113 737
S12458 ESR Kansainvälinen kesäkoulu ja kv-tutortoimintamalli Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.12.2013 28.2.2015 Savon koulutuskuntayhtymä 111 473 111 371 139 343 139 214
S12462 ESR Vaativan optiikan 3D-tulostaminen - innovaatioympäristön selvityshanke Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.10.2013 30.6.2014 Joensuun Tiedepuisto Oy 42 500 42 500 50 000 50 000
S12469 ESR Optisten laitteiden tuotekehitysosaamisen kehittäminen Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2014 31.12.2014 Karelia Ammattikorkeakoulu Oy 42 500 42 500 50 000 50 000
S12470 ESR Biojalostuksen demoverstas - toimiva oppimis- ja kehittämisympäristö Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2014 30.4.2015 Itä-Suomen yliopisto, Metsätieteiden osasto 109 867 101 865 129 255 119 841
S12471 ESR Suomen kielen mobiilioppiminen työssä käyville Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2014 31.12.2014 Itä-Suomen ylipisto 41 540 41 540 48 870 48 870
S12477 ESR Pelillisyyden hyödyntäminen matkailumarkkinoinnissa ja sitä tukevat kehitysmenetelmät ja tietovarannot Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2014 31.12.2014 Karelia Ammattikorkeakoulu Oy 42 500 42 500 50 000 50 000
S12483 ESR Design for Additive Manufacturing (DeAdMan) Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2014 31.3.2015 Savonia-ammattikorkeakoulu Oy 98 473 98 473 115 887 115 887
S12549 ESR Koulutuksen tuotteistaminen Venäjän markkinoille Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2014 31.12.2014 Etelä-Savon Koulutus Oy 42 182 42 182 49 626 49 626
S12349 ESR Savo Rising Stars arviointi Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.7.2013 30.9.2014 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä 42 075 42 075 49 500 49 500
S12352 ESR Työssäoppien työuralle - TyTy Itä-Suomen suuralueosio 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2013 30.6.2015 Kajaanin kaupunki/Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos, Kainuun ammattiopisto 241 936 241 936 284 630 284 630
S12355 ESR ThinkSuomi Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2013 31.12.2013 ThinkSuomi ry 44 000 44 000 44 500 44 500
S12363 ESR Materiaalien ja korroosion tutkimus- ja testaushanke (KorrTest) Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2013 30.4.2015 Savonia-ammattikorkeakoulu Oy 150 000 147 683 178 767 176 701
S12368 ESR VUAA: Vuokatti Urheiluakatemian alueellistaminen Itä-Suomen suuralueosio 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2013 30.9.2014 Sotkamon kunta / Sotkamon lukio 128 043 108 390 151 338 128 122
S12370 ESR Palvelukonseptin luominen bakteerien tunnistamiseen teollisuusprosessien optimoinnin kehittämiseksi (BAKOTUS) Itä-Suomen suuralueosio 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.10.2013 31.8.2015 Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokeskus, Cemis-Oulu 331 645 331 343 391 645 391 473
S12372 ESR Kansainvälisen liiketoiminnan ja myynnin johtamisen maisteriohjelman kehittämishanke KASVU Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2013 31.12.2014 Itä-Suomen yliopisto, Kuopion Kampus 248 844 237 061 311 055 296 329
S12486 ESR YLÄVÄT - Yksilöllisen lääkehoidon välineet ja toimintamallit Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.12.2013 30.4.2015 Itä-Suomen yliopisto 195 000 159 693 242 250 198 116
S12499 ESR Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijoiden työllisyyden edistäminen yritysyhteistyön avulla Itä-Suomen suuralueosio 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2014 31.5.2015 Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy 235 596 230 074 277 171 270 676
S12504 ESR JFK - Joensuun fotoniikan kasvusuunta Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.11.2013 30.6.2014 Joensuun Tiedepusito Oy 42 500 42 500 50 000 50 000
S12509 ESR Mentoroinnin VERMEET - yhteistoimintamallin luominen sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa ja Savonia-ammattikorkeakoulussa Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.11.2013 28.2.2015 Savonia-ammattikorkeakoulu Oy 125 981 115 512 157 477 144 391
S12510 ESR Hitsauksen laadunhallinta ja kiinnitintekniikka (HIKI) Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2014 31.3.2015 Savonia-ammattikorkeakoulu Oy 85 000 80 012 95 625 90 083
S12514 ESR Älykkäästi erikoistuneet nopean kehittämisen ryhmät (Akseli, accelerated groups) Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.11.2013 31.12.2014 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä 92 000 84 683 105 269 101 695
S12518 ESR Ajotoimisto logistiikka-alan oppimisympäristönä Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2014 31.12.2014 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 39 568 39 568 49 461 49 461
S12522 ESR OSKAR - Lääkehoito-osaamisen kartoituksen ja koulutuksen kehittämishanke Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2014 31.12.2014 Savon koulutuskuntayhtymä 40 000 40 000 50 000 50 000
S12532 ESR Kasvuyritysten valmiuksien kehittäminen bisnesenkelirahoituksen hakemiseen Pohjois-Savossa Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2014 28.2.2015 Kuopio Innovation Oy 46 000 46 000 50 000 50 000
S12533 ESR Tehoa robotiikasta Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2014 28.2.2015 Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 39 150 39 150 48 938 48 938
S12244 ESR Seurakunnalliset mobiiliteknologiat Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.2.2013 31.1.2015 Itä-Suomen yliopisto 418 800 418 716 523 500 523 396
S12249 ESR Koulutuskonepajan suunnitteluprojekti Itä-Suomen suuralueosio 3 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.12.2012 30.11.2014 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä 116 089 112 912 145 112 141 140
S12251 ESR Advisory Board Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2013 30.6.2014 Kuopion kauppakamari 50 000 50 000 50 000 50 000
S12255 ESR ELO Pohjois-Savossa Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.2.2013 31.1.2014 Savon koulutuskuntayhtymä 50 000 50 000 50 000 50 000
S12258 ESR Puuttuva tieto - tutkimuspäivä Kajaanissa 2013 Itä-Suomen suuralueosio 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2013 31.5.2013 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA - Kajaanin AMK/Oulun yliopisto 8 500 8 500 10 000 10 000
S12261 ESR Rakentamisen Innovatiiviset Puutuotteet (RIP) Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.1.2013 28.2.2015 Savonia-ammattikorkeakoulu oy 339 558 328 381 394 960 381 632
S12266 ESR XRPD-analyysipalvelun alueellisen vaikuttavuuden lisääminen (Multi-XRPD II) Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2013 31.12.2014 Itä-Suomen yliopisto 107 300 106 704 121 150 116 818
S12279 ESR Musiikkialan klusteri Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2013 31.12.2013 Joensuun Popmuusikot ry 42 500 42 500 50 000 50 000
S12096 ESR Elintarvikealan innovatiiviset high value -tuotteet biomassaraaka-aineista (BIOHIVA -hanke) Itä-Suomen suuralueosio 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.11.2012 31.8.2015 Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokeskus, Cemis-Oulu 270 320 270 302 327 400 327 378
S12109 ESR Kansainvälisen liiketoiminnan ja myynnin johtamisen kehittämishanke -KALIMY Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2012 30.6.2013 Itä-Suomen yliopisto, Kuopion Kampus 39 560 39 560 49 450 49 450
S12119 ESR AUKOPA - ESR, Konepaja-automaation koulutuksen ja työmenetelmien kehittäminen Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2012 30.4.2015 Savon koulutuskuntayhtymä 350 000 344 137 437 500 445 178
S12137 ESR Kuvantamiskeskus: Kasvien kuvantaminen ja mallintaminen uusin teknologisin menetelmin Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.11.2012 30.4.2015 Itä-Suomen yliopisto 266 588 261 478 313 634 307 622
S12142 ESR Kokonaisarkkitehtuurin osaaminen hyvinvointipalveluissa Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2012 31.12.2014 Itä-Suomen yliopisto 350 000 328 237 413 500 429 267
S12143 ESR Tuoreita ruokaelämyksiä kokouksiin ja tapahtumiin -Tuore Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.7.2012 30.6.2014 Savon koulutuskuntayhtymä 167 853 167 157 215 677 222 818
S12145 ESR Mestari-tapahtuman kehittämishanke Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2012 31.12.2013 Savon koulutuskuntayhtymä 42 000 42 000 50 000 50 000
S12146 ESR Kannattava työllistäminen - työllisyystoimien yksilöllisten tavoitteiden ja taloudellisten seurausten arviointi Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2012 28.2.2015 Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy 233 548 232 414 274 762 273 427
S12151 ESR VAKA -kehittämishanke Itä-Suomen suuralueosio 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.11.2012 30.6.2015 Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokeskus, Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA 441 702 306 054 520 402 389 291
S12155 ESR SEKE-hanke, eli seurakehittämö hanke, sisältäen liikunta- ja urheilutapahtuma koulutuksen Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.10.2012 31.10.2014 Pohjois-Savon Liikunta ry 275 000 265 108 305 000 296 436
S12157 ESR Suurtapahtumat ja Joensuun laulurinne Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2013 31.12.2013 Joensuun Popmuusikot ry 42 500 42 500 50 000 50 000
S12158 ESR Harjoitus- ja työtilahotelli Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2013 28.2.2014 Joensuun Popmuusikot ry 42 500 42 500 50 000 50 000
S12163 ESR CEMIS kehittämisohjelma 2013-2014 Itä-Suomen suuralueosio 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2013 31.12.2014 Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy 2 041 382 2 041 382 2 610 390 2 610 390
S12165 ESR Kaivannaisalan strategian 2010 - 2014 toteutuksen aktivointi Pohjois-Karjalassa Itä-Suomen suuralueosio 3 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.9.2012 31.3.2014 Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy 60 000 59 254 112 000 110 550
S12180 ESR Metsäbiotalouden keskus -selvityshanke Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.12.2012 31.8.2013 Joensuun Tiedepuisto Oy 42 500 42 500 50 000 50 000
S12205 ESR Ohjaushenkilöstön ammatillisen osaamisen koulutus- ja kehittämishanke Itä-Suomen suuralueosio 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2013 31.12.2014 KoulutusAvain Oy 206 143 193 787 239 643 237 417
S12211 ESR Tietävä - kehittynyt data-analytiikka johtamisessa Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2013 31.12.2014 Itä-Suomen yliopisto 277 566 251 148 347 000 313 973
S12212 ESR Työelämätulkkauksen asema työelämässä ja tulkkikoulutuksessa Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2013 31.12.2013 Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy/Humanistinen ammattikorkeakoulu 46 155 46 155 46 155 46 155
S12227 ESR Kansainvälistä metsäoppimista pelin avulla sosiaalisessa mediassa Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2013 30.6.2013 ENO-verkkokoulun tuki ry 42 500 42 500 42 500 42 500
S12284 ESR Pelialan työelämälähtöisen osaamisen ja toimintaympäristön kehittäminen Pohjois-Karjalassa Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.2.2013 31.8.2015 Joensuun Tiedepuisto Oy 516 300 453 058 607 500 533 087
S12285 ESR Sujuva väylä ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2013 31.5.2015 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 404 885 404 843 476 335 476 286
S12295 ESR SELKO - Pelastusopiston harjoitusalueen toimintojen selvitystyö Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2013 31.12.2014 Pelastusopisto 113 966 84 074 152 958 112 412
S12301 ESR Kainuun venäläismatkailun osaamistarpeet tulevaisuudessa Itä-Suomen suuralueosio 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2013 28.2.2014 Kajaanin kaupunki / Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos 40 375 40 375 47 500 47 500
S12307 ESR BIOS - Bioinformatiikan osaamisen ja koulutuksen kehittäminen Itä-Suomessa Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2013 31.3.2015 Itä-Suomen yliopisto 249 990 243 430 312 487 304 288
S12316 ESR Pohjois-Savon hankinta-asiamies Itä-Suomen suuralueosio 3 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.6.2013 31.12.2014 IS-Hankinta Oy 158 358 124 944 226 226 178 492
S12318 ESR Yritysvaikutusten arviointi kunnallisessa päätöksenteossa Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2013 31.8.2014 Itä-Suomen yliopisto, Joensuun Kampus 42 500 42 500 50 000 50 000
S12322 ESR Venäläinen asiakkaana - palveluosaamisen turvaaminen Pohjois-Karjalassa Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2013 30.6.2014 Itä-Suomen yliopisto 42 500 42 500 50 000 50 000
S12324 ESR Nopea kokeileva kehittäminen palvelukokonaisuus Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2013 31.3.2014 Karelia Ammattikorkeakoulu Oy 42 500 42 500 50 000 50 000
S12326 ESR KOLARI -Koulutuksen viennin laadun- ja riskienhallinta Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2013 31.5.2014 Karelia Ammattikorkeakoulu Oy 42 500 42 500 50 000 50 000
S12333 ESR Itä-Suomi Invest in Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 6.5.2013 30.8.2015 Finpro ry, Invest in Finland 346 080 346 080 446 200 446 200
S12790 ESR KIBS - Pieksämäen yrittäjäyhteisön esiselvityshanke Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 8.6.2015 31.8.2015 Pieksämäen Yrittäjät ry 8 784 8 784 8 784 8 784
S12742 ESR Tutkimuksen kaupallistamisen kehittäminen ja osaamisen siirto yritysmaailmaan. CASE: Adaptoituvan järjestelmän pilotointi ja tutkimuksen jalkauttaminen yritystoimintaan (EduTrans) Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.7.2014 30.4.2015 Itä-Suomen yliopisto 89 514 88 804 105 310 106 867
S12756 ESR Aikuiskoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen ja koulutustarpeiden kartoitus Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2014 30.4.2015 Kuopion Talouskoulun Kannatusyhdistys r.y. 50 000 50 000 50 000 50 000
S12757 ESR USPLD-tekniikkaan perustuvien pintaratkaisujen hyödyntäminen yritysten tuotteissa Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.7.2014 31.8.2015 Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus, sovelletun fysiikan laitos 111 412 90 372 130 565 104 266
S12758 ESR Mobiilien terveyspalvelujen kehittäminen kunnissa Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2014 30.4.2015 Savonia-ammattikorkeakoulu Oy 79 967 59 050 99 958 73 812
S12761 ESR Järjestöarkistot digitaalisiksi Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2014 31.3.2015 Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy 42 484 42 484 49 981 49 981
S12762 ESR Omaisen tai läheisen näkemykset roolistaan palveluverkostossa Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2014 28.2.2015 Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy 41 114 41 114 48 370 48 370
S12768 ESR Pohjois- Savon rakennetyöttömyyden torjunnan toimeenpanosuunnitelma Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.11.2014 28.2.2015 Pohjois- Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 20 000 17 314 20 000 17 314
S12631 ESR Yhteiskuntavastuu ja ympäristöjohtaminen Itä-Suomen suuralueosio 3 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2014 31.3.2015 Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy 39 950 39 950 47 000 47 000
S12633 ESR Maatalousteknologisen tutkimuksen strateginen kehittäminen Pohjois-Savossa (MATSKU) Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2014 31.12.2014 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT 64 598 58 784 104 598 95 185
S12647 ESR Päästötön liikenne Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2014 31.3.2015 Karelia Ammattikorkeakoulu Oy 42 500 42 500 50 000 50 000
S12651 ESR Matkailutuotteiden kehittämisen edellytykset Pohjois-Savossa -selvityshanke Itä-Suomen suuralueosio 3 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.3.2014 31.12.2014 Savonia-ammattikorkeakoulu 35 000 35 000 50 000 50 000
S12664 ESR Mikroklusterien liiketoiminnan tunnistaminen ja vahvistaminen Pohjois-Karjalassa Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2014 31.12.2014 Itä-Suomen yliopisto, Alue- ka kuntatutkimuskeskus Spatia 42 500 42 500 50 000 50 000
S12669 ESR BiNo - Puurakentamisen ja talotekniikan innovaatioympäristöt Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2014 31.12.2014 Karelia Ammattikorkeakoulu Oy 42 500 42 500 50 000 50 000
S12680 ESR Sukupuolen mukainen koulutus- ja työurien segregaatio -esiselvityshanke Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2014 31.12.2014 Itä-Suomen yliopisto 42 500 41 182 50 000 48 450
S12681 ESR Asiakkaan osallistaminen elämysmatkailupalveluiden kehittämisessä Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2014 28.2.2015 Itä-Suomen yliopisto 42 500 42 500 50 000 50 000
S12709 ESR BIOFEM - naistoimijoiden roolin kasvattaminen Pohjois-Karjalan biotalousbisneksessä Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2014 30.4.2015 Karelia Ammattikorkeakoulu Oy 34 000 34 000 40 000 40 000
S12722 ESR CowLab navettatietojärjestelmä Itä-Suomen suuralueosio 3 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 17.4.2014 31.5.2015 Luonnonvarakeskus 91 910 91 910 131 297 131 297
S12728 ESR Kansainvälisyystaidot kaikille - Kotikansainvälistymishanke Etelä-Savon ammattioppilaitokselle Itä-Suomen suuralueosio 3 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2014 31.12.2014 Etelä-Savon Koulutus Oy/Etelä-Savon ammattiopisto 41 735 41 735 49 100 49 100
Luo tiedoista
CSV Excel XML